Politica de confidențialitate

CALCULATOR

Unitrust Finance, Inc (RT Tax) (denumit în continuare – RT Tax, noi, al nostru ș.a.m.d.), acționând în calitate de reprezentant al mărcii înregistrate RT Tax, în cadrul prelucrării datelor personale dorește să protejeze intimitatea tuturor persoanelor. Noi prelucrăm Datele personale în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor al Uniunii Europene (denumit în continuare GDPR) și potrivit legislației și reglementărilor naționale aplicabile în domeniu (inclusiv SUA). Confirmăm că RT Tax respectă confidențialitatea în ceea ce vă privește și se obligă să protejeze drepturile dumneavoastră în prelucrarea legală și protecția Datelor dvs. personale.

În această Politică de Confidențialitate explicăm de ce colectăm Datele dvs. personale, ce tip de date personale colectăm, modul în care colectăm, distribuim și stocăm aceste date, ce drepturi aveți în domeniul protecției datelor personale și cum vă puteți exercita aceste drepturi.

Prin utilizarea site-ului sau serviciilor noastre și furnizându-ne astfel Datele dvs. Personale, vă exprimați acordul asupra prevederilor acestei politici de confidențialitate (cu excepția acțiunilor de prelucrare a datelor pentru care este necesar consimțământul dvs. separat). Considerăm că în momentul în care bifați (completați) căsuța la înregistrarea pe site și la completarea formularului de înregistrare sunteți deja familiarizat cu politica de confidențialitate; de asemenea, această politică de confidențialitate poate fi trimisă către dvs. împreună cu Contractul nostru de Prestări Servicii. Dacă doriți să consultați din nou prevederile politicii de confidențialitate, puteți accesa următorul link https://rttax.com/privacy-policy/

Ce concepte sunt utilizate în cuprinsul acestei Politici de Confidențialitate?

Operator de date – operatorul datelor dvs. personale este Unitrust Finance, Inc (cod înreg. societate 70464217, sediul – 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, SUA, adresa la care se desfășoară activitatea este 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, SUA, email info@unitrustfinance.com, tel.: +1-312-889-0315), căruia îi furnizați Datele dvs. personale în scopul relațiilor contractuale sau pre-contractuale, sau pentru Serviciile pe care intenționați să le utilizați.

Reprezentantul Operatorului de Date – UAB „Rinkos tinklas“ (cod înreg. societate 135927776, sediul: Nemuno st. 13, Kaunas, Lituania, adresa la care se desfășoară activitatea Ožeškienės g. 15, Kaunas, Lituania, e-mail: info@rinkostinklas.lt, tel.: +370 37 755211, +370 679 68858), societate care acționează în numele Operatorului de Date.

Clientul (dvs.) – persoana fizică ce utilizează sau a utilizat Serviciile noastre sau și-a exprimat intenția de a utiliza Serviciile noastre.

GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor personale și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul General de Protecție a Datelor).

Date personale – orice informații care privesc în mod direct sau indirect un Client sau o altă persoană fizică, ce este sau poate fi identificată, și ale cărei date sunt prelucrate în conformitate cu această Politică de Confidențialitate și cu legislația și regulamentele aplicabile în domeniu.

Prelucrarea datelor – orice operație executată care utilizează date personale (inclusiv colectarea, înregistrarea, stocarea, modificarea, diseminarea sau alte metode de punere la dispoziție a acestor date, interogarea cu privire la date, transmiterea ș.a.m.d).

Servicii – orice servicii oferite sau prestate de RT Tax, ce includ fără a se limita la intermedierea în rambursarea către Client a taxelor de la autoritățile fiscale străine (lista țărilor din care puteți solicita rambursare de taxe este disponibilă pe aceste website-uri: rttax.com, mokesciugrazinimas.lt, nodokluatgriesana.lv, odzyskajpodatek.pl, recuperareataxelor.ro, vrashtanenadanaci.bg, podatkyvevropi.eu, podatkyvevropi.com, povernenyapodatku.eu, povernenyapodatku.com, evrovyplata.eu, evrovyplata.com.

