Zwrot podatku z Holandii

Skontaktuj się z nami

Średnia kwota zwrotu

Średnia kwota zwrotu podatku z Holandii wynosi 816 EUR.

Okres przedawnienia

Podatki z Holandii mogą być zwracane z ostatnich 5 lat.

Brakujące dokumenty

Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów- możemy je odzyskać dla Ciebie.

Czas trwania procedury

Średni czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii wynosi
4 - 6 miesięcy.

Procedura zwrotu podatku

Jeśli pracowałeś w Holandii przez ostatnie 5 lat, możesz złożyć zeznanie podatkowe.
Z RT Tax to prosta procedura: zarejestruj się, zgromadź wszystkie wymagane dokumenty, prześlij je do nas, a my zajmiemy się resztą!

Średnia kwota zwrotu osób, które ubiegają się o zwrot podatku z Holandii wynosi 816 euro.

Rejestracja

Zarejestruj się aby ubiegać się o zwrot podatku. Bezpośrednio po rejestracji otrzymasz formularz zgłoszeniowy i dalsze instrukcje. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą w ciągu 24 godzin i odpowiedzą na wszystkie pytania.
Możesz również sam pobrać formularz zgłoszeniowy. Tutaj możesz znaleźć przykład jak poprawnie uzupełnić formularz. Po uzupełnieniu należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku.

Dokumety wymagane do rozliczenia podatku:

Kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu;

Oficjalne dokumenty poświadczające tożsamość i obywatelstwo.

Formularze Jaaropgave lub ostatnie odcinki z wypłaty- salaris od wszystkich pracodawców;

Jaaropgave jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę, zawiera informacje o odprowadzonych podatkach i wynagrodzeniu otrzymywanym przez pracownika. Ostateczne zestawienie wynagrodzenia zawiera wszystkie informacje o Twoim dochodzie i podatkach płaconych od czasu zatrudnienia lub od początku roku podatkowego.

Przykład:

Jaaropgave

BSN/SoFI numer;

Jest to numer ubezpieczenia społecznego. Jeśli nie masz dokumentu, w którym jest podany numer BSN/SoFi, ale znasz swój numer, wystarczy wpisać go w naszym formularzu zgłoszeniowym.

Przykład:

BSN/SoFI number

Zaświadczenie o dochodach (jeśli rozliczenie dotyczy roku 2015 lub/i 2016).

Ten dokument zawiera informacje na temat Twojego dochodu uzyskanego w Polsce. Zaświadczenie o dochodach jest załączone do naszego formularza rejestarcyjnego (2 strony), należy je wydrukować, a w następstwie w celu podbicia udać się do polskiego urzędu skarbowego. Na pierwszej stronie należy podać swoje dane i złożyć podpis, na drugiej stronie muszą być uzupełnione informacje na temat Twojego dochodu i pieczątka/podpis urzędnika i urzędu.

Zaświadczenie to nie jest wymagane jeśli dochód w Polsce przekroczył 10 % wszystkich dochodów w skali roku.

Zaświadczenie o dochodach możesz pobrać tutaj:
Zaświadczenie o dochodach za rok 2015
Zaświadczenie o dochodach za rok 2016
Objaśnienie do zaświadczenia

Przykład:

Zaświadczenie o dochodach

UWAGA: Jeśli nie posiadasz Jaaropgave lub BSN/SoFi numeru- to nie problem!Nadal możesz rozpocząć procedurę zwrotu podatku. Nasi doświadczeni eksperci od zwrotu podatku pozyskają dla Ciebie brakujące dokumenty.

Składanie dokumentów

Przekaż nam wszystkie niezbędne dokumenty i formularz zgłoszeniowy. Wybierz najlepszy dla siebie sposób:

 • Wyślij dokumenty listem (najlepiej rejestrowanym) lub za pośrednictwem kuriera na nasz adres:

Centrum Kwiatkowskiego
ul. 10 lutego 16 lok. B5.01/A, 81-364 Gdynia.

 •  Dostarcz dokumenty osobiście do biura.

