Priemerná vrátená suma

Naši klienti dostanú zvyčajne v priemere 1017 GBP naspäť.

Premlčacia doba

Dane z Veľkej Británie je možné vrátiť až za posledných 5 rokov.

Chýbajúce dokumenty

Ak nemáte všetky potrebné dokumenty – vieme vám ich zaobstarať.

Trvanie celého postupu

Vrátenie daní z Veľkej Británie trvá 4 až 6 mesiacov.

Postup pri vracaní dane

Ak ste pracovali v Veľkej Británie počas posledných piatich rokov, môžete si podať daňové priznanie. Jedná sa o jednoduchý postup s RT Tax: zaregistrujte sa, zhromaždite potrebné dokumenty, poskytnite nám ich a my sa postaráme o zvyšok!

Klienti z Veľkej Británie dostanú zvyčajne 1017 GBP naspäť.

Registrácia

Zaregistrujte sa pre podanie daňového priznania. Ihneď po registrácii dostanete formulár na odoslanie dokumentov a ďalšie pokyny. Naši konzultanti Vás budú kontaktovať do 24 hodín a zodpovedajú vám všetky potrebné otázky.

Môžete si tiež sami stiahnuť formulár na odoslanie dokumentov. Jeho príklady na vyplnenie nájdete tu. Po jeho vyplnení budete musieť zhromaždiť všetky dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania.

Dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania:

Kópia Vášho cestovného pasu alebo občianského preukazu;

Úradné dokumenty potvrdzujúce totožnosť a občianstvo držiteľa.

NIN (National Insurance) kópia kartičky (ak ich máte);

NIN je jedinečné číslo, ktoré vám vydá Ministerstvo práce a dôchodku na celý život. Skladá sa z 9 čísel.

Príklad:

Kópia kartičky NIN

Kópia P45 a / alebo P60 formulár od každého zamestnávateľa;

P45 – dokument, ktorý obsahuje informácie o príjmoch a zaplatených daniach osoby. Mal by ich poskytnúť zamestnávateľ v čase ukončenia zamestnania.

P60 – dokument, ktorý obsahuje informácie o príjme a zaplatených daniach osoby. Mal by byť poskytnutý v apríli.

Príklady:

Formulár P45

Formulár P60

Posledná výplatná páska, pokiaľ nemáte formulár P45/P60 a / alebo mesačný výpis príjmov;

Payslip (výplatná páska) – dokument, ktorý obsahuje informácie o príjmoch a zaplatených daniach osoby. Malo by byť vydané zamestnávateľovi spolu s platom.

Príklad:

Payslip (výplatná páska)

Kópia CIS registračný certifikát - UTR číslo (ak ich máte);

Tento dokument je potrebný, ak ste pracovali alebo ste sa zaregistrovali ako živnostníci. UTR je jedinečné číslo vydané daňovým úradom Veľkej Británie. Skladá sa z 10 číslic.

Príklad:

CIS registračný certifikát

Ak ste pracovali ako samostatne zárobkovo činné osoby (s UTR), budeme potrebovať jednu z nasledujúcich možností: Mesačné výkazy subdodávateľa, výpisy z platieb (CIS) alebo výpisy z bankových účtov.

Mesačný výkaz subdodávateľa obsahuje informácie o príjmoch a zaplatených daniach osôb.

Príklad:

Subcontractor Monthly Statement

POZNÁMKA: Ak nemáte všetky potrebné dokumenty, stále môžete začať s postupom daňového priznania. Vaše dokumenty dostaneme postupne kontaktovaním Vášho bývalého zamestnávateľa.

Predkladanie dokumentov

Zašlite nám všetky potrebné dokumenty a formulár na predkladanie dokumentov. Prineste alebo pošlite všetky dokumenty do našej zastupiteľskej kancelárie poštou:

Campleaders Slovakia (RT Tax)

Slovakia
Gorkeho 10, 811 01 Bratislava
Email: info@rttax.sk

Po obdržaní Vašich dokumentov okamžite začneme proces Vášho daňového priznania a budeme Vás informovať. Postup môžete sledovať prihlásením sa do online účtu vytvoreného špeciálne pre Vás.

Keď zahraničný daňový úrad vráti Vaše dane, budete o úspešnom vrátení dane informovaní e-mailom.

Ostatné služby

Ak ste podnikali vo Veľkej Británii, musíte každý rok podať daňové priznanie daňovému úradu Veľkej Británie. Ak nebude daňové priznanie podané včas, daňový úrad Veľkej Británie uloží pokutu. Odborníci na dane z RT Tax-u Vám pomôžu vyplniť daňový formulár pre samostatne zárobkovo činné osoby a anulovať alebo znížiť pokutu.

Daňové priznanie pre samostatne zárobkovo činné osoby (nulové)

Tí, ktorí pracujú ako živnostníci vo Veľkej Británii, musia každý rok predkladať daňové priznania daňovému úradu Veľkej Británie. Papierové daňové priznania je potrebné podať do 31. októbra, zatiaľ čo elektronicky podané daňové priznania je potrebné podať do 31. januára.

