Priemerná vrátená suma

Naši klienti dostanú zvyčajne v priemere 1072 EUR naspäť.

Premlčacia doba

Dane z Nemecka je možné vrátiť až za posledných 4 rokov.

Chýbajúce dokumenty

Ak nemáte všetky potrebné dokumenty – vieme vám ich zaobstarať.

Trvanie celého postupu

Vrátenie daní z Nemecka trvá 3 až 6 mesiacov.

Postup pri vracaní dane

Ak ste pracovali v Nemecku počas posledných piatich rokov, môžete si podať daňové priznanie. Jedná sa o jednoduchý postup s RT Tax: zaregistrujte sa, zhromaždite potrebné dokumenty, poskytnite nám ich a my sa postaráme o zvyšok!

Klienti z Nemecka dostanú zvyčajne 1072 EUR naspäť.

Registrácia

Zaregistrujte sa pre podanie daňového priznania. Ihneď po registrácii dostanete formulár na odoslanie dokumentov a ďalšie pokyny. Naši konzultanti Vás budú kontaktovať do 24 hodín a zodpovedajú vám všetky potrebné otázky.

Môžete si tiež sami stiahnuť formulár na odoslanie dokumentov. Jeho príklady na vyplnenie nájdete tu. Po jeho vyplnení budete musieť zhromaždiť všetky dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania.

Dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania:

Kópia Vášho cestovného pasu alebo občianského preukazu;

Úradné dokumenty potvrdzujúce totožnosť a občianstvo držiteľa.

Identifikationsnummer (IdNr. alebo Steuer-ID);

Daňové identifikačné číslo obsahuje 11 symbolov (Identifikationsnummer) poskytuje ho Spolkový centrálny daňový úrad osobe pracujúcej v Nemecku, keď sa zaregistruje na úrade registrácie obyvateľov. Toto číslo môžete nájsť v liste od Federálneho centrálneho daňového úradu, vo formulári Lohnsteuerbescheinigung, na výplatnej páske alebo inom pracovnom dokumente.

Príklad:

Identifikationsnummer

Formulár Lohnsteuerbescheinigungs alebo posledné výplatné pásky každého zamestnávateľa;

Lohnsteuerbescheinigung – oficiálne vládne tlačivo, ktoré od zamestnávateľa dostanete na konci daňového roka. Obsahuje informácie o vašich mzdách a strhnutých daniach.

Príklad:

Formulár Lohnsteuerbescheinigung

Potvrdenie EU/EWR;

Tento formulár je priložený k balíčku dokumentov. Prosím požiadajte daňový úrad vo vašej domovskej krajine o jeho vyplnenie a potvrdenie;

 

Nájomná zmluva „Mietvertrag“ (ak ju máte);

V určitých prípadoch môže tento dokument pomôcť zvýšiť vratnú sumu daní. Ak máte, poskytnite nám účty za nájom. Ak máte tento dokument, poskytnite nám ho.

Kópie platieb nájomného (ak ich máte)

Kópie platieb nájomného (ak ich zamestnávateľ nekompenzoval).

POZNÁMKA: Ak nemáte všetky potrebné dokumenty, stále môžete začať s postupom daňového priznania. Vaše dokumenty dostaneme postupne kontaktovaním Vášho bývalého zamestnávateľa.

Predkladanie dokumentov

Zašlite nám všetky potrebné dokumenty a formulár na predkladanie dokumentov. Pošlite všetky dokumenty do našej zastupiteľskej kancelárie poštou:

RT Tax
Erna-Scheffler-Straße
1A 6th Floor,
Cologne 51103, Nemecko

Po obdržaní Vašich dokumentov okamžite začneme proces Vášho daňového priznania a budeme Vás informovať. Postup môžete sledovať prihlásením sa do online účtu vytvoreného špeciálne pre Vás.

Keď zahraničný daňový úrad vráti Vaše dane, budete o úspešnom vrátení dane informovaní e-mailom.

