เครื่องคำนวณการคืนภาษี

เลือกประเทศที่คุณทำงานและหาจำนวนเงินภาษีที่ได้คืน

ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

ข้อมูลหลัก
คุณไม่ได้กรอกสัญชาติ
ข้อมูลติดต่อ
 
 
Wrong phone number
คำนวณ
 
การคำนวณ
ยอดเงินภาษีที่ขอคืนได้โดยประมาณ
ยอดรวม
ปีภาษี
ธนาคารกลางสหรัฐฯ และรัฐ
ภาษีประกันสังคม และภาษีประกันสุขภาพ
เพิ่มเติม*
ขอคืนเงินภาษีของคุณ
โปรดลงทะเบียน เพื่อรับข้อมูลทั้งหมด
Your income exceeds 11 000 Eur per year. Contact us for exact calculation: info@rttax.com
การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์!

ข้อมูลทั้งหมดส่งไปยังอีเมลของคุณแล้ว