Postup pri vracaní dane

Začiatkom roku 2019 prešlo Nórsko zavedením pevnej sadzby dane vo výške 25% na zjednodušený systém zdaňovania dočasných zahraničných pracovníkov, ktorí žijú a pracujú v Nórsku.
Aby ste mali nárok na vrátenie dane, mali by ste sa zaregistrovať do tradičného daňového systému v Nórsku. Zašlite nám prosím svoje informácie, analyzujeme vašu situáciu a v prípade potreby zmeníme váš daňový systém, aby sme vám vrátili peniaze.

Registrácia

Zaregistrujte sa pre podanie daňového priznania. Ihneď po registrácii dostanete formulár na odoslanie dokumentov a ďalšie pokyny. Naši konzultanti Vás budú kontaktovať do 24 hodín a zodpovedajú vám všetky potrebné otázky.

Môžete si tiež sami stiahnuť formulár na odoslanie dokumentov. Jeho príklady na vyplnenie nájdete tu. Po jeho vyplnení budete musieť zhromaždiť všetky dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania.

Dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania:

Kópia Vášho cestovného pasu alebo občianského preukazu;

Úradné dokumenty potvrdzujúce totožnosť a občianstvo držiteľa.

Formulár Årsoppgave od všetkých zamestnávateľov. Ak tieto ormuláre nemáte, môže sa použiť posledná výplatná páska;

Dokument Årsoppgave vydáva zamestnávateľ. Obsahuje všetky informácie o vašich príjmoch a daniach.

Príklady:

Posledný výplatný pásik

Arsoppgave

Formulár Skattemelding (daňové priznanie) (ak ste ho dostali od nórskych daňových orgánov);

Skattemelding je dokument vydaný Nórskou daňovou správou. Obsahuje úplné informácie o príjmoch a daniach zamestnancov. Koncom marca sú tieto formuláre zaslané všetkým, ktorí pracujú v Nórsku.

Príklady:

Daňové priznanie

Skattemelding

Daňový výmer (Skatteoppgjor) (ak je k dispozícii);

Príklady:

Skatteopgjor

Tax Assessment Notice

Kópia dokumentu Skattekort (tax deduction card) (ak ho máte);

Každý, kto pracuje v Nórsku, musí mať formulár Skattekort. Je na ňom uvedené Fodselsnummer osoby alebo takzvané D-number. Zamestnávatelia tento dokument používajú na vypočítanie zrážky dane zo zamestnancovho platu. Nový Skattekort sa zamestnancom vydáva každý rok v decembri.

Príklad:

Tax Deduction Card

Začiatkom roku 2019 prešlo Nórsko zavedením pevnej sadzby dane vo výške 25% na zjednodušený systém zdaňovania dočasných zahraničných pracovníkov, ktorí žijú a pracujú v Nórsku.
Aby ste mali nárok na vrátenie dane, mali by ste sa zaregistrovať do tradičného daňového systému v Nórsku. Zašlite nám prosím svoje informácie, analyzujeme vašu situáciu a v prípade potreby zmeníme váš daňový systém, aby sme vám vrátili peniaze.

POZNÁMKA: Ak nemáte všetky potrebné dokumenty – vieme vám ich zaobstarať.

Predkladanie dokumentov

Zašlite nám všetky potrebné dokumenty a formulár na predkladanie dokumentov. Prineste alebo pošlite všetky dokumenty do našej zastupiteľskej kancelárie poštou:

Campleaders Slovakia (RT Tax)

Slovakia
Gorkeho 10, 811 01 Bratislava
Email: info@rttax.sk

Po obdržaní Vašich dokumentov okamžite začneme proces Vášho daňového priznania a budeme Vás informovať. Postup môžete sledovať prihlásením sa do online účtu vytvoreného špeciálne pre Vás.

Keď zahraničný daňový úrad vráti Vaše dane, budete o úspešnom vrátení dane informovaní e-mailom.

Ostatné služby

Ak ste pracovali v Nórsku, mohli by ste využiť službu vrátenia prídavku na dieťa. Ak jeden z rodičov pracuje/pracoval v Nórsku, zatiaľ čo druhý žije spolu s dieťaťom v ktorejkoľvek z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), má dieťa nárok na tieto príspevky: Barnetrygd (prídavok na dieťa), Utvidet Barnetrygd (rozšírený príspevok na dieťa pre osamelých rodičov) a Kontantstøtte (príspevok v hotovosti).

Daňoví špecialisti RT Tax-u Vám môžu pomôcť pripraviť podklady pre obdržanie príspevku na dieťa.

