Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

“Rolit Solutions” SRL (în continuare noi, al nostru s.a.m.d.), care operează în România ca reprezentant al mărcii RT Tax, caută să protejeze intimitatea tuturor persoanelor deoarece procesăm datele personale. Procesăm datele personale în concordanță cu Regulamentul UE privind protecția generală a datelor personale (în continuare, GDPR) și aplicabile regulilor legislației naționale. Confirmăm că “Rolit Solutions” SRL respectă confidențialitatea dumneavoastră și garantează să protejeze dreptul dumneavoastră asupra prelucrării datelor personale.

Este explicat în această Politică de Confidențialitate de ce vă colectăm datele personale, ce tip de date personale colectăm, cum le colectăm, partajăm și le stocăm, ce drepturi aveți în zona de protecție a datelor personale și cum puteţi folosi aceste drepturi.

Prin folosirea website-ului nostru sau a serviciilor noastre, iar prin această metodă asigurându-ne datele personale, sunteți de acord cu asigurarea acestei Politici de Confidențialitate (exceptând acțiunile de procesare a datelor pentru care este necesar Contractul separat). Se ia în considerare că ați luat la cunoștință Politica de Confidențialitate când bifați căsuța în timp ce vă înregistrați pe site și completați formularul de înregistrare. Dacă doriți să revizuiți prevederile Politicii de Confidențialitate, o puteți face la următoarea adresă …..

Ce concepte sunt folosite în această Politică de Confidențialitate?

Controlor de Date – controlorul datelor personale este “Rolit Solutions” SRL (codul companiei este 32987601, adresa înregistrată  str. Petofi Sandor, nr. 2/1, 400610 Cluj-Napoca, email info@rttax.ro, tel.: +40 747 971545), către cine ați asigurat datele personale cu privire la relațiile contractuale sau pre-contractuale, sau Serviciile pe care intenționați să le folosiți.

Clientul (dumneavoastră) – persoana naturală care folosește Serviciile, a folosit Serviciile sau și-a exprimat intenția de a folosi Serviciile.

GDPR – Regulamentul UE 2016/679 privind protecția generală a datelor personale din 27 aprilie 2016 asupra protecției persoanelor cu privire la procesarea datelor personale și de revocare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul privind protecția generală a datelor).

Datele Personale – orice informație directă sau indirectă cu privire la Client sau alte persoană fizică care poate fi procesată în concordanță cu această Politică de Confidențialitate și aplicabilă regulilor și reglementărilor.

Procesarea Datelor – orice operație efectuată cu Datele Personale (inclusiv colectarea, înregistrare, stocarea, modificarea, diseminarea informațiilor valabile, interogate, transmise s.a.m.d.).

Servicii – orice serviciu oferit sau asigurat de “Rolit Solutions” SRL ca reprezentant RT Tax în România, inclusiv, dar nu limitat la, intermedierea Clientului pentru a rambursa taxele de la autoritățile fiscale străine (lista statelor din care puteți rambursa taxele este valabilă pe site-urile: rttax.ro; recuperareataxelor.ro).

Marketing Direct – activitatea efectuată prin mijloace cum ar fi poșta electronică, telefon sau alte metode directe pentru a oferi servicii persoanelor și (sau) să li se ceară opinii cu privire la serviciile oferite.

Web Site –  rttax.ro; recupereareataxelor.ro.

Când se aplică Politica de Confidențialitate?

Politica de Confidențialitate se aplică atunci când ați folosit sau v-ați exprimat intenția de a folosi Serviciile Rolit Solutions” SRL ca reprezentant RT Tax în România. Politica de Confidențialitate se aplică și în acele cazuri când relațiile au fost stabilite înainte de punerea în aplicare a acestei Politici de Confidențialitate sau când ați asigurat și (sau) primit Datele Personale către “Rolit Solutions” SRL

De ce colectăm Datele Personale?