Marketing direct – activitate desfășurată prin intermediul poștei electronice, telefon sau prin alte mijloace directe prin care persoanelor li se oferă servicii și (sau) li se solicită să-și exprime părerea cu privire la serviciile oferite.

Website-uri – rttax.com, mokesciugrazinimas.lt, nodokluatgriesana.lv, odzyskajpodatek.pl, recuperareataxelor.ro, vrashtanenadanaci.bg, podatkyvevropi.eu, podatkyvevropi.com, povernenyapodatku.eu, povernenyapodatku.com, evrovyplata.eu, evrovyplata.com.

Când se aplică Politica de Confidențialitate?

Această Politică de Confidențialitate se aplică atunci când utilizați, ați utilizat sau v-ați exprimat intenția de a utiliza Serviciile noastre. Politica de confidențialitate se aplică și în acele cazuri în care sunteți asociat indirect cu Serviciile prestate de noi. Politica de Confidențialitate se aplică de asemenea în cazurile în care s-au stabilit relații anterior acestei politici de confidențialitate iar dvs. ați furnizat și (sau) noi am primit Datele dvs. personale.

De ce colectăm Datele dvs. personale?

Colectăm și utilizăm Datele dvs. personale în scopul (i) prestării Serviciilor noastre (încheierea, executarea contractului), (ii) comunicării necesare (trimiterea notificărilor, ofertelor și informațiilor); (iii) protejării drepturilor și intereselor noastre și ale terților,  (iv) executării analizelor statistice, potrivit legislației și altor reglementări aplicabile în domeniu. Bazele legale pentru prelucrarea datelor sunt reprezentate de (i) necesitatea de a executa contractul și de a îndeplini cerințele legale obligatorii privind rambursarea de taxe; (ii) interesul legitim – de a presta un serviciu corespunzător pentru clienți; (iii) interesul legitim – de a proteja drepturile și interesele noastre și ale terților și (iv) interesul legitim – de a îmbunătăți activitatea noastră.

În cazul în care dvs. nu ne furnizați Datele dvs. personale, ne aflăm în imposibilitatea de a vă furniza Serviciile noastre.

Trebuie să rețineți că pentru a primi rambursări de taxe, adică pentru a beneficia de Serviciile noastre, nu este necesar să fiți de acord să primiți notificări de marketing direct.

După ce v-ați exprimat consimțământul, vă prelucrăm Datele personale în scopul activităților de marketing direct. Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul legat de marketingul direct.

Cum colectăm Datele dvs. personale?

Primim majoritatea datelor direct de la dvs., dar putem primi unele date și din alte surse.

Putem utiliza serviciile prestate de terți (parteneri / procesatori) pentru a colecta informațiile dvs. În acest caz, dvs. nu veți trimite datele personale direct către noi ci către partenerii noștri care vor prelucra Datele personale în interesul nostru și în conformitate cu instrucțiunile date de noi, asigurând în mod strict confidențialitatea și integritatea datelor personale și vor lua măsuri fizice, organizatorice, administrative și tehnice adecvate pentru a proteja Datele personale.

Trebuie menționat că de obicei RT Tax primește date personale direct de la persoanele asociate acestor date; de ex. primim Datele dvs. personale atunci când:

 • Ni le furnizați direct nouă, de ex.: adresați o cerere direct către noi sau către partenerii noștri; (personal, prin telefon sau prin email), comunicați cu partenerii noștri, completați un formular de înregistrare, ne furnizați datele de contact; vă înregistrați, vizitați website-ul nostru, precum și prin alte mijloace;
 • Atunci când utilizați Serviciile noastre sau website-urile noastre;
 • Când raportați o problemă sau comunicați cu noi cu privire la calitatea Serviciilor,
 • Când participați la forumuri de discuții, pagini ale rețelelor sociale, pagini web, ș.a.m.d.

În anumite cazuri, este posibil să nu primim Datele dvs. personale direct de la dvs., ci de exemplu de la partenerii noștri de afaceri cărora le-ați furnizat datele în scopul solicitării Serviciilor noastre, sau de la instituții de stat din străinătate care administrează rambursările de taxe sau de la alte instituții, în cazuri în care dvs. nu ați furnizat (nu ați putut furniza) toate documentele necesare rambursării taxelor sau din alte surse atunci când această obligație este prevăzută în lege și în reglementări.