Ostatné služby

Ak ste pracovali v Nemecku, mohli by ste využiť službu vrátenia prídavkov na deti. Ak jeden z rodičov pracuje/pracoval v Nemecku, zatiaľ čo druhý žije spolu s dieťaťom v ktorejkoľvek z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), má dieťa nárok na tento príspevok. Daňoví špecialisti RT Tax Vám môžu pomôcť pripraviť podklady pre navrátenie príspevku na dieťa.

Prídavky na dieťa (Kindergeld)

Príspevok na dieťa je 250 EUR mesačne. Túto sumu dostanete, ak v Litve nepoberáte prídavky na deti. Nemecká rodinná nadácia (Familienkasse) zvyčajne vypláca rozdiel (nemecká dávka mínus litovská dávka = výška dávky, ktorú dostávate).

Kto môže požiadať o prídavky na dieťa?

Na prídavky na dieťa má nárok rodina, v ktorej jeden z rodičov pracuje (pracoval) v Nemecku a druhý žije s dieťaťom v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
Všetky deti majú nárok na prídavky až do dosiahnutia veku 25 rokov, ak sú zapísané na vzdelávanie.

Požadované doklady:

• Potvrdenie od zamestnávateľa (Bescheinigung des Arbeitgebers);
• Posledných 6 výplatných pások;
• Formulár A – medzinárodná kópia rodného listu dieťaťa (detí);
• Formulár B – medzinárodná kópia sobášneho listu;
• Formulár E401 (potvrdenie o zložení rodiny na účely rodinných dávok), ak ste rozvedený alebo slobodný;
• Ak je vaše dieťa dospelé alebo sa má stať dospelým, musíte predložiť potvrdenie zo školy alebo univerzity. V potvrdení musí byť uvedený dátum zápisu dieťaťa a predpokladaný dátum ukončenia školy alebo štúdia. Toto potvrdenie musí byť preložené do nemeckého alebo anglického jazyka a overené prekladateľskou agentúrou. Univerzity vydávajú takéto potvrdenia aj v anglickom jazyku.

Ak je to možné, uveďte:

• Ročný výkaz príjmov (Lohnsteuerbescheinigung);
• Potvrdenie o pobyte v Nemecku v akejkoľvek forme, ktorú môžete.

Ak nemáte potvrdenie od svojho zamestnávateľa (Bescheinigung des Arbeitgebers), môžeme poslať žiadosť vášmu zamestnávateľovi. Táto dodatočná služba stojí 20 EUR. Všetky ostatné dokumenty si musíte zabezpečiť sami.

Cena služby: 150 € (vrátane DPH) na dieťa. Za každé ďalšie dieťa 96 €. Poplatok za službu aktualizácie údajov: 50 € (vrátane DPH).

Dôležitá informácia:

• Na získanie prídavku na dieťa je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmu. Je to nevyhnutná podmienka na získanie dávky.
• Ak ste už požiadali o prídavok na dieťa, budete nás musieť informovať o všetkých zmenách vo vašej práci v Nemecku. Je to dôležité najmä vtedy, ak ste ukončili pracovný pomer. Dávky budete musieť vždy vrátiť Nadácii pre rodinu.
• O tom, či vám budú dávky vyplácané, rozhodne Rodinný fond. Spoločnosť RT Tax nezodpovedá za to, ako rýchlo bude rozhodnutie prijaté alebo aká výška dávky bude priznaná.

 

REGISTRUJTE SA NA DETSKÉ VÝHODY

BEZPEČNOSŤ A KVALITA ZABEZPEČENÁ!

Všetky dokumenty našich klientov sú spracované pomocou elektronického systému podávania schváleného nemeckými daňovými úradmi.

Vďaka elektronickému podávaniu:
- Náhrady sa vydávajú rýchlejšie
- Všetky dokumenty sa posielajú online
- Daňové prípady sa riešia rýchlejšie

Máte otázky?

My Vám ich zodpovieme!

Čo je to vrátenie dane a daňové priznanie?

Daňové priznanie je informácia o výške príjmu a daniach, ktorú daňovník poskytuje daňovému úradu po skončení zdaňovacieho obdobia.
Po podaní daňového priznania má väčšina našich klientov nárok na vrátenie dane v rámci uplatnenia nezdaniteľných položiek a uplatnenia iných daňových úľav.

