Informácie o daňovej reforme v USA

Nájdite všetky informácie súvisiace s daňovou reformou v USA

Reforma o úprave dani a pracovných miest, ktorá bola zavedená správou prezidenta Donalda Trumpa, a priamo ovplyvňuje držiteľov víz typu J1 (účastníci programu Work & Travel a iné programy) vstupuje do platnosti začiatkom zdaňovacieho obdobia roku 2018.
Mnohým z vás chýbajú informácie o tom, aké zmeny nastali a ako by ste mali postupovať, čo spôsobuje nejasnosti.
Nižšie uvádzame niekoľko často kladených otázok a odpovede na ne, ktoré vám, dúfame, pomôžu lepšie vyhodnotiť situáciu a rozhodnúť sa ako postupovať ďalej.

 

Čo je hlavná zmena, ktorá ma priamo ovplyvní?

Reforma o úprave dani a pracovných miest zrušila osobnú výnimku vo federálnej dani o sume 4050 USD, čo v minulosti umožnilo držiteľom víz typu J1 zarobiť až 4050 USD, ktoré boli oslobodené od dane. Od začiatku zdaňovacieho obdobia roku 2018, každý dolár, ktorý zarobil držiteľ víz J1, podlieha zdaneniu federálnymi daňami. Táto zmena ovplyvňuje sumy federálnej refundácie, ktoré sú v tomto roku nižšie. Avšak, štátna daňová refundácia zostáva vo väčšine štátov nezmenená.

Môžem ešte stále získať refundáciu?

Samozrejme! Vypočítali sme, že priemerná federálna a štátna daňová refundácia, ktorú by ste mohli získať za rok 2018, dosiahne výšku cca 350-400 dolárov. Hoci je to menej ako v predchádzajúcich daňových obdobiach, stále je výhodné si ju uplatniť. Stačí 15 minút na vyplnenie žiadosti a môžete získať refundáciu, ktorá by pravdepodobne pokryla vašu týždennú mzdu v USA.
V závislosti od typu programu, ktorého ste sa zúčastnili v USA a ďalších podmienok, môžete mať nárok na oslobodenie od dane, a hodnota refundácie tak môže byť podstatne vyššia.

Ako môžem zistiť výšku refundácie dane?

Je to veľmi jednoduché! Použite našu bezplatnú online kalkulačku a ihneď zistite výšku refundácie.

Kedy budete účtovať poplatok?

Poplatky za daňovú administratívu účtujeme až po úspešnom vrátení dane. Neúčtujeme žiadne poplatky vopred.

Ako je to s refundáciou daní zo sociálneho poistenia a Medicare?

Daňový zákon neovplyvnil dane zo sociálneho zabezpečenia a Medicare, v prípade ak ste boli zdaňovaní na tieto účely z vášho platu, môžeme vám ich vrátiť.

Ako s refundáciou za daňové obdobie 2017, 2016 a 2015?

Reforma o úprave dani a pracovných miest nadobudla účinnosť od zdaňovacieho obdobia 2018. Všetky predchádzajúce obdobia zostávajú nedotknuté a výška náhrady za tieto roky je vyššia ako za 2018.

Čo mám robiť, ak je suma refundácie prostriedkov príliš nízka na pokrytie poplatkov?

Podľa nového zákona o daniach, ste teraz právne povinní podať daňové priznanie (daňové priznanie USA). Nezáleží na tom, či refundáciu získate späť alebo nie.
Aj napriek tomu, že vaša refundácia je príliš nízka na to, aby sme pokryli naše poplatky, poskytneme vám zľavu, ktorá vám umožní splniť vaše daňové povinnosti voči USA a podať daňové priznanie (daňové priznanie USA).

Čo zahŕňajú vaše služby?

Naše služby zahŕňajú:
– Príprava dokumentov na refundáciu daní
– Poskytnutie chýbajúcich dokumentov, ako napríklad dohľadanie formulárov W2
– Zaslanie vášho daňového priznania daňovým orgánom
– Komunikácia s daňovými orgánmi v prípade problémov s refundáciou
– Komunikácia s daňový orgánmi v prípade otázok týkajúcich sa prípadu klienta

Požiadajte o refundáciu dane