Darbintera

    Darbintera – personalo atrankos agentūra, užsiimanti darbuotojų paieška. Savo veiklą UAB Darbintera pradėjo 2002 metais. Per tą laikotarpį šį įmonė užmezgė glaudžius ryšius ne tik su Lietuvos, bet ir su užsienio kompanijomis ir įdarbino daugiau kaip 3000 darbuotojų. Įmonė didžiausią patirtį turi dirbant su Anglijos, Vokietijos, Norvegijos, Švedijos ir Airijos kompanijomis. Su kai kuriomis užsienio įmonėmis kompanija bendradarbiauja jau daugiau kaip 10 metų.