การขอคืนภาษีจากสหรัฐอเมริกา

ลงทะเบียน เครื่องคำนวณ

แอปพลิเคชันออนไลน์

แอปพลิเคชันการคืนเงินภาษีออนไลน์เต็มรูปแบบ ลงชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์และอัปโหลดเอกสาร ติดตามความคืบหน้าของการขอคืนเงินภาษี

การคืนเงินที่เร็วที่สุด

เงินคืนมาถึงเร็วขึ้นในตอนนี้ด้วยการใช้งานเทคโนโลยีการยื่นภาษีทางออนไลน์สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก

ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้า

มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเตรียมภาษีหลังจากได้รับการคืนเงินภาษีแล้วเท่านั้น

เอกสารที่หายไป

คุณยังสามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้ แม้ว่าคุณไม่มีเอกสารที่จำเป็นเหล่านี้. เพราะเราสามารถช่วยจัดการหาเอกสารที่หายไปให้คุณได้

กระบวนการขอคืนภาษี

หากคุณได้ทำงานในสหรัฐอเมริกาในระยะสามปีที่ผ่านมา คุณสามารถสมัครเพื่อขอคืนเงินภาษีได้ RT Tax ทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ นั้นง่ายดายด้วยการ:

  • ลงทะเบียน
  • ส่งเอกสารที่จำเป็น
  • ยืนยันบัญชีธนาคารของคุณ
  • รับเงินภาษีของคุณคืน

การลงทะเบียน

สมัครและรับเงินภาษีของคุณคืนจากสหรัฐอเมริกาทางออนไลน์! ขั้นตอนแรกคือลงทะเบียนที่นี่ จากนั้นบัญชีออนไลน์จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็นบัญชีที่คุณสามารถใช้งานตลอดกระบวนการจนกระทั่งได้รับเงินภาษีคืน

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการคืนเงินภาษี:

สลิปเงินเดือนล่าสุดจากนายจ้างทุกราย (ถ้ามี);

สลิปเงินเดือนสุดท้าย เป็นเอกสารที่นายจ้างเป็นผู้ออกให้พร้อมกับเงินเดือน สลิปเงินสุดท้ายแสดงยอดรวมรายได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ตัวอย่าง:

หรือสลิปเงินเดือนงวดสุท้าย

แบบฟอร์ม W-2 จากนายจ้างทุกราย (คุณจะได้รับ W-2 จากนายจ้างก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์);

แบบฟอร์ม W-2 เป็นเอกสารที่นายจ้างเป็นผู้ออกให้ทุกสิ้นปีงบประมาณ เอกสารนี้แสดงให้เห็นว่าคุณมีรายได้รวมและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวนเท่าใดในปีงบประมาณปัจจุบัน

ตัวอย่าง:

W-2

สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ;

เอกสารราชการที่รับรองตัวตนและสัญชาติของผู้ถือ ตัวอย่าง:

สำเนาบัตรประกันสังคมของคุณ;

เอกสารฉบับนี้มีเลขที่ประกันสังคม 9 หลัก
ตัวอย่าง:

SSC

 

สำเนาวีซ่าของคุณ;

วีซ่าเป็นเอกสารสำคัญในการขอเข้าสหรัฐอเมริกา
ตัวอย่าง:

สำเนาวีซ่าของคุณ

สำเนาแบบฟอร์ม DS-2019 ของคุณ (ถ้ามี).

เอกสารนี้พิสูจน์สถานะวีซ่า J1 ของคุณ

ตัวอย่าง:

DS-2019

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีแบบฟอร์ม W-2 และไม่ได้ส่งพวกมันมาให้เราก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เราจะให้บริการค้นหาเอกสารและเราจะมีสำเนา W-2 จากนายจ้างของคุณโดยอัตโนมัติ

การส่งเอกสาร

หลังจากการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราแล้ว บัญชีส่วนตัวของคุณจะถูกสร้างขึ้นและคุณจะได้รับข้อมูลการเข้าใช้งาน กรุณาสแกนหรือถ่ายสำเนาสีเอกสารแล้วแนบมาที่บัญชีส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

RT Tax: นำด้วยนวัตกรรม!

