การขอคืนภาษีจากสหรัฐอเมริกา

ลงทะเบียน คำนวณ

กระบวนการขอคืนภาษี

หากคุณได้ทำงานในสหรัฐอเมริกาในระยะสามปีที่ผ่านมา คุณสามารถสมัครเพื่อขอคืนเงินภาษีได้ RT Tax ทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ นั้นง่ายดายด้วยการ:

  • ลงทะเบียน
  • ส่งเอกสารที่จำเป็น
  • รับเงินภาษีของคุณคืน

การลงทะเบียน

สมัครและรับเงินภาษีของคุณคืนจากสหรัฐอเมริกาทางออนไลน์! ขั้นตอนแรกคือลงทะเบียนที่นี่ จากนั้นบัญชีออนไลน์จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งเป็นบัญชีที่คุณสามารถใช้งานตลอดกระบวนการจนกระทั่งได้รับเงินภาษีคืน

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการคืนเงินภาษี:

สลิปเงินเดือนล่าสุดจากนายจ้างทุกราย (ถ้ามี);

สลิปเงินเดือนสุดท้าย เป็นเอกสารที่นายจ้างเป็นผู้ออกให้พร้อมกับเงินเดือน สลิปเงินสุดท้ายแสดงยอดรวมรายได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ตัวอย่าง:

หรือสลิปเงินเดือนงวดสุท้าย

แบบฟอร์ม W-2 จากนายจ้างทุกราย (คุณจะได้รับ W-2 จากนายจ้างก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์);

แบบฟอร์ม W-2 เป็นเอกสารที่นายจ้างเป็นผู้ออกให้ทุกสิ้นปีงบประมาณ เอกสารนี้แสดงให้เห็นว่าคุณมีรายได้รวมและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวนเท่าใดในปีงบประมาณปัจจุบัน

ตัวอย่าง:

W-2

สำเนาหนังสือเดินทางของคุณ;

เอกสารราชการที่รับรองตัวตนและสัญชาติของผู้ถือ ตัวอย่าง:

สำเนาบัตรประกันสังคมของคุณ;

เอกสารฉบับนี้มีเลขที่ประกันสังคม 9 หลัก
ตัวอย่าง:

SSC

 

สำเนาวีซ่าของคุณ;

วีซ่าเป็นเอกสารสำคัญในการขอเข้าสหรัฐอเมริกา
ตัวอย่าง:

สำเนาวีซ่าของคุณ

สำเนาแบบฟอร์ม DS-2019 ของคุณ (ถ้ามี).

เอกสารนี้พิสูจน์สถานะวีซ่า J1 ของคุณ

ตัวอย่าง:

DS-2019

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีแบบฟอร์ม W-2 และไม่ได้ส่งพวกมันมาให้เราก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เราจะให้บริการค้นหาเอกสารและเราจะมีสำเนา W-2 จากนายจ้างของคุณโดยอัตโนมัติ

การส่งเอกสาร

หลังจากการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราแล้ว บัญชีส่วนตัวของคุณจะถูกสร้างขึ้นและคุณจะได้รับข้อมูลการเข้าใช้งาน กรุณาสแกนหรือถ่ายสำเนาสีเอกสารแล้วแนบมาที่บัญชีส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

RT Tax ภูมิใจที่จะแจ้งว่า!

ลูกค้าภาษีสหรัฐอเมริกาของเราสามารถกรอกเอกสารได้ด้วยการใช้งานเทคโนโลยีการยื่นภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักได้ตั้งแต่บัดนี้!

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำนวณยอดภาษีที่สามารถได้คืนอย่างไร

เจ้าหนี้ที่ภาษีของสหรัฐอเมริกาใช้ระบบภาษีแบบก้าวหน้า ยอดภาษีที่สามารถได้คืนจะคำนวณจากยอดรายได้รวมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายในปีงบประมาณนั้น ยิ่งมีรายได้ที่ไม่ได้เสียภาษีมากเท่าใด ภาษีที่จ่ายเกินมาก็จะได้คืนน้อยลงเท่านั้น หากต้องการทราบยอดภาษีคืนโดยประมาณ ให้ลองใช้เครื่องคำนวณภาษีคืนของเรา

การได้ภาษีคืนจากสหรัฐอเมริกาใช้เวลานานเท่าใด

กระบวนการขอคืนภาษีในสหรัฐอเมริกาเริ่มหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั่นคือ 1 กุมภาพันธ์ RT Taxจะกรอกข้อมูลและส่งเอกสารขอคืนภาษีไปยังเจ้าหน้าที่ภาษีของสหรัฐอเมริกาโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยทั่วไปแล้วกระบวนการขอคืนภาษีใช้เวลา 3-5 เดือน

ทำไมถึงได้ภาษีคืนเพียงบางส่วน

การคืนภาษีของรัฐบาลกลางและของรัฐออกให้โดยเจ้าหน้าที่ภาษีที่ต่างกัน ดังนั้นรัฐบาลกลางและรัฐจะคืนภาษีแยกส่วนกัน

ต้องทำอย่างไรหากไม่มีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด

หากคุณไม่มีสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ แบบฟอร์ม W-2 เรายังคงดำเนินการขอคืนภาษีให้คุณได้ เราจะจัดการเอกสารที่ไม่ครบถ้วนนั้นให้คุณเอง

มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากการปฏิรูปภาษีปี 2018?

หลายท่านในที่นี้ได้รับทราบแล้วว่า มีการปฏิรูปด้านภาษีในสหรัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวนเงินภาษีคืนของลูกค้าผู้ซึ่งทำงานในสหรัฐระหว่างปี 2018 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎด้านภาษีครั้งนี้ ทำให้จำนวนเงินที่ขอคืนจากรัฐบาลกลางจะต่ำกว่าปกติ อย่างไรก็ดีลูกค้าส่วนมากยังมีสิทธิ์ที่จะขอเงินคืน นอกจากนี้แล้วกฎหมายภาษีของรัฐส่วนใหญ่จะไม่รับผลกระทบ คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เราขอให้ทุกท่านสมัครและยื่นเอกสารเพื่อขอเงินภาษีคืน!

Didn't find the answer? Contact us

RT Tax specialists are ready to provide you with the free professional consultations