Po otrzymaniu dokumentów rozpocznie się procedura zwrotu podatku o czym poinformujemy Cię. Możesz śledzić przebieg procedury logując się do swojego konta online, które zostanie stworzone specjlanie dla Ciebie.
Kiedy zagraniczny urząd skarbowy zwróci Twój podatek, pobierzemy należną prowizję za usługę i przetrasferujemy pieniądze na wskazane przez Ciebie konto bankowe.

Inne usługi

Jeśli pracowałeś w Holandii jesteś uprawniony do uzyskania dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego. Możesz również skorzystać z innych naszych usług. Nasi specjaliści przekażą Ci wszystkie informacje oraz pomogą Ci wypełnić wymagane dokumenty.

Zwrot dodatku do ubezpieczenia

Jeśli posiadałeś ubezpieczenie zdrowotne w Holandii (Zorgtoeslag), możesz odzyskać część zapłaconej kwoty. Zgodnie z prawem ubezpieczenia zdrowotnego (Zorgverzekeringswet) osoby, które pracują i odprowadzają podatek dochodowy w Holandii podlegają obowiązkowi ubezpieczenia. Posiadając unijną kartę ubezpieczenia zdrowotnego wydaną przez Twój kraj (dostępną w krajach UE i Szwajcarii), możesz mieszkać w Holandii, ale nie możesz pracować.

Kwota zwrotu: Kwota zwrotu zmienia się każdego roku. Jest uzależniona od dochodów w danym roku: do 88 EUR na miesiąc-jeśli za dany rok dochody nie przekraczały 27 857 EUR; do 170 EUR na miesiąc-jeśli łączny dochód Twój i małżonki/a (jeśli współmałżonka/ek pracował/a także w Holandii)za dany rok nie przekraczał 35 116 EUR.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia Twojego dowodu lub paszportu;
 • Jaaropgave lub ostatnie odcinki z pracy od wszystkich pracodawców;
 • BSN/SoFI numer (jeśli nie masz dokumentu, w którym jest podany numer BSN / SoFi, ale znasz swój numer, wystarczy wpisać go w naszym formularzu zgłoszeniowym);
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej lub karty;
  Jeśli posiadasz współmałżonkę/a przedstaw poniższe dokumenty:
 • Kopia dowodu lub paszportu;
 • BSN/SoFI numer małżonki/a;
 • Zaświadczenie o dochodach potwierzone przez urząd skarbowy za rok 2016.

Czas trwania procedury: Średni czas oczekiwania na dodatek do ubezpieczenia wynosi 3-4 miesiące, ale w niektórych sytuacjach urząd może wydać ostateczną decyzję w ciągu roku od daty otrzymania dokumentu.

Prowizja za usługę: 15% nie mniej niż 60 euro.

Pozyskiwanie BSN/SoFi numeru dla małżonki/a

Jeśli chcesz aby holenderski urząd skarbowy uwzględnił dane małżonki/a musi on/a mieć nadany numer ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia dowodu lub paszportu;
 • Zaświadczenie o zameldowaniu -musi być przetłumaczone na j. angielski;
 • Kopia aktu małżeństwa na druku unijnym lub tłumaczone na j. angielski.

Czas trwania procedury: Ubieganie się o BSN/SoFi numeru zwykle trwa 1-2 miesięce.

Prowizja za usługę: Uzyskanie BSN/SoFi numeru dla małżonki/a wynosi 55 euro.

Dodatek na dziecko

Jeśli chciałbyś otrzymywać zasiłek rodzinny(Kinderbijslag) z Holandii, musisz spełnić następujące warunki:

Musisz mieć dzieci na utrzymaniu do 18 roku życia;

Pracować na terenie Holandii bez przerwy przez co najmniej 6 miesięcy;

Pracodawca musi odprowadzać regularnie składki na ubezpieczenie społeczne.

Kwota zwrotu: płatności są kwartalne i zależą od wieku dziecka. Kwota zasiłku róźni się każego roku. Następujące kwoty zostały zatwierdzone i obowiązują od stycznia 2017 roku: 198,38 EUR za kwartał dla dziecka w wieku 0-5, 240,89 EUR dla dzieci w wieku 6-11 i 283,40 EUR dla dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Jeśli otrzymuszesz zasiłek rodzinny w Polsce, kwota ta zostanie portącona od sumy świadczenia, a otrzymasz tylko różnicę. W momencie przyznania decyzji o prawie otrzymywania zasiłku rozinnego w Holandii, pieniądze są przesyłane co kwartał bezpośrednio na konto bankowe.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia dowodu lub paszportu;
 • Formularze Jaaropgave;
 • BSN/SoFi numer;
 • Kopia umowy o pracę;
 • Zaświadczenie o pobieraniu zasiłku na dziecko z właściwego Urzędu Miasta lub Gminy .

