Vidējā atgūstamā summa

Mūsu klienti, kuri piesakās Nīderlandes nodokļu atgūšanai, vidēji saņem 975 eiro.

Noilgums

Nodokļus no Nīderlandes var atgūt par pēdējiem 5 taksācijas gadiem.

Iztrūkstošie dokumenti

Ja Jums nav visi nepieciešamie dokumenti - mēs varam palīdzēt tos iegūt.

Procesa ilgums

Nodokļu atgūšana no Nīderlandes vidēji aizņem 3 līdz 7 mēnešus.

Nodokļu atgūšanas process

Ja esat strādājis Nīderlandē pēdējo 5 gadu laikā, Jūs varat uzsākt nodokļu atgūšanas procesu. Ar RT Tax tas ir vienkāršs process: reģistrējieties, atrodiet visus nepieciešamos dokumentus un iesniedzot tos mums, par pārējo parūpēsimies mēs!

Piesakoties Nīderlandes nodokļu atgūšanai, mūsu klienti vidēji saņem 975 Eur.

Reģistrācija

Reģistrējieties nodokļu atgūšanai. Uzreiz pēc reģistrācijas veikšanas Jūs saņemsiet pieteikuma formas un tālākus norādījumus. Mūsu konsultanti sazināsies ar Jums 24 stundu laikā un atbildēs uz visiem Jūsu interesējošiem jautājumiem.

Jūs varat lejuplādēt reģistrācijas formas pats. Paraugi aizpildīšanai pieejami šeit. Kad tas izdarīts, apkopojiet Jūsu rīcībā esošos dokumentus par nostrādāto laiku.

Nepieciešamie dokumenti nodokļu atgūšanai:

Pases vai ID kartes kopija;

Oficiālie dokumenti, kas apliecina īpašnieka identitāti un pilsonību.

Jaaropgave forma vai pēdējā algas lapiņa no katras darba vietas;

Jaaropgave forma ir dokuments, kuru izsniedz darba devējs, tas satur tādu informāciju kā samaksāto nodokļu lielumu un saņemto darba algu. Pēdējā algas lapiņa satur visu informāciju par Jūsu ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem kopš Jūs esat bijis nodarbināts vai kopš taksācijas gada sākuma.

Paraugi:

Forma Jaaropgave

Pēdējās algas lapas

BSN/SoFi numurs;

Šis ir sociālās apdrošināšanas numurs. Ja Jums nav dokumentu, kuros ir norādīts BSN/SoFi numurs, taču Jums ir šis numurs, tas ir pietiekami, ka Jūs šo numuru uzrādīsiet reģistrācijas formās.

Piemērs:

Nepieciešams paziņojums par gūtajiem ienākumiem dzimtenē

Šī forma ir pievienota dokumentu paketei (Ienākumu deklarācija). Ar šo dokumentu jādodas uz Valsts Ieņēmumu Dienestu (VID) un jauzrāda Jūsu gūtie ienākumi Latvijā. Pēc apliecinājuma saņemšanas dokumenta orģināls jāiesniedz mums atpakaļ.

Ienākumu deklarācija 2022
Ienākumu deklarācija 2021
Ienākumu deklarācija 2020
Ienākumu deklarācija 2019
Ienākumu deklarācija 2018

Apraksts

PIEZĪME: Ja Jums nav Jaaropgave forma – nekādu problēmu! Jūs tāpat varat uzsākt nodokļu atgūšanas procesu. Mūsu pieredzējušie nodokļu atgūšanas speciālisti var palīdzēt iegūt iztrūkstošos dokumentus.

Dokumentu iesniegšana

Iesniedziet mums visus nepieciešamos dokumentus un pieteikuma formas, izvēloties Jums ērtāko veidu:

 • Sūtiet savus dokumentus pa pastu:
  RT Tax Latvia, Ieriķu iela 15 K-3, Rīga, LV-1084;
 • Ar kurjeru, piesakoties: www.rttax.com/courier-lv. Mēs apmaksāsim piegādes izmaksas!
 • Nogādājiet tos mūsu birojā

Tiklīdz saņemsim dokumentus, mēs Jūs informēsim un uzsāksim nodokļu atgūšanas procesu. Jūs varēsiet sekot līdzi sava procesa norisei, pieslēdzoties savam tiešsaites kontam, kura piekļuves dati Jums tiks nosūtīti e-pastā.  Kad mūsu kompānija saņems Jūsu pārmaksāto nodokļu summu, no tās tiks ieturēta komisijas maksa un tālāk tiks veikts naudas pārskaitījums uz Jūsu bankas kontu.

Citi pakalpojumi

Ja strādājāt Nīderlandē, Jūs varat pieteikties veselības apdrošināšanas kompensācijai, kā arī izmantot citus mūsu kompānijas pakalpojumus. RT Tax speciālisti sniegs Jums visu interesējošo informāciju un palīdzēs sagatavot nepieciešamos dokumentus.

