Політика конфіденційності

Калькулятор

Unitrust Finance, Inc (надалі — ми, наш тощо), що діє в the Netherlands як представник торгового знака RT Tax, адмініструючи особисті дані, прагне захищати конфіденційність усіх осіб. Ми адмініструємо особисті дані відповідно до загального регламенту ЄС щодо захисту даних (надалі — ЗРЗД) і застосовних національних правових актів. Підтверджуємо, що Unitrust Finance, Inc поважає вашу конфіденційність і зобов’язується захищати ваше право на законну обробку і захист ваших особистих даних.

У цій Політиці конфіденційності вказується, чому ми збираємо ваші особисті дані, які особисті дані збираємо, яким чином ми збираємо особисті дані, ділимося ними і захищаємо їх, які права в області захисту особистих даних ви маєте, яким чином можете скористатися цими правами.

Користуючись нашим сайтом в інтернеті або нашими послугами, тим самим надаючи нам свої особисті дані, ви погоджуєтеся з положеннями цієї Політики конфіденційності (за винятком дій з адміністрування даних, які потребують вашої окремої згоди). Вважається, що ви ознайомилися з нашою Політикою конфіденційності, коли під час реєстрації на сайті інтернету, заповнюючи форму реєстрації, ви ставите відповідну позначку. Для того, щоб повторно ознайомитися з положеннями політики конфіденційності, ви можете зробити це за наступною адресою 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, USA.

Які поняття використовуються?

Менеджер даних — менеджером ваших особистих даних є Unitrust Finance, Inc (код підприємства 126057, адреса реєстрації місцезнаходження: 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, USA, адреса здійснення діяльності: 1200 Iroquois Ave, Room 86, Naperville, IL 60563, USA, ел. пошта: info@rttax.com, тел.: +380 94 7108007, якому ви надали свої особисті дані з приводу договірних або переддоговірних відносин, якими ви пов’язані, або послугами якого ви маєте намір користуватися.

Клієнт (ви) — фізична особа, яка користується послугами, користувалася ними або висловила намір користуватися ними.

ЗРЗД — регламент Парламенту і Ради Європи (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист особистих даних та про вільний рух таких даних, і яким скасовується Директива 95/46/EB (Загальний регламент щодо захисту даних).

Особисті дані — будь-яка інформація, прямо або побічно пов’язана з Клієнтом або іншою фізичною особою, особа якого встановлена, або особу якого можна встановити. Дані цієї особи адмініструються відповідно до цієї політики конфіденційності та чинних правових актів.

Адміністрування даних — будь-яка операція, яка виконується з особистими даними (включаючи збір, запис, зберігання, зміну, забезпечення доступу до них, надання, передачу запитів тощо).

Послуги — будь-які запропоновані чи надані Unitrust Finance, Inc, в якості представника RT Tax у Литві, послуги, включаючи, серед іншого, посередництво при поверненні Клієнту податків з податкових органів іноземних держав (список держав, з яких ви можете повернути податки, наведено на сайтах в інтернеті: rttax.com, mokesciugrazinimas.lt, nodokluatgriesana.lv, odzyskajpodatek.pl, recuperareataxelor.ro, vrashtanenadanaci.bg, podatkyvevropi.eu, podatkyvevropi.com, povernenyapodatku.eu, povernenyapodatku.com, evrovyplata.eu, evrovyplata.com).

Прямий маркетинг — діяльність, спрямована на те, щоб пропонувати особам послуги електронною поштою, телефоном або іншим прямим способом, та (або) цікавитися їхньою думкою про запропоновані послуги.

Сайт в Інтернеті — rttax.com, mokesciugrazinimas.lt, nodokluatgriesana.lv, odzyskajpodatek.pl, recuperareataxelor.ro, vrashtanenadanaci.bg, podatkyvevropi.eu, podatkyvevropi.com, povernenyapodatku.eu, povernenyapodatku.com, evrovyplata.eu, evrovyplata.com.

Коли застосовується ця Політика конфіденційності?