ผู้เชี่ยวชาญในการยื่นภาษีสำหรับผู้ไม่พำนักที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยเทคโนโลยี E-file ตั้งแต่ปี 2018.

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการคำนวณจำนวนเงินที่สามารถขอคืนได้อย่างไร?

หน่วยงานภาษีในสหรัฐฯใช้ระบบภาษีก้าวหน้า ยอดยกมานำมาคำนวณตามรายได้รวมและภาษีที่หักในระหว่างปีงบประมาณ ถ้าคุณต้องการทราบยอดโดยประมาณจากสหรัฐอเมริกาลองใช้เครื่องคำนวณคืนภาษีของเรา

ฟอร์ม W-2 จำเป็นในกระบวนการประมวลผลภาษีของฉันหรือไม่?

ใช่ มันจำเป็นในการรับเงินคืนภาษี คุณควรจะได้รับคืนภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์จากนายจ้างที่คุณระบุไว้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้รับเงินภาษีคืน เราสามารถติดต่อนายจ้างของคุณเพื่อรับคืนให้คุณได้ โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ฉันไม่ได้รับเงินคืน ฉันยังต้องยื่นบัญชีภาษีหรือไม่?

ใช่ ตามกฏหมายของสหรัฐฯ หากคุณได้รับรายได้ในสหรัฐฯ คุณจำเป็นต้องยื่นบัญชีภาษี หลังจากที่คุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราและส่งเอกสารให้เราเพื่อเราจะคำนวณภาษีของคุณ หากไม่มีการคืนเงินคืนเราจะส่งข้อมูลให้คุณเรื่องวิธีการยื่นบัญชีภาษีและการปฏิบัติตามข้อตกลงด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา

ภาษีคืนจากสหรัฐอเมริกาใช้เวลานานเท่าไร?

ภาคฤดูไฟล์ภาษีในสหรัฐฯเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเมื่อหน่วยงานภาษีในสหรัฐฯให้แบบฟอร์มบัญชีภาษี หากคุณส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด RT Tax จะกรอกและส่งเอกสารคืนภาษีให้กับหน่วยงานภาษีในสหรัฐฯโดยเร็วที่สุด หลังจากนั้นระยะเวลาคืนภาษีขึ้นอยู่กับหน่วยงานภาษีในสหรัฐฯ อาจใช้เวลา 4 – 6 เดือน หรือในกรณีฉุกเฉิน อาจใช้เวลานานกว่านี้

อะไรจะเกิดขึ้นถ้าไฟล์ของฉันอยู่ในระหว่างการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ภาษีของสหรัฐอเมริกา?

กระบวนการคืนเงินจะใช้เวลานานขึ้นหากไฟล์ของคุณถูกเลือกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ภาษีของสหรัฐฯ อันเร็วนี้เราพบว่าหากคุณยื่นภาษีในสหรัฐฯครั้งแรกคุณมีโอกาสถูกเลือกเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในตัวตนซึ่งจะทำให้กระบวนการคืนเงินคืนภาษีล่าช้า

ฉันจะได้รับเงินคืนอย่างไร?

ในปกติหน่วยงานภาษีในสหรัฐจะออกเงินโอนผ่านธนาคารดังนั้นคุณควรจะได้รับเงินคืนภาษีของคุณเข้าบัญชีธนาคารที่คุณยืนยันไว้ อย่างไรก็ตามในบางกรณีเงินคืนภาษีอาจออกให้เป็นเช็คกระดาษ เนื่องจากเช็คเหล่านี้เป็นเช็คส่วนตัว RT Tax จะไม่สามารถนำไปเรียกเก็บได้ดังนั้นเราจะส่งเช็คคืนภาษีไปยังที่อยู่บ้านของคุณ

Didn't find the answer? Contact us

RT Tax specialists are ready to provide you with the free professional consultations