Colectăm și folosim Datele Personale ca să putem să vă oferim Serviciile (crearea, realizare contractului), să îmbunătățim Serviciile, să trimitem notificări, oferte și informații, să protejăm drepturile și interesele noastre și ale terțelor părți, precum și să ne conformăm cu legislația aplicată și alte reglementări. Dacă nu ne asigurați Datele Personale, nu vom putea să vă asigurăm Serviciile noastre. Având consimțământul dumneavoastră, vom procesa Datele Personale în scopuri de marketing direct. Puteți revoca oricând consimțământul asupra marketingului direct.

Cum colectăm Datele Personale?

Primim majoritatea datelor direct de la dumneavoastră, dar putem primi anumite date și din alte surse.

De obicei, “Rolit Solutions” SRL primește Datele Personale direct de la persoanele asociate cu datele personale, de exemplu:

 • Când trimiteți aceste date către noi direct: faceți o cerere; comunicați cu “Rolit Solutions” SRL” (personal, prin telefon sau prin email), comunicați cu partenerii noștri, completați un formular de înregistrare, ne lăsați datele de contact; vă înregistrați, vizitați website-ul nostru sau prin alte metode.
 • Folosiți Serviciile noastre sau website-ul nostru.
 • Când raportați o problemă sau comunicați cu noi în legătură cu calitatea Serviciilor,
 • Când participați pe forumuri de discuții, site-uri de socializare, o pagina web s.a.m.d.

În anumite cazuri, “Rolit Solutions” SRL primește Datele Personale de la alte persoane care nu sunt subiectul datelor (dumneavoastră), de exemplu, de la partenerii noștri de afaceri către cine ați asigurat datele pentru a primi serviciile noastre; de asemenea Datele Personale de la instituțiile țărilor străine care administrează rambursarea impozitului în acele cazuri când nu ne-ați asigurat (nu ați putut asigura) toate documentele necesare pentru rambursarea impozitului sau alte surse când acele obligații sunt specificate de legislație și reglementări.

De asemenea, putem primi Datele Personale când semnați diverse Acorduri unde dumneavoastră nu faceți parte neapărat (de exemplu, un Acord creat în concordanță cu Împuternicirea, un Contract cu o entitate legală unde sunt specificate persoanele de contact sau datele reprezentativelor etc.).

Ce tipuri date personale procesăm?

Activitatea principală a “Rolit Solutions” SRL ca reprezentant RT Tax în România, este asociată cu intermedierea Clienților pentru rambursarea taxelor. Procesăm Datele Personale ca să putem asigura și îmbunătăți aceste Servicii. Corespunzător, măsura precisă a Datelor dumneavoastră Personale pe care le procesăm depinde de Serviciile pe care le-ați solicitat sau prin relația noastră cu dumneavoastră, precum și cerințele  aplicabile ale legislației și reglementărilor în domeniul rambursării taxelor din țara din care doriți rambursarea taxelor.

“Rolit Solutions” SRL procesează și Datele Personale ale reprezentanților clienților proprii și a prestatorilor de servicii care sunt companii ți persoane fizice.

De obicei, colectăm și procesăm următoarele Date Personale:

 • Date ce determină identitatea, cum ar fi prenumele, numele de familie, codul personal, data nașterii, codul numeric personal, țara de reședință, cetățenia, datele de pe un documentul de identitate personal (și copie), fotografie;
 • Datele de contact, cum ar fi adresa rezidențială sau adresa de corespondență, numărul de telefon, adresa de email, adresa IP;
 • Datele profesionale (de muncă), cum ar fi detalii ale angajatorului (fostului angajator), experiența profesională, salariul, plățile primite, plățile făcute, numărul de asigurare socială (cod), codul numeric personal, date despre certificate fiscale sau activitate individuală, precum și alte date care sunt necesare a fi trimise către autoritățile fiscale din țara în care ați muncit
 • Date despre familia dumneavoastră, cum ar fi starea civilă, informații despre copiii minori;
 • Informații financiare, cum ar fi conturile bancare.

Nu procesăm datele sensibile (din categorii speciale) asociate cu sănătatea dumneavoastră sau opiniile politice, cu excepția cazului când acele date sunt necesare de către lege sau în cazuri speciale, când, de exemplu, furnizați astfel de informații atunci când folosiți Serviciile (de exemplu, informându-ne când ați primit anumite plăți ca și o compensație în urma unei boli).