Koľko peňazí z daní môžem dostať späť?

Výška daňovej vratky závisí od viacerých faktorov, ako je celkový príjem, výška zaplatených daní, dĺžka práce v zahraničí, domovská krajina atď. Pomocou našej online kalkulačky si môžete overiť, akú sumu náhrady môžete získať. Je dôležité spomenúť, že konečnú sumu vratky na daniach stanovuje miestny daňový úrad a vrátené sú len preplatky na daniach.

Môžem prísť o nárok na sociálne dávky/ dôchodok, pokiaľ dostanem späť svoje dane?

Vrátenie dane nemá vplyv na možnosť budúcej práce v zahraničí, dôchodku a iných sociálnych dávok. Počas tohto konania sa nevracia žiadna daň zo sociálneho zabezpečenia, iba daň z príjmu.

Môžem dostať daňovú vratku, ak som pracoval len niekoľko mesiacov?

O vrátenie dane môžete požiadať aj vtedy, ak ste pracovali len niekoľko mesiacov (zmluva na kratšiu dobu, sezónna práca atď.). Konanie o vrátení dane sa začína po skončení fiškálneho roka.

Ako mi budú vrátené peniaze?

Peniaze obdržíte na svoj bankový účet, ktorý ste nám poskytli počas registrácie pre vrátenie daní. Na zabezpečenie bezpečného a rýchleho prijatia vrátených peňazí od daňových úradov a ich odoslania na váš bankový účet využívame služby licencovaných spoločností vykonávajúcich finančné prevody.

Mám povinnosť podať daňové priznanie, ak som pracoval vo Nemecku?

Povinnosť podľa daňové priznanie sa odvíja od príjmu a typu zamestnania. Najlepším spôsobom, ako sa uistiť, či ste povinný vyplniť daňové priznanie, je kontaktovať nášho odborníka pre bezplatnú konzultáciu a my sa budeme zaoberať vaším individuálnym prípadom.

Ako postupovať, ak nemám všetky potrebné dokumenty?

Potrebné dokumenty sa dajú vo väčšine prípadov zaobstarať a vy tak ešte stále môžete zahájiť proces podania daňového priznania. Obráťte sa na našich odborníkov zaoberajúcich sa problematikou daňových priznaní a my vám pomôžeme získať chýbajúce dokumenty.

Ako dlho trvá proces vrátenia dane?

Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov od klienta ihneď preveríme ich obsah, vypracujeme daňové priznanie a čo najskôr ich pošleme na Daňový úrad. Časový rámec následne závisí výhradne od interných procesov Daňového úradu. V typickom prípade vrátenie daní trvá približne 3-6 mesiacov od dátumu odoslania daňového priznania.

Aké sú poplatky za túto službu?

Spoločnosť RT Tax si neuplatňuje žiadne predbežné ani skryté poplatky, čo znamená, že kontaktovanie nás s cieľom požiadať o vrátenie dane, vás nič nestojí a provízia sa vyplatí až po ukončení procesu vrátenia dane.

Poplatok za daňové priznanie z Nemecka závisí od sumy, ktorá sa má vrátiť: 16% z vrátenej dane, najmenej však 79 EUR.
Ak je potrebné vyhľadať vaše chýbajúce formuláre Lohnsteuerbescheinigung, účtuje sa príplatok 20 EUR.

Musím za vaše služby zaplatiť aj v prípade, ak nemám nárok na vrátenie daní?

Pokiaľ sa preukáže, že nemáte nárok na vrátenie dane, môžete predmetný proces bezplatne zrušiť. Majte však na pamäti, že v niektorých prípadoch je podanie daňového priznania povinné, pričom jeho nepodanie môže mať za následok uloženie finančnej pokuty a pripočítanie následných úrokov. Ak vrátenie dane nie je možné, ale daňové priznanie musíte podať, môžeme sa o to postarať za poplatok za túto službu.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás!

Špecialisti RT Tax-u sú pripravení poskytnúť Vám bezplatné odborné konzultácie