Pirmā konsultācija bez maksas!

Sazinieties ar mums, lai apspriestu Jūsu nodokļu jautājumus!

Nodokļu atmaksa

Mēs piemērosim visus nodokļu atvieglojumus, un daži no samaksātajiem nodokļiem var tikt Jums atmaksāti!

Parādu mazināšana

Esat saņēmis vēstuli par parādu? Mēs darīsim visu iespējamo parāda mazināšanai vai dzēšanai!

Neizmantotā atvaļinājuma pabalsta kompensācija

Neesat izmantojis atvaļinājuma pabalstu? Saņemiet atvaļinājuma pabalsta kompensāciju!

Dānijas nodokļu pakalpojumi

Ja esat strādājis vai joprojām strādājat Dānijā, Jūsu pienākums saskaņā ar Dānijas likumiem ir deklarēt savus ienākumus un aizpildīt nepieciešamās Dānijas nodokļu deklarācijas.

Katrs mūsu klients ir atšķirīgā nodokļu situācijā, un mūsu uzdevums ir palīdzēt nodrošināt, lai katrs mūsu klienta Dānijas nodokļu jautājums tiktu atrisināts un atbilstu visiem Dānijas nodokļu likumiem.

Iesniedziet nodokļu atmaksu/deklarāciju

Ja neesat saņēmis gada pārskatu (Årsopgørelse), nodokļu deklarācija jāiesniedz papīra formātā. Ik gadu nodokļu deklarācija jāiesniedz līdz 1. jūlijam.

Nepieciešamie dokumenti:

Pakalpojuma maksa: 69 EUR

Reģistrēties pakalpojumam
 

Nodokļu atmaksas/deklarācijas labojumi pašreizējās atmaksas palielināšanai

Dažos gadījumos nodokļu deklarācijā ir nepieciešami kļūdu labojumi (kļūdaini ienākumi, samaksāti nodokļi vai nodarbinātības laika periods).  Papildu atvilkumu dēļ ar nodokli apliekamais ienākums var tikt samazināts, un tāpēc ir iespējams aprēķināt lielāku nodokļu atmaksu.

Transporta izdevumu atvilkumi iespējami tikai gadījumos, ja attālums starp mājām un darbu ir lielāks par 24 km un ja darba devējs nesedz transporta izdevumus. Piezīme: Personas, kas tikušas nodarbinātas kā pastāvīgie darbinieki, nevar pieteikties uz komandējuma un uzturēšanās izdevumu atvilkumu.

Nepieciešamie dokumenti:

Pakalpojuma maksa: 99 EUR

Reģistrēties pakalpojumam
 

Nodokļu atmaksas / deklarācijas labojumi parāda mazināšanai

Papildu atskaitījumu vai dažu kļūdu labojumu dēļ (kļūdaini ienākumi, samaksātie nodokļi vai nodarbinātības laika periods) ar nodokli apliekamie ienākumi var tikt mainīti, UN PARĀDU VAR MAZINĀT VAI DZĒST.

Transporta izdevumu atvilkumi iespējami tikai gadījumos, ja attālums starp mājām un darbu ir lielāks par 24 km un ja darba devējs nesedz transporta izdevumus. Piezīme: Personas, kas tikušas nodarbinātas kā pastāvīgie darbinieki, nevar pieteikties uz komandējuma un uzturēšanās izdevumu atvilkumu.

Nepieciešamie dokumenti:

  • Oplysningsseddel veidlapa vai samaksas kvītis (Lønseddel) no visiem darba devējiem;
  • Årsopgørelse forma (ja ir);
  • Darba līgums / samaksas kvītis/ komandējuma biļetes / līgums par uzturēšanu (ja ir).