W trakcie trwania procedury holenderski urząd może wnioskować o dodatkowe dokumenty. Jeśli otrzymasz korespondecję z Holandii należy się ustosunkować i odesłać do urzędu.

Czas trwania procedury: średni czas oczekiwania wynosi od 2 do 12 miesięcy.

Okres przedawnienia: Zasiłek rodzinny może być zwrócony najpóźniej w ciągu jednego roku.

Prowizja za usługę: koszt złożenia wniosku wynosi wynosi 369 PLN bez względu na liczbę dzieci.

WAŻNE: Musisz poinformować holenderski urząd o wszelkich zasadniczych zmianach, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczeń (np. o znaczącej zmianie dochodu rodziny, wyjeździe z Holandii, rozwodzie itp.) w ciągu 4 tygodni.

Złożenie deklaracji „zerowej”

Jeśli otrzymałeś list z holenderskiego urzędu wzywający do złożenia deklaracji lub otrzymałeś formularz, jesteś zobligowany do złożenia deklaracji w wyznaczonym przez urząd terminie. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, urząd skarbowy pobiera grzywnę, począwszy od 220 EUR.
Jeśli nie pracowałeś w Holandii w danym roku podatkowym, możemy złożyć deklarację „zerową”, a urząd nie będzie miał dalszych pytań. Jeśli kwota odprowadzonego podatku była za niska, będziesz musiał uregulować zaległość.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia dowodu lub paszportu;
 • Jaaropgave lub ostatnie odcinki z pracy od wszystkich pracodawców;
 • BSN/SoFi numer.

Prowizja za usługę: 150 PLN.

Zamówienie formularza U1 (wcześniej – E301)

Jeśli chcesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski, zwykle polskie intytucje proszą o przedstawienie formularza U1. Możemy złożyć wniosek o wydanie takiego formularza. Potrzebujemy kopii Twojego dowodu lub paszportu oraz BSN/SoFi numer. Pozyskanie dokumentu średnio trwa około 2 miesięcy.

Prowizja za usługę: 85 PLN.

Zamówienie formularza E 104

Możemy ubiegać się o wystawienie formularza, będzie to wymagać przedstawienia kopii Twojego dowou lub paszportu, kopii umowy z pracodawcą (jeśli posiadasz) oraz numeru BSN. Dokument E104 powinien być wysłany bezpośrednio na Twój adres. Średni czas oczekiwania wynosi 1,5-2,5 miesiąca.

tax refund from netherlands
Procedura zwrotu podatku

Procedura zwrotu podatku

Jeśli pracowałeś w Holandii przez ostatnie 5 lat, możesz złożyć zeznanie podatkowe.
Z RT Tax to prosta procedura: zarejestruj się, zgromadź wszystkie wymagane dokumenty, prześlij je do nas, a my zajmiemy się resztą!

Średnia kwota zwrotu osób, które ubiegają się o zwrot podatku z Holandii wynosi 816 euro.

Rejestracja

Rejestracja

Zarejestruj się aby ubiegać się o zwrot podatku. Bezpośrednio po rejestracji otrzymasz formularz zgłoszeniowy i dalsze instrukcje. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą w ciągu 24 godzin i odpowiedzą na wszystkie pytania.
Możesz również sam pobrać formularz zgłoszeniowy. Tutaj możesz znaleźć przykład jak poprawnie uzupełnić formularz. Po uzupełnieniu należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku.

Dokumety wymagane do rozliczenia podatku

Dokumety wymagane do rozliczenia podatku:

Kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu;

Oficjalne dokumenty poświadczające tożsamość i obywatelstwo.

