Priemerná vrátená suma

Naši klienti dostanú zvyčajne v priemere 1017 GBP naspäť.

Premlčacia doba

Dane z Veľkej Británie je možné vrátiť až za posledných 5 rokov.

Chýbajúce dokumenty

Ak nemáte všetky potrebné dokumenty – vieme vám ich zaobstarať.

Trvanie celého postupu

Vrátenie daní z Veľkej Británie trvá 4 až 6 mesiacov.

Postup pri vracaní dane

Ak ste pracovali v Veľkej Británie počas posledných piatich rokov, môžete si podať daňové priznanie. Jedná sa o jednoduchý postup s RT Tax: zaregistrujte sa, zhromaždite potrebné dokumenty, poskytnite nám ich a my sa postaráme o zvyšok!

Klienti z Veľkej Británie dostanú zvyčajne 1017 GBP naspäť.

Registrácia

Zaregistrujte sa pre podanie daňového priznania. Ihneď po registrácii dostanete formulár na odoslanie dokumentov a ďalšie pokyny. Naši konzultanti Vás budú kontaktovať do 24 hodín a zodpovedajú vám všetky potrebné otázky.

Môžete si tiež sami stiahnuť formulár na odoslanie dokumentov. Jeho príklady na vyplnenie nájdete tu. Po jeho vyplnení budete musieť zhromaždiť všetky dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania.

Dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania:

Kópia Vášho cestovného pasu alebo občianského preukazu;

Úradné dokumenty potvrdzujúce totožnosť a občianstvo držiteľa.

NIN (National Insurance) kópia kartičky (ak ich máte);

NIN je jedinečné číslo, ktoré vám vydá Ministerstvo práce a dôchodku na celý život. Skladá sa z 9 čísel.

Príklad:

Kópia kartičky NIN

Kópia P45 a / alebo P60 formulár od každého zamestnávateľa;

P45 – dokument, ktorý obsahuje informácie o príjmoch a zaplatených daniach osoby. Mal by ich poskytnúť zamestnávateľ v čase ukončenia zamestnania.

P60 – dokument, ktorý obsahuje informácie o príjme a zaplatených daniach osoby. Mal by byť poskytnutý v apríli.

Príklady:

Formulár P45

Formulár P60

Posledná výplatná páska, pokiaľ nemáte formulár P45/P60 a / alebo mesačný výpis príjmov;

Payslip (výplatná páska) – dokument, ktorý obsahuje informácie o príjmoch a zaplatených daniach osoby. Malo by byť vydané zamestnávateľovi spolu s platom.

Príklad:

Payslip (výplatná páska)

Kópia CIS registračný certifikát - UTR číslo (ak ich máte);

Tento dokument je potrebný, ak ste pracovali alebo ste sa zaregistrovali ako živnostníci. UTR je jedinečné číslo vydané daňovým úradom Veľkej Británie. Skladá sa z 10 číslic.

Príklad:

CIS registračný certifikát

Ak ste pracovali ako samostatne zárobkovo činné osoby (s UTR), budeme potrebovať jednu z nasledujúcich možností: Mesačné výkazy subdodávateľa, výpisy z platieb (CIS) alebo výpisy z bankových účtov.

Mesačný výkaz subdodávateľa obsahuje informácie o príjmoch a zaplatených daniach osôb.

Príklad:

Subcontractor Monthly Statement

POZNÁMKA: Ak nemáte všetky potrebné dokumenty, stále môžete začať s postupom daňového priznania. Vaše dokumenty dostaneme postupne kontaktovaním Vášho bývalého zamestnávateľa.

Predkladanie dokumentov

Zašlite nám všetky potrebné dokumenty a formulár na predkladanie dokumentov. Prineste alebo pošlite všetky dokumenty do našej zastupiteľskej kancelárie poštou:

Campleaders Slovakia (RT Tax)

Slovakia
Gorkeho 10, 811 01 Bratislava
Email: info@rttax.sk

Po obdržaní Vašich dokumentov okamžite začneme proces Vášho daňového priznania a budeme Vás informovať. Postup môžete sledovať prihlásením sa do online účtu vytvoreného špeciálne pre Vás.