Putem să primim Datele dvs. personale și atunci când semnăm diferite contracte în care dvs. nu sunteți parte sau reprezentant al unei părți (ex., un contract încheiat în conformitate cu o procură specială, un contract încheiat cu o entitate legală în care se specifică persoanele de contact sau datele reprezentanților, ș.a.m.d.).

Ce fel de date personale prelucrăm?

Activitatea noastră principală este asociată cu intermedierea rambursării taxelor pentru Clienți. Prelucrăm Datele dvs. personale în scopul prestării și îmbunătățirii acestor Servicii. În mod corespunzător, volumul exact de Date personale pe care le prelucrăm depinde de Serviciile pe care le-ați comandat sau de tipul relațiilor pe care le avem cu dvs.  precum și de cerințele legale ale legislației și regulamentelor din domeniul rambursării taxelor în țara în care dvs. doriți rambursarea taxelor.

De asemenea, prelucrăm Datele personale ale reprezentanților clienților noștri și ale prestatorilor de servicii care sunt societăți și persoane fizice.

De regulă, colectăm și prelucrăm următoarele Date personale:

 • Date pentru a stabili identitatea, precum nume de familie, prenume, al doilea prenume, cod numeric personal, data și locul nașterii, codul contribuabilului (număr de identificare personal de ex. PPS, CPR, BSN, UTR sau altele), cetățenia, datele documentului de identitate (și copie), fotografia;
 • Date de contact, precum adresa de domiciliu (și/sau de domiciliu declarat) sau adresa de corespondență (în Lituania și în țara străină din care doriți rambursarea taxelor), număr de telefon, adresa de email, adresa IP;
 • Date profesionale (cu privire la rapoartele de muncă), precum date despre un angajator (fostul angajator), natura și locul muncii, vechimea în muncă, salariul, plăți încasate, plăți efectuate, taxe plătite, alocații primite, cheltuieli suportate în legătură cu munca, număr (cod) de înregistrare la asigurările sociale, număr (cod) de înregistrare ca și contribuabil de taxe, date referitoare la certificatele companiei sau la certificatele de activitate individuală precum și alte date care sunt necesare autorităților fiscale din statul din care doriți rambursarea taxelor;
 • date referitoare la situația familială, precum starea civilă, informații privind soțul/soția și copiii minori (persoane aflate în întreținere) (de ex. în unele cazuri poate fi necesar să trimiteți certificatul de căsătorie, certificatul de naștere al copilului sau alte documente care confirmă informațiile furnizate;
 • informații financiare, precum numerele de cont bancar, date bancare;
 • alte date, precum data sosirii în și data plecării din țara din care doriți rambursarea taxelor, informații privind viza și numele, prenumele părinților (când doriți rambursarea taxelor din SUA) și altele.

Nu prelucrăm date sensibile (de tip special) legate de starea dvs. de sănătate sau opinii politice cu excepția cazurilor când aceste date sunt solicitate prin lege sau în cazuri speciale, când de ex. divulgați aceste date în momentul utilizării serviciilor noastre (de ex. ne informați despre plățile încasate cu titlu de compensație pentru caz de boală).

Colectăm date privind copii dvs. și soțul/soția numai în măsura în care și numai în cazurile în care colectarea acestor date este impusă de reglementările legale și este necesară în scopul în care solicităm rambursarea taxelor către dvs. (solicitarea beneficiilor/privilegiilor fiscale ș.a.m.d.).

În plus, explicăm faptul că volumul și cantitatea Datelor personale prelucrate și a documentelor pe care dvs. trebuie să ni le trimiteți fac în permanență obiectul cerințelor legale ale legislației țării din care solicitați rambursarea taxelor. Documentele principale pe care dvs. trebuie să ni le trimiteți pentru a beneficia de Serviciile noastre sunt enumerate pe website-urile noastre, organizate în funcție de fiecare țară.

