Informaţii importante înainte de călătorie

Înregistrarea pentru cardul Social Security

Pentru a fi angajat legal în SUA, aveţi nevoie de un număr special, aşa numitul “Social Security Number (SSN)”. Acest număr este valabil după ce vă înregistraţi la biroul “ Social Security Administration”. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vizitaţi www.ssa.gov. Sponsorul dumneavoastră de program vă va asista în găsirea biroului “Social Security Administration” din zonă.

Social Security Number (SSN) – este un număr format din 9 cifre necesar angajării legale în SUA. Numărul are valabilitate pe viaţa. Angajatorul dumneavoastră va folosi numărul pentru plata salariilor, deducerea taxelor si transmiterea informaţiilor legate de venituri şi taxe către autorităţile din SUA.

Cardul “Social Security” este emis după înregistrarea la biroul “Social Security Administration”. Fiecărui individ îi este solicitat să urmeze procedurile de înregistrare imediat după sosirea în SUA. Angajatorul sau administratorul programului dumneavoastră vă va oferi toate informaţiile necesare despre unde şi cum se va aplica.

Important: Returnarea taxelor este posibilă doar după eliberarea numărului Social Security de către Administraţie, număr care trebuie să coincidă cu datele disponibile la FISC.

Completarea formularului W-4

În prima săptămână de lucru, angajatorul vă va cere să completaţi formularul W-4 (Certificatul pentru Permiterea de Reţinere a Taxelor Angajatului), care serveşte ca baza de calcul pentru taxele deduse din venit.

Formularul W-4 trebuie completat de toți angajații. Potrivit datelor disponibile în formular, angajatorul va putea calcula taxele deductibile din venit.

Tipuri de taxe in SUA

Încă din prima zi de lucru sunteţi supuşi impozitării. Potrivit legii americane, toţi angajaţii trebuie să plătească taxe. Cu toate acestea, este de notat ca nu toate taxele vi se vor aplica şi nu toate taxele trebuie plătite de dumneavoastră.

Taxele Federale. Aceste taxele reprezintă aproximativ 10-12% din venit şi se aplică în toate statele din SUA.

Taxele Statale. Aceste taxe reprezintă 3 – 6% din venitul obţinut şi este aplicabil în toate statele, cu excepţia a 9dintre ele, şi anume: Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming.

Taxele Locale. Majoritatea statelor nu aplică taxe locale. Cu toate acestea, există unele excepţii. Taxele locale diferă de la un stat la altul, însă ele nu sunt mari.

Taxele de Asigurare Socială şi Medicale. (SS, Medicare, FICA, OASDI) Aceste taxe reprezintă 7,65% din venitul obţinut şi sunt aplicabile în toate statele.

Ce taxe trebuie plătite?

Toţi cei care lucrează în SUA, vor trebui să plătească următoarele taxe:

• Taxe Federale

• Taxe Statale

• Taxe Locale

Taxe care nu trebuie plătite ce cei cu viza F-1, J-1, M-1 sau Q-1: Taxele de asigurare socială şi taxele medicale.

Daca angajatorul dumneavoastră vă va deduce totuși aceste taxe, vă rugăm să faceţi trimitere la pagina 48 a Articolului 8 din IRS 519, care specifică faptul că sunteţi scutiţi de aceste taxe.

În timpul şederii în SUA, vă rugăm să păstraţi următoarele documente:

• Cardul Social Security
• Ultimul Payslip de la fiecare angajator
• Viza SUA
• Formularul DS-2019
• Detalii de contact a angajatorului.

Descrierea documentelor

Ce este un Payslip?

Ca o regulă, angajaţii din SUA primesc venitul sub forma unui cec săptămânal sau o dată la 2 săptămâni. Fiecare cec este însoţit de statul de plată, ce indica venitul şi taxele reţinute. Vă rugăm să reţineţi faptul că statul de plata conţine informaţii despre venitul şi taxele reţinute pentru săptămâna sau ultimele 2 săptămâni (“CURENTE”) şi pentru întreaga perioadă de angajare în cadrul companiei (“YEAR TO DATE” or „YTD”). Statele de plata sunt necesare pentru fiecare angajat chiar dacă nu au existat reţineri din venit pe perioada angajării. Autorităţile cer declararea deducerilor salariale si a veniturilor pe întregul an. Dacă nu ai ultimul payslip W-2-ul va fi necesar pentru returnarea taxelor.

Ce este formularul W-2?

Este cel mai important document pentru recuperarea taxelor. Formularul este emis de către angajator la finalul anului fiscal (după 31 decembrie). Formularul W-2 oferă informaţii complete despre venit şi impozitele plătite în anul anterior (din 1 Ianuarie până în 31 Decembrie).

Când completaţi formularul W-4 la începutul angajării, este foarte important să menţionaţi adresa dumneavoastră permanentă din ţara de origine în loc de adresa temporară din SUA. Dacă, după încetarea contractului de munca, nu mai ţineţi minte ce adresă aţi trecut pe formularul W-4, cereţi angajatorului sa va trimită formularul W-2 la adresa de domiciliu din ţara natală. Dacă aţi parcurs corect toţi paşii, probabil ca veţi primi formularul W-2 până în 15 februarie. Puteţi ruga angajatorul să vă trimită formularul W-2 pe e-mail, deoarece scrisorile trimise prin posta câteodată se pierd. În acest fel veţi avea o variantă electronică a formularului W-2.

Ce este formularul DS-2019?

Acesta este un document, care v-a fost dat de către organizaţia sponsor după ce aţi aplicat pentru program. Acest document este cerut când aplicaţi pentru viză şi la controlul de paşapoarte SUA când intraţi în SUA. Pentru recuperarea taxelor veţi avea nevoie de o copie a acestui formular DS-2019.

Creând un cont veţi fi în contact cu specialiştii noştri de taxe şi veţi primi toate informaţiile şi consultaţiile în ceea ce priveşte rambursarea taxelor.

Pentru a vă asigura că şederea dumneavoastră în SUA şi, mai apoi, procedura de recuperare a taxelor decurg fără probleme, găsiţi aici o listă de sfaturi utile:

1.      Începeţi colectarea documentelor şi a informaţiilor necesare în Contul de Returnare Taxe GRATUIT şi veţi putea fi sigur că nici unul dintre documente nu se va pierde în timpul şederii în SUA.

2.      Aplicaţi pentru un număr Social Security. Acest număr vă va garanta un loc de muncă legal în SUA.

3.      Învăţaţi tipurile de taxe pe care trebuie să le plătiţi şi plătiţi-le doar pe cele obligatorii.