Średnia kwota zwrotu

Średnia kwota zwrotu podatku z Holandii wynosi 975 EUR.

Okres przedawnienia

Podatki z Holandii mogą być zwracane z ostatnich 5 lat.

Brakujące dokumenty

Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów- możemy je odzyskać dla Ciebie.

Czas trwania procedury

Średni czas oczekiwania na zwrot podatku z Holandii wynosi 3-7 miesięcy.

Procedura zwrotu podatku

Jeśli pracowałeś w Holandii przez ostatnie 5 lat, możesz złożyć zeznanie podatkowe.
Z RT Tax to prosta procedura: zarejestruj się, zgromadź wszystkie wymagane dokumenty, prześlij je do nas, a my zajmiemy się resztą!

Średnia kwota zwrotu osób, które ubiegają się o zwrot podatku z Holandii wynosi 975 euro.

Rejestracja

Zarejestruj się aby ubiegać się o zwrot podatku. Bezpośrednio po rejestracji otrzymasz formularz zgłoszeniowy i dalsze instrukcje. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą w ciągu 24 godzin i odpowiedzą na wszystkie pytania.
Możesz również sam pobrać formularz rejestracyjny. Tutaj możesz znaleźć przykład jak go poprawnie uzupełnić. Po uzupełnieniu należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku.

Dokumenty wymagane do rozliczenia podatku:

Kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu;

Oficjalne dokumenty poświadczające tożsamość i obywatelstwo.

Formularze Jaaropgave lub ostatnie odcinki z wypłaty - salaris od wszystkich pracodawców;

Jaaropgave jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę, zawiera informacje o odprowadzonych podatkach i wynagrodzeniu otrzymywanym przez pracownika. Ostateczne zestawienie wynagrodzenia zawiera wszystkie informacje o Twoim dochodzie i podatkach płaconych od czasu zatrudnienia lub od początku roku podatkowego.

Przykład:

Jaaropgave

BSN/SoFI numer;

Jest to numer ubezpieczenia społecznego. Jeśli nie masz dokumentu, w którym jest podany numer BSN/SoFi, ale znasz swój numer, wystarczy wpisać go w naszym formularzu zgłoszeniowym.

Przykład:

BSN/SoFI number

Zaświadczenie o dochodach

Ten dokument zawiera informacje na temat Twojego dochodu uzyskanego w Polsce. Zaświadczenie o dochodach jest załączone do naszego formularza rejestracyjnego (2 strony), należy je wydrukować, a w następstwie w celu podbicia udać się do polskiego Urzędu Skarbowego. Na pierwszej stronie należy podać swoje dane i złożyć podpis, na drugiej stronie muszą być uzupełnione informacje na temat Twojego dochodu oraz podpis urzędnika i pieczątka urzędu.

Zaświadczenie to nie jest wymagane jeśli dochód w Polsce przekroczył 10 % wszystkich dochodów w skali roku.

Zaświadczenie o dochodach możesz pobrać tutaj:

Zaświadczenie o dochodach za rok 2022
Zaświadczenie o dochodach za rok 2021
Zaświadczenie o dochodach za rok 2020
Zaświadczenie o dochodach za rok 2019
Zaświadczenie o dochodach za rok 2018

Objaśnienie do zaświadczenia

Przykład:

Zaświadczenie o dochodach

UWAGA: Jeśli nie posiadasz Jaaropgave – to nie problem! Nadal możesz rozpocząć procedurę zwrotu podatku. Nasi doświadczeni eksperci od zwrotu podatku pozyskają dla Ciebie brakujące dokumenty.

Składanie dokumentów

Przekaż nam wszystkie niezbędne dokumenty i formularz zgłoszeniowy. Wybierz najlepszy dla siebie sposób:

Opcja 1: Wyślij dokumenty bezpośrednio do nas

 • pocztą na adres: RT Tax, Centrum Kwiatkowskiego, ul. 10 Lutego 16 lok. A4.2, 81-364 Gdynia
 • kurierem, zadzwoń do nas (+48 58 621 13 60), a umówimy kuriera firmy DPD dla Ciebie bezpłatnie.

Opcja 2: Możesz dostarczyć dokumenty osobiście do naszego biura.

Po otrzymaniu dokumentów rozpocznie się procedura zwrotu podatku o czym Cię poinformujemy. Możesz śledzić przebieg procedury logując się do swojego konta online, które zostanie stworzone specjalnie dla Ciebie.
Kiedy zagraniczny urząd skarbowy zwróci Twój podatek, pobierzemy należną prowizję za usługę i przetransferujemy pieniądze na wskazane przez Ciebie konto bankowe.

