การขอคืนภาษีจากสหรัฐอเมริกา

REGISTRATION CALCULATOR
ติดต่อเรา

ยอดรวมเฉลี่ยที่ได้คืนแล้ว

ลูกค้าจากสหรัฐอเมริกาได้เงินคืนเฉลี่ย 680 ดอลลาร์สหรัฐ

การจำกัดระยเวลา

ภาษีจากสหรัฐสหรัฐอเมริกาสามารถส่งคืนได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

เอกสารที่สูญหาย

ถ้าคุณมีเอกสารที่จำเป็นไม่ครบ เราหาให้คุณได้

ระยะเวลาดำเนินการ

การคืนภาษีจากประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 5 เดือน

ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลภาษีปี 2018!

หลายท่านในที่นี้ได้รับทราบแล้วว่า มีการปฏิรูปด้านภาษีในสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนเงินภาษีคืนของลูกค้าผู้ซึ่งทำงานในสหรัฐระหว่างปี 2018 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎด้านภาษีครั้งนี้ ทำให้จำนวนเงินที่ขอคืนจากรัฐบาลกลางจะต่ำกว่าปกติ อย่างไรก็ดีลูกค้าส่วนมากยังมีสิทธิ์ที่จะขอเงินคืน นอกจากนี้แล้วกฎหมายภาษีของรัฐส่วนใหญ่จะไม่รับผลกระทบ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เราขอให้ทุกท่านสมัครและยื่นเอกสารเพื่อขอเงินภาษีคืน!

กระบวนการขอคืนภาษี

ถ้าคุณทำงานในสหรัฐอเมริกาในช่วงสามปีที่ผ่านมา คุณสามารถยื่นเรื่องขอคืนภาษีได้ RT TAXจะช่วยให้คุณดำเนินการง่ายขึ้น เพียงแค่ ลงทะเบียน รวบรวมเอกสารที่จำเป็นส่งมาให้เรา เราจะดูแลที่เหลือให้เอง!

ลูกค้าของเราจากสหรัฐอเมริกาได้ภาษีคืนเฉลี่ย 680 ดอลลาร์สหรัฐ

การลงทะเบียน

สมัครและรับเงินภาษีของคุณคืนจากสหรัฐอเมริกาทางออนไลน์! ขั้นตอนแรกคือลงทะเบียนที่นี่ จากนั้นบัญชีออนไลน์จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็นบัญชีที่คุณสามารถใช้งานตลอดกระบวนการจนกระทั่งได้รับเงินภาษีคืน

เอกสารที่จำเป็นสำหรับขอคืนภาษี:

สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ;

เอกสารราชการที่รับรองตัวตนและสัญชาติของผู้ถือ ตัวอย่าง:

แบบฟอร์ม W-2 forms หรือสลิปเงินเดือนจากผู้จ้างงานทั้งหมด;

แบบฟอร์ม W-2 เป็นเอกสารที่นายจ้างเป็นผู้ออกให้ทุกสิ้นปีงบประมาณ เอกสารนี้แสดงให้เห็นว่าคุณมีรายได้รวมและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวนเท่าใดในปีงบประมาณปัจจุบัน
สลิปเงินเดือนสุดท้าย เป็นเอกสารที่นายจ้างเป็นผู้ออกให้พร้อมกับเงินเดือน สลิปเงินสุดท้ายแสดงยอดรวมรายได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ตัวอย่าง:

 

W-2

 

หรือสลิปเงินเดือนงวดสุท้าย

สำเนาบัตรประกันสังคมของคุณ;

เอกสารฉบับนี้มีเลขที่ประกันสังคม 9 หลัก
ตัวอย่าง:

SSC

 

สำเนาวีซ่าของคุณ;

วีซ่าเป็นเอกสารสำคัญในการขอเข้าสหรัฐอเมริกา
ตัวอย่าง:

สำเนาวีซ่าของคุณ

สำเนาแบบฟอร์ม DS-2019 ของคุณ;

เอกสารนี้พิสูจน์สถานะวีซ่า J1 ของคุณ

ตัวอย่าง:

DS-2019

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีสลิปเงินเดือนสุดท้าย แบบฟอร์ม W-2 หรือ แบบฟอร์ม DS-2019 คุณยังสามารถยื่นเรื่องขอคืนภาษีได้ เราจะช่วยคุณจัดการเอกสารที่ไม่ครบถ้วนนั้นเอง

การส่งเอกสาร

หลังจากการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราแล้ว บัญชีส่วนตัวของคุณจะถูกสร้างขึ้นและคุณจะได้รับข้อมูลการเข้าใช้งาน กรุณาสแกนหรือถ่ายสำเนาสีเอกสารแล้วแนบมาที่บัญชีส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

tax refund from the USA

ฉันจะได้เงินคืนอย่างไร?

RT Tax ซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับ Payoneer, Inc ได้สร้างสรรวิธีที่มีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และน่าเชื่อถือที่สุด เพื่อการรับเงินภาษีคืนจากหน่วยงานภาษีของสหรัฐอเมริกา

มาดูกันว่าคุณได้ภาษีคืนเท่าไหร่!

ใช้เครื่องคำนวณภาษีของเราได้ฟรีเพื่อดูยอดรวมภาษีที่ได้คืน ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที

คำนวณยอดภาษีที่สามารถได้คืนอย่างไร

เจ้าหนี้ที่ภาษีของสหรัฐอเมริกาใช้ระบบภาษีแบบก้าวหน้า ยอดภาษีที่สามารถได้คืนจะคำนวณจากยอดรายได้รวมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายในปีงบประมาณนั้น ยิ่งมีรายได้ที่ไม่ได้เสียภาษีมากเท่าใด ภาษีที่จ่ายเกินมาก็จะได้คืนน้อยลงเท่านั้น หากต้องการทราบยอดภาษีคืนโดยประมาณ ให้ลองใช้เครื่องคำนวณภาษีคืนของเรา

การได้ภาษีคืนจากสหรัฐอเมริกาใช้เวลานานเท่าใด

กระบวนการขอคืนภาษีในสหรัฐอเมริกาเริ่มหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั่นคือ 1 กุมภาพันธ์ RT Taxจะกรอกข้อมูลและส่งเอกสารขอคืนภาษีไปยังเจ้าหน้าที่ภาษีของสหรัฐอเมริกาโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยทั่วไปแล้วกระบวนการขอคืนภาษีใช้เวลา 3-5 เดือน

ทำไมถึงได้ภาษีคืนเพียงบางส่วน

การคืนภาษีของรัฐบาลกลางและของรัฐออกให้โดยเจ้าหน้าที่ภาษีที่ต่างกัน ดังนั้นรัฐบาลกลางและรัฐจะคืนภาษีแยกส่วนกัน

ต้องทำอย่างไรหากไม่มีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด

หากคุณไม่มีสลิปเงินเดือนล่าสุด แบบฟอร์ม W-2 หรือ แบบฟอร์ม DS-2019 เรายังคงดำเนินการขอคืนภาษีให้คุณได้ เราจะจัดการเอกสารที่ไม่ครบถ้วนนั้นให้คุณเอง

ยังหาคำตอบไม่ได้ใช่หรือไม่ กรุณาติดต่อเรา!

tax refund from abroad

ผู้เชี่ยวชาญของ RT TAXพร้อมช่วยเหลือคุณด้วยคำปรึกษาฟรีอย่างมืออาชีพ

  • info@rttax.com
  • +31-20-8943-774
  • rttax

รีวิวจากลูกค้า

94% ของลูกค้าแนะนำเราให้กับเพื่อนและครอบครัว

  • I’m glad I decided to use RT Tax services. My tax refund went smooth, you made it simple to me. I will definetily recommend you guys!

    Valeria, worked in USA
  • I worked abroad two times. Definitely one of the most difficult thing is returning the taxes.  First time I were not satisfied with the company I used, therefore I could recommend RT TAX for quick and reliable company. I’m planning to go to the USA again and after that I’m sure I will use RT TAX service again.

    Adrian, worked in USA
อ่านรีวิวทั้งหมด