Pentru a vă furniza Serviciile, vă putem solicita să ne trimiteți formulare completate, notificări, certificate emise de autorități guvernamentale și / sau de angajatorul dvs. precum și alte documente care sunt solicitate pentru rambursarea taxelor conform legislației țării respective. Dacă vă aflați în imposibilitatea de a trimite aceste documente, la cererea dvs. și/sau cu permisiunea dvs. noi putem obține datele și documentele necesare de la persoanele autorizate.

În colaborare cu dvs. și la solicitarea dvs. suntem mereu gata să vă explicăm în fiecare caz de ce avem nevoie de aceste informații.

Cui distribuim Datele dvs. personale?

Datorită naturii Serviciilor prestate, trebuie să distribuim Datele dvs, personale la executarea operațiunilor uzuale, solicitări de rambursare de taxe pentru  dvs., deoarece rambursările de taxe nu sunt efectuate de noi, ci de către autoritățile fiscale din diferite state (în acelea în care dvs. solicitați serviciile noastre pentru rambursarea taxelor).

Putem să divulgăm datele dvs. personale:

 • partenerilor noștri care ne sprijină în prestarea Serviciilor către dvs. (colectează documentele, trimit informații, completează declarații, etc.) și altor Procesatori implicați în prestarea Serviciilor de înaltă calitate (ex. mentenanța și dezvoltarea website-urilor);
 • către autoritățile fiscale străine care administrează rambursarea taxelor;
 • către instituții de stat și alte persoane care efectuează funcții atribuite acestora prin lege;
 • către auditori autorizați și către consultanții juridici și financiari;
 • atunci când divulgarea este cerută prin lege, în conformitate cu legislația și procesele juridice, atunci când avem, cu bună credință, convingerea că divulgarea acestor informații este necesară pentru protejarea drepturilor dvs. sau ale noastre sau pentru a asigura securitatea altor persoane, sau pentru a răspunde la cererile instituțiilor sau oficialităților de stat.

În cazurile în care furnizați Datele dvs. personale partenerilor noștri în țara dvs. de origine, țara în care aveți rezidența sau orice alt loc corespunzător, în loc să ni le furnizați direct nouă (Operatorul de Date), și având în vedere că noi ne aflăm în SUA, Datele dvs. personale vor fi transferate în SUA. Pentru clarificare, trebuie explicat faptul că deoarece ne aflăm în SUA, transferul Datelor dvs, personale este necesar pentru încheierea și executarea contractului nostru cu dvs. în scopul prestării Serviciilor noastre.

Declarăm prin prezenta, că apelăm la partenerii noștri, procesatori de Date personale, numai atunci când avem siguranța că acești parteneri garantează aplicarea unor măsuri organizatorice, legale, tehnice și fizice adecvate pentru a asigura prelucrarea Datelor dvs. personale în condiții legale și sigure. Această prelucrare va respecta cerințele legale ale GDPR precum și cele ale legislației aplicabile în domeniu și va asigura protejarea drepturilor dvs.

Cine are acces la Datele dvs, personale?

Datele dvs. personale pot fi accesate numai de către persoanele din cadrul RT tax care dețin acest drept sau de terți cu care avem încheiate contracte, sau de către alte persoane (parteneri, procesatori) atunci când acest acces este solicitat sau permis de lege și de reglementări.

Atunci când divulgăm Datele dvs. personale, ne obligăm să verificăm ca destinatarul datelor să aplice aceleași măsuri de protecție și prelucrare a Datelor personale pe care le aplicăm și noi și că  se garantează securitatea, confidențialitatea și integritatea Datelor personale.

Activitatea de prelucrare executată de terți este guvernată în permanență de un Contract în formă scrisă sau de alte condiții specifice, asupra cărora convenim împreună cu acești terți, procesatori de date.