Pakalpojuma maksa: 99 EUR

Reģistrēties pakalpojumam

Atvaļinājuma naudas atmaksa

Izmaiņas Dānijas atvaļinājuma likumos izraisīja arī dažas izmaiņas atvaļinājuma pabalstu pieprasīšanas kārtībā:

  • Cilvēki, kas laikā no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam ir strādājuši un uzkrājuši atvaļinājuma naudu, var pieteikties atvaļinājuma naudas izmaksai līdz 2021. gada 1. maijam. Ja nepaspējāt laikus pieteikties atvaļinājuma naudas saņemšanai, tā ir iesaldēta un pārskaitīta uz īpašu fondu (“Lønmodtagernes Feriemidler”). Jūs nopelnīto summu saņemsiet automātiski pēc Dānijā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas. Ja vairs nestrādājat Dānijā un esat pametis/-usi Dānijas darba tirgu, varat pieteikties šīs naudas saņemšanai pirms oficiālā termiņa. Vēlamies vērst jūsu uzmanību uz to, ka iesaldētā atvaļinājuma nauda pirms pārskaitīšanas jums var tikt aplikta ar nodokļiem 40–60% apmērā.
  • Pieteikties atvaļinājuma naudas saņemšanai varat 1 gada laikā pēc attiecīgā gada beigām: piemēram, pieteikums par atvaļinājuma naudu, kas nopelnīta laikā no 01.09.2022. līdz 31.08.2022. jāiesniedz līdz 30.09.2023.

Nepieciešamie dokumenti: Pase vai personas apliecība no abām pusēm, Vēstules no “Feriekonto”, “LD Feriemidler” vai citiem atvaļinājuma fondiem (ja jums tādi ir).
Ja piesakāties saistībā ar iesaldēto atvaļinājuma naudu, lūdzu, iesniedziet pierādījumus tam, ka pametāt Dāniju pirms vairāk nekā 6 mēnešiem (labākais pierādījums ir darba līgums no jūsu jaunās dzīvesvietas).

Pieteikšanās periods: Atvaļinājuma naudas atmaksai iespējams pieteikties par pēdējiem 3 gadiem.

Pakalpojuma maksa:

  • ar NemID / MIT ID (pieteikuma veidlapa neizmantotā atvaļinājuma pabalsta kompensācijai tiešsaistē) – 49 EUR
  • bez NemID / MIT ID (pieteikuma veidlapa neizmantotā atvaļinājuma pabalsta kompensācijai papīra formātā) – 69 EUR
  • pieteikuma veidlapa iesaldētās atvaļinājuma naudas saņemšanai pirms pensijas vecuma – 69 EUR

Reģistrēties pakalpojumam

Bērnu – jauniešu pabalsti no Dānijas (Børne–og ungeydelse)

Jums ir tiesības pieprasīt bērnu – jauniešu pabalstu, ja:

• jums ir Dānijas sociālās apdrošināšanas numurs (CPR);
• esat strādājis Dānijā vismaz 6 mēnešus un ne mazāk kā 39 stundas mēnesī;
• jūsu bērns ir jaunāks par 18 gadiem (vai bija jaunāks par 18 gadiem, kas strādājāt Dānijā);
• jums ir dalīta aizbildniecība par bērnu vai adopcijas aizbildniecība;
• jums ir dokumenti, kas pierāda radniecību ar bērnu;
• jūs esat ES/EEZ vai Šveices pilsonis, ja jūsu bērns nedzīvo Dānijā.

Cik daudz esmu tiesīgs saņemt?

Jūsu bērna vecums Bērna pabalsts (neapliek ar nodokļiem)
0-2 gadi DKK 4654 ceturksnī (2022. gadā)
3-6 gadi DKK 3682 ceturksnī (2022. gadā)
7-14 gadi DKK 2898 ceturksnī (2022. gadā)
15-17 gadi DKK 966 mēnesī (2022. gadā)

Svarīgi: Ja vismaz viens no vecākiem ar bērnu dzīvo un strādā Rumānijā/Bulgārijā/Polijā, iespējams saņemt starpību starp pabalstu mītnes valstī un Dānijā.

Vajadzīgie dokumenti:

• Dānijas darba līgums;
• Bērna dzimšanas apliecības vai ID kopija (dzimšanas apliecībai jābūt tulkotai angļu valodā);
• Abu vecāku ID/pases kopijas

Bērna – jaunieša pabalstu var izmaksāt par pēdējiem 3 gadiem.

