Priemerná vrátená suma

Naši klienti dostanú zvyčajne v priemere 1072 EUR naspäť.

Premlčacia doba

Dane z Nemecka je možné vrátiť až za posledných 4 rokov.

Chýbajúce dokumenty

Ak nemáte všetky potrebné dokumenty – vieme vám ich zaobstarať.

Trvanie celého postupu

Vrátenie daní z Nemecka trvá 3 až 6 mesiacov.

Postup pri vracaní dane

Ak ste pracovali v Nemecku počas posledných piatich rokov, môžete si podať daňové priznanie. Jedná sa o jednoduchý postup s RT Tax: zaregistrujte sa, zhromaždite potrebné dokumenty, poskytnite nám ich a my sa postaráme o zvyšok!

Klienti z Nemecka dostanú zvyčajne 1072 EUR naspäť.

Registrácia

Zaregistrujte sa pre podanie daňového priznania. Ihneď po registrácii dostanete formulár na odoslanie dokumentov a ďalšie pokyny. Naši konzultanti Vás budú kontaktovať do 24 hodín a zodpovedajú vám všetky potrebné otázky.

Môžete si tiež sami stiahnuť formulár na odoslanie dokumentov. Jeho príklady na vyplnenie nájdete tu. Po jeho vyplnení budete musieť zhromaždiť všetky dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania.

Dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania:

Kópia Vášho cestovného pasu alebo občianského preukazu;

Úradné dokumenty potvrdzujúce totožnosť a občianstvo držiteľa.

Identifikationsnummer (IdNr. alebo Steuer-ID);

Daňové identifikačné číslo obsahuje 11 symbolov (Identifikationsnummer) poskytuje ho Spolkový centrálny daňový úrad osobe pracujúcej v Nemecku, keď sa zaregistruje na úrade registrácie obyvateľov. Toto číslo môžete nájsť v liste od Federálneho centrálneho daňového úradu, vo formulári Lohnsteuerbescheinigung, na výplatnej páske alebo inom pracovnom dokumente.

Príklad:

Identifikationsnummer

Formulár Lohnsteuerbescheinigungs alebo posledné výplatné pásky každého zamestnávateľa;

Lohnsteuerbescheinigung – oficiálne vládne tlačivo, ktoré od zamestnávateľa dostanete na konci daňového roka. Obsahuje informácie o vašich mzdách a strhnutých daniach.

Príklad:

Formulár Lohnsteuerbescheinigung

Potvrdenie EU/EWR;

Tento formulár je priložený k balíčku dokumentov. Prosím požiadajte daňový úrad vo vašej domovskej krajine o jeho vyplnenie a potvrdenie;

 

Nájomná zmluva „Mietvertrag“ (ak ju máte);

V určitých prípadoch môže tento dokument pomôcť zvýšiť vratnú sumu daní. Ak máte, poskytnite nám účty za nájom. Ak máte tento dokument, poskytnite nám ho.

Kópie platieb nájomného (ak ich máte)

Kópie platieb nájomného (ak ich zamestnávateľ nekompenzoval).

POZNÁMKA: Ak nemáte všetky potrebné dokumenty, stále môžete začať s postupom daňového priznania. Vaše dokumenty dostaneme postupne kontaktovaním Vášho bývalého zamestnávateľa.

Predkladanie dokumentov

Zašlite nám všetky potrebné dokumenty a formulár na predkladanie dokumentov. Prineste alebo pošlite všetky dokumenty do našej zastupiteľskej kancelárie poštou:

Campleaders Slovakia (RT Tax)

Slovakia
Gorkeho 10, 811 01 Bratislava
Email: info@rttax.sk

Po obdržaní Vašich dokumentov okamžite začneme proces Vášho daňového priznania a budeme Vás informovať. Postup môžete sledovať prihlásením sa do online účtu vytvoreného špeciálne pre Vás.

Keď zahraničný daňový úrad vráti Vaše dane, budete o úspešnom vrátení dane informovaní e-mailom.

Ostatné služby

Ak ste pracovali v Nemecku, mohli by ste využiť službu vrátenia prídavkov na deti. Ak jeden z rodičov pracuje/pracoval v Nemecku, zatiaľ čo druhý žije spolu s dieťaťom v ktorejkoľvek z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), má dieťa nárok na tento príspevok. Daňoví špecialisti RT Tax Vám môžu pomôcť pripraviť podklady pre navrátenie príspevku na dieťa.

Prídavky na dieťa

Peniaze dieťaťa (Kindergeld) patria deťom do 25 rokov (ak dieťa nepracuje a je stále v škole/na univerzite). Účelom detských peňazí je pomôcť rodičom znášať časť nákladov na výchovu detí.

Výška príspevku: ak máte jedno alebo dve deti, každé dieťa má nárok na 219 EUR mesačne; tretie dieťa má nárok na 225 EUR mesačne a každé ďalšie dieťa má nárok na 250 EUR mesačne.

