USŁUGI ZWIĄZANE Z PODATKIEM
W DANII

Rejestracja

Usługi związane z podatkiem w Danii

Jeśli pracowałeś lub nadal pracujesz w Danii, zgodnie z duńskim prawem musisz zadeklarować swoje dochody i wypełnić stosowne zeznania podatkowe dotyczące podatku w Danii.

Nasi klienci mają do czynienia z wieloma różnymi sytuacjami podatkowymi, a naszym zadaniem jest pomoc w dopilnowaniu, aby każda z kwestii związanych z duńskim podatkiem naszego klienta została uregulowana i była zgodna ze wszystkimi duńskimi przepisami podatkowymi.

Zeznanie podatkowe

Jeśli nie otrzymałeś rozliczenia rocznego (Arsopgorelse), wówczas musisz złożyć zeznanie podatkowe na formularzu papierowym. Każdego roku zeznanie podatkowe należy składać do 1 lipca.

Niezbędne dokumenty:

Opłata za usługę: 300 PLN

Zarejestruj się, aby uzyskać usługę
 

Korekta zeznania podatkowgo

W niektórych przypadkach konieczne są korekty błędów (błędnie zadeklarowany dochód, zapłacone podatki lub okres zatrudnienia) w zeznaniu podatkowym. Dzięki dodatkowym odliczeniom dochód podlegający opodatkowaniu może zostać obniżony, a tym samym można obliczyć wyższy zwrot podatku.

Aby otrzymać odliczenie kosztów transportu, odległość między miejscem zamieszkania, a miejscem pracy powinna przekraczać 24 km i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pracodawca nie pokrył kosztów transportu. Uwaga: osoby, które były zatrudnione na stałe, nie mogą ubiegać się o odliczenie kosztów podróży i zakwaterowania.

Niezbędne dokumenty:

 • Oplysningsseddel lub ostatnie odcinki wypłaty (Lønseddel) od wszystkich pracodawców;
 • Formularz Årsopgørelse (jeśli go posiadasz);
 • Umowa o pracę / bilety z podróży / umowa o zakwaterowanie (jeśli je posiadasz).

Opłata za usługę: 350 PLN

Zarejestruj się, aby uzyskać usługę
 

Korekty zeznania podatkowego / deklaracji w celu zmniejszenia zadłużenia

Ze względu na dodatkowe odliczenia lub korektę błędów (błędnie zadeklarowany dochód, zapłacone podatki lub okres zatrudnienia) dochód podlegający opodatkowaniu może ulec zmianie, a przez to DŁUG MOŻE BYĆ ZMNIEJSZONY LUB WYELIMINOWANY.

Aby otrzymać odliczenie kosztów transportu, odległość między miejscem zamieszkania, a miejscem pracy powinna przekraczać 24 km i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pracodawca nie pokrył kosztów transportu. Uwaga: osoby, które były zatrudnione na stałe, nie mogą ubiegać się o odliczenie kosztów podróży i zakwaterowania.

Niezbędne dokumenty:

 • Oplysningsseddel lub ostatnie odcinki wypłaty (Lønseddel) od wszystkich pracodawców;
 • Formularz Årsopgørelse (jeśli go posiadasz);
 • Umowa o pracę / odcinki wypłaty / bilety z podróży / umowa o zakwaterowanie (jeśli je posiadasz).

Opłata za usługę: 350 PLN

Zarejestruj się, aby uzyskać usługę

Zwrot dodatku urlopowego

Zmiany w duńskim prawie urlopowym spowodowały pewne zmiany w procedurze ubiegania się o zwrot dodatku urlopowego (Feriepenge):

 • Osoby, które pracowały i został naliczony dodatek urlopowy przed 31 sierpnia 2019r., mogą ubiegać się o wypłatę dodatku urlopowego w dowolnym momencie;
 • Osoby, które pracowały i został im naliczony dodatek urlopowy od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. mogą ubiegać się o wypłatę dodatku urlopowego od 1 marca 2021 r. Jeśli nie złożysz wniosku, dodatek zostanie przekazany do funduszu emerytalnego;
 • Osoby, które pracowały i został im naliczony dodatek urlopowy od września 2020 r. do 1 sierpnia 2021 r. mogą ubiegać się o wypłatę dodatku urlopowego od października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Niezbędne dokumenty: dokumenty z Feriekonto, LD Feriemidler lub innych kas urlopowych (jeśli je posiadasz).

Okres przedawnienia: o zwrot dodatku urlopowego możesz ubiegać się do 3 lat wstecz.

Opłata za usługę:

 • z NemID (formularz wniosku o zwrot dodatku urlopowego online) – 130 PLN
 • bez NemID (formularz wniosku o zwrot dodatku urlopowego w formie papierowej) – 220 PLN

Zarejestruj się, aby uzyskać usługę

Świadczenia na dzieci i młodzież z Danii (Børnepenge)

Masz prawo ubiegać się o zasiłek na dzieci i młodzież, jeśli:

• posiadasz duński numer ubezpieczenia społecznego (CPR);
• przepracowałeś/aś w Danii co najmniej 6 miesięcy i nie mniej niż 39 godzin miesięcznie;
• Twoje dziecko ma mniej niż 18 lat (lub miało mniej niż 18 lat, kiedy pracowałeś/aś w Danii);
• dzielisz opiekę nad dzieckiem;
• posiadasz dokument, że jesteś spokrewniony/a z dzieckiem;
• jesteś obywatelem/ką kraju z obszaru UE/EOG lub Szwajcarii, jeśli Twoje dziecko nie mieszka w Danii.

