Brak obywatelstwa
  Rok podatkowy 0  
Brakująca informacja o dochodach

Missing taxes value

Missing value
  Rok podatkowy 0  
Brakująca informacja o dochodach

Missing taxes value

Missing value
  Rok podatkowy 0  
Brakująca informacja o dochodach

Missing taxes value

Missing value
  Rok podatkowy 0  
Brakująca informacja o dochodach

Missing taxes value

Missing value
  Rok podatkowy 0  
Brakująca informacja o dochodach

Missing taxes value

Missing value
  Rok podatkowy 0  
Brakująca informacja o dochodach

Missing taxes value

Missing value
Informacje na temat Twojej ulgi podatkowej (Arbeidskorting), dochodach oraz zapłaconych podatkach znajdziesz na FORMULARZU JAAROPGAVE, ostatnim czeku
 
 
Wrong phone number
 
Oblicz
 
Kalkuluje
Szacowana kwota zwrotu
Całkowity
Rok podatkowy
Federalny i stanowy
Social Security i Medicare
Dodatkowy zwrot*
Zwróć swój nadpłacony podatek.
Zarejestruj się by uzyskać niezbędne informacje
Twoje roczne dochody przekraczają 11 000 euro? Skontaktuj się z nami w celu dokonania kalkulacji: poland@rttax.pl
Kalkulacja została wysłana.

Poinformujemy Cię o przewidywanej kwocie do zwrotu poprzez e - mail.
*Dodatkowy zwrot stanowi zasiłek na dziecko oraz dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego. Musisz spełniać dodatkowe warunki aby ubiegać się o ten zwrot.