Colectăm datele despre copiii minori doar în măsura și în cazul în care astfel de informații sunt necesare cu scopul de a rambursa impozitul către dumneavoastră (aplicând beneficii/privilegii fiscale etc.).

Cu cine împărțim Datele Dumneavoastră Personale?

Datorită naturii Serviciilor asigurate, trebuie să asigurăm Datele Personale când efectuăm operațiile zilnice, în vederea rambursării taxelor către dumneavoastră, deoarece rambursarea taxelor nu este efectuată de către noi, ci de către autoritățile fiscale din diferită țări (din cele din care ați căutat serviciile noastre pentru a vă rambursa taxele)

Putem trimite Datele dumneavoastră Personale către:

 • Partenerii “Rolit Solutions” SRL împreună cu care “Rolit Solutions” SRL asigură Serviciile;
 • Autoritățile Fiscale Străine care administrează rambursarea taxelor;
 • Instituțiilor statale și altor subiecți care efectuează funcții reglementate prin lege;
 • Procesoarelor de Date Personale care ne ajută în asigurarea Serviciilor (de exemplu, website-uri de mentenanță și dezvoltare);
 • Auditorilor autorizați și consultaților financiari și legali;
 • Când astfel de acțiuni sunt necesare de către lege, în conformitate cu legile și procedurile legale, atunci când credem că în buna credință că dezvăluirea unor astfel de informații este necesară pentru a proteja drepturile noastre și a dumneavoastră sau să asigurăm siguranța altor persoane sau să răspundem necesităților instituțiilor statale.

Prin prezenta confirmăm că ne folosim de parteneri și Procesoare de Date Personale doar atunci când suntem siguri că acei parteneri vor asigura măsurile organizaționale, legale, tehnice și fizice adecvate pentru a asigura securitatea și legalitatea procesării Datelor dumneavoastră Personale.

 

Cine poate accesa Datele Personale?

Datele dumneavoastră personale pot fi accesate doar de persoanele care au astfel de drepturi în cadrul “Rolit Solutions” SRL sau de terțe persoane contractate de “Rolit Solutions” SRL sau alte persoane când accesarea acestora este necesară sau permisă de legislație și reglementări. Confirmăm că pentru procesarea Datelor Personale putem contacta doar acele terțe persoane care pot asigura suficiente garanții cu privire la implementarea adecvată a măsurilor tehnice și organizaționale ale acestora atâta timp cât astfel de procesări respectă cerințele GDPR și legislația și reglementărilor protejării drepturilor dumneavoastră.

Când dezvăluim Datele Personale, garantăm să asigurăm faptul că destinatarul datelor aplică aceleași măsuri de protecție și procesare a Datelor Personale.

Activitatea de procesare efectuată de terțe părți este tot timpul condusă de un Contract de Confidențialitate și de Procesare a Datelor sau alte condiții de specialitate, prin care “Rolit Solutions” SRL este de acord cu astfel de procesoare ale unei terțe părți.

Datele despre dumneavoastră pe care le colectăm pot fi procesate (inclusiv stocate) dincolo de granițele țării dumneavoastră, Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, de exemplu, SUA, Noua Zeelandă, Canada (în funcție de țara pe care o căutați pentru a vă rambursa taxele).

Datele dumneavoastră Personale sunt procesare, stocate și diseminate către terțe părți prin astfel de mijloace și într-o astfel de măsură prin care dumneavoastră sunteți informat, precum este specificat în Politica de Confidențialitate din Contract(ele) creat(e) între dumneavoastră și noi și/sau alt document.

Ce drepturi aveți asupra Datelor dumneavoastră Personale?

Rolit Solutions” SRL caută să asigure că activitatea de procesare a Datelor Personale sunt oneste și transparente, precum și toate drepturile personale asigurate pentru legislația și reglementările aplicabile sunt protejate constant.

Aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de a accesa propriile Date Personale. La cererea dumneavoastră, vom confirma dacă Datele Personale asociate cu dumneavoastră sunt procesate sau nu, și vom asigura informații despre scopurile ale procesărilor, categoriile și destinațiile Datelor Personale procesate către cine sunt trimise Datele Personale sau categoriilor acelor destinatari; vom asigura înștiințări către dumneavoastră despre ce tipuri de Date Personale sunt procesate, și toate informațiile din posesia noastră despre sursa acelor Date Personale;
 • Dreptul de a cere să rectificăm Datele Personale incomplete și inexacte ;
 • Dreptul de a primi Datele Personale întru-un format sistematic, utilizat în mod comun și citibil de pe calculator, precum și dreptul, în anumite condiții, de a transfera Datele Personale către alt controlor (dreptul de a transfera datele);
 • În diferite circumstanțe, aveți dreptul la ștergerea Datelor Personale sau să limitați procesarea Datelor Personale (ex.: când astfel de Date Personale nu mai sunt necesare pentru a în vederea obținerii scopurilor pentru care Datele Personale au fost colectate și procesate, ați revocat consimțământul dumneavoastră și nu există nicio altă bază legală pentru procesarea acelor Datele Personale; Datele Personale sunt procesate ilegal etc.);
 • Dreptul de a obiecta procesarea Datelor Personale pentru anumite scopuri și în anumite condiții;
 • Dreptul absolut de a obiecta procesarea Datelor Personale în scopuri de marketing;
 • Dacă procesarea Datelor Personale este bazată pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul oricând să revocați consimțământul (inclusiv personal, prin parteneri, poștă electronică, prin profilul dumneavoastră sau orice altă metodă). Revocarea consimțământului nu va avea vreun efect asupra procesării legale a Datelor Personale care sunt efectuate anterior revocării.
 • Dreptul de a prezenta o plângere către Inspectoratul Național de Protecție a Datelor.

În funcție de anumite circumstanțe speciale, pot fi anumite condiții sau limitări asupra implementării drepturilor dumneavoastră. Putem fi obligați de lege sau alte reglementări pe baza cărora nu putem șterge Datele dumneavoastră Personale imediat.

Cu privire la implementarea drepturilor dumneavoastră, puteți comunica direct oricând cu Rolit Solutions” SRL prin parteneri, poștă electronică, telefon, prin prezentarea unei întrebări pe website-ul nostru (de exemplu: Ajutor online, prin pagina noastră de Facebook etc.).

Implementăm drepturile dumneavoastră în domeniul protecției Datelor Personale fără niciun cost (cu excepția acelor cazuri când cererile sunt evident nefondate sau disproporționate, în primul rând fiind conținut repetitiv de astfel de cereri).

Cum sunt stocate Datele Personale?

Stocăm Datele Personale în concordanță cu GDPR și cu legislația și regulamentele naționale, în concordanță cu un principiu general, Datele dumneavoastră Personale sunt procesate (inclusiv stocate) într-un mod precum identitatea subiecților de date vor fi identificabile nu mai mult decât e necesar, astfel încât să se atingă scopul pentru care au fost procesate Datele Personale.

Căutăm să protejăm Datele Personale de acces ilegal, procesare sau dezvăluire ilegală, pierderi neinteționate, alterare sau ștergere, astfel aplicăm măsurile necesare conforme cu cerințele legislației și reglementărilor aplicabile. Astfel de măsuri includ măsurile tehnice, de exemplu, selecția sistemelor informatice adecvate, securitate informatică, protecția datelor şi dosarelor, precum și măsurile organizaționale, limitările de acces ale Datelor Personale, asigurând confidențialitatea și orice alte măsuri.

 

Pentru cât timp sunt stocate Datele Personale?

Perioada de stocare a Datelor Personale este specificată de legislație și regulamente sau de către noi în concordanță cu legislația și regulamentele.  Perioada specifică a datoriei de stocare ale diferitelor documente unde există Date Personale este specificată  de legile fiscale din țările de unde doriți să primiți (sau ați primit) rambursarea taxelor.

Dacă perioada de stocare a Datelor Personale nu este specificată de legislație sau regulamente, vom stoca Datele Personale pentru prevederea Serviciilor pentru 10 ani după asigurarea serviciilor (luând în considerare statutul general de limitare). Vom stoca consimțământul asupra marketingului direct pentru o perioada de 5 ani după primirea unui astfel de consimțământ.

