Noteikumi un nosacījumi

Nodokļu Atgriešanas process

1. Kad klients ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus RT Tax vai RT Tax reģionālajā pārstāvniecībā, visi dokumenti tiek nodoti izskatīšanai RT Tax apstrādes birojā.
2. Kad dokumenti ir saņemti RT Tax apstrādes birojā, klients saņems paziņojumu e-pastā, kas informē par aptuveno atgūstamo summu. (Ja klients nesaņem šādu paziņojumu, viņam/viņai jāsazinās ar RT Tax uz info@rttax.com)
3. Vēlāk RT Tax speciālisti izskata visus dokumentus, un nodokļu atgriešanas deklarācija tiek nosūtīta nodokļu birojā.
4. Kad atgrieztie nodokļi ir saņemti, RT Tax informē klientu e-pastā, ka nauda ir pārskaitīta uz klienta norādīto bankas kontu.

RT Tax neuzņemas atbildību par nodokļu atgriešanu, ja:

– Klients jau ir pieprasījis nodokļu atgriešanu.
– Klients jau ir saņēmis atmaksu.
– Klients ir parādā attiecīgajai nodokļu iestādei.
– Klienta sniegtā informācija ir nepatiesa, nepareiza, nepietiekama, maldinoša vai atšķirīga no tā, kāda ir nodokļu iestādei.
– Nodokļu iestāde pieņem lēmumu, ka klientam nav nodokļu, ko atgriezt.

Atmaksājamā summa

Visas summas, ko aprēķina RT Tax, ir tikai aptuvenas kalkulācijas. Šie aptuvenie aprēķini ir balstīti uz vidējo atgūstamo summu, kas ir aprēķināti iepriekšējos taksācijas gados. Gala atgūstamo summu aprēķina un izmaksā attiecīgās valsts nodokļu birojs.

Ja valstī, no kuras ir pieprasīta nodokļu atgriešana, notiek izmaiņas attiecīgajā nodokļu likumā, vai likuma interpretācija un pielietošana atšķiras, RT Tax rīkosies saskaņā ar nodokļu biroja prasībām un likuma kārtību. Lēmumu par precīzu atgūstamo summu vai parāda summu pieņem attiecīgās valsts nodokļu birojs.

Atmaksas periods

RT Tax nodrošina atmaksu iespējami īsā laika periodā, ja klients ir iesniedzis nepieciešamos dokumentus un, ja attiecīgais nodokļu birojs efektīvi apstrādā nodokļu atgriešanas pieteikumu.

Nodokļu atmaksas periods, kas publicēts RT Tax mājas lapā un citās RT Tax reklāmās, ir visbiežāk novērotais laika periods, kurā tiek veikta nodokļu atmaksa, bet tas var būt arī garāks vai īsāks. Šis laika periods ir atkarīgs no dokumentiem, ko ir iesniedzis klients, kā arī no ārzemju nodokļu biroja noslodzes.

RT Tax nevar ietekmēt nodokļu biroju izskatīšanas laiku, taču mēs cenšamies atgriezt jūsu nodokļus iespējami īsā laika periodā.

Komisijas maksa

RT Tax no klienta neietur nekādu priekšapmaksu. RT Tax komisijas maksa tiks atskaitīta no atgūstamās summas pirms tā tiks izmaksāta klientam.

RT Tax komisijas maksa ir publicēta šajā mājas lapā un citos RT Tax reklāmas materiālos.

Klients piekrīt apmaksāt RT Tax sniegtos nodokļu atgriešanas pakalpojumus. Ja attiecīgais nodokļu birojs nosūta atmaksu tieši klientam nevis RT Tax, klientam ir jāmaksā attiecīgā komisijas maksa kompānijai RT Tax, veicot atsevišķu naudas pārskaitījumu.

Ja RT Tax nodrošina klientu ar papildu pakalpojumiem, klientam būs jāmaksā papildus komisijas maksa par administratīvajām izmaksām. Šādos papildu pakalpojumos ir iekļauta dokumentu iegūšana, grozījumu sagatavošana iepriekšējiem pārskatiem un pielāgotas maksāšanas iespējas. Lai iegūtu informāciju par papildu pakalpojumu samaksu, kas sniegti atsevišķos gadījumos, klientam jāsazinās ar RT Tax uz e-pastu info@rttax.com

Nodokļu atmaksas saņemšana

RT Tax naudas atmaksu klientam veic ar bankas pārskaitījumu. Kad RT Tax būs saņēmis nodokļu atmaksu no attiecīgā nodokļa biroja, RT Tax veiks naudas pārvedumu uz klienta norādīto bankas kontu, pirms tam ieturot komisijas maksu. Ja RT Tax kāda iemesla dēļ nevar ieturēt komisijas maksu, klientam jāsamaksā komisijas maksa pirms RT Tax nosūta atmaksu klientam.