Prídavky na dieťa (Barnetrygd)

Barnetrygd (prídavok na dieťa) patrí deťom až do veku 18 rokov. Účelom príspevku na dieťa je pomôcť rodičom uhradiť časť nákladov na výchovu detí. Ak dieťa poberá ďalšie dávky v krajine EHP, bude vám vyplatená iba suma, o ktorú nórska dávka prevyšuje dávku, ktorú dieťa poberá v krajine EHP.

Výška príspevku: 1054 NOK za mesiac.

Potrebné dokumenty:

 • Kópia sobášneho listu (preložená a overená prekladateľskou agentúrou);
 • Kópia/kópie detského/detských rodného/rodných listu/listov (preložené a overené prekladateľskou agentúrou);
 • Kópia/kópie detského/detských pasu/pasov alebo občianskeho/občianských preukazu/preukazov) (ak sú);
 • Osvedčenie Ministerstva práce, sociálných vecí a rodiny domovskej krajiny potvrdzujúce, že dieťa nedostáva žiadne dávky alebo poberá dávky v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP);
 • Kópie cestovných pasov oboch rodičov;
 • Osvedčenie o rodinnom zložení vydané samosprávou alebo miestnou samosprávou (preložené a potvrdené prekladateľskou agentúrou);
 • Povolenie na pobyt vydané políciou v Nórsku;
 • Kópia pracovnej zmluvy v Nórsku;
 • Posledné výplatné pásky (originály alebo kópie);
 • Årsopgave (ročné vyúčtovanie) (originály alebo kópie)

Premlčacia doba: Príspevok na dieťa sa môže vrátiť za posledné 3 roky.

Dôležitá informácia: Ak prestanete pracovať v Nórsku, musíte o tom informovať NAV (Nórska organizácia práce a sociálnych vecí), pretože už nemáte nárok na príspevok na dieťa. Ak prestanete pracovať v Nórsku, ale stále poberáte prídavok na dieťa, NAV vám môže vypočítať dlh. Ak rodičia žijú spolu, peniaze sa prevedú na matku dieťaťa. Ak jeden z rodičov žije v Nórsku, peniaze sa prevedú na rodiča, s ktorým dieťa momentálne žije v krajine EHP. NAV zváži, či máte nárok na príspevok na dieťa v Nórsku. Spoločnosť RT Tax nie je zodpovedná za časový rámec, výsledok alebo výšku príspevku.

REGISTRUJTE SA NA DETSKÉ VÝHODY

Utvidet Barnetrygd (Rozšírený prídavok na dieťa)

Utvidet Barnetrygd (Rozšírený prídavok na dieťa) – patrí rodičom, ktorí sami vychovávajú deti.

Výška príspevku: 1940 NOK mesačne.

Potrebné dokumenty:

Jeden z nasledujúcich dokumentov, ktorý dokazuje, že dieťa vychováva iba jeden rodič:

 • Kópia rozvodového listu (preložené a potvrdené prekladateľskou agentúrou);
 • Kópia úmrtného listu (preložené a potvrdené prekladateľskou agentúrou);
 • Kópia rozhodnutia súdu o vzatí do väzby (preložené a potvrdené prekladateľskou agentúrou);
 • Kópia rodného listu dieťaťa (preložené a potvrdené prekladateľskou agentúrou);
 • Kópia cestovného pasu dieťaťa (ak je);
 • Osvedčenie Ministerstva práce, sociálných vecí a rodiny domovskej krajiny potvrdzujúce, že dieťa nedostáva žiadne dávky alebo poberá dávky v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (preložené a potvrdené prekladateľskou agentúrou);
 • Kópia cestovného pasu jedného z rodičov;
 • Osvedčenie o rodinnom zložení vydané obcou alebo miestnou samosprávou (preložené a potvrdené prekladateľskou agentúrou);
 • Povolenie na pobyt vydané políciou v Nórsku;
 • Kópia pracovnej zmluvy v Nórsku;
 • Posledné výplatné pásky (originály alebo kópie);
 • Årsopgave (ročné vyúčtovanie) (originály alebo kópie)

Premlčacia doba: Utvidet Barnetrygd (Rozšírený prídavok na dieťa) sa môže vrátiť za posledné 3 roky.

Dôležitá informácia: Ak prestanete pracovať v Nórsku, musíte o tom informovať NAV (Nórska organizácia práce a sociálnych vecí), pretože už nemáte nárok na príspevok na dieťa. Ak prestanete pracovať v Nórsku, ale stále poberáte prídavok na dieťa, NAV vám môže vypočítať dlh. Ak rodičia žijú spolu, peniaze sa prevedú na matku dieťaťa. Ak jeden z rodičov žije v Nórsku, peniaze sa prevedú na rodiča, s ktorým dieťa momentálne žije v krajine EHP. NAV zváži, či máte nárok na príspevok na dieťa v Nórsku. Spoločnosť RT Tax nie je zodpovedná za časový rámec, výsledok alebo výšku príspevku.

