Dôležité informácie pred vycestovaním

Aby ste sa uistili, že Váš pobyt v USA a neskôr process vrátenia daní prebehne hladko, tu je zopár užitočných typov:

1. Začnite zbierať potrebné dokumenty a informácie a budete mať istotu, že žiaden z dokladov sa počas Vášho pobytu v USA nestratí.
2. Registrácia pre získanie čísla Sociálneho zabezpečenia. Toto číslo Vám garantuje legálnu prácu v USA.
3. Naučte sa ktoré typy daní by ste mali platiť a plaťte len tie ktoré sú povinné.

Zoznam dokladov potrebných pre vrátenie dane:

Vo Vašom účte pre vrátenie daní môžete mať takmer všetky informácie a dokumenty ešte pred príchodom z USA. Len formulár W-2 Vám bude vydaný po návrate z USA.

 

Čo je DS-2019 formulár?

Je to dokument, ktorý vám bol poskytnutý Vašou sponzorskou organizáciou, po Vašom prihlásení sa na program. Tento farebný dokument je požadovaný pri vybavovaní víz a pri pasovej kontrole po tom čo vstúpite na územie USA. Pre účely vrátenia dane budeme potrebovať kópiu formuláru DS-2019.

 

Čo je výplatná páska?

Zamestnanci dostávajú svoju mzdu týždenne šekom. Šek je sprevádzaný výplatnou páskou. Výplatná páska obsahuje informácie o Vašich príjmoch zrazenej dani za posledný týždeň (“CURRENT”) a počas celého trvania pracovného pomeru u daného zamestnávateľa („YEAR TO DATE“ or „YTD). Pre účely vrátenia dane, sú informácie v políčku “Year to date” z Vašej výplatnej pásky nevyhnutné. Mali by ste si odložiť výplatné pásky od všetkých zamestnávateľov, nakoľko pri procese vrátenia daní musia byť preukázané všetky príjmy aj v tom prípade, že ste neboli platcom dane.

 

Čo je W-2 formulár?

Tento formulár je vydaný Vaším zamestnávateľom pri ukončení finančného roku ( po 31. decembri). V tomto formulári sú zaznamenané informácie o vašich príjmoch, zrazených daniach počas celej dĺžky trvania Vášho zamestnania u daného zamestnávateľa.

Počas prvého týždňa Vašej práce v USA budete vypĺňať formulár W-4 (Employee’s Withholding Allowance Certificate). Uistite sa, že ste do tohto formuláru napísali vašu domovskú adresu. Poskytnite adresu na ktorej budete dostupný po Novom roku. W-2 formulár bude zaslaný na túto adresu.

Po ukončení pracovného pomeru, sa dvojnásobne uistite, že váš zamestnávateľ má adresu Vášho trvalého bydliska v domácej krajine.

Formulár W-2 budete potrebovať pre vrátenie Vašich daní. V súlade so zákonmi USA, je zamestnávateľ povinný zaslať formulár W-2 najneskôr do 15. februára. Jedna kópia W-2 formuláru je zaslaná daňovému úradu v USA. Požiadajte o zaslanie kópie W-2 formuláru aj na vašu e-mailovú adresu, v prípade, že by sa formulár W-2 počas zasielania poštou stratil.

 

Registrovanie sa pre získanie čísla sociálneho zabezpečenia

Pre legálne zamestnanie v USA potrebujete špeciálne číslo nazývané Social Security Number (SSN). Je to deväť miestne číslo vydané Security Administration (http://www.ssa.gov/). Je napísané na Social Security Card.

Poskytovateľ programu, alebo váš zamestnávateľ vám bude asistovať pri registrácii SSN.

Prvú vec, ktorú by ste mali urobiť po príchode do USA je registrácia pre doručenie Social Security Number, pretože ho budete potrebovať vo Vašej práci. Váš zamestnávateľ bude používať toto číslo pri vyplácaní mzdy, sťahovaní dane a posielaní informácii o Vašom zamestnaní Daňovému úradu v USA.