Daži štati ASV izdod atmaksas čeku uz klienta vārda nevis RT Tax kompānijai. Šādā gadījumā RT Tax nosūtīs čeku klientam pat, ja otra atmaksājamā daļa tika pārskaitīta uz klienta bankas kontu. Šādā gadījumā klients ir atbildīgs par atmaksātās summas izņemšanu no čeka.

Nodokļu atmaksas pieteikums ir iesniegts izmantojot informāciju, ko klients ir norādījis reģistrācijas formā.

Ja klients ir nomainījis savu adresi vai bankas kontu, klientam ir pienākums informēt RT Tax pēc iespējas ātrāk uz info@rttax.com. RT Tax nenes atbildību gadījumā, ja ir veikts pārskaitījums vai čeks tika nosūtīts uz iepriekš norādīto informāciju.

Pirms reģistrācijas formas aizpildīšanas, klientam jāsazinās ar savu banku, lai noskaidrotu kā tiek veikts pārskaitījums no ārzemēm. Ja tiks norādīta nepareiza vai nepilnīga informācija, klientam būs jāmaksā bankas komisija 20 EIRO, ja bankai pārskaitījums būs jāveic atkārtoti.

RT Tax kompānija nav atbildīga par komisijas maksu, ko pieprasa klienta banka vai korespondentbanka par pārskaitījuma veikšanu.

RT Tax kompānija nav atbildīga par komisijas maksu, ko piestāda bankas, veicot naudas pārvedumus. RT Tax nenes atbildību par izmaiņām bankas komisijas maksā, valūtas kursa maiņu, vai laika periodu, kas nepieciešams bankai, lai veiktu naudas pārvedumu.

W2, P60 vai P45 meklēšanas pakalpojums

Gadījumos, kad klients nav iesniedzis W2 (ASV), P60 vai P45 (Lielbritānija, Īrija) formu, RT Tax sazināsies ar darba devēju, lai iegūtu šīs formas kopiju. Ja darba devējs atsakās sadarboties vai atsakās izdot formu, RT Tax nenesīs atbildību par nodokļu atmaksas procesu.

Ja klients nav iesniedzis W2 formu par nodokļu atgūšanu no ASV, bet saņēmis to vēlāk, klientam ir pienākums to piegādāt vai atsūtīt uz to pašu biroju, kur tika iesniegti dokumenti nodokļu atgūšanai.

Sociālās Apdrošināšanas un Veselības apdrošināšanas (SSMT) nodokļi

RT Tax nenes atbildību par SSMT nodokļu atgūšanu, ja darba devējs, kurš ieturēja šos nodokļus no klienta, ir atteicies sadarboties ar IRS vai RT Tax, lai atgrieztu nodokļus.

Komisijas maksa par SSMT ir piestādīta atsevišķi no pārmaksātā nodokļa atgriešanas.

Citi noteikumi

1. RT Tax sazinās ar klientu e-pastā uz e-pasta adresi, ko ir norādījis klients. Klientam ir jāpārbauda e-pasts regulāri, lai uzzinātu jaunums par nodokļu atgūšanas procesu.
2. Ja klients nav norādījis citādāk, RT Tax konsultēs esošos un bijušos klientus par jauniem pakalpojumiem, kas ir pieejami RT Tax kompānijā, kā arī ar RT Tax saistītos uzņēmumos.
3. RT Tax saglabā tiesības mainīt jebkuru mājas lapas sadaļu, sniegtos pakalpojumus un noteikumus, un nosacījums pēc saviem ieskatiem, ja būs nepieciešamība. Šādas izmaiņas tiks publicētas mājas lapā https://rttax.com/lv/noteikumi-un-nosacijumi/. Klientiem ir ieteikts regulāri pārbaudīt mājas lapu, lai uzzinātu jaunumus.
4. Reģistrācijas formas iesniegšana RT Tax kompānijai, izmantojot internetu, pastu, e-pastu, vai personīgi piesakoties, ietver līgumu par šiem noteikumiem un nosacījumiem.
5. RT Tax nodrošina, ka visu klientu iesniegtā informācija ir privāta un konfidenciāla.
6. Ja klients interesējas par RT Tax sniegto pakalpojumu kvalitāti, viņš/viņa ir laipni aicināts jebkurā laikā sazināties e-pastā info@rttax.com.