Veselības apdrošināšanas kompensācija

Ja esat iegādājies veselības apdrošināšanu Nīderlandē (Zorgtoeslag), Jūs varat atgūt daļu no summas, ko samaksājāt. Veselības apdrošināšanas likums (Zorgverzekeringswet) paredz, ka personām, kuras dzīvo, strādā un maksā ienākuma nodokli Nīderlandē, ir jābūt obligātajai apdrošināšanai. Ar Eiropas Savienības apdrošināšanas karti, kas ir izdota Latvijā (Pieejama ES valstīs un Šveicē), Jūs varat uzturēties Nīderlandē, taču nevarat strādāt.

Kompensācijas summa atšķiras katru gadu. Tās apmērs atkarīgs no Jūsu gūtajiem ienākumiem konkrētajā gadā. Atgūstamā apdrošināšanas summa ir līdz 111 Eur mēnesī, ja gada ienākumi nepārsniedz 32 000 Eur.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Pases vai ID kartes kopija;
 • Jaaropgave forma vai pēdējā algas lapiņa no katra darba devēja;
 • BSN/SoFi numurs (Ja Jums nav neviena dokumenta, kur šis numurs norādīts, ir pietiekami, ja Jums šis numurs ir zināms);
 • Apdrošināšanas polise vai apdrošināšanas kartes kopija.


Svarīgi: Lai saņemtu kompensāciju par 2022. gadu, visi dokumenti nodokļu iestādei jāiesniedz līdz 01.09.2023. Pēc šā termiņa iesniegumi netiek pieņemti.

Procesa ilgums: Apdrošināšanas kompensācijas saņemšana vidēji aizņem 3–4 mēnešus, bet galīgo lēmumu nodokļu iestāde var pieņemt gada laikā no dokumentu iesniegšanas brīža.

Pakalpojuma cena: 16% no atgūstamās apdrošināšanas summas, bet ne mazāk kā 79 eiro.

Bērna pabalsts

Ja Jūs vēlaties saņemt bērna pabalstu (Kinderbijslag) no Nīderlandes, Jums ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:

 • Ja Jums ir bērni, kas ir jaunāki par 18 gadiem;
 • Nepārtraukti esat Nīderlandē strādājis vairak kā 6 mēnešus;
 • Darba devējs regulāri veica sociālās iemaksas.

Pabalstu lielums: pabalsti tiek maksāti reizi ceturksnī un ir atkarīgi no bērna vecuma. Maksājuma apmērs katru gadu atšķiras. Sekojošas naudas summas ir apstiprinātas un aktuālas kopš 2023.gada janvāra:

269,75 eiro ceturksnī bērnam, kurš ir 0-5 gadus vecs,
327,56 eiro vecumā no 6-11,
385,37 eiro vecumā no 12-17 gadiem.

Saņemot bērna pabalstu Latvijā, šī summa tiks atrēķināta no pabalsta summas, kuru saņemsiet no Nīderlandes. Pozitīva gala lēmuma rezultātā, pabalsts tiek pārskaitīts katru ceturksni.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Pases vai ID kartes kopija;
 • Laulātā/-ās pases vai ID kopija;
 • Bērna pases vai ID kopija vai bērna dzimšanas apliecības kopija;
 • Laulības apliecības kopija, ja vecāki ir precējušies;
 • Bankas konta izdruka, kurā redzami alimentu maksajumi par pēdējiem 12 menšiem, ja tādi ir veikti

Procesa ilgums: Process no dokumentu apstrādes brīža līdz maksājuma saņemšanai vidēji ilgst no 2 līdz 12 mēnešiem.

Pakalpojuma maksa: Bērna pabalsta pakalpojums maksā 140 eiro (ar PVN), neatkarīgi no bērnu skaita.

SVARĪGI: Bērna naudas pabalstam drīkst pieteikties uz vienu gadu no dokumentu iesniegšanas brīža. Par senākiem periodiem pieteikties nav iespējams. Saņemot bērna pabalstu Latvijā, šī summa tiks atrēķināta no pabalsta summas, kuru saņemsiet no Nīderlandes.

SVARĪGI: Jums ir jāinformē Nīderlandes sociālās drošības birojs par jebkurām svarīgām izmaiņām, kas var ietekmēt Jūsu pabalstu (t.i. Svarīgas izmaiņas ģimenes ienākumos, izbraukšana no Nīderlandes, šķiršanās u.c.), 4 nedēļu laikā.