Ročné daňové priznanie je potrebné podať, aj keď ste sa zaregistrovali ako samostatne zárobkovo činné osoby, ale nepracovali ste vo Veľkej Británii alebo ste vycestovali do zahraničia a neinformovali ste daňový úrad Veľkej Británie. V takýchto prípadoch by ste mali podať nulové daňové priznanie. Daňový úrad Veľkej Británie uloží pokutu za oneskorené vyplnenie. Trest za meškanie jedného mesiaca je 100 GBP a zvyšuje sa každý mesiac. Pokuta môže dosiahnuť 1300 GBP, ak daňové priznanie nebude podané do roka.

Môžeme Vám pomôcť vyplniť formuláre daňových priznaní, zrušiť alebo znížiť pokuty za oneskorené vyplnenie.

Potrebné dokumenty:

  • Kópia Vášho cestovného pasu alebo občianského preukazu;
  • NIN (National Insurance) kópia kartičky;
  • Kópia CIS registračný certifikát – UTR číslo.

Máte otázky?

My Vám ich zodpovieme!

Čo je to vrátenie dane a daňové priznanie?

Daňové priznanie je informácia o výške príjmu a daniach, ktorú daňovník poskytuje daňovému úradu po skončení zdaňovacieho obdobia.
Po podaní daňového priznania má väčšina našich klientov nárok na vrátenie dane v rámci uplatnenia nezdaniteľných položiek a uplatnenia iných daňových úľav.

Koľko peňazí z daní môžem dostať späť?

Výška daňovej vratky závisí od viacerých faktorov, ako je celkový príjem, výška zaplatených daní, dĺžka práce v zahraničí, domovská krajina atď. Pomocou našej online kalkulačky si môžete overiť, akú sumu náhrady môžete získať. Je dôležité spomenúť, že konečnú sumu vratky na daniach stanovuje miestny daňový úrad a vrátené sú len preplatky na daniach.

Môžem prísť o nárok na sociálne dávky/ dôchodok, pokiaľ dostanem späť svoje dane?

Vrátenie dane nemá vplyv na možnosť budúcej práce v zahraničí, dôchodku a iných sociálnych dávok. Počas tohto konania sa nevracia žiadna daň zo sociálneho zabezpečenia, iba daň z príjmu.

Môžem dostať daňovú vratku, ak som pracoval len niekoľko mesiacov?

O vrátenie dane môžete požiadať aj vtedy, ak ste pracovali len niekoľko mesiacov (zmluva na kratšiu dobu, sezónna práca atď.). Konanie o vrátení dane sa začína po skončení fiškálneho roka.

Ako mi budú vrátené peniaze?

Peniaze obdržíte na svoj bankový účet, ktorý ste nám poskytli počas registrácie pre vrátenie daní. Na zabezpečenie bezpečného a rýchleho prijatia vrátených peňazí od daňových úradov a ich odoslania na váš bankový účet využívame služby licencovaných spoločností vykonávajúcich finančné prevody.

Mám povinnosť podať daňové priznanie, ak som pracoval vo Veľkej Británii?

Povinnosť podľa daňové priznanie sa odvíja od príjmu a typu zamestnania. Najlepším spôsobom, ako sa uistiť, či ste povinný vyplniť daňové priznanie, je kontaktovať nášho odborníka pre bezplatnú konzultáciu a my sa budeme zaoberať vaším individuálnym prípadom.

Ako postupovať, ak nemám všetky potrebné dokumenty?

Potrebné dokumenty sa dajú vo väčšine prípadov zaobstarať a vy tak ešte stále môžete zahájiť proces podania daňového priznania. Obráťte sa na našich odborníkov zaoberajúcich sa problematikou daňových priznaní a my vám pomôžeme získať chýbajúce dokumenty.

Ako dlho trvá proces vrátenia dane?

Po obdržaní všetkých potrebných dokumentov od klienta ihneď preveríme ich obsah, vypracujeme daňové priznanie a čo najskôr ich pošleme na Daňový úrad. Časový rámec následne závisí výhradne od interných procesov Daňového úradu. V typickom prípade vrátenie daní trvá približne 4-6 mesiacov od dátumu odoslania daňového priznania.

Aké sú poplatky za túto službu?

Spoločnosť RT Tax si neuplatňuje žiadne predbežné ani skryté poplatky, čo znamená, že kontaktovanie nás s cieľom požiadať o vrátenie dane, vás nič nestojí a provízia sa vyplatí až po ukončení procesu vrátenia dane.

Poplatok za daňové priznanie z Veľkej Británie závisí od sumy, ktorá sa má vrátiť: 14% z vrátenej dane, najmenej však 79 GBP.
Ak je potrebné vyhľadať vaše chýbajúce formuláre P45/P60, účtuje sa príplatok 20 GBP.

Musím za vaše služby zaplatiť aj v prípade, ak nemám nárok na vrátenie daní?

Pokiaľ sa preukáže, že nemáte nárok na vrátenie dane, môžete predmetný proces bezplatne zrušiť. Majte však na pamäti, že v niektorých prípadoch je podanie daňového priznania povinné, pričom jeho nepodanie môže mať za následok uloženie finančnej pokuty a pripočítanie následných úrokov. Ak vrátenie dane nie je možné, ale daňové priznanie musíte podať, môžeme sa o to postarať za poplatok za túto službu.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás!

Špecialisti RT Tax-u sú pripravení poskytnúť Vám bezplatné odborné konzultácie