Keď zahraničný daňový úrad vráti Vaše dane, budete o úspešnom vrátení dane informovaní e-mailom.

Ostatné služby

Ak ste podnikali vo Veľkej Británii, musíte každý rok podať daňové priznanie daňovému úradu Veľkej Británie. Ak nebude daňové priznanie podané včas, daňový úrad Veľkej Británie uloží pokutu. Odborníci na dane z RT Tax-u Vám pomôžu vyplniť daňový formulár pre samostatne zárobkovo činné osoby a anulovať alebo znížiť pokutu.

Daňové priznanie pre samostatne zárobkovo činné osoby (nulové)

Tí, ktorí pracujú ako živnostníci vo Veľkej Británii, musia každý rok predkladať daňové priznania daňovému úradu Veľkej Británie. Papierové daňové priznania je potrebné podať do 31. októbra, zatiaľ čo elektronicky podané daňové priznania je potrebné podať do 31. januára.

Ročné daňové priznanie je potrebné podať, aj keď ste sa zaregistrovali ako samostatne zárobkovo činné osoby, ale nepracovali ste vo Veľkej Británii alebo ste vycestovali do zahraničia a neinformovali ste daňový úrad Veľkej Británie. V takýchto prípadoch by ste mali podať nulové daňové priznanie. Daňový úrad Veľkej Británie uloží pokutu za oneskorené vyplnenie. Trest za meškanie jedného mesiaca je 100 GBP a zvyšuje sa každý mesiac. Pokuta môže dosiahnuť 1300 GBP, ak daňové priznanie nebude podané do roka.

Môžeme Vám pomôcť vyplniť formuláre daňových priznaní, zrušiť alebo znížiť pokuty za oneskorené vyplnenie.

Potrebné dokumenty:

  • Kópia Vášho cestovného pasu alebo občianského preukazu;
  • NIN (National Insurance) kópia kartičky;
  • Kópia CIS registračný certifikát – UTR číslo.

Máte otázky?

My Vám ich zodpovieme!

Môžem požiadať o vrátenie všetkých daní z Veľkej Británie?

Ak príjem, ktorý ste v danom roku dosiahli v Veľkej Británii, nepresiahol hranicu dane z príjmu, vrátia sa vám všetky vaše dane. Ak je váš ročný príjem vyšší ako tento, máte nárok na vrátenie iba sumy dane z príjmu, ktorú ste preplatili.

Ako dlho trvá proces daňového priznania?

Daňové priznania z Veľkej Británie zvyčajne trvajú 4 až 6 mesiacov, v závislosti od procesov na nemeckom daňovom úrade. Keď obdržíme Vaše dokumenty, skontrolujeme ich a spracujeme, pripravíme Vaše vyhlásenia o dani z príjmu a pošleme ich na daňový úrad v Veľkej Británii v čo najkratšom možnom čase.

Čo mám robiť, ak nemám všetky potrebné dokumenty?

Ak nemáte všetky potrebné dokumenty, stále môžete začať s postupom daňového priznania. Vaše dokumenty dostaneme postupne kontaktovaním Vášho bývalého zamestnávateľa.

Aké sú poplatky za služby?

Spoločnosť RT Tax si neuplatňuje žiadne priame ani skryté poplatky, čo znamená, že Vás nebude stáť nič, aby ste nás kontaktovali za účelom podania daňového priznania a provízia sa vypláca až po dokončení procesu daňového priznania.

Poplatok za daňové priznanie z Veľkej Británie závisí od sumy, ktorá sa má vrátiť: 14% z vrátenej dane, najmenej však 79 GBP.
Ak je potrebné vyhľadať vaše chýbajúce formuláre P45/P60, účtuje sa príplatok 20 GBP.

Za ktoré roky môžem podať daňové priznanie?

Dane z Veľkej Británie je možné vrátiť až za posledných päť rokov.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás!

Špecialisti RT Tax-u sú pripravení poskytnúť Vám bezplatné odborné konzultácie