Pierwsza konsultacja gratis!

Skontaktuj się z nami, a omówimy Twoje problemy podatkowe!

Zwrot podatku

Zastosujemy wszystkie ulgi podatkowe. Możesz odzyskać część zapłaconego podatku!

Redukcja zadłużenia

Czy otrzymałeś list o zaległości podatkowej? Dołożymy wszelkich starań, aby zmniejszyć lub wyeliminować to zadłużenie!

Zwrot dodatku urlopowego

Nie wykorzystałeś dodatku urlopowego? Uzyskaj jego zwrot!

Usługi związane z podatkiem w Danii

Jeśli pracowałeś lub nadal pracujesz w Danii, zgodnie z duńskim prawem musisz zadeklarować swoje dochody i wypełnić stosowne zeznania podatkowe dotyczące podatku w Danii.

Nasi klienci mają do czynienia z wieloma różnymi sytuacjami podatkowymi, a naszym zadaniem jest pomoc w dopilnowaniu, aby każda z kwestii związanych z duńskim podatkiem naszego klienta została uregulowana i była zgodna ze wszystkimi duńskimi przepisami podatkowymi.

Zeznanie podatkowe

Jeśli nie otrzymałeś rozliczenia rocznego (Arsopgorelse), wówczas musisz złożyć zeznanie podatkowe na formularzu papierowym. Każdego roku zeznanie podatkowe należy składać do 1 lipca.

Niezbędne dokumenty:

Opłata za usługę: 300 PLN

Zarejestruj się, aby uzyskać usługę
 

Korekta zeznania podatkowgo

W niektórych przypadkach konieczne są korekty błędów (błędnie zadeklarowany dochód, zapłacone podatki lub okres zatrudnienia) w zeznaniu podatkowym. Dzięki dodatkowym odliczeniom dochód podlegający opodatkowaniu może zostać obniżony, a tym samym można obliczyć wyższy zwrot podatku.

Aby otrzymać odliczenie kosztów transportu, odległość między miejscem zamieszkania, a miejscem pracy powinna przekraczać 24 km i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pracodawca nie pokrył kosztów transportu. Uwaga: osoby, które były zatrudnione na stałe, nie mogą ubiegać się o odliczenie kosztów podróży i zakwaterowania.

Niezbędne dokumenty:

 • Oplysningsseddel lub ostatnie odcinki wypłaty (Lønseddel) od wszystkich pracodawców;
 • Formularz Årsopgørelse (jeśli go posiadasz);
 • Umowa o pracę / bilety z podróży / umowa o zakwaterowanie (jeśli je posiadasz).

Opłata za usługę: 450 PLN

Zarejestruj się, aby uzyskać usługę
 

Korekty zeznania podatkowego / deklaracji w celu zmniejszenia zadłużenia

Ze względu na dodatkowe odliczenia lub korektę błędów (błędnie zadeklarowany dochód, zapłacone podatki lub okres zatrudnienia) dochód podlegający opodatkowaniu może ulec zmianie, a przez to DŁUG MOŻE BYĆ ZMNIEJSZONY LUB WYELIMINOWANY.

Aby otrzymać odliczenie kosztów transportu, odległość między miejscem zamieszkania, a miejscem pracy powinna przekraczać 24 km i ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pracodawca nie pokrył kosztów transportu. Uwaga: osoby, które były zatrudnione na stałe, nie mogą ubiegać się o odliczenie kosztów podróży i zakwaterowania.

Niezbędne dokumenty:

 • Oplysningsseddel lub ostatnie odcinki wypłaty (Lønseddel) od wszystkich pracodawców;
 • Formularz Årsopgørelse (jeśli go posiadasz);
 • Umowa o pracę / odcinki wypłaty / bilety z podróży / umowa o zakwaterowanie (jeśli je posiadasz).