Piesakies bērnu pabalstam

Laulātā BSN/SoFi numura saņemšana

Ja Jūs vēlaties, lai nodokļu birojs, iesniedzot dokumentus, ņemtu vērā arī informāciju par Jūsu laulāto, nepieciešams laulātā sociālās apdrošināšanas numurs.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Pases vai ID kartes kopija;
 • Rezidenta deklarācija (dokumentam jābūt tulkotam angļu valodā);
 • Laulību sertifikāta kopija (dokumentam jābūt tulkotam angļu valodā).

Procesa ilgums: Sociālās apdrošināšanas numura saņemšana aizņem 1-2 mēnešus.

Pakalpojuma maksa: Laulātā BSN/SoFi numura saņemšana maksā 67 EUR (ar PVN).

Nulles deklarācijas iesniegšana

Ja Jūs esat saņēmis paziņojumu no nodokļu biroja par to, ka Jums ir jāiesniedz deklarācija, vai arī esat saņēmis tās formu, tad dokumentācija jāiesniedz līdz nodokļu biroja noteiktajam termiņam. Ja deklarācija nav iesniegta laikā, nodokļu birojs piemēros soda naudu, sākot no 220 eiro.

Ja Jūs nestrādājāt Nīderlandē attiecīgajā gadā, mēs Jums varam palīdzēt aizpildīt “nulles deklarāciju”, bet ja attiecīgajā gadā nebijāt samaksājis noteikto nodokļa likmi,  Jums būs jāsamaksā parāds. Nodokļu birojs par to informēs vēstules veidā.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Pases vai ID kartes kopija;
 • Jaaropgave forma vai pēdējā algas lapiņa no katras darba vietas;
 • BSN/SoFi numurs.

U1 veidlapas pieteikums (iepriekš – E 301)

Ja, atgriežoties Latvijā, vēlaties saņemt bezdarbnieka pabalstu, parasti Latvijas nodokļu iestāde pieprasa U1 formu.  Mēs varam Jums palīdzēt nokārtot šādu formu. Lai to izdarītu, ir nepieciešama  Jūsu pases vai ID kartes kopija un BSN/SoFi numurs (sociālās apdrošināšanas numurs). Formas saņemšana vidēji aizņem 2 mēnešus.

Pakalpojuma maksa: U1 formas pasūtīšana maksā 45 eiro (ar PVN).

KVALITĀTE UN DROŠĪBA NODROŠINĀTA!

Visi mūsu klientu dokumenti tiek apstrādāti, izmantojot Nīderlande nodokļu iestāžu apstiprināto E-pieteikumu sistēmu

Ar E-pieteikumu sistēmu:
- Atmaksa tiek izmaksāta ātrāk
- Visi dokumenti tiek nosūtīti tiešsaistē
- Nodokļu pieteikumi tiek apstrādāti ātrāk

Vai Jums ir kādi jautājumi?

Mēs uz tiem atbildēsim!

Vai es varu atgūt visus nodokļus no Nīderlandes?

Atgūstamais apmērs ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā: maksātie nodokļi, darba periods, ienākumi deklarētajā valstī. Visus nodokļus ir iespējams atgūt tikai tad, ja atbilstat nodokļu biroja nosacījumiem.

Cik ilgu laiku aizņems nodokļu atmaksa?

Nodokļu atgūšana no Nīderlandes parasti aizņem 3-7 mēnešus, atkarībā no Nīderlandes nodokļu biroja noslodzes. Kad mēs saņemsim Jūsu dokumentus, mēs tos izskatīsim un sagatavosim Jūsu ienākuma nodokļa deklarāciju. Apstrādātos dokumentus nosūtīsim uz Nīderlandes nodokļu biroju iespējami īsākā laikā.

Kas man jādara, ja man nav visi nepieciešamie dokumenti?

Ja Jums nav Jaaropgave forma, Jūs varat pieteikties nodokļu atgūšanas procesam. Mēs pieprasīsim Jūsu darba devējam nepieciešamos dokumentus.

Kāda ir komisijas maksa?

RT Tax neietur priekšapmaksu vai slēptas maksas, tas ir bez maksas, lai sazinātos ar mums un uzsāktu nodokļu atgūšanas procesu. Komisijas maksa tiek maksāta tikai tad, kad nodokļu atgūšanas process ir noslēdzies.

Maksa par Nīderlandes nodokļu atgūšanu ir atkarīga no summas, ko ir iespējams atgūt: 16% no atgūstamās nodokļu summas, bet ne mazāk kā 79 EIRO.
Ja ir nepieciešams iegūt Jaaropgave formu, tad papildu pakalpojuma maksa ir 20 eiro.

Par kuriem gadiem es varu saņemt nodokļu atgūšanu?

Nodokļus no Nīderlandes var atgūt par pēdējiem 5 gadiem.

Neatradāt atbildi? Sazinieties a mums!

RT Tax speciālisti ir gatavi sniegt jums bezmaksas profesionālās konsultācijas