Inne usługi

Jeśli pracowałeś/aś w Holandii jesteś uprawniony/a do uzyskania dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego. Możesz również skorzystać z innych naszych usług. Nasi specjaliści przekażą Ci wszystkie informacje oraz pomogą Ci wypełnić wymagane dokumenty.

Zwrot dodatku do ubezpieczenia

Jeśli posiadałeś/aś ubezpieczenie zdrowotne w Holandii (Zorgtoeslag), możesz odzyskać część zapłaconej kwoty. Zgodnie z prawem ubezpieczenia zdrowotnego (Zorgverzekeringswet) osoby, które pracują i odprowadzają podatek dochodowy w Holandii podlegają obowiązkowi ubezpieczenia. Nie posiadając unijnej karty ubezpieczenia zdrowotnego wydanej przez Twój kraj (dostępna w krajach UE i Szwajcarii), możesz mieszkać w Holandii, ale nie możesz pracować.

Kwota zwrotu: Kwota zwrotu zmienia się każdego roku. Jest uzależniona od dochodów w danym roku:
– do 111 EUR na miesiąc – jeśli za dany rok dochody nie przekraczały 32 000 EUR

Wymagane dokumenty:

 • Kopia Twojego dowodu lub paszportu;
 • Jaaropgave lub ostatnie odcinki z pracy od wszystkich pracodawców;
 • BSN/SoFI numer (jeśli nie masz dokumentu, w którym jest podany numer BSN / SoFi, ale znasz swój numer, wystarczy wpisać go w naszym formularzu zgłoszeniowym);
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej lub karty


Wniosek o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego należy złożyć: do 01.09.2023 r. za 2022 rok.

Czas trwania procedury: Średni czas oczekiwania na dodatek do ubezpieczenia wynosi 3-4 miesiące, ale w niektórych sytuacjach urząd może wydać ostateczną decyzję w ciągu roku od daty otrzymania dokumentu.

Prowizja za usługę: 14% nie mniej niż 79 euro.

Dodatek na dziecko

Jeśli chciałbyś/abyś otrzymywać zasiłek rodzinny (Kinderbijslag) z Holandii, musisz spełnić następujące warunki:

Musisz mieć dzieci na utrzymaniu do 18 roku życia;

Pracować na terenie Holandii bez przerwy przez co najmniej 6 miesięcy;

Pracodawca musi odprowadzać regularnie składki na ubezpieczenie społeczne.

Kwota zwrotu: płatności są kwartalne i zależą od wieku dziecka. Kwota zasiłku róźni się każego roku. Następujące kwoty zostały zatwierdzone i obowiązują od stycznia 2019 roku:

 • 221,49 EUR za kwartał dla dziecka w wieku 0-5 lat
 • 268,95 EUR dla dzieci w wieku 6-11 lat
 • 316,41 EUR dla dzieci w wieku 12-17 lat
  Jeśli otrzymujesz zasiłek rodzinny w Polsce, kwota zasiłku z Holandii zostanie pomniejszona o sumę świadczeń otrzymywanych w Polsce. W momencie przyznania decyzji o prawie otrzymywania zasiłku rodzinnego w Holandii, pieniądze są przesyłane co kwartał bezpośrednio na Pana/i konto bankowe.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia aktu małżeństwa;
 • Kopia aktu urodzenia dziecka;
 • Kopia dowodu osobistego lub paszportu dziecka (jeśli posiada);
 • Kopie dowodów lub paszportów obojga rodziców;
 • Zaświadczenie o niepobieraniu lub pobieraniu w Polsce zasiłku na dziecko z Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Wyciągi bankowe potwierdzające płatność alimentów (jeśli dotyczy)

Czas trwania procedury: średni czas oczekiwania wynosi od 2 do 12 miesięcy.

Prowizja za usługę: koszt złożenia wniosku wynosi 600 PLN (po uwzględnieniu VAT)  bez względu na liczbę dzieci.

WAŻNE: Możesz ubiegać się o zasiłek na dziecko na okres jednego roku. Nie ma możliwości ubiegania się o wypłatę zasiłku za poprzednie lata. Jeśli otrzymujesz świadczenia lub zasiłek na dziecko z innego kraju, kwota zasiłku z Holandii zostanie pomniejszona o sumę świadczeń otrzymywanych w innych krajach.

