Ważne informacje przed wyjazdem

Rejestracja w celu uzyskania karty Social Security

Aby Twoje zatrudnienie w USA było legalne musisz posiadać specjalny numer – Social Security Number (SSN). Numer ten otrzymuje się po rejestracji w biurze Social Security Administration. W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź stronę www.ssa.gov. Sponsor/Fundacja pomoże Ci w rejestracji w biurze „Social Security Administration”.

Social Security number (SSN) to 9-cyfrowy numer wymagany do legalnego zatrudnienia. Numer ten jest jednorazowo nadawany na całe życie. Twój pracodawca używać będzie go w celu wypłaty wynagrodzenia, płacenia podatków oraz do potwierdzenia informacji o Twoim dochodzie i podatkach płaconych do Urzędu Podatkowego w USA.

Karta “Social Security” jest wydawana po rejestracji w biurze “Social Security Administration”. Rejestracji dokonać należy zaraz po przylocie do USA. Twój pracodawca lub administrator programu przekaże najważniejsze informacje – gdzie i w jaki sposób ubiegać sie o numer SSN.

Ważne: Proces zwrotu podatku możliwy jest wyłącznie po nadaniu numeru Social Security i bazuje na informacjach, które posiada urząd podatkowy.

Wypełnienie formularza W-4

Przed rozpoczęciem pracy pracodawca poprosi Cię o uzupełnienie formularza W-4 (Employee’s Withholding Allowance Certificate), który jest podstawą do kalkulacji podatków odciąganych z wynagrodzenia.

Formularz W-4 musi być wypełniony w każdym miejscu zatrudnienia. Zgodnie z datą na formularzu Twój pracodawca będzie mógł skalkulować podatki od dochodu.

Przykład jak wypełnić formularz W-4

Rodzaje podatków w USA

Począwszy od pierwszego dnia zatrudnienia podlegasz opodatkowaniu. Zgodnie z prawem każdy pracownik musi płacić podatki. Zwróć uwagę, że nie wszystkie podatki dotyczą Ciebie i nie wszystkie muszą być przez Ciebie płacone.

• Podatek Federalny. Podatki wynoszą pomiędzy 10 a 12 % uzyskanego dochodu i są płacone we wszystkich stanach USA.
• Podatek Stanowy – wynoszą pomiędzy 3 a 6% uzyskanego dochodu i są płacone we wszystkich stanach USA za wyjątkiem 9 stanów: Alaska, Floryda, Nevada, New  Hampshire, South Dacota, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming.
• Podatek Lokalny – większość stanów nie ma podatków lokalnych. Sa o­ne płacony tylko w niektórych stanach. Wysokość ich jest zróżnicowana, nie są to jednak  wysokie kwoty.
• Podatki ubezpieczeniowe i zdrowotne (SS, Medicare, FICA, OASID) – kwoty podatków nie przekraczają 7,65 % uzyskanego dochodu i płacone są na terenie całych  USA.

Jakie podatki muszą być płacone?

Uczestnicy programu Work and Travel oraz innych programów muszą płacić następujące podatki:

• Podatek Federalny
• Podatek Stanowy
• Podatek Lokalny

Podatki, które nie muszą być płacone:

• Podatki ubezpieczeniowe i zdrowotne

Uczestnicy programu Work and Travel oraz innych programów na wizie F1, J1, M1 i Q1 nie muszą płacić podatków Social Security i Medicare. Jeśli pracodawca odprowadzał te podatki możesz odnieść się do 48 strony, 8 paragrafu, IRS 519, który mówi o Twoim zwolnieniu z płacenia tych podatków.

Będąc w USA pamiętaj o następujących dokumentach, które należy zabrać ze sobą:

Karta Social Security
Ostatni(e) payslip(y) od każdego pracodawcy
Wiza do USA
Formularz DS-2019
• Kontakt do pracodawcy

Opis dokumentów

Co to jest Payslip?

Z reguły pracownicy otrzymują swoje wynagrodzenie w formie czeku co tydzień lub co 2 tygodnie. Każdy czek wydawany jest razem z payslipem, na którym widnieje dochód oraz odciągnięte podatki. Zwróć uwagę, że payslip zawiera informacje o Twoim dochodzie i odciągniętych podatkach za ostatni tydzień lub 2 tygodnie (“CURRENT”) oraz za cały okres zatrudnienia w firmie (“Year to Date” lub YTD). Dla celów zwrotu podatku wymagane są informacje w polu “Year to date”. Payslipy wymagane są z każdego miejsca zatrudnienia, nawet jeśli żadne podatki nie były odciągane podczas tego zatrudnienia. Urząd podatkowy wymaga zeznania odciągniętych podatków oraz dochodu za cały rok. Jeśli nie posiadasz ostatniego payslipa, formularz W-2 będzie wymagany do procesu zwrotu podatków.

Co to jest formularz W-2?

Jest to najważniejszy dokument dla celów zwrotu podatków. Formularz ten wystawiany jest przez Twojego pracodawcę na koniec roku finansowego (po 31 grudnia). Formularz W-2 zawiera wszystkie informacje o zarobkach oraz odciągnietych podatkach z całego roku (od 1 stycznia do 31 grudnia).
Wypełniając formularz W-4 na początku zatrudnienia pamiętaj, aby wpisać tam adres Twojego zameldowania, a nie adres tymczasowego pobytu w USA. Jeśli po zakończeniu pracy nie pamiętasz który adres podany został w formularzu W-4 poproś pracodawcę aby dostarczył formularz W-2 na Twój adres w  kraju zamieszkania. Jeśli poprawnie wykonałeś całą procedurę prawdopodobnie otrzymasz formularz W-2 przed dniem 15 luty. Możesz poprosić o przesłanie formularza W-2 mailem, gdyż zdarza się, że przesyłka pocztowa może zaginąć. W tej sytuacji będziesz posiadać elektroniczną wersję formularza W-2.

Co to jest formularz DS-2019?

Jest to dokument wystawiany przez Fundację Uczestnikom programu. Dokument ten wymagany jest, aby ubiegać się o wizę oraz podczas kontroli paszportowej w USA. Dla celów zwrotu podatków potrzebna jest kopia formularza DS-2019.

Dzięki założeniu konta, będziesz miał kontakt z naszymi specjalistami w zakresie podatków oraz otrzymasz wszelkie informacje i konsultacje na temat zwrotu podatków.