Formularze Jaaropgave lub ostatnie odcinki z wypłaty- salaris od wszystkich pracodawców;

Jaaropgave jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę, zawiera informacje o odprowadzonych podatkach i wynagrodzeniu otrzymywanym przez pracownika. Ostateczne zestawienie wynagrodzenia zawiera wszystkie informacje o Twoim dochodzie i podatkach płaconych od czasu zatrudnienia lub od początku roku podatkowego.

Przykład:

Jaaropgave

BSN/SoFI numer;

Jest to numer ubezpieczenia społecznego. Jeśli nie masz dokumentu, w którym jest podany numer BSN/SoFi, ale znasz swój numer, wystarczy wpisać go w naszym formularzu zgłoszeniowym.

Przykład:

BSN/SoFI number

Zaświadczenie o dochodach (jeśli rozliczenie dotyczy roku 2015 lub/i 2016).

Ten dokument zawiera informacje na temat Twojego dochodu uzyskanego w Polsce. Zaświadczenie o dochodach jest załączone do naszego formularza rejestarcyjnego (2 strony), należy je wydrukować, a w następstwie w celu podbicia udać się do polskiego urzędu skarbowego. Na pierwszej stronie należy podać swoje dane i złożyć podpis, na drugiej stronie muszą być uzupełnione informacje na temat Twojego dochodu i pieczątka/podpis urzędnika i urzędu.

Zaświadczenie to nie jest wymagane jeśli dochód w Polsce przekroczył 10 % wszystkich dochodów w skali roku.

Zaświadczenie o dochodach możesz pobrać tutaj:
Zaświadczenie o dochodach za rok 2015
Zaświadczenie o dochodach za rok 2016
Objaśnienie do zaświadczenia

Przykład:

Zaświadczenie o dochodach

UWAGA: Jeśli nie posiadasz Jaaropgave lub BSN/SoFi numeru- to nie problem!Nadal możesz rozpocząć procedurę zwrotu podatku. Nasi doświadczeni eksperci od zwrotu podatku pozyskają dla Ciebie brakujące dokumenty.

Składanie dokumentów

Składanie dokumentów

Przekaż nam wszystkie niezbędne dokumenty i formularz zgłoszeniowy. Wybierz najlepszy dla siebie sposób:

 • Wyślij dokumenty listem (najlepiej rejestrowanym) lub za pośrednictwem kuriera na nasz adres:

Centrum Kwiatkowskiego
ul. 10 lutego 16 lok. B5.01/A, 81-364 Gdynia.

 •  Dostarcz dokumenty osobiście do biura.

Po otrzymaniu dokumentów rozpocznie się procedura zwrotu podatku o czym poinformujemy Cię. Możesz śledzić przebieg procedury logując się do swojego konta online, które zostanie stworzone specjlanie dla Ciebie.
Kiedy zagraniczny urząd skarbowy zwróci Twój podatek, pobierzemy należną prowizję za usługę i przetrasferujemy pieniądze na wskazane przez Ciebie konto bankowe.

Inne usługi

Inne usługi

Jeśli pracowałeś w Holandii jesteś uprawniony do uzyskania dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego. Możesz również skorzystać z innych naszych usług. Nasi specjaliści przekażą Ci wszystkie informacje oraz pomogą Ci wypełnić wymagane dokumenty.

Zwrot dodatku do ubezpieczenia

Zwrot dodatku do ubezpieczenia

Jeśli posiadałeś ubezpieczenie zdrowotne w Holandii (Zorgtoeslag), możesz odzyskać część zapłaconej kwoty. Zgodnie z prawem ubezpieczenia zdrowotnego (Zorgverzekeringswet) osoby, które pracują i odprowadzają podatek dochodowy w Holandii podlegają obowiązkowi ubezpieczenia. Posiadając unijną kartę ubezpieczenia zdrowotnego wydaną przez Twój kraj (dostępną w krajach UE i Szwajcarii), możesz mieszkać w Holandii, ale nie możesz pracować.