WAŻNE: Musisz poinformować holenderski urząd o wszelkich zasadniczych zmianach, które mogą mieć wpływ na wysokość świadczeń (np. o znaczącej zmianie dochodu rodziny, wyjeździe z Holandii, rozwodzie itp.) w ciągu 4 tygodni.

Zarejestruj się, aby otrzymać zasiłek na dziecko

Pozyskiwanie BSN/SoFi numeru dla małżonka/i

Jeśli chcesz aby holenderski urząd skarbowy uwzględnił dane małżonka/i musi on/a mieć nadany numer ubezpieczenia.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia dowodu lub paszportu;
 • Zaświadczenie o zameldowaniu – tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język holenderski/angielski/niemiecki;
 • Kopia aktu małżeństwa na druku unijnym lub tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język holenderski/angielski/niemiecki.

Czas trwania procedury: Ubieganie się o BSN/SoFi numeru zwykle trwa 1-2 miesięcy.

Prowizja za usługę: Uzyskanie BSN/SoFi numeru dla małżonka/i wynosi 320 PLN.

Złożenie deklaracji „zerowej”

Jeśli otrzymałeś list z holenderskiego urzędu wzywający do złożenia deklaracji lub otrzymałeś formularz, jesteś zobligowany do złożenia deklaracji w wyznaczonym przez urząd terminie. Jeśli deklaracja nie zostanie złożona w określonym czasie, urząd skarbowy nakłada karę, począwszy od 220 EUR.
Jeżeli nie pracowałeś/aś w Holandii w danym roku podatkowym, możemy złożyć deklarację „zerową”, a urząd nie będzie miał dalszych pytań. Jeśli kwota odprowadzonego podatku była za niska, będziesz musiał/a uregulować zaległość.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia dowodu lub paszportu;
 • Jaaropgave lub ostatnie odcinki z pracy od wszystkich pracodawców;
 • BSN/SoFi numer

Prowizja za usługę: 380 PLN (po uwzględnieniu VAT)

Zamówienie formularza U1 (wcześniej – E301)

Jeśli chcesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do Polski, zwykle polskie intytucje proszą o przedstawienie formularza U1. Możemy złożyć wniosek o wydanie takiego formularza. Potrzebujemy kopii Twojego dowodu lub paszportu oraz BSN/SoFi numer. Pozyskanie dokumentu średnio trwa około 2 miesięcy.

Prowizja za usługę: 230 PLN

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ GWARANTOWANA!

Wszystkie dokumenty naszych klientów są przetwarzane przy użyciu systemu e-deklaracja zatwierdzonego przez Netherland organy podatkowe

Z systemem e-deklaracji:
- Zwroty są przyznawane ekspresowo
- Wszystkie dokumenty są składane online
- Deklaracje podatkowe są rozpatrywane szybciej

Masz jakieś pytania?

Odpowiemy na nie!

Czy mogę ubiegać się o zwrot całego zapłaconego podatku z Holandii?

Kwota zwrotu uzależniona jest od wielu czynników takich jak zapłacone podatki, okres pracy czy od dochodu z kraju pochodzenia. Cały zapłacony podatek może być zwrócony tylko jeśli spełniasz wymagane warunki.

Jak długo trwa proceura zwrotu podatku?

Procedura zwrotu podatku z Holandii za zwyczaj trwa 3-7 miesięcy, w zależności od pracy zagranicznego urzędu skarbowego. Po otrzymaniu dokumentów, przetwarzamy je i analizujemy, a następnie przygotowujemy i wysyłamy deklarację do holenderskiego urzędu skarbowego, a wszystko to w możliwie najkrótszym czasie.

Co zrobić, jeśli nie posiadam wszystkich wymaganych dokumentów?

Jeśli nie posiadasz formularzy Jaaropgave, nadal możesz ubiegać się o zwrot podatku. Pozyskamy brakujące dokumenty.

Jaka jest prowizja za usługę?

RT Tax nie pobiera opłat z góry i nie ma ukrytych kosztów, co oznacza, że samo złożenie deklaracji podatkowej nic Cię nie kosztuje, a prowizja jest pobierana tylko wtedy, gdy proces zwrotu podatku zostanie zakończony.

Prowizja za usługę jest uzależniona o kwoty zwrotu: 14% nie mniej niż 79 EUR. Odzyskanie formularza Jaaropgaave / EU/EWR form od pracodawcy wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 20 EUR.

Za jakie lata mogę ubiegać się o zwrot podatku?

O zwrot podatku z Holandii można ubiegać się do 5 lat wstecz.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami!

Specjaliści RT Tax są gotowi udzielić bezpłatnych profesjonalnych konsultacji
Support