ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ ОТ ДАНИЯ

Регистрация

Датски данъчни услуги

Ако сте работили или все още работите в Дания, от датското законодателство се изисква да декларирате доходите си и да попълните необходимите датски данъчни декларации.

Има много различни данъчни ситуации, с които се сблъскват нашите клиенти и нашата работа е да помогнем и да гарантираме, че всички данъчни въпроси от Дания на нашите клиенти са уредени и отговарят на всички датски данъчни закони.

Връщане на данъци/подаване на данъчна декларация

Ако не сте получили годишен отчет (Arsopgorelse), трябва да подадете данъчната си декларация на хартиен носител. Всяка година данъчна декларация трябва да се подава до 1 юли.

Необходими документи:

 • Oplysningsseddel формуляр или последните фишове за заплата (Lønseddel) от всички работодатели.

Цена на услугата: 140 лв.

Регистрирай се за услугата
 

Корекция на данъчна декларация/декларация за увеличаване на текущото възстановяване

В някои случаи е необходима промяна на грешки (грешен доход, платени данъци или период на работа) в данъчната декларация. Поради допълнително приспадане, облагаемият личен доход може да бъде намален и поради това може да се изчисли по-голямото възстановяване на данъка.

За да се приспаднат пътни разходи, разстоянието между дома и работата трябва да бъде повече от 24 км. и само, ако работодателят не е поел транспортните разходи. Забележка: Лицата, които са били наети като постоянни служители, не могат да кандидатстват за приспадане на пътни разходи и разходи за настаняване.

Необходими документи:

 • Формуляр Oplysningsseddel или последни фишове от заплата (Lønseddel) от всички работодатели;
 • Формуляр Årsopgørelse (ако го имате);
 • Трудов договор/пътни билети/договор за наем (ако ги имате).

Цена на услугата: 160 лв.

Регистрирай се за услугата
 

Корекция на данъчна декларация/декларация за намаляване на дълга

Поради допълнително приспадане или промяна на грешки (грешен доход, платени данъци или период на работа) личният облагаем доход може да бъде променен и за това ДЪЛГЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМАЛЕН ИЛИ ПРЕМАХНАТ.

За да се приспаднат пътни разходи, разстоянието между дома и работата трябва да бъде повече от 24 км. и само, ако работодателят не е поел транспортните разходи. Забележка: Лицата, които са били наети като постоянни служители, не могат да кандидатстват за приспадане на пътни разходи и разходи за настаняване.

Необходими документи:

 • Формуляр Oplysningsseddel или последни фишове от заплата (Lønseddel) от всички работодатели;
 • Формуляр Årsopgørelse (ако го имате);
 • Трудов договор/пътни билети/договор за наем (ако ги имате).

Цена на услугата: 160 лв.

Регистрирай се за услугата

Изплащане на добавка за отпуск

Промените в датския закон за отпуските предизвикаха някои промени в процедурата за кандидатстване за изплащане на добавки за отпуск:

 • Тези, които са работили и натрупали добавка за отпуск преди 31 август 2019 г., могат да кандидатстват за изплащането ѝ по всяко време.
 • Тези, които са работили и натрупали добавка за отпуск от 1 септември 2019 г. до 31 август 2020 г., могат да кандидатстват за изплащането ѝ от 1 март 2021 г.

Необходими документи: писма от Feriekonto, LD Feriemidler или други фондове за отпуск (ако ги имате).

Срок: Можете да да изисквате Вашата добавка за отпуск в срок до 3 години, считано след края на годината, в която сте ползвали отпуск.

Цена на услугата:

 • С NemID (онлайн форма за кандидатстване за добавка за отпуск) – 60 лв.
 • Без NemID (форма за кандидатстване за добавка за отпуск на хартиен носител) – 100 лв.

Регистрирай се за услугата

Надбавки за деца и младежи от Дания (Børnepenge)

Имате право да поискате надбавки за деца и младежи, ако:

• имате датски социално осигурителен номер (CPR);
• работили сте в Дания поне 6 месеца и не по-малко от 39 часа на месец;
• детето ви е под 18 години (или е било под 18 години, когато сте работили в Дания);
• споделяте попечителството над детето или попечителството върху осиновяването;
• имате документ, че сте свързани с детето;
• сте гражданин на държава от ЕС/ЕИП или Швейцария, ако детето ви не живее в Дания.