Trebuie menționat faptul că datele referitoare la dvs., pe care noi le colectăm pot fi prelucrate (inclusiv stocate) în afara granițelor țării dvs., ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, de ex. SUA, Noua Zeelandă, Canada (în funcție de țara din care doriți să solicitați rambursarea taxelor). Noi putem să transferăm Datele dvs. personale, pe baza unei decizii de adecvare dată de Comisia Europeană; a clauzelor standard de protecție a datelor elaborate de Comisia Europeană; utilizând alte posibile dispozitive de siguranță și derogări în cazurile în care acestea sunt permise de legislația aplicabilă în domeniu, fără a aduce atingeri intereselor dvs. legitime.

Datele dvs. personale sunt prelucrate, stocate și diseminate terților prin mijloace și prin modalități asupra cărora dvs. ați fost informat conform celor specificate în Politica de Confidențialitate, în contractul(ele) încheiat(e) între noi și dvs. și /sau în alte documente sau prin alte forme.

Pentru clarificare, trebuie explicat că societatea (partenerul nostru) căruia dvs. îi furnizați documentele pentru a beneficia de Serviciile noastre, va fi considerat ca fiind Procesatorul nostru de date. De asemenea, putem transfera Datele dvs. personale către procesatorii noștri de date, precum TT Express UAB, care ne furnizează servicii de transferuri de bani, și către Unidata, UAB, care ne furnizează servicii de back office; de asemenea către UAB „Rinkos tinklas”, care ne furnizează servicii de call center. În unele cazuri, putem să divulgăm Datele dvs. personale și procesatorilor care furnizează servicii de arhivare, întreținere IT și alte servicii similare.

Ce drepturi aveți cu privire la Datele dvs. personale?

Încercăm să ne asigurăm ca activitatea de prelucrare a Datelor dvs. personale să fie onestă și transparentă, și ca toate drepturile personale prevăzute de reglementări și de legislația aplicabilă în domeniu să fie protejate în permanență. Ne asigurăm ca Datele dvs. personale să fie exacte, corespunzătoare, relevante și limitate numai la informațiile necesare scopurilor pentru care aceste date se prelucrează.

Dvs. aveți următoarele drepturi de care puteți beneficia în orice moment:

 • Dreptul de acces la Datele dvs. personale. La cererea dvs., vă vom confirma dacă Datele personale legate de dvs. sunt sau nu prelucrate și vă vom oferi informații legate de scopurile acestei prelucrări, categoriile și destinatarii Datelor personale prelucrate, cărora acestea le sunt divulgate, sau categoriile de astfel de destinatari; vă vom furniza notificări pentru a vă anunța ce tip de Date personale sunt prelucrate, precum și toate informațiile pe care le deținem referitoare la sursa acestor Date personale;
 • Dreptul de a ne solicita să corectăm Datele personale inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a primi Datele dvs. personale într-un format sistematic, utilizat pe scară largă și care poate fi citit de calculator și dreptul ca în anumite condiții să transferăm aceste Date personale către alt operator (dreptul la transferabilitatea datelor);
 • În unele situații, aveți dreptul să solicitați ștergerea Datelor personale sau limitarea prelucrării acestor Date personale (de ex: atunci când aceste Date personale nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care acestea au fost colectate și prelucrate, v-ați retras consimțământul și astfel nu mai există nici o bază legală pentru prelucrarea acestor Date personale; Datele personale sunt procesate ilegal ș.a.m.d.);
 • Dreptul de a vă opune prelucrării Datelor personale pentru anumite scopuri și în anumite condiții;
 • Dreptul absolut de a vă opune prelucrării Datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct;
 • Dacă prelucrarea Datelor personale se bazează pe consimțământul dvs., aveți oricând dreptul de a vă revoca consimțământul în același mod în care l-ați acordat (inclusiv personal, prin intermediul partenerilor, poștă electronică, în profilul dvs. sau prin alte mijloace). Revocarea consimțământului dvs. nu va avea efect asupra prelucrării legale a Datelor personale ale dvs. care a fost executată înainte de o astfel de revocare.
 • Dreptul de a înainta o reclamație la Autoritatea de supraveghere.

În funcție de circumstanțele speciale, pot exista anumite condiții sau limitări cu privire la implementarea drepturilor dvs.. Putem fi constrânși de legislație sau de alte reglementări să nu putem sterge imediat Datele dvs. personale.

