การลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนภาษี

การลงทะเบียนของคุณสำเร็จแล้ว!

เลือกประเทศที่คุณได้ทำงาน *

ประเทศที่คุณเป็นพลเมือง *

การชำระเงินทางสังคมสำหรับเด็ก (เงินสงเคราะห์บุตร)

ดำเนินการต่อ
คุณต้องกรอกชื่อและนามสกุลจริงของคุณในขั้นตอนถัดไป

ชื่อและนามสกุลของคุณ *

ดำเนินการต่อ กลับ
คุณจะต้องกรอกอีเมลของคุณในขั้นตอนถัดไป
คุณจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ในขั้นตอนถัดไปหรือเลือกช่องการทางการติดต่อแบบอื่น
คุณจะต้องกรอกอีเมลของคุณในขั้นตอนถัดไป

ที่อยู่อีเมลของคุณ *

กรอกที่อยู่อีเมลของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอคืนภาษีของคุณ

หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการสื่อสารจะรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้ที่ปรึกษาการบริการลูกค้าของเราสามารถติดต่อคุณได้
ลงทะเบียนให้สมบูรณ์ กลับ
ขั้นตอนถัดไปเราจะส่งอีเมลเพื่อเปิดใช้งานบัญชีของคุณ

หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ *

โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้ที่ปรึกษาของเราสามารถติดต่อคุณได้หากจำเป็น

ที่อยู่อีเมลของคุณ

คุณต้องการรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับขั้นตอนการขอคืนเงินภาษีของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่? โปรดกรอกที่อยู่อีเมลของคุณ
ลงทะเบียนให้สมบูรณ์ กลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณ *

คุณต้องการรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับขั้นตอนการขอคืนเงินภาษีของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่? โปรดกรอกที่อยู่อีเมลของคุณ

หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้ที่ปรึกษาของเราสามารถติดต่อคุณได้หากจำเป็น
ลงทะเบียนให้สมบูรณ์ กลับ

ที่อยู่อีเมลของคุณ *

กรอกที่อยู่อีเมลของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขอคืนภาษีของคุณ
ลงทะเบียนให้สมบูรณ์ กลับ
ขั้นตอนถัดไปเราจะส่งข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้นให้แก่คุณ

ช่องทางเพื่อติดต่อคุณ

เลือกวิธีการที่คุณต้องการได้รับการติดต่อ

ทางโทรศัพท์

ช่องทางที่ต้องการ

ทางอีเมล

หากไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้
กลับ
ที่ปรึกษาของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า
จดหมายการเปิดใช้งานบัญชีของคุณได้ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ . โปรดเปิดใช้งานบัญชีของคุณด้วยการเปิดจดหมายการเปิดใช้งาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เปิดใช้งาน"
เราได้ส่งข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดไปยังที่อยู่อีเมลของคุณแล้ว เราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกัน
ข้อมูลที่มีรายละเอียดได้ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณแล้ว
หากคุณต้องการรับข้อมูลก่อนที่ที่ปรึกษาของเราจะติดต่อกับคุณ โปรดกรอกที่อยู่อีเมลของคุณที่ด้านล่าง
มีข้อผิดพลาดในช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่อง โปรดตรวจสอบ และลองใหม่อีกครั้ง
โปรดกรอกเป็ นภาษาองั กฤษตวั พิมพ์ใหญ่!
ปิดหน้าต่าง

มีคำถาม?

โทรศัพท์หาเราที่
+31-20-8943-774
ส่งอีเมลหาเราที่
info@rttax.com
หรือสอบถามเรา
ทางออนไลน์

จุดเด่นของเรา

ความใส่ใจในลูกค้าทุกราย
การให้คำปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และได้ให้บริการลูกค้ามาแล้วกว่า 250,000 ราย

จุดเด่นของเราในการขอคืนภาษีจากนอร์เวย์

โดยเฉลี่ยแล้วเราขอคืนภาษีจำนวน NOK 5,822 จำนวนเงินสูงสุดที่ขอคืนภาษีได้จากนอร์เวย์คือ NOK 14,598
เราสามารถขอคืนภาษีได้ย้อนหลัง 4 ปี
กระบวนการขอคืนภาษีประมาณ 3 ถึง 6 เดือน
เราจะช่วยให้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

