Средна сума за възстановяване

Средната сума надвнесен данък, която нашите клиенти си връщат, е 5822 норвежки крони.

Срок

Надвнесени данъци от Норвегия могат да се връщат за последните 4 години.

Липсващи документи

Ако не разполагате с всички необходими документи от чуждестранните работодатели, можем да ги намерим за Вас.

Продължителност на процедурата

Процесът по връщане на данъци от Норвегия отнема от 3 до 6 месеца.

Процес по връщане на данъци

В началото на 2019 г., Норвегия премина към опростената система за данъчно облагане на временните чуждестранни работници, които живеят и работят в Норвегия, като въведе фиксирана данъчна ставка от 25%.
За да имате право на данъчно възстановяване, трябва да бъдете включени в традиционната система за данъчно облагане на Норвегия. Моля, изпратете ни вашата информация, ние ще анализираме вашата ситуация и ако е необходимо ще променим вашата данъчна система, за да ви върнем данъците.

Регистрация

Регистрирайте се за връщане на данъци. Веднага след регистрацията ще получите пакет за подаване на документи и допълнителни инструкции. Екипът на RT Tax България ще се свърже с Вас до 24 часа, за да отговори на всички възникнали въпроси. Също така може самостоятелно да изтеглите пакета за подаване на документи. Тук може да видите и попълнен образец. След като попълните формулярите, трябва да набавите всички необходими документи за връщане на данъци.

Необходими документи

Копие на Вашия паспорт или лична карта;

Официални документи, удостоверяващи самоличността и гражданството на притежателя.

Формуляр Arsoppgave или последни фишове за заплата от всеки работодател;

Формуляр Arsoppgave – документ, който се предоставя от Вашия работодател. Съдържа информация с общата стойност на дохода и удържаните данъци. Последен фиш за заплата – документ, съдържащ информация с общата стойност на дохода и удържаните данъци. Обикновено се издава от работодателя с изплащането на заплатата.

Пример:

Последни фишове за заплата

Arsoppgave

Skattemelding формуляр (Tax return) (ако сте го получили от Норвежката Данъчна Администрация)

Skattemelding е документ, издаван от Норвежката Данъчна Администрация. Той съдържа пълна информация за дохода и данъците на работника. Тези формуляри се изпращат на всеки работещ в Норвегия в края на март.

Пример:

Tax Return

Skattemelding

Данъчна оценка Skatteoppgjor (Tax assessment notice) (ако имате);

Skatteoppgjor документ, издаван от Норвежката данъчна администрация в края на финансовата година и съдържащ калкулация на данъци.

Пример:

Tax Assessment Notice

Skatteoppgjor

Копие на Skattekort (Tax deduction card) (ако го имате).

Skattekort – формуляр, който позволява на работодателя да види колко данъци трябва да бъдат приспаднати от заплатата на даден служител. Този документ се издава през декември всяка година.

Пример:

Tax deduction card

В началото на 2019 г., Норвегия премина към опростената система за данъчно облагане на временните чуждестранни работници, които живеят и работят в Норвегия, като въведе фиксирана данъчна ставка от 25%.
За да имате право на данъчно възстановяване, трябва да бъдете включени в традиционната система за данъчно облагане на Норвегия. Моля, изпратете ни вашата информация, ние ще анализираме вашата ситуация и ако е необходимо ще променим вашата данъчна система, за да ви върнем данъците.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не разполагате с всички необходими документи от чуждестранния работодател и/или данъчната администрация в Норвегия – няма проблем! Вие все още може да започнете процедурата по данъчно възстановяване. Нашите опитни данъчни специалисти ще набавят липсващите документи.

Подаване на документи

Предоставете ни всички необходими документи. Изберете най-подходящия и удобен за Вас начин:

– Изпратете документите чрез куриерска фирма или препоръчана поща:

RT Tax
София 1407
ул. Kапитан Тодор Ночев 32
офис 1

– Подайте документите в нашия офис: София 1407, ул. Kапитан Тодор Ночев 32, офис 1.

– Може да изпратите всички документи за наша сметка с Еконт Експрес до офис Кемпински, София. Може да подадете документите във всеки офис на Еконт Експрес или да заявите куриер на 0 7001 7300.

След като получим Вашите документи, ще започнем с процедурата по данъчно възстановяване. Може да следите процеса чрез онлайн акаунт, създаден специално за Вас. Когато чуждестранната данъчна администрация възстанови надвнесените Ви данъци, ние ще приспаднем комисионата за услугата и ще преведем парите по предоставена от Вас лична банкова сметка.