Ця Політика конфіденційності застосовується, коли ви користуєтеся, скористалися, або висловили намір користуватися Послугами Unitrust Finance, Inc, в якості представника RT Tax in the Netherlands. Вона також застосовується в тих випадках, коли ви побічно пов’язані з будь-якими послугами. Вона застосовується і в тих випадках, коли відносини були встановлені перед вступом в силу даної Політики конфіденційності, і коли ви надали та (або) Unitrust Finance, Inc отримала ваші особисті дані.

Чому ми збираємо ваші особисті дані?

Ми збираємо і використовуємо особисті дані для того, щоб надавати вам свої послуги (під час укладення, виконання договору), удосконалювати послуги, надсилати повідомлення, пропозиції та інформацію, захищати власні права та інтереси, а також права та інтереси третіх осіб, керуватися застосовними законами та іншими правовими актами. У разі, якщо ви не надасте нам свої особисті дані, ми не зможемо надавати вам свої послуги.

З вашої згоди ми адмініструємо ваші особисті дані з метою прямого маркетингу. Ви можете анулювати свою згоду з приводу прямого маркетингу в будь-який час.

Яким чином ми збираємо ваші особисті дані?

Значну частину даних ми отримуємо від вас безпосередньо, проте, деякі з них ми можемо отримати і з інших джерел.

Зазвичай Unitrust Finance, Inc отримує особисті дані безпосередньо від осіб, з якими пов’язані дані, тобто ми отримуємо ваші особисті дані:

коли ці дані ви надаєте нам безпосередньо, напр., подаєте прохання; зв’язуєтеся з Unitrust Finance, Inc (особисто, телефоном або електронною поштою), звертаєтеся до наших партнерів, заповнюєте форму реєстрації, залишаєте свої контакти; реєструєтеся, відвідуєте наш сайт в інтернеті і всіма іншими способами;
коли користуєтеся нашими послугами або сайтами в інтернеті;
коли ви повідомляєте про проблему або зв’язуєтеся з нами з приводу якості послуг;
коли ви берете участь у дискусіях на форумах, на сторінках соціальних мереж, на сайті в інтернеті тощо.
У певних випадках Unitrust Finance, Inc отримує особисті дані від осіб, які не є суб’єктом даних (Ви), наприклад, від своїх партнерів по бізнесу, яким ви надали свої дані з метою отримання послуг від нас; також отримує особисті дані з органів іноземних держав, що здійснюють повернення податків, в тому випадку, якщо ви не надали (не могли надати) усі обов’язкові документи, призначені для повернення податків, або з інших джерел, коли такий обов’язок встановлюють правові акти.

Ми можемо отримувати ваші особисті дані і тоді, коли ми підписуємо різні договори, стороною або представником сторони яких не обов’язково є ви (напр., договір, укладений на підставі довіреності, договір з юридичною особою, в якому вказані особи для зв’язку або дані представників, тощо).

Якого характеру особисті дані ми адмініструємо?

Основна діяльність Unitrust Finance, Inc в якості представника RT Tax the Netherlands, зв’язана з посередництвом під час повернення податків Клієнтам. Ми адмініструємо ваші особисті дані для того, щоб ми могли надавати і вдосконалювати ці послуги. Відповідно, те, в якому точно обсязі ми адмініструємо особисті дані, залежить від замовлених вами послуг або наших відносин з вами, а також країни, податки в якій ви хочете повернути, застосовних вимог правових актів в області повернення податків.

Unitrust Finance, Inc також адмініструє особисті дані своїх клієнтів і постачальників послуг, які є представниками підприємства або приватних осіб.

