Осребряване на чек

НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН ДА ОСРЕБРИТЕ ЧЕК ЗА ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Ако сте получили чека си за възстановени данъци от данъчните власти във Великобритания и имате проблеми с осребряването му, ние ще Ви помогнем!

1. Принтирайте споразумението за осребряване на чек, попълнете го и го подпишете (пример)

2. Направете копие на документа си за самоличност (паспорт или лична карта от двете страни)

3. Напишете “Pay to the order of TT Express UAB” на задната страна на чека и го подпишете (пример)

4. Изпратете всички документи в оригинал, чрез препоръчана поща или ги предоставите лично:

RT Tax България
София 1407
ул. Kап. Тодор Ночев 32
офис 1

Такси:

Осребряване на чек: 1,5% от сумата на чека, но не по-малко от 55 GBP на чек

Международен банков превод:

безплатенпревод в BGN

10 GBPпревод в GBP, когато банковите такси са „споделени“

Ще осребрим чека и ще Ви преведем парите в рамките на месец – месец и половина, от момента, в който сме получили документите.

Имате въпроси?
Email: info@rttax.bg
Tel.: +359 2 474 83 83

Support