În ceea ce privește implementarea drepturilor dvs. puteți comunica în orice moment direct cu noi, sau prin intermediul partenerilor noștri, cărora le-ați trimis documentele și/sau cu care ați intrat în relații comerciale, precum și prin email, telefonic, adresând o întrebare prin mijloace electronice (ex.: Asistență online, prin pagina noastră de Facebook, blog ș.am.d). Puteți găsi datele noastre de contact pe website-uri, în această Politică de Confidențialitate și în contractele încheiate cu noi.

Implementăm drepturile dvs. în domeniul protecției Datelor personale cu titlu gratuit (cu excepția acelor cazuri când cererile sunt în mod evident nefondate sau exagerate, în primul rând în ceea ce privește conținutul repetitiv al acestor solicitări).

Cum sunt stocate Datele dvs. personale?

Stocăm Datele dvs. personale în conformitate cu prevederile GDPR și cu reglementările și legislația națională (inclusiv din SUA). Potrivit principiului general, Datele dvs. personale sunt prelucrate (inclusiv stocate) într-o formă care ne permite să vă identificăm identitatea numai atât cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care se prelucrează aceste Date personale.

Pentru a vă proteja Datele personale împotriva accesului ilegal, prelucrării sau divulgării ilegale, pierderii neințenționate, modificării sau ștergerii, aplicăm măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele reglementărilor și legislației aplicabile în domeniu. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, de ex. selectarea sistemelor informatice adecvate, securității informatice, mijloacelor de protecție a datelor și fișierelor, precum și măsuri organizaționale, limitarea accesului la datele personale, asigurarea confidențialității și alte măsuri.

Cât timp sunt stocate Datele dvs. personale?

Perioada de stocare a Datelor personale este specificată în reglementări și în lege sau de către noi în conformitate cu prevederile și reglementările legale.

În unele cazuri perioada specifică a obligației de a stoca anumite documente în care figurează Date personale este specificată de reglementările și prevederile legale, de ex. perioada de stocare a documentelor legate de taxe este menționată de legislația fiscală a statului din care solicitați (sau care a efectuat) rambursarea taxelor.

Dacă perioada de stocare a Datelor personale nu este specificată prin lege sau reglementări, Datele personale vor fi stocate pe perioada contractului și încă 10 ani după prestarea serviciilor (după îndeplinirea contractului) sau după încetarea relațiilor comerciale cu dvs. (rezilierea contractului), luând în considerare termenul general de prescripție. Vom păstra consimțământul dvs. privind marketingul direct timp de 5 ani.

Ce tip de activități de marketing direct desfășurăm?

Putem furniza Clienților existenți informații (în mod direct sau prin intermediul partenerilor noștri) referitoare la Serviciile noastre, pe baza intereselor legale.

Informațiile noastre și notificările de marketing direct (de ex., notificări privind Serviciile pe care le prestăm) sunt trimise clienților cărora le prestăm (le-am prestat) Serviciile și care și-au exprimat consimțământul pentru a primi oferte și/sau marketing direct.

Putem să vă trimitem informații privind Serviciile oferite, noi tendințe în domeniul rambursării de taxe, memento pentru trimiterea declarațiilor sau a cererilor pentru rambursarea taxelor.

În anumite cazuri, puteți să primiți informații privind modificările din contractele încheiate între noi și/sau modificări în domeniul rambursărilor de taxe sau prelucrării de date, sau informații (sau memento) privind documentele/datele suplimentare care sunt necesare pentru executarea Serviciilor, precum și alte notificări legate de Serviciile prestate. Aceste notificări informative sunt necesare atunci când executăm un contract încheiat cu dvs. și (sau) anexele sale, la furnizarea serviciilor pe care le-ați comandat, iar aceste notificări și informații nu sunt considerate ca notificări de marketing direct.

Baza legală pentru prelucrarea Datelor dvs. personale pentru marketing direct o reprezintă consimțământul dvs. sau interesul nostru legal de a oferi Servicii.

Trebuie să rețineți că, pentru a primi rambursările de taxe, adică pentru a beneficia de Serviciile noastre, nu sunteți obligat să fiți de acord să primiți notificări de marketing direct.