Opłata za usługę: 450 PLN

Zarejestruj się, aby uzyskać usługę

Zwrot dodatku urlopowego / Zamrożonego urlopu

Zmiany w duńskim prawie urlopowym spowodowały pewne zmiany w procedurze ubiegania się o zwrot dodatku urlopowego (Feriepenge):

 • Osoby, które pracowały i kumulowały należne dni urlopowe od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. powinny złożyć wniosek o wypłatę świadczeń urlopowych do 1 maja 2021 r. Jeśli nie zdążysz złożyć wniosku o urlop w terminie, Twoje skumulowane należności z tytułu urlopu zostają zamrożone i przekazane na specjalny Fundusz („Lønmodtagernes Feriemidler”). Wypracowaną kwotę otrzymasz automatycznie, po osiągnięciu wieku emerytalnego w Danii. Jeśli nie pracujesz już w Danii i opuściłeś duński rynek pracy, możesz ubiegać się o te pieniądze przed upływem oficjalnego terminu. Zwracamy uwagę, że kwota zamrożonego urlopu przed jej wypłaceniem może zostać opodatkowana według stawki 40-60%.
 • O wyrównanie z tytułu urlopu można ubiegać się w ciągu 1 roku od zakończenia roku urlopowego: np. wniosek dotyczący pieniędzy za urlop zarobionych w okresie od 21.09.2022 do 31.08.2022 należy złożyć przed 30.09.2023.

Niezbędne dokumenty: Paszport lub dowód osobisty z obydwu stron, Pisma z „Feriekonto”, „LD Feriemidler” lub innych funduszy urlopowych (jeśli masz). Jeśli ubiegasz się o zamrożone świadczenie urlopowe, prosimy o przedstawienie dowodów, że opuściłeś Danię ponad 6 miesięcy temu (najlepszym dowodem jest umowa o pracę z nowego miejsca).

Okres przedawnienia: o zwrot dodatku urlopowego możesz ubiegać się do 3 lat wstecz.

Opłata za usługę:

 • z NemID / MIT ID (formularz wniosku o zwrot dodatku urlopowego online) – 230 PLN
 • bez NemID / MIT ID (formularz wniosku o zwrot dodatku urlopowego w formie papierowej) – 320 PLN
 • Formularz wniosku o wypłatę zamrożonego świadczenia urlopowego przed osiągnięciem wieku emerytalnego – 320 PLN

Zarejestruj się, aby uzyskać usługę

Świadczenia na dzieci i młodzież z Danii (Børne–og ungeydelse)

Masz prawo ubiegać się o zasiłek na dzieci i młodzież, jeśli:

• posiadasz duński numer ubezpieczenia społecznego (CPR);
• przepracowałeś/aś w Danii co najmniej 6 miesięcy i nie mniej niż 39 godzin miesięcznie;
• Twoje dziecko ma mniej niż 18 lat (lub miało mniej niż 18 lat, kiedy pracowałeś/aś w Danii);
• dzielisz opiekę nad dzieckiem;
• posiadasz dokument, że jesteś spokrewniony/a z dzieckiem;
• jesteś obywatelem/ką kraju z obszaru UE/EOG lub Szwajcarii, jeśli Twoje dziecko nie mieszka w Danii.

Ile masz prawo otrzymać?

Wiek Twojego dziecka Zasiłek na dziecko (bez podatku)
0-2 lat 4654 DKK kwartalnie (w 2022 r.)
3-6 lat 3682 DKK kwartalnie (w 2022 r.)
7-14 lat 2898 DKK kwartalnie (w 2022 r.)
15-17 lat 966 DKK miesięcznie (w 2022 r.)

Ważne: jeśli przynajmniej jedno z rodziców mieszka i pracuje z dzieckiem w Rumunii / Bułgarii / Polsce, wówczas można uzyskać różnicę świadczeń między Danią, a Twoim krajem ojczystym.

