Brak obywatelstwa
  Rok podatkowy 0  
Brakująca informacja o dochodachNie Tak
Nie Tak
Nie Tak
  Rok podatkowy 0  
Brakująca informacja o dochodachNie Tak
Nie Tak
Nie Tak
  Rok podatkowy 0  
Brakująca informacja o dochodachNie Tak
Nie Tak
Nie Tak
  Rok podatkowy 0  
Brakująca informacja o dochodachNie Tak
Nie Tak
Nie Tak
  Rok podatkowy 0  
Brakująca informacja o dochodachNie Tak
Nie Tak
Nie Tak
  Rok podatkowy 0  
Brakująca informacja o dochodachNie Tak
Nie Tak
Nie Tak
Informacje na temat Twojej ulgi podatkowej (Arbeidskorting), dochodach oraz zapłaconych podatkach znajdziesz na formularzu Jaaropgave, ostatnim czeku
 
 
Wrong phone number
 
Oblicz
 
Kalkuluje
Szacowana kwota zwrotu
Całkowity
Rok podatkowy
Podatek dochodowy
Ubezpieczenie zdrowotne (Zorgtoeslag)
Federalny i stanowy
Social Security i Medicare
Dodatkowy zwrot*
Zwróć swój nadpłacony podatek.
Zarejestruj się by uzyskać niezbędne informacje
Twoje roczne dochody przekraczają 11 000 euro? Skontaktuj się z nami w celu dokonania kalkulacji: poland@rttax.pl
Kalkulacja została wysłana.

Poinformujemy Cię o przewidywanej kwocie do zwrotu poprzez e - mail.
Kwota podlegająca zwrotowi jest obliczana tymczasowo na podstawie Twoich podstawowych danych. Zawsze staramy się zwrócić maksymalną możliwą kwotę i możemy to zrobić tylko po dokonaniu oceny dodatkowych informacji i okoliczności, takich jak: ilość i wiek dzieci, dane dotyczące Twojej/go małżonki/a i jej/jego dochodów, ubezpieczenia itp.

Rozpocznij proces zwrotu podatku już teraz, a prawdopodobnie kwota do zwrotu będzie wyższa. Skontaktuj się z nami w celu konsultacji za pośrednictwem wymienionych kontaktów.
Kwota podlegająca zwrotowi jest obliczana tymczasowo na podstawie Twoich podstawowych danych. Zawsze staramy się zwrócić maksymalną możliwą kwotę i możemy to zrobić tylko po dokonaniu oceny dodatkowych informacji i okoliczności, takich jak: premie, stypendia, zasiłki, dochód małżonka, członkostwo w związkach zawodowych itp.

Rozpocznij proces zwrotu podatku już teraz, a prawdopodobnie kwota do zwrotu będzie wyższa. Skontaktuj się z nami w celu konsultacji za pośrednictwem wymienionych kontaktów.