Ce timp de activitate de marketing direct efectuează Rolit Solutions” SRL?

Rolit Solutions” SRL poate asigura informații despre Serviciile sale către Clienții existenți, pe baza unui interes legal.

Informațiile noastre și notificările de marketing direct (de exemplu, notificări despre Serviciile pe care le asigurăm) sunt trimise către Clienți, celor care le sunt (au fost) asigurate Serviciile, care și-au exprimat consimțământul să primească de la Rolit Solutions” SRL  marketing direct și/sau alte oferte.

Rolit Solutions” SRL poate trimite informații către dumneavoastră despre Serviciile asigurate, servicii noi din domeniul rambursării taxelor, memento-uri de trimitere a declarațiilor sau cereri de trimitere a declarațiilor fiscale.

În anumite cazuri, Clientului îi sunt asigurate informațiile despre modificări în contractele făcute cu Clientul și/sau schimbările din domeniul rambursării taxelor sau a procesării de date, sau cu informații despre documente/date adiționale care sunt necesare în vederea executării Serviciilor, precum şi alte notificări sistemice asociate cu Serviciile asigurate. Astfel de notificări informative sunt necesare când se execută contractul efectuat cu dumneavoastră și (sau) anexele, asigurându-vă serviciile pe care le-ați comandat, iar astfel de notificări și informații nu sunt considerate ca fiind notificări de marketing direct.

Pentru a primi rambursarea taxelor, de exemplu prin Serviciile noastre, nu trebuie să primiți notificări de marketing direct.

Cum puteți să vă exprimați consimțământul să primiţi notificări informaţionale și/sau de marketing?

Puteți să primiți notificări informaționale și/sau de marketing direct exprimându-vă consimțământul cu privire la marketingul direct pe website, marcând căsuța adecvată, confirmând în formularul de înregistrare sau prin orice altă metodă, de la care doriți să primiți informațiile oferite să fie clare, sau printr-o cerere către noi pentru a vă trimite notificări informaționale în concordanță cu contractele făcute cu noi.

Clienții care primesc deja notificările informaționale vor continua să primească astfel de notificări după ce GDPR intră în forță.

Puteți dezaproba folosirea Datelor Personale pentru motive de marketing direct?

Aveți dreptul oricând să dezaprobați gratuit folosirea Datelor Personale pentru scopuri de marketing direct. Aveți dreptul de a revoca gratuit consimțământul dumneavoastră. Dacă doriți să vă folosiți de acest drept, trebuie să ne contactați în orice mod, inclusiv, dar nu limitat la: în persoană, prin partenerii noștri (la care ați aplicat pentru a primi Serviciile noastre), prin email, pe pagina noastră de Facebook și prin alte metode prin care noi putem înțelege că nu mai doriți să primiți informații de la noi.

Foloseș cookie-uri Rolit Solutions” SRL?

Da, Rolit Solutions” SRL  folosește cookie-uri, care reprezintă texte mici stocate pe calculatorul dumneavoastră, smartphone sau alte dispozitive pentru a îmbunătăți operarea unui website și pentru a putea folosi un astfel de website. Puteți să vă familiarizați cu politica noastră legată de cookie-uri aici.

Cum puteți comunica cu noi?

Vă invităm să ne contactați pentru a ne pune întrebări, cereri sau a ne transmise comentarii legate de procesarea Datelor Personle la adresa de email info@rttax.ro.

În plus, puteți să e contactați pentru a ne pune întrebări prin telefon, pe website-ul nostru (help online) sau prin alte metode convenabile.

Aviz juridic

Politica de Confidențialitate nu leagă juridic contractul dintre dumneavoasră şi Rolit Solutions” SRL . Instrucțiunile generale ale standardelor noastră de protecție a Datelor Personale sunt prezentate în Politica de Confidențialitate. Putem schimba această Politică de Confidențialitate pentru a îmbunătăți și extinde Serviciile noastre și website-urile.

La cererea dumneavoastră, puteți să vă familiarizați cu Politica de Confidențialitate pe site-ul partenerilor noștri și pe site-urile pentru servcii clienți.