Зазвичай ми збираємо і адмініструємо такі ваші особисті дані:

дані щодо встановлення особи, такі як ім’я, прізвище, особистий код, дата народження, код платника податків, країна народження, громадянство, відомості документа, що посвідчує особу (і копія), фотознімок;
контактні дані, такі як адреса місця проживання або адреса для кореспонденції, номер телефону, адреса електронної пошти, адреса IP;
професійні (трудові) дані, такі як відомості про роботодавця (колишнього роботодавця), трудовий стаж, заробітну плату, виплати, внески, номер (код) соціального страхування, номер (код) платника податків, відомості посвідчень підприємця або довідок про індивідуальну діяльність, також інші відомості, які потрібні для надання податковому органу в тій державі, податки з якої ви хочете повернути;
дані про сім’ю, такі як сімейний стан, неповнолітні діти;
фінансову інформацію, таку як номер банківського рахунку.
Ми не адмініструємо чутливі дані (спеціальних категорій), дані, пов’язані з вашим здоров’ям або політичними переконаннями, за винятком випадків, коли це вимагається відповідно до законодавства або в особливих випадках, коли, наприклад, ви розголошуєте такі дані під час користування послугами (напр., інформуючи про виплати через хворобу).

Дані про неповнолітніх дітей ми збираємо тільки в такому обсязі і тільки в тому випадку, коли це потрібно і є обов’язковим, з метою повернення вам податків (застосовуючи пільги і т.п.).

З ким ми ділимося вашими особистими даними?

Через характер послуг, що надаються, ми зобов’язані передавати ваші особисті дані, здійснюючи щоденну діяльність — прагнучи повернути вам податки, оскільки повернення податків здійснюємо не ми самі, а податкові органи в різних державах (в тих, з яких, бажаючи повернути податки, ви звернулися з приводу послуг).

Ми можемо розкрити ваші особисті дані:

партнерам Unitrust Finance, Inc, з якими Unitrust Finance, Inc спільно надає послуги;
органам в іноземних державах, що здійснюють повернення податків;
державним установам та іншим суб’єктам, які здійснюють функції, доручені їм законодавством;
залученим менеджерам особистих даних, які допомагають нам надавати послуги (наприклад, нагляд і створення сайтів в інтернеті);
уповноваженим аудиторам, юридичним і фінансовим консультантам;
коли це вимагається відповідно до законодавства, керуючись законами і юридичними процесами, коли ми насправді віримо в те, що таке розголошення інформації потрібно для захисту ваших і наших прав, або для забезпечення безпеки інших осіб, або щоб відповісти на запити державних органів або посадових осіб.
Ми з усією відповідальністю підтверджуємо, що залучаємо партнерів, менеджерів особистих даних тільки тоді, коли впевнені в тому, що вони гарантують належні організаційні, юридичні, технічні та фізичні засоби для забезпечення безпеки і законного адміністрування ваших особистих даних.

Хто може ознайомитися з вашими особистими даними?

Ознайомитися з вашими особистими даними можуть тільки особи, що володіють таким правом всередині Unitrust Finance, Inc, або залучені Unitrust Finance, Inc треті сторони, або інші особи, коли це потрібно або дозволяється відповідно до правових актів. Підтверджуємо, що ми можемо залучати до адміністрування ваших особистих даних тільки такі треті сторони, які надають достатні гарантії щодо реалізації належних технічних та організаційних заходів, аби адміністрування відповідало вимогам ЗРЗД, а також застосовних правових актів, і був забезпечений захист ваших прав.

Розголошуючи ваші особисті дані, ми зобов’язуємося забезпечити, аби одержувач даних керувався такими ж заходами щодо захисту та обробки особистих даних, як і ми.

Діяльність з адміністрування, яку здійснюють треті сторони, завжди регламентується Договором про конфіденційність і адміністрування даних, або іншими спеціальними умовами, про які Unitrust Finance, Inc домовляється з такими третіми сторонами-адміністраторами.

Дані, які ми збираємо про вас, ми можемо адмініструвати (включаючи зберігання) за межами вашої країни, Європейського Союзу та європейського економічного простору, наприклад, в США, Новій Зеландії, Канаді (в залежності від того, з якої країни ви прагнете повернути податки).

Ваші особисті дані обробляються, зберігаються і передаються третім сторонам таким способом і в такому обсязі, про які вам повідомлено, які передбачені в Політиці конфіденційності, в укладеному(-их) вами і нами договорі(-ах) та/або в іншому документі.

