เครื่องคำนวณการคืนภาษี

เลือกประเทศที่คุณทำงานและหาจำนวนเงินภาษีที่ได้คืน

ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

คุณไม่ได้กรอกสัญชาติ
 
 
Wrong phone number
 
คำนวณ
 
การคำนวณ
ยอดเงินภาษีที่ขอคืนได้โดยประมาณ
ยอดรวม
ปีภาษี
ธนาคารกลางสหรัฐฯ และรัฐ
ภาษีประกันสังคม และภาษีประกันสุขภาพ
เพิ่มเติม*
ขอคืนเงินภาษีของคุณ
โปรดลงทะเบียน เพื่อรับข้อมูลทั้งหมด
Your income exceeds 11 000 Eur per year. Contact us for exact calculation: info@rttax.com
ผลการคำนวณได้ถูกส่งไปแล้ว

เราจะแจ้งจำนวนเงินคืนภาษีที่คำนวณได้ให้คุณทราบทางอีเมล์
*เงินคืนเพิ่มเติม คือ เงินสงเคราะห์เลี้ยงดูบุตร และเงินชดเชยสำหรับประกันสุขภาพ คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อรับสิทธิ์เงินคืนนี้
การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์!

ข้อมูลทั้งหมดส่งไปยังอีเมลของคุณแล้ว