จุดเด่นของเราในการขอคืนภาษีจากสหราชอาณาจักร

ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับบริการขอคืนภาษี
เราจะคืนภาษีด้วยการโอนไปยังบัญชีธนาคารของคุณ
โดยเฉลี่ยแล้วเราขอคืนภาษีจำนวน 753 GBP จำนวนเงินสูงสุดที่ขอคืนภาษีได้จากสหราชอาณาจักรคือ 7,985 GBP
เราสามารถขอคืนภาษีได้ย้อนหลัง 5 ปี
กระบวนการขอคืนภาษีประมาณ 2 ถึง 4 เดือน

จุดเด่นของเราในการขอคืนภาษีจากสหรัฐอเมริกา

ออนไลน์ 100%! กรอกใบสมัคร อัปโหลดเอกสาร และติดตามกระบวนการขอคืนภาษีของคุณ
ไม่มีเอกสารที่เป็นกระดาษ! ลงชื่อทุกอย่างทางอิเล็กทรอนิกส์
เราคืนเงินได้รวดเร็วกว่าเนื่องจากการใช้งานเทคโนโลยีการจัดเก็บไฟล์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับบริการขอคืนภาษี

จุดเด่นของเราในการขอคืนภาษีจากไอร์แลนด์

ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับบริการขอคืนภาษี
โดยเฉลี่ยแล้วเราขอคืนภาษีจำนวน 752 EUR จำนวนเงินสูงสุดที่ขอคืนภาษีได้จากไอร์แลนด์คือ 9,758 EUR
เราสามารถขอคืนภาษีได้ย้อนหลัง 4 ปี
กระบวนการขอคืนภาษีประมาณ 2 ถึง 3 เดือน

จุดเด่นของเราในการขอคืนภาษีจากเดนมาร์ก

เราจะใช้ผลประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้ได้รับคืนภาษีได้มากที่สุด
คุณได้รับจดหมายการเป็นหนี้ภาษีหรือยัง? เราจะช่วยลดหรือกำจัดมันออกไป
คุณยังไม่ได้ใช้วันหยุดพักผ่อน? เราจะช่วยคุณขอคืนภาษีในเรื่องนี้
รับคำปรึกษาครั้งแรกได้ฟรี

จุดเด่นของเราในการขอคืนภาษีจากเนเธอร์แลนด์

ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับบริการขอคืนภาษี
โดยเฉลี่ยแล้วเราขอคืนภาษีจำนวน 816 EUR จำนวนเงินสูงสุดที่ขอคืนภาษีได้จากเนเธอร์แลนด์คือ 7,657 EUR
เราสามารถขอคืนภาษีได้ย้อนหลัง 5 ปี
กระบวนการขอคืนภาษีประมาณ 4 ถึง 7 เดือน นับจากวันที่ส่งเอกสารไปยังสรรพากร
เราจะช่วยให้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

จุดเด่นของเราในการขอคืนภาษีจากออสเตรีย

ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับบริการขอคืนภาษี
โดยเฉลี่ยแล้วเราขอคืนภาษีจำนวน 804 EUR จำนวนเงินสูงสุดที่ขอคืนภาษีได้จากออสเตรียคือ 6,458 EUR
เราสามารถขอคืนภาษีได้ย้อนหลัง 5 ปี
กระบวนการขอคืนภาษีประมาณ 3 ถึง 6 เดือน

จุดเด่นของเราในการขอคืนภาษีจากเยอรมนี

ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับบริการขอคืนภาษี
โดยเฉลี่ยแล้วเราขอคืนภาษีจำนวน 748 EUR จำนวนเงินสูงสุดที่ขอคืนภาษีได้จากเยอรมนีคือ 11,458 EUR
เราสามารถขอคืนภาษีได้ย้อนหลัง 4 ปี
กระบวนการขอคืนภาษีประมาณ 3 ถึง 6 เดือน นับจากวันที่ส่งเอกสารไปยังสรรพากร
เราจะช่วยให้ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

เอกสารที่จำเป็น

เราจะช่วยคุณให้ได้รับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่ตรงตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล

คำปรึกษาที่มีประโยชน์

คุณสามารถขอรับคืนภาษีแม้ว่าไม่มีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด - ทำได้ง่าย ๆ ด้วยการส่งเอกสารที่คุณมีอยู่ให้เรา จากนั้นเราจะดูแลส่วนที่เหลือเอง

รับข้อมูลทางอีเมล

เราจะส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขอคืนภาษีของคุณให้ทางอีเมล
รับอีเมล

คงการติดต่อกันไว้

การจัดเตรียมเอกสารและคำถามที่สำคัญทั้งหมดจะได้รับการจัดการที่รวดเร็วขึ้นหากเราสามารถติดต่อคุณได้โดยตรง โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
บันทึก