Prvá konzultácia je zadarmo!

Kontaktujte nás a prediskutujeme Vaše daňové problémy!

Vrátenie daní

Uplatníme všetky daňové výhody a niektoré zo zaplatených daní Vám môžu byť vrátené!

Zniižovanie dlhu

Obdržali ste list s dlhom na daniach? Urobíme všetko pre to, aby sme znížili alebo eliminovali dlh!

Vrátenie príspevku na dovolenku

Nevyužili ste svoj príspevok na dovolenku? Získajte náhradu za dovolenku!

Dánske daňové služby

Ak ste pracovali alebo stále pracujete v Dánsku, podľa dánskych právnych predpisov ste povinní priznať svoj príjem a vyplniť požadované dánske daňové priznania.

Existuje mnoho rôznych daňových situácií, s ktorými sa naši klienti stretávajú a našou úlohou je pomôcť zabezpečiť, aby boli všetky z dánskych daňových problémov nášho klienta vyriešené a boli v súlade so všetkými dánskymi daňovými zákonmi.

Podajte daňové priznanie/vyhlásenie

Ak ste nedostali ročné zúčtovanie (Årsopgørelse) musíte daňové priznanie podať v papierovej podobe. V každom roku by sa daňové priznanie malo podávať do 1. júla.

Potrebné dokumenty:

 • Formulár Oplysningsseddel alebo posledné výplatné pásky (Lønseddel) od všetkých zamestnávateľov.

Poplatok za službu: 69 EUR

Zaregistrujte sa pre službu
 

Opravy daňového priznania/priznania k zvýšeniu súčasnej refundácie

V niektorých prípadoch sú v daňovom priznaní potrebné vykonať opravy chýb (nesprávny príjem, zaplatené dane alebo pracovné obdobie). Z dôvodu ďalších odpočtov sa môže znížiť zdaniteľný príjem, a preto by bolo možné vypočítať vrátenie väčšej dane.

Aby ste mohli odpočítať náklady na dopravu, vzdialenosť medzi domovom a prácou by mala byť viac ako 24 km a iba v prípade, že zamestnávateľ nepokryl náklady na dopravu. Poznámka: Osoby, ktoré boli zamestnané ako stáli zamestnanci, nemôžu požiadať o odpočítanie cestovných výdavkov a výdavkov na ubytovanie.

Potrebné dokumenty:

 • Formulár Oplysningsseddel alebo posledné výplatné pásky (Lønseddel) od všetkých zamestnávateľov;
 • Formulár Årsopgørelse (ak ho máte);
 • Pracovná zmluva/cestovné lístky/zmluva o ubytovaní (ak ich máte).

Poplatok za službu: 99 EUR

Zaregistrujte sa pre službu
 

Opravy daňového priznania/priznania k zníženiu dlhu

Z dôvodu dodatočných odpočtov alebo niektorých opráv chýb (nesprávny príjem, zaplatené dane alebo obdobie práce) by sa mohol zmeniť osobný zdaniteľný príjem, a preto by sa DLH MOHOL ZNIŽOVAŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ.

Aby ste mohli odpočítať náklady na dopravu, vzdialenosť medzi domovom a prácou by mala byť viac ako 24 km a iba v prípade, že zamestnávateľ nepokryl náklady na dopravu. Poznámka: Osoby, ktoré boli zamestnané ako stáli zamestnanci, nemôžu požiadať o odpočítanie cestovných výdavkov a výdavkov na ubytovanie.

Potrebné dokumenty:

 • Formulár Oplysningsseddel alebo posledné výplatné pásky (Lønseddel) od všetkých zamestnávateľov;
 • Formulár Årsopgørelse (ak ho máte);
 • Pracovná zmluva/výplatné pásky/cestovné lístky/zmluva o ubytovaní (ak ich máte).

Poplatok za službu: 99 EUR

Zaregistrujte sa pre službu

Vrátenie príspevku na dovolenku / Zmrazeného príspevku na dovolenku

Zmeny v dánskych zákonoch o dovolenkách spôsobili určité zmeny v postupe pri podávaní žiadosti o vyplácanie príspevkov za dovolenku:

 • Tí, ktorí pracovali a čerpali príspevok na dovolenku od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2020, by mali požiadať o vyplatenie príspevku na dovolenku do 1. mája 2021. Ak ste nestihli požiadať o príspevok na dovolenku včas, váš príspevok na dovolenku sa zmrazí a prevedie do špeciálneho fondu („Lønmodtagernes Feriemidler“). Na zarobenú sumu máte nárok automaticky po dosiahnutí dôchodkového veku v Dánsku. Ak už v Dánsku nepracujete a opustili ste dánsky pracovný trh, môžete požiadať o tieto peniaze pred oficiálnym termínom. Chceli by sme vás upozorniť na to, že zmrazená suma dovolenky môže byť zdanená sadzbou dane 40 – 60% ešte predtým, ako vám bude vyplatená.
 • O príspevok na dovolenku môžete požiadať do 1 roka po skončení roka dovolenky: napríklad žiadosť o príspevok na dovolenku, na ktorý ste mali nárok v období od 1.9.2022 do 31.8.2022 by ste mali zaslať do 30.9.2023.

Potrebné dokumenty: Cestovný pas alebo občiansky preukaz z oboch strán, písomné dokumenty od „Feriekonto“, „LD Feriemidler“ alebo iných dovolenkových fondov (ak ich máte). Ak žiadate o zmrazený príspevok na dovolenku, musíte poskytnúť dôkazy, že ste opustili Dánsko pred viac ako 6 mesiacmi (najlepším dôkazom je vaša pracovná zmluva z nového pracovného miesta).

