การคืนเงินภาษี – เป็นเรื่องง่าย!

เครื่องคำนวณ

desc
คุณอาจรู้อยู่แล้วว่าภาษีเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาษีรายได้จะถูกหักออกไปจากรายได้เมื่อคุณทำงานที่ต่างประเทศ จำนวนเงินของภาษีขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับการบัญญัติจากรัฐของประเทศนั้น ๆ โดยเฉลี่ยแล้วภาษีจะถูกหักออก 42% จากรายได้ของคุณ
ใช่ มันดูเหมือนว่าเยอะมาก แต่ภาษีเหล่านั้นใช้ในการบำรุงโรงเรียน โรงพยาบาล กองกำลังรักษาประเทศ และสถาบันอื่น ๆ ที่เป็นของรัฐ
desc
ข่าวดีก็คือคุณสามารถขอคืนภาษีบางส่วนได้ ภาษีที่คืนหรือสวัสดิการทางสังคมอื่น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นไปได้ที่จะได้รับการจ้างงานในอนาคตในต่างประเทศ อีกทั้งจะไม่มีผลกระทบกับเงินบำนาญหลังการเกษียณและการค้ำประกันทางสังคมอื่น ๆ

จะเริ่มกระบวนการขอคืนภาษีได้อย่างไร?

สมัครออนไลน์วันนี้และเราจะติดต่อคุณ!

เครื่องคำนวณการคืนภาษี

เลือกประเทศที่คุณทำงานและหาจำนวนเงินภาษีที่ได้คืน ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

คำนวณ

มาดูข้อเพิ่มเติมกัน!

สามารถได้ภาษีคืนทั้งหมดหรือไม่

คุณสามารถได้ภาษีคืนในส่วนที่จ่ายเกิน ไม่ใช่ทั้งหมด ในบางประเทศสามารถได้ภาษีคืนทั้งหมดหากมีรายได้ไม่ถึงขั้นต่ำที่จะต้องเสียภาษีรายได้ในปีนั้น มิฉะนั้นจะคำนวณเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่ได้จ่ายเกินไป

การขอคืนภาษีใช้ระยะเวลานานเท่าใด

ปกติแล้วใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ถึง 6 เดือน
ระยะเวลาการขอคืนภาษีขึ้นอยู่กับกระบวนการของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจด้านภาษีของต่างชาติในประเทศนั้น ๆ เมื่อเราได้รับเอกสารจากคุณ เราจะประเมินและส่งเอกสารไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจด้านภาษีของต่างชาติโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในระหว่างการดำเนิน เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลง หรือการอัปเดตต่าง ๆ ให้ลูกค้าของเราทราบผ่านช่องทางอีเมลหรือโทรศัพท์

ขอคืนเงินภาษีย้อนหลังได้กี่ปี

ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณได้ทำงานให้ ปกติแล้วสามารถขอคืนภาษีย้อนหลังได้ 4-5 ปี สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการเลือกประเทศ

ต้องทำอย่างไรหากมีเอกสารที่จำเป็นไม่ครบถ้วน

แม้ว่ามีเอกสารที่จำเป็นไม่ครบถ้วน คุณก็สามารถติดต่อเราเพื่อขอคืนเงินภาษีได้ เราจะเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ แต่ทั้งนี้คุณต้องแจ้งชื่อธุรกิจของนายจ้างและประมาณการของระยะเวลาการจ้างงาน

มีการคำนวณจำนวนเงินที่อาจได้คืนอย่างไร

จำนวนเงินที่อาจได้คืนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประเทศที่คุณได้ทำงานให้ ยอดรายได้รวม จำนวนเงินภาษีรายได้ ระยะเวลาที่คุณอาศัยอยู่ในประเทศนั้น ๆ เป็นต้น

จริงหรือไม่ที่ไม่สามารถกลับไปทำงานในประเทศที่ฉันได้ขอคืนภาษีแล้ว

ไม่จริง กระบวนการการขอคืนภาษีเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับความเป็นไปได้ที่จะได้รับการจ้างงานในต่างประเทศ

จริงหรือไม่ว่าจะไม่ได้รับเงินบำนาญหลังการเกษียณหากฉันได้ขอคืนภาษีแล้ว

ไม่จริง กระบวนการการขอคืนภาษีจะไม่ส่งผลกระทบการรับเงินบำนาญหลังการเกษียณหรือการค้ำประทางสังคมอื่น ๆ

สามารถสมัครกระบวนการขอคืนภาษีได้เมื่อใด

คุณสามารถสมัครกระบวนการขอคืนภาษีได้ทันทีเมื่อการได้รับการจ้างงานของคุณในต่างประเทศได้สิ้นสุดลง

สามารถขอคืนสวัสดิการของบุตรได้อย่างไร

คุณสามารถขอคืนสวัสดิการของบุตรได้ในบางประเทศ อาจร้องขอสวัสดิการของบุตรได้แม้ว่าหนึ่งในบิดาหรือมารดาอาศัยอยู่ในต่างประเทศ กระบวนการนี้จำเป็นต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม คุณสามารถดูรายการของเอกสารได้เมื่อคุณเลือกชื่อประเทศ

เริ่มขั้นตอนการขอคืนภาษีได้อย่างไร

กรุณาลงทะเบียนและให้ข้อมูลการติดต่อกับเรา จากนั้นเราจะส่งแบบฟอร์มการนำส่งเอกสารให้ทางอีเมล หรือสามารถพูดคุยขั้นตอนต่อไปได้ เมื่อเรารับเอกสารที่จำเป็นแล้ว เราจะเริ่มการขอคืนภาษี คุณสามารถติดตามกระบวนการการขอคืนภาษีได้โดยใช้บัญชีออนไลน์ของคุณ ซึ่งเราจะทำการสร้างบัญชีนี้ให้คุณเอง

เครื่องคำนวณการคืนภาษี

เลือกประเทศที่คุณทำงานและหาจำนวนเงินภาษีที่ได้คืน ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

คำนวณ

ให้คำปรึษาทางโทรศัพท์