Kwota zwrotu: Kwota zwrotu zmienia się każdego roku. Jest uzależniona od dochodów w danym roku: do 88 EUR na miesiąc-jeśli za dany rok dochody nie przekraczały 27 857 EUR; do 170 EUR na miesiąc-jeśli łączny dochód Twój i małżonki/a (jeśli współmałżonka/ek pracował/a także w Holandii)za dany rok nie przekraczał 35 116 EUR.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia Twojego dowodu lub paszportu;
 • Jaaropgave lub ostatnie odcinki z pracy od wszystkich pracodawców;
 • BSN/SoFI numer (jeśli nie masz dokumentu, w którym jest podany numer BSN / SoFi, ale znasz swój numer, wystarczy wpisać go w naszym formularzu zgłoszeniowym);
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej lub karty;
  Jeśli posiadasz współmałżonkę/a przedstaw poniższe dokumenty:
 • Kopia dowodu lub paszportu;
 • BSN/SoFI numer małżonki/a;
 • Zaświadczenie o dochodach potwierzone przez urząd skarbowy za rok 2016.

Czas trwania procedury: Średni czas oczekiwania na dodatek do ubezpieczenia wynosi 3-4 miesiące, ale w niektórych sytuacjach urząd może wydać ostateczną decyzję w ciągu roku od daty otrzymania dokumentu.

Prowizja za usługę: 15% nie mniej niż 60 euro.

Pozyskiwanie BSN/SoFi numeru dla małżonki/a

Pozyskiwanie BSN/SoFi numeru dla małżonki/a

Jeśli chcesz aby holenderski urząd skarbowy uwzględnił dane małżonki/a musi on/a mieć nadany numer ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia dowodu lub paszportu;
 • Zaświadczenie o zameldowaniu -musi być przetłumaczone na j. angielski;
 • Kopia aktu małżeństwa na druku unijnym lub tłumaczone na j. angielski.

Czas trwania procedury: Ubieganie się o BSN/SoFi numeru zwykle trwa 1-2 miesięce.

Prowizja za usługę: Uzyskanie BSN/SoFi numeru dla małżonki/a wynosi 55 euro.

Dodatek na dziecko

Dodatek na dziecko

Jeśli chciałbyś otrzymywać zasiłek rodzinny(Kinderbijslag) z Holandii, musisz spełnić następujące warunki:

Musisz mieć dzieci na utrzymaniu do 18 roku życia;

Pracować na terenie Holandii bez przerwy przez co najmniej 6 miesięcy;

Pracodawca musi odprowadzać regularnie składki na ubezpieczenie społeczne.

Kwota zwrotu: płatności są kwartalne i zależą od wieku dziecka. Kwota zasiłku róźni się każego roku. Następujące kwoty zostały zatwierdzone i obowiązują od stycznia 2017 roku: 198,38 EUR za kwartał dla dziecka w wieku 0-5, 240,89 EUR dla dzieci w wieku 6-11 i 283,40 EUR dla dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Jeśli otrzymuszesz zasiłek rodzinny w Polsce, kwota ta zostanie portącona od sumy świadczenia, a otrzymasz tylko różnicę. W momencie przyznania decyzji o prawie otrzymywania zasiłku rozinnego w Holandii, pieniądze są przesyłane co kwartał bezpośrednio na konto bankowe.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia dowodu lub paszportu;
 • Formularze Jaaropgave;
 • BSN/SoFi numer;
 • Kopia umowy o pracę;
 • Zaświadczenie o pobieraniu zasiłku na dziecko z właściwego Urzędu Miasta lub Gminy .

W trakcie trwania procedury holenderski urząd może wnioskować o dodatkowe dokumenty. Jeśli otrzymasz korespondecję z Holandii należy się ustosunkować i odesłać do urzędu.

Czas trwania procedury: średni czas oczekiwania wynosi od 2 do 12 miesięcy.

Okres przedawnienia: Zasiłek rodzinny może być zwrócony najpóźniej w ciągu jednego roku.

Prowizja za usługę: koszt złożenia wniosku wynosi wynosi 369 PLN bez względu na liczbę dzieci.

WAŻNE: Musisz poinformować holenderski urząd o wszelkich zasadniczych zmianach, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczeń (np. o znaczącej zmianie dochodu rodziny, wyjeździe z Holandii, rozwodzie itp.) w ciągu 4 tygodni.