Cum vă puteți exprima consimțământul pentru a primi notificări de informare și/sau de marketing direct?

Puteți să vă exprimați consimțământul pentru a primi notificări de informare și/sau de marketing direct, pe website bifând căsuța corespunzătoare, confirmând în formularul de înregistrare selecția dvs. și prin alte mijloace, din care reiese clar că dvs. doriți să primiți informația oferită, sau cerându-ne să vă trimitem notificări de informare în conformitate cu contractele încheiate cu noi, sau prin alte mijloace.

Clienții care primesc deja notificările noastre de informare vor continua să primească aceste notificări și după intrarea în vigoare a GDPR (Regulamentul General de Protecția a Datelor).

Puteți refuza utilizarea Datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct?

Aveți dreptul să refuzați oricând, în mod gratuit, utilizarea Datelor dvs. personaleîn scopuri de marketing direct.

Aveți dreptul să revocați oricând, în mod gratuit, consimțământul dvs.. În cazul în care doriți să beneficiați de acest drept, trebuie să ne contactați prin orice mijloace, pe care le considerați convenabile, inclusiv și fără a se limita la: personal, prin intermediul partenerilor noștri (la care v-ați adresat pentru a beneficia de Serviciile noastre), prin email, prin intermediul contului dvs. (în cazul în care aveți unul), pe pagina noastră de Facebook și prin alte mijloace, din care să putem înțelege că nu mai doriți să primiți notificările noastre.

Utilizăm cookies?

Da, utilizăm cookies, acestea sunt fișiere text de dimensiuni mici stocate în calculatorul dvs., smartphone-ul dvs. sau alt dispozitiv, cu scopul de a îmbunătăți funcționarea unui website și simplificarea utilizării acestuia. Puteți să vă familiarizați  cu politica noastră de cookies aici https://rttax.com/cookies/

Cum puteți comunica cu noi?

Vă invităm să ne contactați dacă aveți întrebări, solicitări sau remarci referitoare la prelucrarea Datelor dvs. personale prin email la: info@rttax.com.

În plus, dacă aveți întrebări ne puteți contacta telefonic, pe website-ul nostru (asistență online), pe blog, pe Facebook și prin orice alte mijloace care vă convin.

Puteți să găsiți datele noastre de Contact pe paginile noastre web, în această Politică de Confidențialitate și în contractele încheiate între noi.

De asemenea, puteți contacta Reprezentantul nostru în Uniunea Europeană pentru orice probleme (descrise mai jos).

Reprezentantul nostru în Uniunea Europeană.

Deoarece ne aflăm în SUA, iar locul dvs. de origine sau rezidență este în Uniunea Europeană, pentru a vă facilita utilizarea drepturilor dvs., pentru a răspunde preocupărilor dvs. și pentru a asigura respectarea normelor GDPR, am desemnat un reprezentant în Uniunea Europeană (Lituania), și anume pe UAB „Rinkos tinklas“ (cod înreg. societate 135927776, cu sediul în Nemuno g. 13, Kaunas, Lituania, adresa la care se desfășoară activitatea: Ožeškienės g. 15, Kaunas, Lithuania, e-mail: info@rinkostinklas.lt,  info@rttax.lt, tel.: +370 37 755211, +370 679 68858), care acționează în numele nostru ca Operator de date.

Trebuie explicat faptul că Reprezentantul acționează în numele nostru, iar numirea sa nu va prejudicia răspunderea noastră potrivit GDPR.

Notificări legale

Această Politică de Confidențialitate nu reprezintă un contract intervenit între noi și dvs., care obligă legal părțile.  Principiile generale ale standardelor noastre de protecție a Datelor personale sunt prezentate în această Politică de Confidențialitate. Putem modifica această Politică de Confidențialitate pe măsură ce îmbunătățim și diversificăm Serviciile și website-urile noastre.

Dacă doriți, puteți consulta Politica de Confidențialitate de pe site-urile de servicii ale partenerilor noștri de afaceri și cele de servicii pentru clienți.