Nekoliko korisnih saveta kako bi vaš boravak u SAD i proces povraćaja poreza protekao kako treba:

1. Počnite da prikupljate neophodna dokumenta i podatke u vaš BESPLATAN nalog za povraćaj poreza i ujedno osigurajte sva dokumenta tokom vašeg boravka u SAD.
2. Izvršite registraciju za Social Security broj koji vam garantuje legalan rad u SAD.
3. Proučite koje poreze obavezno morate da plaćate i plaćajte samo njih.

Spisak dokumenata za povraćaj poreza

Većinu dokumenata možete da čuvate na svom nalogu za povraćaj poreza pre odlaska u SAD. W-2 obrazac se jedini izdaje nakon vašeg povratka iz SAD.

DS-2019 formular
• SAD viza
Social Security kartica
• Informacije o poslodavcu
Poslednji pay-slip i/ili  W-2 obrazac  od svakog poslodavca

Šta je DS-2019 formular?

DS-2019 je dokument koji dobijate od vaše sponzor agencije nakon prijave na program. Ovaj lični dokument vam je neophodan prilikom viziranja u američkoj ambasadi kao i prilikom ulaska u SAD, na pasoškoj kontroli. Za proces povraćaja poreza potrebna nam je fotokopija ovog dokumenta.

Ne zaboravite da ga skenirate i sačuvate na vašem nalogu za povraćaj poreza čim ga dobijete.

Šta je pay slip?

Svake nedelje zaposleni primaju svoje plate preko čekova a obavezni deo čeka je i pay-slip. Pay- slip sadrži sve podatke u vez sa porezima koje ste platili prethodne nedelje (“CURRENT”) ko i poreze tokom čitavog radnog perioda (“YEAR TO DATE” ili “YTD”). Za proces povraćaja poreza potrebni su podaci iz polja “Year to date” sa poslednjeg pay-slip-a.
Trebalo bi da čuvate pay-slip-ove sa svih poslova iako niste plaćali poreze – jer je prilikom procesa povraćaja poreza potrebno da se pokaže UKUPNA ostvarena zarada.

Šta je W-2 formular?

Ovaj formular izdaje vaš poslodavac nakon obračuna fiskalne godine – nakon 31. decembra. Na ovom formularu se nalaze svi podaci o zaradi i uplaćenim porezima tokom vašeg radnog perioda kod poslodavca.

Tokom prve nedelje boravka u SAD popunićeteW-4 obrazac (Employee’s Withholding Allowance Certificate); obratite pažnju da napišete adresu zemlje odakle dolazite kao i da naznačite adresu na kojoj ćete primate poštu nakon Nove godine i vaš W-2 obrazac će stići na tu adresu!

Nakon završetka radnog programa obavezno potvrdite sa vašim poslodavcem vašu adresu.

W-2 obrazac će vam biti neophodan za poces povraćaja poreza. U skladu sa američkim zakonom svi poslodaci su dužni da pošalju W-2 obrasce svojim zaposlenima najkasnije do 15. februara. Jedan primerak vašeg W-2 obrasca se prosleđuje poreskim organima SAD. Ako želite da osigurate svoj primerak W-2 obrasca imate opciju da vam se prosledi kopija obrasca putem e-mail-a.

Registracija za Social Security broj

Za legalan rad u SAD potreban vam je jedinstveni Social Security broj (SSN) – to je devetocifreni broj koji vam izdaje Social Security administracija (www.ssa.gov) a zapisan je na Social Seciruty kartici.

Vaš sponsor ili vaš poslodavac će vam pomoći da se registrujete za SSN broj.

Prva stvar koju bi trebalo da uradite, nakon dolaska u SAD, je da se registrujete za Social Security broj jer bez toga nećete moći da radite. Vaš poslodavac koristi ovaj broj da vam uplaćuje platu, obračunava poreze i šalje informacije poreskim organima SAD o vašoj zaradi.

Najbližu zvaničnu kancelariju Social Security SAD možete naći ovde: https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp

Par nedelja nakon registracije izdaje vam se Social Security kartica i salje na adresu koju ste naveli prilikom registracije. Potrebno je da napišete adresu gde ćete boraviti i primati poštu u SAD.  Ako prilikom registracije ne znate gde ćete stanovati – možete da napišete adresu vašeg poslodavca.

Obratite pažnj da ne izgubite SSN broj jer je to vaš broj do kraja života i naredni put kada dođete u SAD – koristićete isti broj.
Budite veoma obazrivi kome govorite vaš SSN broj – to je vaš lični podatak kao broj lične karte ili broj pasoša – i možete da ga kažete samo zvaničnim licima/institucijama za koje znate da ga neće zloupotrebiti.

NAPOMENA! SSN broj nije neophodan za izračunavnje iznosa za povraćaj ali je potreban za proces povraćaja.

Ako tokom vašeg boravka u SAD zaboravite ili izgubite vaš SSN broj posetite najbližu Social Security kancelariju (https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp). U ovoj kancelariji će vam izdati potvrdu o SSN broju i tu potvrdu možete da koristite umesto Social Secirity kartice.

Popunjavanje W-4 formulara

Popunjavanjem formulara W-4 (Employee’s Withholding Allowance Certificate) određujete vrste poreza koji ćete plaćati od vaše nedeljne plate.

Vaš poslodavac će vam tražiti da popunite ovaj formular tokom vaše prve nedelje radnog programa. Formular W-4 morate da popunite kod svakog poslodavca kod koga radite u SAD.

Većina poslodavac ne zna da J-1 studenti (kao vi) popunjavaju W-4 formular  na drugi način nego državljani SAD. Molimo naznačite da se vaši prihodi oporezuju drugačije od državljanja SAD stoga instrukcije za popunjavanje na W-4 formularu se ne odnose na vas.

Pogledajte kako ispravno popuniti W-4 formular

Prilikom popunjavanja adrese u W-4 formularu bitno je da navedete adresu na kojoj ćete moći da primate poštu kada se vratite u svoju zemlju i W-2 će vam biti poslat na tu adresu. W-2 obrazac vam je potreban da povratite porez.

Nakon završenog radnog dela programa obavezno potvrdite svoju adresu sa poslodavcem.

Vrste poreza u SAD

U skladu sa američkim zakonima i propisima svaki legalni radnik u SAD dužan je da plaća poreze. Postoji više vrsta poreza u SAD a porez koji vi morate da plaćate zavisi od vaše vize.

Federal Income Tax: 10%-12% od nedelje zarade se oduzima za ovu vrstu poreza.

State Income Tax: 3%-6% od nedelje zarade se oduzima za ovu vrstu poreza. Samo 9 država u SAD nemaju ovaj porez i to su: Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington i Wyoming.

Local Tax: većina država ne naplaćuju lokalne poreze. Lokalni porezi se procenjuju različito i uglavnom nisu veliki.

Social Security & Medicare Tax: (takođe poznate kao FICA ili OASDI) – 7.65% od nedelje zarade se oduzima za ovu vrstu poreza.

Svi legalni radnici u SAD su obavezni da plate dolenavedene poreze:

Federal Income Tax;
State Income Tax;
Local tax.

• Ako ste radili sa F-1, J-1, M-1 ili Q-1 vizama niste dužni da plaćate Social Security & Medicare Tax. Oznaka za vašu vrstu vize piše u pasošu.
• U slučaju da vam poslodavac ipak naplati Social Security & Medicare Tax, obavezno ga obavestite da vas izuzme od obaveze plaćanja tog poreza u skladu sa Članom 8  – IRS publication 519.