Złożenie deklaracji "zerowej"

Złożenie deklaracji „zerowej”

Jeśli otrzymałeś list z holenderskiego urzędu wzywający do złożenia deklaracji lub otrzymałeś formularz, jesteś zobligowany do złożenia deklaracji w wyznaczonym przez urząd terminie. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, urząd skarbowy pobiera grzywnę, począwszy od 220 EUR.
Jeśli nie pracowałeś w Holandii w danym roku podatkowym, możemy złożyć deklarację „zerową”, a urząd nie będzie miał dalszych pytań. Jeśli kwota odprowadzonego podatku była za niska, będziesz musiał uregulować zaległość.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia dowodu lub paszportu;
 • Jaaropgave lub ostatnie odcinki z pracy od wszystkich pracodawców;
 • BSN/SoFi numer.

Prowizja za usługę: 150 PLN.

Zamówienie formularza U1 (wcześniej - E301)

Zamówienie formularza U1 (wcześniej – E301)

Jeśli chcesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski, zwykle polskie intytucje proszą o przedstawienie formularza U1. Możemy złożyć wniosek o wydanie takiego formularza. Potrzebujemy kopii Twojego dowodu lub paszportu oraz BSN/SoFi numer. Pozyskanie dokumentu średnio trwa około 2 miesięcy.

Prowizja za usługę: 85 PLN.

Zamówienie formularza E 104

Zamówienie formularza E 104

Możemy ubiegać się o wystawienie formularza, będzie to wymagać przedstawienia kopii Twojego dowou lub paszportu, kopii umowy z pracodawcą (jeśli posiadasz) oraz numeru BSN. Dokument E104 powinien być wysłany bezpośrednio na Twój adres. Średni czas oczekiwania wynosi 1,5-2,5 miesiąca.

Sprawdź ile podatku możesz odzyskać

Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora i dowiedź się ile możesz otrzymać.
To zajmie tylko kilka minut.

Masz jakieś pytania?

Odpowiemy na nie!

Czy mogę ubiegać się o zwrot całego zapłaconego podatku z Holandii?

Kwota zwrotu uzależniona jest od wielu czynników takich jak zapłacone podatki, okres pracy czy od dochodu z kraju pochodzenia. Cały zapłacony podatek może być zwrócony tylko jeśli spełniasz wymagane warunki.

Jak długo trwa proceura zwrotu podatku?

Procedura zwrotu podatku z Holandii za zwyczaj trwa 4-6 miesięcy, w zależności od pracy zagranicznego urzędu skarbowego. Po otrzymaniu dokumentów, przetwarzamy je i analizujemy, a następnie przygotowujemy i wysyłamy deklarację do holenderskiego urzędu skarbowego, a wszystko to w możliwie najkrótszym czasie.

Co zrobić, jeśli nie posiadam wszystkich wymaganych dokumentów?

Jeśli nie posiadasz formularzy Jaaropgave, nadal możesz ubiegać się o zwrot podatku. Pozyskamy brakujące dokumenty.

Za jakie lata mogę ubiegać się o zwrot podatku?

O zwrot podatku z Holandii można ubiegać się do 5 lat wstecz.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami!

tax refund from abroad

Eksperci RT Tax są gotowi aby udzielić Ci bezpłatnych konsultacji.

 • +4­8 5­8 6­21 13 60
 • poland@rttax.pl
 • rttax_poland

Opinie klientów

94% naszych klientów poleciłoby nas znajomym i rodzinie.

 • Właśnie otrzymałem zwrot podatku i chciałbym wam podziękować. Aktualnie znowu jestem w Wielkiej Brytanii i po powrocie z pewnością skorzystam z waszych usług. Jeszcze raz dziękuję.

  Dmitry pracujący w Wielkiej Brytanii
 • Chciałem Wam podziękować za profesjonalną pomoc przy zwrocie podatku. Miałem problemy ze zrozumieniem jak działa zwrot podatku. Pracownicy RT TAX wyjaśnili mi to bardzo dokładnie. Wysokość kwoty zwrotu podatku pozytywnie mnie zaskoczyła!

  Dawid pracujący w USA
CZYTAJ WSZYSTKIE OPINIE
Rejestracja przebiegła pomyślnie

Wszystkie informacje zostały wysyłane na Twój adres e-mail.