Які права ви маєте в зв’язку з вашими особистими даними?
Unitrust Finance, Inc прагне забезпечити, аби діяльність з адміністрування особистих даних була добросовісною і прозорою, також, щоб постійно забезпечувалися всі особисті права, передбачені в застосовних правових актах.

Ви маєте наступні права:

право ознайомитися зі своїми особистими даними. На ваш запит ми підтвердимо, чи адмініструються пов’язані з вами особисті дані, і надамо інформацію про цілі адміністрування, категорії і одержувачі особистих даних, що адміструються, яким розголошуються особисті дані, або про категорії таких одержувачів. Повідомимо вам, які особисті дані адмініструються, і всю наявну інформацію про їхнє джерело;
право вимагати, щоб ми виправили неточні особисті дані або доповнили невичерпні особисті дані;
право отримувати надані вами особисті дані в систематизованому, найчастіше використовуваному і такому, що підлягає зчитуванню комп’ютером, форматі, а також право при наявності певних умов пересилати ці особисті дані іншому адміністратору (право на мобільність даних);
за певних обставин право вимагати видалення особистих даних або обмеження їхнього адміністрування (напр., коли вони не потрібні для досягнення цілей, для яких дані збирали та адміністрували, ви відкликали згоду і не існує іншої юридичної підстави для їхнього адміністрування; особисті дані адмініструються незаконно тощо);
право заперечувати проти адміністрування особистих даних в певних цілях і певних умовах;
абсолютне право заперечувати проти того, аби ваші особисті дані адміністрували з метою прямого маркетингу;
якщо адміністрування особистих даних обґрунтовано вашою згодою, ви маєте право в будь-який час відкликати свою згоду таким же способом, яким її надали (в тому числі, особисто, за допомогою партнерів, електронною поштою, в своєму профілі і іншими способами). Відкликання вашої згоди не вплине на законне адміністрування ваших особистих даних, яке здійснювалося до такого відкликання.
право подавати скаргу до Державної інспекції з питань захисту даних.
Залежно від спеціальних обставин, можуть існувати певні умови або обмеження щодо реалізації ваших прав. На підставі законодавства або інших правових актів ми не зможемо негайно видалити ваші особисті дані.

Ви можете в будь-який час звернутися з приводу реалізації своїх прав безпосередньо в Unitrust Finance, Inc, за допомогою партнерів, електронною поштою, за телефоном, поставивши запитання на сайті в інтернеті (напр.: допомога Online, через Facebook тощо).

Ми реалізуємо ваші права в галузі захисту особистих прав безкоштовно (за винятком тих випадків, коли прохання є явно необґрунтованими або непропорційними, перш за все, через їхній повторюваний зміст).

Як зберігаються ваші особисті дані?

Ми зберігаємо ваші особисті дані, керуючись ЗРЗД і національними правовими актами. Відповідно до загального принципу ваші особисті дані адмініструються (включаються, зберігаються) в такій формі, щоб особу суб’єктів даних можна було встановлювати не довше, ніж це потрібно для досягнення цілей, через які адмініструються особисті дані.

З метою захисту ваших особистих даних від незаконного доступу, незаконного адміністрування або розголошення, випадкової втрати, зміни або знищення, ми застосовуємо засоби, що відповідають вимогам застосовних правових актів. Такі засоби включають в себе технічні засоби, наприклад, вибір належних комп’ютерних систем, захист комп’ютерів, захист даних і файлів, також організаційні заходи, щоб обмежити доступ до особистих даних, забезпечення конфіденційності та інші.

Як довго зберігаються ваші особисті дані?

Терміни зберігання особистих даних встановлюють правові акти або ми, керуючись правовими актами. Конкретний термін зобов’язання зберігати певні документи, в яких містяться особисті дані, встановлюють правові акти, наприклад, коли терміни зберігання особистих даних встановлюють податкові правові акти в тій державі, з якої ви повернете (або повернули) податки.

У разі, коли термін зберігання особистих даних не передбачений правовими актами, ваші особисті дані для надання послуг ми зберігаємо протягом 10 років після надання послуги (беручи до уваги загальний термін давності позову). А ваші згоди з приводу прямого маркетингу ми будемо зберігати протягом 5 років після отримання згоди.