Potrzebne dokumenty:

• Kopia duńskiej umowy o pracę;
• Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijnym, bądź przetłumaczona przysięgle na język angielski lub duński);
• Kopie dowodów osobistych/paszportów obojga rodziców
• Kopia dowodu tożsamości dziecka (jeśli posiada)

Zasiłek na dzieci i młodzież może podlegać zwrotowi za ostatnie 3 lata.

Opłata za usługę wynosi 600 PLN.

 

Zarejestruj się, aby uzyskać usługę

Aktywacja konta bankowego jako NEMKONTO

 • z NemID: aktywacja konta bankowego jako Nemkonto online.
  Opłata za usługę: 230 PLN
 • bez NemID: Ważne, aby wiedzieć, jaki adres podałeś w Duńskim Rejestrze Krajowym (Folkeregisteret), kiedy wyjeżdżałeś z Danii. Aktywacja Nemkonto może zająć 1-16 tygodni; to zależy od tego, jak zajęte są duńskie instytucje.
  Opłata za usługę: 320 PLN

 

Wyrejestrowanie z rejestru krajowego / aktualizacja nowego adresu

Ważne, aby powiadomić Duński Rejestr Krajowy (Folkeregisteret) o nowym adresie za granicą.

Opłata za usługę: 230 PLN

Masz jakieś pytania?

Odpowiemy na nie!

Czy otrzymam zwrot podatku po wypełnieniu deklaracji podatkowej?

W wielu przypadkach możesz otrzymać jakiś zwrot pieniędzy. Jednak zwrotowi podlegają tylko nadpłacone podatki. Aby otrzymać zwrot, należy zastosować różne odliczenia i ulgi podatkowe.

Za jakie lata można skorygować zeznanie podatkowe w celu uzyskania zwrotu podatku?

Za poprzednie 3 lata. Na przykład korekty za rok 2021 można wprowadzać do 1 maja 2024 r.

Czy rozliczenia, które otrzymałem z Danii, są ostateczne, czy można je zmienić?

W wielu przypadkach rozliczenie roczne (Arsopgorelse), które otrzymałeś z duńskiego urzędu skarbowego, może zostać zmienione z powodu nieprawidłowych lub brakujących informacji o odliczeniach, ulgach podatkowych, okresie zatrudnienia itp. Możemy przejrzeć rozliczenie i udzielić Ci porady bezpłatnie. Wystarczy, że podasz nam ostatni formularz Arsopgorelse, a poinformujemy Cię o dalszych krokach.

Czy mogę załatwić sprawy podatkowe, jeśli nie mam loginu NemID?

Tak, możesz. Jednak bez loginu NemID wszystkie procedury trwają dłużej.

Dlaczego podanie rachunku bankowego do Nemkonto jest ważne?

Wszystkie płatności z duńskich instytucji publicznych zostaną przelane bezpośrednio na konto, które przekazałeś do Nemkonto. Płatności te mogą obejmować zwrot podatku, dodatek urlopowy, zasiłek na dziecko itp.

Czy mogę zmienić swoje konto bankowe w Nemkonto?

Tak, możesz to zrobić w każdej chwili. Możemy Ci w tym pomóc.

Jakie są opłaty za usługi?

Wypełnienie zeznania podatkowego – 300 PLN.
Korekty deklaracji – 450 PLN.
Redukcja / eliminacja zadłużenia – 450 PLN.

Zwrot dodatku urlopowego:
Z NemID: wniosek o zwrot dodatku urlopowego złożony online – 230 PLN.
Bez NemID: wniosek o zwrot dodatku urlopowego wysłany pocztą – 320 PLN.

Podanie konta bankowego w Nemkonto:
Z NemID: przypisanie konta do Nemkonto online – 230 PLN.
Bez NemID: przypisanie konta do Nemkonto pocztą – 320 PLN.

Wyrejestrowanie z „gminy” lub aktualizacja adresu – 230 PLN.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami!

Specjaliści RT Tax są gotowi udzielić bezpłatnych profesjonalnych konsultacji