Ile masz prawo otrzymać?

Wiek Twojego dziecka Zasiłek na dziecko (bez podatku)
0-2 lat 4596 DKK kwartalnie (w 2020 r.)
3-6 lat 3639 DKK kwartalnie (w 2020 r.)
7-14 lat 2862 DKK kwartalnie (w 2020 r.)
15-17 lat 954 DKK miesięcznie (w 2020 r.)

Ważne: jeśli przynajmniej jedno z rodziców mieszka i pracuje z dzieckiem w Rumunii / Bułgarii / Polsce, wówczas można uzyskać różnicę świadczeń między Danią, a Twoim krajem ojczystym.

Potrzebne dokumenty:

• Kopia duńskiej umowy o pracę;
• Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijnym, bądź przetłumaczona przysięgle na język angielski lub duński);
• Kopie dowodów osobistych/paszportów obojga rodziców
• Kopia dowodu tożsamości dziecka (jeśli posiada)

Zasiłek na dzieci i młodzież może podlegać zwrotowi za ostatnie 3 lata.

Opłata za usługę wynosi 400 PLN.

 

Zarejestruj się, aby uzyskać usługę

Aktywacja konta bankowego jako NEMKONTO

 • z NemID: aktywacja konta bankowego jako Nemkonto online.
  Opłata za usługę: 130 PLN
 • bez NemID: Ważne, aby wiedzieć, jaki adres podałeś w Duńskim Rejestrze Krajowym (Folkeregisteret), kiedy wyjeżdżałeś z Danii. Aktywacja Nemkonto może zająć 1-16 tygodni; to zależy od tego, jak zajęte są duńskie instytucje.
  Opłata za usługę: 220 PLN

 

Wyrejestrowanie z rejestru krajowego / aktualizacja nowego adresu

Ważne, aby powiadomić Duński Rejestr Krajowy (Folkeregisteret) o nowym adresie za granicą.

Opłata za usługę: 130 PLN

Masz jakieś pytania?

Odpowiemy na nie!

Czy otrzymam zwrot podatku po wypełnieniu deklaracji podatkowej?

W wielu przypadkach możesz otrzymać jakiś zwrot pieniędzy. Jednak zwrotowi podlegają tylko nadpłacone podatki. Aby otrzymać zwrot, należy zastosować różne odliczenia i ulgi podatkowe.

Za jakie lata można skorygować zeznanie podatkowe w celu uzyskania zwrotu podatku?

Za poprzednie 3 lata. Na przykład korekty za rok 2017 można wprowadzać do 1 maja 2020 r.

Czy rozliczenia, które otrzymałem z Danii, są ostateczne, czy można je zmienić?

W wielu przypadkach rozliczenie roczne (Arsopgorelse), które otrzymałeś z duńskiego urzędu skarbowego, może zostać zmienione z powodu nieprawidłowych lub brakujących informacji o odliczeniach, ulgach podatkowych, okresie zatrudnienia itp. Możemy przejrzeć rozliczenie i udzielić Ci porady bezpłatnie. Wystarczy, że podasz nam ostatni formularz Arsopgorelse, a poinformujemy Cię o dalszych krokach.

Czy mogę załatwić sprawy podatkowe, jeśli nie mam loginu NemID?

Tak, możesz. Jednak bez loginu NemID wszystkie procedury trwają dłużej.

Dlaczego podanie rachunku bankowego do Nemkonto jest ważne?

Wszystkie płatności z duńskich instytucji publicznych zostaną przelane bezpośrednio na konto, które przekazałeś do Nemkonto. Płatności te mogą obejmować zwrot podatku, dodatek urlopowy, zasiłek na dziecko itp.

Czy mogę zmienić swoje konto bankowe w Nemkonto?

Tak, możesz to zrobić w każdej chwili. Możemy Ci w tym pomóc.

Jakie są opłaty za usługi?

Wypełnienie zeznania podatkowego – 300 PLN.
Korekty deklaracji – 350 PLN.
Redukcja / eliminacja zadłużenia – 350 PLN.

Zwrot dodatku urlopowego:
Z NemID: wniosek o zwrot dodatku urlopowego złożony online – 130 PLN.
Bez NemID: wniosek o zwrot dodatku urlopowego wysłany pocztą – 220 PLN.

Podanie konta bankowego w Nemkonto:
Z NemID: przypisanie konta do Nemkonto online – 130 PLN.
Bez NemID: przypisanie konta do Nemkonto pocztą – 220 PLN.

Wyrejestrowanie z „gminy” lub aktualizacja adresu – 130 PLN.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami!

Specjaliści RT Tax są gotowi udzielić bezpłatnych profesjonalnych konsultacji