Pakalpojuma maksa ir 129 EUR.

 

Reģistrēties pakalpojumam

Bankas konta aktivizēšana „NEMKONTO”

  • ar „NemID”: „NemKonto” Bankas konta aktivizēšana tiešsaistē.

Pakalpojuma maksa:  49 EUR

  • Bez „NemID”: Svarīgi zināt Jūsu norādīto adresi Dānijas Valsts reģistrā (Folkeregisteret) pēc Dānijas pamešanas. „NemKonto” aktivizēšana var ilgt 1-16 nedēļas. Tas ir atkarīgs no Dānijas iestāžu aizņemtības.

Pakalpojuma maksa:  69 EUR

Reģistrācijas noņemšana no valsts reģistra /jaunas adreses atjaunošana

Svarīgi informēt Dānijas Valsts reģistru (Folkeregisteret) par jauno adresi ārvalstīs.

Pakalpojuma maksa:  49 EUR

Vai Jums ir kādi jautājumi?

Mēs uz tiem atbildēsim!

Vai es saņemšu nodokļu atmaksu pēc nodokļu deklarācijas aizpildīšanas?

Daudzos gadījumos atgūt naudu ir iespējams. Tomēr atmaksu iespējams saņemt tikai par pārmaksātajiem nodokļiem. Atmaksas saņemšanai jāpiemēro dažādi atskaitījumi un nodokļu atvieglojumi.

Par kuriem gadiem ir iespējams labot nodokļu deklarāciju, lai saņemtu nodokļu atmaksu?

Par pēdējiem 3 gadiem. Piemēram, labojumus par 2021. gadu var veikt līdz 2024. gada 1. maijam.

Vai no Dānijas saņemtais aprēķins ir galīgs vai to ir iespējams mainīt?

Daudzos gadījumos no Dānijas nodokļu iestādēm saņemto aprēķinu (Arsopgorelse) ir iespējams mainīt nepareizas vai novēlotas informācijas dēļ par atvilkumiem, nodokļu atvieglojumiem, nodarbinātības laika periodu utt. Mēs varam pārskatīt aprēķinu un sniegt Jums padomu bez maksas. Viss, kas jums jādara, ir jāiesniedz mums pēdējā „Arsopgorelse” veidlapa, un mēs jūs informēsim par turpmākajām darbībām.

Vai es varu atrisināt nodokļu jautājumus, ja man nav „NemID” konta?

Jā. Tomēr bez „NemID” konta visas darbības aizņem ilgāku laiku.

Kāpēc ir svarīgi iegūt „NemKonto” bankas kontu?

Visi maksājumi no Dānijas valsts iestādēm tiks pārskaitīti tieši uz „Nemkonto” norādīto kontu. Šie maksājumi var iekļaut nodokļu atmaksu, neizmaksātā atvaļinājuma pabalsta kompensāciju, bērnu pabalstus, u.t.t.

Vai ir iespējams mainīt bankas kontu uz „Nemkonto”?

Jā, jebkurā laikā. Mēs Jums varam palīdzēt.

Kādas ir pakalpojumu maksas?

Nodokļu deklarācijas iesniegšana – 69 EUR.
Deklarācijas labojumi – 99 EUR.
Parādu mazināšana/dzēšana – 99 EUR.

Neizmantotā atvaļinājuma pabalsta kompensācija:
Ar „NemID”: neizmantotā atvaļinājuma pabalsta kompensācijas iesniegšana tiešsaistē – 49 EUR.
Bez „NemID”: neizmantotā atvaļinājuma pabalsta kompensācijas iesniegšana pa pastu – 69 EUR.

„NemKonto” bankas konta aktivizēšana:
Ar „NemID”: „Nemkonto” konta piešķiršana tiešsaistē – 49 EUR.
Bez „NemID”: „Nemkonto” konta piešķiršana pa pastu – 69 EUR.

Reģistrācijas noņemšana no “commune” vai adreses atjaunināšana – 49 EUR.

Neatradāt atbildi? Sazinieties a mums!

RT Tax speciālisti ir gatavi sniegt jums bezmaksas profesionālās konsultācijas