Potrebné dokumenty:

Doklady od zamestnávateľa:
• Kópia formulára Lohnsteuerbescheinigung alebo posledných 6 výplatných pások od zamestnávateľa. Ak nič z toho nemáte, môžeme Vám poskytnúť službu vyhľadávania dokumentov a získať ich od zamestnávateľa;
• Originál osvedčenia Arbeitgeberbescheinigung od zamestnávateľa;
• Kópia pracovnej zmluvy z Nemecka (Arbeitsvertrag). Poznámka: Ak nemáte, postup na získanie prídavku na dieťa bude trvať dlhšie

Dokumenty od nemeckých orgánov:
• Kópie obytných oblastí v Nemecku, dokumenty týkajúce sa registrácie/odhlásenia (Anmeldung/Abmeldung). Ak ich nemáte, mali by ste uviesť úplnú adresu v Nemecku a kópiu nájomnej zmluvy alebo dokument od zamestnávateľa potvrdzujúci adresu Vášho pobytu v Nemecku

Vaše osobné dokumenty:
• Kópia nájomnej zmluvy v Nemecku (Mietvertrag) alebo dokument zamestnávateľa potvrdzujúci adresu vášho pobytu v Nemecku. Poznámka: Ak nemáte, postup na získanie prídavku na dieťa bude trvať dlhšie;
• Kópie pasov alebo občianskych preukazov oboch rodičov;
• Kópia sobášneho listu (preložená a overená prekladateľskou agentúrou);
• Kópia/kópie detského/detských rodného/rodných listu/listov (preložené a overené prekladateľskou agentúrou);
• Kópia/kópie detského/detských pasu/pasov alebo občianskeho/občianských preukazu/preukazov) (ak sú);
• Ak má Vaše dieťa 18 – 25 rokov, vyžaduje sa aj osvedčenie školy / univerzity (preložené a potvrdené prekladateľskou agentúrou, originálny dokument)

Premlčacia doba: podľa nových predpisov sa prídavky na deti z Nemecka môžu vrátiť za 6 predchádzajúcich a súčasných mesiacov. Nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2018.

Dôležitá informácia:

• Ak chcete požiadať o prídavky na deti z Nemecka, musíte najskôr podať nemecké daňové priznanie k dani z príjmov. Ak ste ho ešte nepodali, budeme tak musieť urobiť pred začatím konania o prídavku na dieťa. Ak ste práve začali pracovať v Nemecku, môžeme požiadať o prídavky na deti, ale po skončení roka budeme musieť podať nemecké daňové priznanie.

• Ak prestanete pracovať v Nemecku, musíte o tom informovať Úrad pre rodinné dávky (Familienkass), pretože už nebudete mať nárok na prídavok na detské prídavky. Ak prestanete pracovať v Nemecku, ale stále poberáte príspevok na dieťa, Úrad pre rodinné dávky vám môže vypočítať dlh.

• Podľa premlčacej doby máte nárok na príspevok za predchádzajúce mesiace. Celý príspevok sa zloží naraz, keď Úrad pre rodinné dávky potvrdí, že spĺňate požiadavky na príspevok.

• Úrad pre rodinné dávky zváži, či máte nárok na príspevok na dieťa v Nemecku. Spoločnosť RT Tax nie je zodpovedná za časový rámec, výsledok alebo výšku príspevku.

 

REGISTRUJTE SA NA DETSKÉ VÝHODY

BEZPEČNOSŤ A KVALITA ZABEZPEČENÁ!

Všetky dokumenty našich klientov sú spracované pomocou elektronického systému podávania schváleného nemeckými daňovými úradmi.

Vďaka elektronickému podávaniu:
- Náhrady sa vydávajú rýchlejšie
- Všetky dokumenty sa posielajú online
- Daňové prípady sa riešia rýchlejšie

Máte otázky?

My Vám ich zodpovieme!

Môžem požiadať o vrátenie všetkých daní z Nemecka?

Ak príjem, ktorý ste v danom roku dosiahli v Nemecku, nepresiahol hranicu dane z príjmu, vrátia sa vám všetky vaše dane. Ak je váš ročný príjem vyšší ako tento, máte nárok na vrátenie iba sumy dane z príjmu, ktorú ste preplatili.

Ako dlho trvá proces daňového priznania?

Daňové priznania z Nemecka zvyčajne trvajú 3 až 6 mesiacov, v závislosti od procesov na nemeckom daňovom úrade. Keď obdržíme Vaše dokumenty, skontrolujeme ich a spracujeme, pripravíme Vaše vyhlásenia o dani z príjmu a pošleme ich na daňový úrad v Nemecku v čo najkratšom možnom čase.

Čo mám robiť, ak nemám všetky potrebné dokumenty?

Ak nemáte všetky potrebné dokumenty, stále môžete začať s postupom daňového priznania. Vaše dokumenty dostaneme postupne kontaktovaním Vášho bývalého zamestnávateľa.

Aké sú poplatky za služby?

Spoločnosť RT Tax si neuplatňuje žiadne priame ani skryté poplatky, čo znamená, že Vás nebude stáť nič, aby ste nás kontaktovali za účelom podania daňového priznania a provízia sa vypláca až po dokončení procesu daňového priznania.

Poplatok za daňové priznanie z Nemecka závisí od sumy, ktorá sa má vrátiť: 16% z vrátenej dane, najmenej však 79 EUR.
Ak je potrebné vyhľadať vaše chýbajúce formuláre Lohnsteuerbescheinigung, účtuje sa príplatok 20 EUR.

Cena za podanie žiadosti na navrátenie prídavku na dieťa stojí 150 EUR za každé dieťa.

Za ktoré roky môžem podať daňové priznanie?

Dane z Nemecka je možné vrátiť až za posledných 4 rokov.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás!

Špecialisti RT Tax-u sú pripravení poskytnúť Vám bezplatné odborné konzultácie