Tu môžete nájsť najbližšiu Social Security administration kanceláriu: https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp

Pár týždňov po vašej registrácii, Vám bude vydaná Social Security karta. Bude Vám zaslaná na adresu ktorú zadáte pri registrácii. Mali by ste zadať adresu na ktorej si budete schopný preberať poštu. Pokiaľ neviete na akej adrese budete v USA bývať, pri registrácii zadajte adresu Vášho zamestnávateľa.

Nestraťte SSN, pretože toto číslo je Vám vydané na celý život. Ak prídete opäť pracovať do USA, budete používať rovnaké číslo.

Buďte opatrný, nehovorte svoje SSN číslo ľuďom ktorých nepoznáte. Je to Váš osobný údaj, rovnako ako číslo pasu alebo občianskeho preukazu, teda má byť poskytnuté len oprávneným osobám/inštitúciám, ktoré ho protizákonne nezneužijú.

UPOZORNENIE! SSN nie je nutné k výpočtu sumy ktorá Vám bude vrátená. Je potrebné len pre úhradu dane.

Ak ste stratili SS Card alebo zabudli SS číslo počas pobytu v USA, navštívte prosím najbližšiu Social Security Administration office (https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp). List na overenie Vášho SSN bude vydaný týmto úradom. Tento list môže slúžiť ako náhrada za stratenú Social Security kartu.

 

Vypĺňanie formuláru W-4

Vyplnený W-4 formulár (Employee’s Withholding Allowance Certificate) určuje aké typy daní budú sťahované z vašej mzdy.
Váš zamestnávateľ Vás požiada o vyplnenie tohto formulára počas prvého týždňa Vašej práce. Do formulára W-4 musíte vyplniť všetky zamestnania ktoré máte v USA.
Väčšina zamestnávateľov nevie, že držitelia študentských víz J-1, by mali vypĺňať formulár W-4 inak ako občania USA. Berte na vedomie, že Váš príjem je zdaňovaný osobitným spôsobom, ako je zdaňovaný občanom USA, preto inštrukcie na prednej strane formuláru W-4 neplatia pre Vás.

Pozrite si príklad ako vyplniť formulár W-4

Ak vypisujte adresu do tohto formulára, mali by ste poskytnúť adresu na ktorej budete dostupný po návrate do domácej krajiny. W-2 formulár bude zaslaný na túto adresu. Formulár W-2 budete potrebovať pre účely vrátenia dane.
Po ukončení pracovného pomeru, sa dvojnásobne uistite, že váš zamestnávateľ má adresu Vášho trvalého bydliska v domácej krajine.

 

Typy daní v USA

V súlade so zákonmi USA, každý zamestnanec legálne pracujúci v USA musí platiť dane. Existujú rôzne typy daní. Druh dane ktorý by ste mali platiť závisí od typu Vašich víz.

Federálna daň z príjmu: 10%-12% z týždennej mzdy sa odpočítava ako tento typ dane.

Štátna daň z príjmu: 3%-6% z týždennej mzdy sa odpočítava ako tento typ dane. Táto daň nie je zavedená v deviatich štátoch: Aljaška, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming.

Miestna daň: viacero štátov nemá zavedenú miestnu daň. V niektorých štátoch sa táto daň odvádza. Miestne dane sú rozličné, ale nie sú vysoké.

Sociálne zabezpečenie a zdravotná daň: (Tiež známe pod názvom FICA or OASDI) – 7.65% z týždennej mzdy sa odpočítava ako tento typ dane.

 

Každý legálne pracujúci človek v USA je povinný platiť nasledujúcu daň:

Federálna daň z príjmu
Štátna daň z príjmu
Miestna daň

Ak pracujete pod F-1, J-1, M-1 or Q-1 typom víz, nie ste povinný platiť Sociálne zabezpečenie a zdravotnú daň. Váš typ víz je napísaný na pravej strane Vašej vízovej pečiatky.

Ak vám zamestnávateľ sťahuje Sociálne zabezpečenie a zdravotnú daň, informujte ho že ste oslobodený od platenia tejto dane v súlade s Článkom 8 IRS publikácie 519.