Яку діяльність прямого маркетингу здійснює Unitrust Finance, Inc?

Unitrust Finance, Inc може надавати інформацію про свої послуги існуючим клієнтам, ґрунтуючись на законних інтересах.

Наші інформаційні повідомлення та повідомлення прямого маркетингу (наприклад, повідомлення про послуги, які ми надаємо) відправляються Клієнтам, яким надаються (надавалися) послуги, які висловили згоду отримувати від Unitrust Finance, Inc пропозиції прямого маркетингу та/або інформаційні повідомлення.

Unitrust Finance, Inc може надсилати вам інформацію про надані послуги, новинки в області повернення податків, нагадування про надання декларацій або подання прохань про повернення податків.

У певних випадках Клієнту надається інформація про зміни в укладених з ним договорах, та/або зміни в правових актах в області повернення податків або адміністрування даних, інформація (або нагадування) про додатково необхідні документи/дані, потрібні для надання послуг, також для відправлення систематичних та інших, пов’язаних з надаваними послугами, повідомлень. Такі інформаційні повідомлення є необхідними для виконання укладеного з вами договору та (або) його додатків під час надання вам послуг, які ви замовили, і вони не вважаються повідомленнями прямого маркетингу.

Для того щоб ви могли повернути податки, тобто отримати наші послуги, вам не обов’язково погоджуватися з отриманням повідомлень прямого маркетингу.

Як ви можете висловити згоду на отримання інформаційних повідомлень та/або повідомлень прямого маркетингу?

Ви можете дати свою згоду на отримання інформаційних повідомлень та/або повідомлень прямого маркетингу, висловлюючи згоду з приводу прямого маркетингу на сайті в інтернеті, зазначивши відповідні поля, підтвердивши такий свій вибір у формі реєстрації. Або іншими способами, з яких стане ясною ваша воля на отримання інформації, що надається, або, попросивши відправляти інформаційні повідомлення на підставі укладених з нами договорів.

Клієнти, які вже отримують наші інформаційні повідомлення, будуть отримувати їх і після вступу в силу ЗРЗД.

Чи можете ви не погодитися з використанням ваших особистих даних з метою прямого маркетингу?

Ви маєте право в будь-який час безкоштовно заперечити проти адміністрування ваших особистих даних з метою прямого маркетингу. Ви маєте право в будь-який час безкоштовно анулювати свою згоду. Для того, щоб скористатися цим правом, ви повинні зв’язатися з нами будь-якими засобами, в тому числі, серед іншого, особисто, за допомогою наших партнерів (до яких ви звернулися для отримання послуг у нас), електронною поштою, в своєму профілі та іншими способами, з яких ми зможемо зрозуміти, що ви не бажаєте отримувати наші інформаційні повідомлення.

Чи використовує Unitrust Finance, Inc файли cookie?

Так, ЗАТ «Rinkos tinklas» використовує файли cookie (cookies), якими є невеликі текстові файли, що вносяться у ваш комп’ютер, смартфон або інший пристрій, аби покращити дію сайту в інтернеті і спростити його використання. З політикою cookie-файлів можна ознайомитися тут: https://rttax.com/cookies-policy/

Яким чином ви можете зв’язатися з нами?
Просимо вас звертатися до нас із запитами, проханнями чи зауваженнями з приводу адміністрування ваших особистих даних ел. поштою: info@rttax.com

Ви також можете ставити питання, зателефонувавши за телефоном, на сайті в інтернеті (за допомогою online) та іншими, зручними для вас способами.

Юридичне повідомлення

Ця Політика конфіденційності не є обов’язковим в юридичному відношенні договором між вами і Unitrust Finance, Inc. У цій Політиці конфіденційності наведені наші принципи захисту особистих даних. Удосконалюючи і розвиваючи свої послуги і сайти в інтернеті, ми можемо змінювати цю Політику конфіденційності.

За вашим запитом ви зможете ознайомитися з Політикою конфіденційності і у наших ділових партнерів, в місцях обслуговування клієнтів.

Support