Колко имате право да получите?

Възрастта на детето ви Детски надбавки (освободени от данъци)
0-2 години 4596 DKK на тримесечие (през 2020)
3-6 години 3639 DKK на тримесечие (през 2020)
7-14 години 2862 DKK на тримесечие (през 2020)
15-17 години 954 DKK на месец (през 2020)

Важно: Ако поне един от родителите живее и работи с детето в Румъния/България/Полша, тогава е възможно да получите разликата между Дания и вашата родна страна.

Необходими документи:

• Датски трудов договор;
• Копие от удостоверение за раждане или лична карта на децата (удостоверението за раждане трябва да бъде преведено на английски);
• Копия от лична карта/паспорт на двамата родители

Надбавки за деца и младежи може да бъде върната за последните 3 години.

Таксата за обслужване е 90 евро.

 

Регистрирай се за услугата

Подаване на банкова сметка в Nemkonto

 • с NemID: Подаване на банкова сметка в Nemkonto онлайн.
  Цена на услугата: 60 лв.
 • без NemID: Важно е да знаете кой адрес сте предоставили на датския национален регистър (Folkeregisteret), когато сте напуснали Дания. Може да отнеме 1-16 седмици, докато Nemkonto бъде активиран. Зависи колко са натоварени датските институции.
  Цена на услугата: 100 лв.

Отписване от националния регистър/актуализация на нов адрес

Важно е да уведомите датския национален регистър (Folkeregisteret) за нов адрес в чужбина.

Цена на услугата: 60 лв.

Имате ли въпроси?

Ние ще Ви отговорим!

Ще получа ли възстановяване на данък след подаване на данъчната декларация?

В много случаи можете да получите обратно пари. Въпреки това, могат да бъдат възстановени само надвнесените данъци. За да получите възстановяването, трябва да се приложат различни приспадания и данъчни облекчения.

За кои години данъчната декларация може да бъде променена, за да се върне данък?

За предходните 3 години. Например корекции за 2017 г. могат да бъдат направени до 1 май 2020 г.

Окончателно ли е изчислението, което получих от Дания, или може да бъде променено?

В много случаи изчислението (Arsopgorelse), което сте получили от датските данъчни органи, може да бъде променено поради неправилна или пропусната информация за приспадания, данъчни облекчения, период на работа и т.н. Ние можем да прегледаме изчислението и да ви дадем съвет безплатно. Всичко, което трябва да направите, е да ни предоставите последната форма Arsopgorelse и ние ще ви информираме за по-нататъшните стъпки.

Мога ли да се погрижа за данъчните си въпроси, ако нямам вход в NemID?

Да, можете. Без вход в NemID обаче, всички процедури отнемат повече време.

Защо е важно да предоставите банковата сметка в Nemkonto?

Всички плащания от датските публични институции ще бъдат преведени директно по сметката, която сте предоставили в Nemkonto. Тези плащания могат да бъдат възстановяване на данъци, добавки за отпуск, детски надбавки и др.

Мога ли да сменя банковата си сметка в Nemkonto?

Да, можете да го направите по всяко време. Ние можем да ви помогнем с това.

Какви са цените на услугите?

Подаване на данъчна декларация – 140 лв.
Промяна на декларация – 160 лв.
Намаляване/погасяване на дълг – 160 лв.

Възстановяване на добавка за отпуск:
С NemID: възстановяване на добавка за отпуск, подадено онлайн – 60 лв.
Без NemID: възстановяване на добавка за отпуск, подадено по пощата – 100 лв.

Подаване на банкова сметка в Nemkonto:
С NemID: сметката се подава в Nemkonto онлайн – 60 лв.
Без NemID: сметката се подава в Nemkonto по пощата – 100 лв.

Отписване от националния регистър/актуализация на нов адрес – 60 лв.

Не намерихте отговора? Свържете се с нас!

Специалистите на RT Tax са готови да направят безплатна професионална консултация