Premlčacia doba: O príspevok na dovolenku môžete požiadať až 3 roky po skončení obdobia kedy bola dovolenka uskutočnená.

Poplatok za službu:

 • s NemID / MIT ID (formulár žiadosti o príspevok na dovolenku online) – 49 EUR
 • bez NemID / MIT ID (formulár žiadosti o príspevok na dovolenku v papierovej podobe) – 69 EUR
 • Žiadosť o príspevok na zmrazenú dovolenku pred dosiahnutím dôchodkového veku – 69 EUR

Zaregistrujte sa pre službu

Dávky pre deti a mládež z Dánska (Børne–og ungeydelse)

Máte právo požiadať o prídavky na deti a mládež ak:

• máte dánske číslo sociálneho poistemia (CPR);
• odpracovali ste v Dánsku najmenej 6 mesiacov a nie menej ako 39 hodín mesačne;
• Vaše dieťa má menej ako 18 rokov (alebo malo menej ako 18 rokov, keď ste pracovali v Dánsku);
• zdieľate opatrovníctvo dieťaťa alebo starostlivosť o adopciu;
• máte dokument, že ste v príbuzenskom vzťahu s dieťaťom;
• ste občanom krajiny EÚ/EHP alebo Švajčiarska, ak vaše dieťa nežije v Dánsku.

Koľko máte nárok dostať?

Vek Vášho dieťaťa Prídavok na dieťa (bez daní)
0-2 rokov 4654 DKK za štvrťrok (v roku 2022)
3-6 rokov 3682 DKK za štvrťrok (v roku 2022)
7-14 rokov 2898 DKK za štvrťrok (v roku 2022)
15-17 rokov 966 DKK za mesiac (v roku 2022)

Dôležité: Ak aspoň jeden z rodičov žije a pracuje s dieťaťom v Rumunsku/Bulhahrsku/Poľsku, je možné získať rozdiel medzi Dánskou a Vašou domovskou krajinou.

Potrebné dokumenty:

• Dánska pracovná zmluva;
• kópia rodného listu alebo ID dieťaťa (rodný list vy mal byť preložený do angličtiny);
• kópie občianských preukazov/pasov oboch rdičov.

Príspevok na dieťa či mladistvého sa môže vrátiť za posledné 3 roky.

Poplatok za službu je 129 eur.

 

Zaregistrujte sa pre službu

Aktivácia bankového účtu ako NEMKONTO

 • S NemID: Aktivácia bankového účtu ako Nemkonto online.
  Poplatok za službu: 49 EUR
 • Bez NemID: Je dôležité vedieť, ktorú adresu ste poskytli do Dánskeho národného registra (Folkeregisteret), keď ste opustili Dánsko. Aktivácia systému Nemkonto môže trvať 1-16 týždňov. Závisí to od toho, ako sú vyťažené dánske inštitúcie.
  Poplatok za službu: 69 EUR

Zrušiť registráciu z národného registra/aktualizácia novej adresy

Je dôležité upozorniť dánsky národný register (Folkeregisteret) na novú adresu v zahraničí.

Poplatok za službu: 49 EUR

Máte otázky?

My Vám ich zodpovieme!

Vrátia sa mi dane po dokončení daňového priznania?

V mnohých prípadoch môžete získať nejaké peniaze späť. Vrátiť sa však dajú iba preplatky na dani. Na vrátenie peňazí by sa mali uplatňovať rôzne odpočty a daňové výhody.

Za aké roky je možné opraviť daňové priznanie, aby ste dostali dane späť?

Za predchádzajúce 3 roky. Napríklad opravy za rok 2021 je možné vykonať do 1. mája 2024.

Je výpočet, ktorý som dostal z Dánska, konečný alebo by sa mohol zmeniť?

V mnohých prípadoch je možné výpočet (Arsopgorelse), ktorý ste dostali od dánskych daňových orgánov, zmeniť z dôvodu nesprávnych alebo chýbajúcich informácií o odpočtoch, daňových výhodách, období práce atď. Výpočet môžeme skontrolovať a bezplatne Vám poskytnúť radu. Musíte nám len poskytnúť posledný formulár Arsopgorelse a my vás budeme informovať o ďalších krokoch.

Môžem sa postarať o svoje daňové záležitosti, ak nemám NemID prihlásenie?

Áno môžeš. Bez prihlásenia NemID však všetky postupy trvajú dlhšie.

Prečo je dôležité poskytnúť bankový účet spoločnosti Nemkonto?

Všetky platby od dánskych verejných inštitúcií sa prevedú priamo na účet, ktorý ste poskytli spoločnosti Nemkonto. Môže ísť o vrátenie dane, príspevok na dovolenku, prídavky na deti atď.

Môžem si zmeniť bankový účet v spoločnosti Nemkonto?

Áno, môžete to urobiť kedykoľvek. Môžeme Vám s tým pomôcť.

Aké sú poplatky za služby?

Vyplnenie daňového priznania – 69 EUR.
Opravy vyhlásenia – 99 EUR.
Zníženie/odstránenie dlhu – 99 EUR.

Vrátenie príspevku na dovolenku:
S NemID: vrátenie príspevku na dovolenku zaslané online – 49 EUR.
Bez NemID: uplatniť príspevok na dovolenku poštou – 69 EUR.

Poskytnite bankový účet spoločnosti Nemkonto:
S NemID: účet je pridelený spoločnosti Nemkonto online – 49 EUR.
Bez NemID: účet je spoločnosti Nemkonto pridelený poštou – 69 EUR.

Zrušenie registrácie alebo aktualizácia adresy – 49 EUR

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás!

Špecialisti RT Tax-u sú pripravení poskytnúť Vám bezplatné odborné konzultácie