Други услуги

Ако сте работили в Норвегия, може да се възползвате от възможността да получавате детски надбавки от Норвегия. Ако един от родителите работи/е работил в Норвегия, а другият живее с детето в страна от ЕИП, на детето се полагат следните детски помощи: Barnetrygd (детски надбавки), Utvidet Barnetrygd (разширени детски надбавки за самотни родители) и Kontantstøtte (детски помощи при отглеждане на деца на възраст 1-2 години). Екипът на RT Tax може да Ви помогне в процеса по получаване на детски надбавки от Норвегия.

Barnetrygd

Barnetrygd (детски надбавки) се полагат на деца до навършването им на 18 години. Целта на добавките е да подпомогне родителите финансово при отглеждането на децата. Ако родителите получават детски в друга страна от ЕИЗ, от Норвегия ще бъде изплатена само разликата, с която детските в Норвегия надвишават детските в другата страна.

Стойност на надбавките: 1054 NOK на месец.

Необходими документи:

• Копие на удостоверение за брак (преведено на английски или норвежки език);
• Копие на акт за раждане на детето (преведено на английски или норвежки език);
• Копие на паспорта на детето (ако има такъв);
• Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“, гарантиращо, че детето не получава или получава детски помощи в страна от ЕИЗ (преведено на английски или норвежки език);
• Копия на паспортите на двамата родители;
• Удостоверение за семейно положение, издадено от общината (преведено на английски или норвежки език);
• Разрешително за пребиваване в Норвегия, издадено от полицията в Норвегия;
• Копие на трудовия договор в Норвегия;
• Фишове за заплата – оригинали или копия;
• Формуляр Årsopgave – оригинал или копие.

Срок: Имате право да получите този вид детски надбавки за последните 3 години.

Цена на услугата: 280 лв. Ако кандидатствате за две или повече деца, за всяко дете се доплаща допълнително 200 лв.

Полезна информация: Ако преустановите работа в Норвегия, трябва да уведомите Норвежката организация по труда и благосъстоянието на нацията (NAV), защото когато прекратите трудовите си отношения в Норвегия, Вие нямате право на детски надбавки. Ако не сте нает/а на работа в Норвегия и продължавате да получавате надбавки, след известен период от време NAV може да Ви начисли задължения. Ако родителите живеят заедно, сумата се превежда на човека, който работи в Норвегия. Ако някой от родителите в настоящия момент работи в Норвегия, парите се изплащат на родителя, с когото детето живее в страна от ЕИЗ. NAV определя дали Ви се полагат детски надбавки от Норвегия или не. RT Tax не носи отговорност за продължителността на взимането на решение, самото решение, както и стойността на детските надбавки, която може да получите.

Регистрирация за детски надбавки

Utvidet Barnetrygd

Utvidet Barnetrygd (разширени детски надбавки за самотни родители) – полагат се на родители, които отглеждат децата си сами.

Стойност на надбавките: 1940 NOK на месец.

Необходими документи:

 • Един от следните документи, който доказва, че детето се отглежда от един родител:

– Копие на удостоверение за развод (преведено на английски или норвежки език);

– Копие на смъртен акт (преведено на английски или норвежки език);

– Копие на съдебно решение за попечителство (преведено на английски или норвежки език);

 • Копие на акт за раждане на детето (преведено на английски или норвежки език);
 • Копие на паспорта на детето (ако има такъв);
 • Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“, гарантиращо, че детето не получава или получава детски помощи в страна от ЕИЗ (преведено на английски или норвежки език);
 • Копия на паспортите на двамата родители;
 • Удостоверение за семейно положение, издадено от общината (преведено на английски или норвежки език);
 •  Разрешително за пребиваване в Норвегия, издадено от полицията в Норвегия;
 •  Копие на трудовия договор в Норвегия;
 • Фишове за заплата – оригинали или копия;
 • Формуляр Årsopgave – оригинал или копие.

Срок: Имате право да получите този вид детски надбавки за последните 3 години.

Цена на услугата: 280 лв. Ако кандидатствате за две или повече деца, за всяко дете се доплаща допълнително 200 лв.

