Липсва Вашето гражданство
  Данъчна година 0  
Липсва стойност в поле доход
Missing taxes value
  Данъчна година 0  
Липсва стойност в поле доход
Missing taxes value
  Данъчна година 0  
Липсва стойност в поле доход
Missing taxes value
  Данъчна година 0  
Липсва стойност в поле доход
Missing taxes value
  Данъчна година 0  
Липсва стойност в поле доход
Missing taxes value
Информацията за дохода и удържани данъци можете да намерите на Вашия Arsoppgave (RF-1015B) или Skattemelding.
 
 
Wrong phone number
 
Калкулирайте
 
Калкулира се
Приблизителна сума
Общо
Данъчна година
Данък общ доход
Облекчение върху здравно осигуряване (Zorgtoeslag)
Федерални и Щатски данъци
Осигурителни и медицински данъци
Допълнителни*
Върнете надвнесените си данъци.
Регистрирайте се и ще получите необходимата информация по имейл.
Доходът ви е по-висок от необлагаемата минимална сума. Свържете се с нас за точна калкулация: info@rttax.bg
Доходът ви е по-висок от необлагаемата минимална сума. Свържете се с нас за точна калкулация: info@rttax.bg
Възстановяемата сума се изчислява временно въз основа на основните ви данни. Винаги се опитваме да възстановим максималната възможна сума и можем да го направим, само след като обработим допълнителните информация и обстоятелства като деца, данни за вашия съпруг/съпруга и техните доходи, застраховки и т.н.

Започнете процеса по възстановяване на данъци сега и вероятно възстановимата сума ще бъде по-голяма. Свържете се с нас за консултация чрез посочените контакти.
Възстановяемата сума се изчислява временно въз основа на основните ви данни. Винаги се опитваме да възстановим максималната възможна сума и можем да го направим, само след като обработим допълнителните информация и обстоятелства, като бонуси, стипендии, надбавки, съпружески доходи, членство в профсъюзи и др.

Започнете процеса по възстановяване на данъци сега и вероятно възстановимата сума ще бъде по-голяма. Свържете се с нас за консултация чрез посочените контакти.