REGISTRUJTE SA NA DETSKÉ VÝHODY

Kontantstøtte (Príspevok v hotovosti)

Kontantstøtte (dávka za starostlivosť v hotovosti): tento príspevok patrí deťom od 1 do 2 rokov. Kontantstøtte príspevok sa poskytuje najviac na 11 mesiacov. Tento príspevok sa poskytuje dieťaťu, ak nenavštevuje materskú školu alebo ju navštevuje menej ako 20 hodín týždenne.

Potrebné dokumenty:

 • Ak dieťa navštevuje materskú školu: Osvedčenie od materskej školy s údajom o tom, koľko hodín týždenne dieťa navštevuje materskú školu. Počet hodín by nemal presiahnuť 20 hodín týždenne (preložených a overených prekladateľskou agentúrou);
 • Kópia rodného listu dieťaťa;
 • Kópia cestovného pasu dieťaťa (ak je);
 • Osvedčenie Ministerstva práce, sociálných vecí a rodiny domovskej krajiny potvrdzujúce, že dieťa nedostáva žiadne dávky alebo poberá dávky v krajine Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (preložené a potvrdené prekladateľskou agentúrou);
 • Kópie cestovných pasov oboch rodičov;
 • Osvedčenie o rodinnom zložení vydané samosprávou alebo miestnou samosprávou (preložené a potvrdené prekladateľskou agentúrou);
 • Povolenie na pobyt vydané políciou v Nórsku;
 • Kópia pracovnej zmluvy v Nórsku;
 • Posledné výplatné pásky (originály alebo kópie);
 • Årsopgave (ročné vyúčtovanie) (originály alebo kópie)

Premlčacia doba: Kontantstøtte (dávka za starostlivosť v hotovosti) sa môže vrátiť za posledné 3 mesiace.

Dôležitá informácia: Ak prestanete pracovať v Nórsku, musíte o tom informovať NAV (Nórska organizácia práce a sociálnych vecí), pretože už nemáte nárok na príspevok na dieťa. Ak prestanete pracovať v Nórsku, ale stále poberáte prídavok na dieťa, NAV vám môže vypočítať dlh. Ak rodičia žijú spolu, peniaze sa prevedú na matku dieťaťa. Ak jeden z rodičov žije v Nórsku, peniaze sa prevedú na rodiča, s ktorým dieťa momentálne žije v krajine EHP. NAV zváži, či máte nárok na príspevok na dieťa v Nórsku. Spoločnosť RT Tax nie je zodpovedná za časový rámec, výsledok alebo výšku príspevku.

REGISTRUJTE SA NA DETSKÉ VÝHODY

Máte otázky?

My Vám ich zodpovieme!

Môžem požiadať o vrátenie všetkých daní z Nórska?

Vratná suma závisí od faktorov, ako sú zaplatené dane a odpracované obdobie. Všetky dane z Nórska je možné vrátiť, iba ak splníte požadované podmienky.

Ako dlho trvá proces daňového priznania?

Daňové priznania z Nórska zvyčajne trvajú 3 až 6 mesiacov, v závislosti od procesov na nemeckom daňovom úrade. Keď obdržíme Vaše dokumenty, skontrolujeme ich a spracujeme, pripravíme Vaše vyhlásenia o dani z príjmu a pošleme ich na daňový úrad v Nórsku v čo najkratšom možnom čase.

Čo mám robiť, ak nemám všetky potrebné dokumenty?

Ak nemáte všetky potrebné dokumenty – vieme vám ich zaobstarať.

Aké sú poplatky za služby?

Spoločnosť RT Tax si neuplatňuje žiadne priame ani skryté poplatky, čo znamená, že Vás nebude stáť nič, aby ste nás kontaktovali za účelom podania daňového priznania a provízia sa vypláca až po dokončení procesu daňového priznania.

Poplatok za daňové priznanie z Nórska závisí od sumy, ktorá sa má vrátiť: 16% z vrátenej dane, najmenej však 890 NOK.
Ak je potrebné vyhľadať vaše chýbajúce formuláre Arsoppgave, účtuje sa príplatok 150 NOK.

Za ktoré roky môžem podať daňové priznanie?

Dane z Nórska je možné vrátiť až za posledných 4 rokov.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás!

Špecialisti RT Tax-u sú pripravení poskytnúť Vám bezplatné odborné konzultácie