Полезна информация: Ако преустановите работа в Норвегия, трябва да уведомите Норвежката организация по труда и благосъстоянието на нацията (NAV), защото когато прекратите трудовите си отношения в Норвегия, Вие нямате право на детски надбавки. Ако не сте нает/а на работа в Норвегия и продължавате да получавате надбавки, след известен период от време NAV може да Ви начисли задължения. NAV определя дали Ви се полагат детски надбавки от Норвегия или не. RT Tax не носи отговорност за продължителността на взимането на решение, самото решение, както и стойността на детските надбавки, която може да получите.

Регистрирация за детски надбавки

Kontantstøtte

Kontantstøtte – полага се на деца на възраст от 1 до 2 години, които не посещават детски ясли или посещават, но по-малко от 20 часа на седмица. Детските надбавки се изплащат за максимум 11 месеца. Имате право да получите този вид детски надбавки за последните 3 месеца.

Стойност на надбавките: може да достигне най-много до 7500 NOK на месец.

Необходими документи:

 • Ако детето посещава детска ясла: удостоверение от яслата, което показва колко часа на седмица детето посещава яслата. Часовете не трябва да надвишават 20 седмично (преведено на английски или норвежки език);
 • Копие на удостоверение за брак (преведено на английски или норвежки език);
 • Копие на акт за раждане на детето (преведено на английски или норвежки език);
 • Копие на паспорта на детето (ако има такъв);
 • Удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане“, гарантиращо, че детето не получава или получава детски помощи в страна от ЕИЗ (преведено на английски или норвежки език);
 • Копия на паспортите на двамата родители;
 • Удостоверение за семейно положение, издадено от общината (преведено на английски или норвежки език);
 • Разрешително за пребиваване в Норвегия, издадено от полицията в Норвегия;
 • Копие на трудовия договор в Норвегия;
 • Фишове за заплата – оригинали или копия;
 • Формуляр Årsopgave – оригинал или копия.

Срок: Имате право да получите този вид детски надбавки за последните 3 месеца.

Цена на услугата: 280 лв. Ако кандидатствате за две или повече деца, за всяко дете се доплаща допълнително 200 лв.

Полезна информация: Ако преустановите работа в Норвегия, трябва да уведомите Норвежката организация по труда и благосъстоянието на нацията (NAV), защото когато прекратите трудовите си отношения в Норвегия, Вие нямате право на детски надбавки. Ако не сте нает/а на работа в Норвегия и продължавате да получавате надбавки, след известен период от време NAV може да Ви начисли задължения. Ако родителите живеят заедно, сумата се превежда на човека, който работи в Норвегия. Ако някой от родителите в настоящия момент работи в Норвегия, парите се изплащат на родителя, с когото детето живее в страна от ЕИЗ. NAV определя дали Ви се полагат детски надбавки от Норвегия или не. RT Tax не носи отговорност за продължителността на взимането на решение, самото решение, както и стойността на детските надбавки, която може да получите.

Регистрирация за детски надбавки

Имате ли въпроси?

Ние ще Ви отговорим!

Мога ли да си върна всички данъци, които са ми удържани в Норвегия?

Сумата за връщане зависи от фактори като удържани данъци, период на работа и доходи в Норвегия. Пълният размер на всички удържани данъци може да се възстанови, само в определени случаи и ако отговаряте на изискванията.

Колко време отнема процедурата по данъчно възстановяване?

Процесът обикновено продължава в рамките на 3 до 6 месеца, като това зависи от експедитивността на данъчните власти в Норвегия. Когато получим Вашите документи, ние ще ги обработим, ще подготвим данъчната декларация и ще изпратим всичко необходимо до норвежката данъчна администрация във възможно най-кратък срок.

Какво да правя, ако нямам всички необходими документи?

Ако не разполагате с всички необходими документи от чуждестранния работодател и/или данъчната администрация в Норвегия – ние ще ги набавим за Вас.

Каква е цената на услугата?

RT Tax няма предварителни и скрити такси, което означава, че не губите нищо, ако кандидатствате за връщане на надвнесени данъци. Комисионата се заплаща, едва когато процесът приключи успешно.

Таксата за услугата зависи от стойността на сумата, която може да си върнете: 16% от възстановената сума, но не по-малко от 890 норвежки крони. Ако Ви липсва документ Arsoppgave и се налага търсене на този формуляр, се начислява допълнителна такса от 150 норвежки крони.

За кои години мога да кандидатствам за връщане на надвнесени данъци?

Надвнесени данъци от Норвегия могат да се връщат за последните четири години.

Не намерихте отговора? Свържете се с нас!

Специалистите на RT Tax са готови да направят безплатна професионална консултация