การนำเสนอไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

IRS (หน่วยงานภาษีของสหรัฐ) ในปัจจุบันได้นำเสนอประสิทธิภาพของการยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นภาษีจากผู้ไม่มีถิ่นพำนัก และ RT Tax คือหนึ่งในบริษัทรายแรก ๆ ในตลาดที่เป็นผู้ให้บริการการยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ และเรายังเริ่มใช้งานเทคโนโลยีนี้สำหรับการยื่นภาษีจากผู้ไม่มีถิ่นพำนักอีกด้วย

ข้อดีสำหรับลูกค้าของเราที่จะได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีนี้เมื่อเทียบกับการยืนภาษีแบบดั้งเดิมด้วยกระดาษ:

  • ได้รับเงินคืนเร็วขึ้น การยื่นภาษีและส่งด้วยกระบวนการอิเล็กทรนิกส์จะช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่าการส่งทางไปรษณีย์ การยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการได้เร็วขึ้นโดย IRS
  • มีความถูกต้องมากขึ้นและมี ความล่าช้าน้อยลง ด้วยที่ประสิทธิภาพการยื่นภาษีด้วยกระดาษเกิดความผิดพลาดได้มากกว่าทางอิเล็กทรอนิกส์โดย IRS ถึง 20 เท่า ดังนั้นจึงเกิดความล่าช้าน้อยลงเมื่อยื่นภาษีโดย IRS
  • มีความปลอดภัย IRS ใช้งานเทคโนโลยีการเข้ารหัสล่าสุดในการส่งการยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณได้ดีกว่าการส่งแบบกระดาษ

ต่อไปนี้คือบทความบางบทความสำหรับผู้ที่คิดว่าเทคโนโลยีการยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์มีไว้สำหรับภาษีของผู้มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น:

https://www.thetaxadviser.com/newsletters/2017/mar/form-1040nr-enters-21st-century.html

https://www.irs.gov/instructions/i1040nr