Priemerná vrátená suma

Naši klienti dostanú zvyčajne v priemere 975 EUR naspäť.

Premlčacia doba

Dane z Holandska je možné vrátiť až za posledných 5 rokov.

Chýbajúce dokumenty

Ak nemáte všetky potrebné dokumenty – vieme vám ich zaobstarať.

Trvanie celého postupu

Vrátenie daní z Holandska trvá 3 až 7 mesiacov.

Postup pri vracaní dane

Ak ste pracovali v Holandsku počas posledných piatich rokov, môžete si podať daňové priznanie. Jedná sa o jednoduchý postup s RT Tax: zaregistrujte sa, zhromaždite potrebné dokumenty, poskytnite nám ich a my sa postaráme o zvyšok!

Klienti z Holandska dostanú zvyčajne 975 EUR naspäť.

Registrácia

Zaregistrujte sa pre podanie daňového priznania. Ihneď po registrácii dostanete formulár na odoslanie dokumentov a ďalšie pokyny. Naši konzultanti Vás budú kontaktovať do 24 hodín a zodpovedajú vám všetky potrebné otázky.

Môžete si tiež sami stiahnuť formulár na odoslanie dokumentov. Jeho príklady na vyplnenie nájdete tu. Po jeho vyplnení budete musieť zhromaždiť všetky dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania.

Dokumenty potrebné pre podanie daňového priznania:

Kópia Vášho cestovného pasu alebo občianského preukazu;

Úradné dokumenty potvrdzujúce totožnosť a občianstvo držiteľa.

Formulár Jaaropgave alebo posledná výplatná páska z každého zamestnania;

Formuláre Jaaropgave (ročného zúčtovania) sú dokumenty vydané zamestnávateľom, ktoré obsahujú informácie o zaplatených daniach a plate prijatom zamestnancom. Záverečný výkaz mzdy obsahuje všetky informácie o vašich príjmoch a zaplatených daniach od doby, keď ste boli zamestnaný alebo od začiatku daňového roka.

Príklad:

Jaaropgave

Číslo BSN/SoFi;

Ide o ekvivalent nášho rodného čísla. Ak nemáte dokument, na ktorom je uvedené číslo BSN/SoFi, ale poznáte svoje číslo, stačí ho jednoducho vložiť do nášho formulára na odoslanie dokumentov.

Príklad:

BSN Number

Výkaz príjmov a výdavkov daňového úradu (iba ak ste občanom EÚ).

Tento dokument obsahuje informácie o vašich príjmoch. Vyhlásenie nie je potrebné, ak Váš príjem prijatý vo Vašej domovskej krajine za daný rok tvoril viac ako 10% Vášho príjmu za daný rok (z Holandska a vašej domovskej krajiny dohromady). Prosím požiadajte daňový úrad vo vašej domovskej krajine o jeho vyplnenie a potvrdenie.

Personal Income Statement 2022
Personal Income Statement 2021
Personal Income Statement 2020
Personal Income Statement 2019
Personal Income Statement 2018

Vysvetlenie vyhlásenia

 

POZNÁMKA: Ak nemáte tlačivá Jaaropgave, stále môžete začať s Vašim postupom daňového priznania. Vaše dokumenty dostaneme postupne kontaktovaním Vášho bývalého zamestnávateľa.

Predkladanie dokumentov

Zašlite nám všetky potrebné dokumenty a formulár na predkladanie dokumentov. Prineste alebo pošlite všetky dokumenty do našej zastupiteľskej kancelárie poštou:

Campleaders Slovakia (RT Tax)

Slovakia
Gorkeho 10, 811 01 Bratislava
Email: info@rttax.sk

Po obdržaní Vašich dokumentov okamžite začneme proces Vášho daňového priznania a budeme Vás informovať. Postup môžete sledovať prihlásením sa do online účtu vytvoreného špeciálne pre Vás.

Keď zahraničný daňový úrad vráti Vaše dane, budete o úspešnom vrátení dane informovaní e-mailom.

Ostatné služby

Ak ste pracovali v Holandsku, máte nárok na náhradu zdravotného poistenia. Môžete tiež využiť ďalšie naše služby. Odborníci spoločnosti RT Tax Vám poskytnú všetky informácie a pomôžu vyplniť potrebné dokumenty.

Náhrada zdravotného poistenia

Ak ste si kúpili zdravotné poistenie v Holandsku, môžete získať späť časť zaplatenej sumy. Podľa zákona o zdravotnom poistení (Zorgverzekeringswet) musia byť osoby žijúce v Holandsku, ktoré pracujú a platia daň z príjmu v Holandsku, poistené povinným poistením. S preukazom zdravotného poistenia EÚ vydaným vo vašej krajine (k dispozícii v krajinách EÚ a Švajčiarsku) sa môžete zdržiavať v Holandsku, ale nemôžete pracovať.

Výška náhrady: veľkosť náhrady sa každý rok líši. Závisí to od Vášho príjmu v danom roku: až 111 EUR mesačne, ak Váš príjem za daný rok nepresiahol 32 000 EUR.

Potrebné dokumenty:

 • Kópia Vašej poistnej zmluvy alebo preukazu poistenca;
 • Formulár Jaaropgave alebo posledná výplatná páska z každého zamestnania;
 • Číslo BSN/SoFi (ak nemáte potvrdenie, ale poznáte svoje číslo, zadajte ho do registračného formulára);
 • Kópia Vašej poistnej zmluvy alebo preukazu poistenca.

Ak máte manžela/manželku, uveďte tieto dokumenty pre manžela/manželku:

 • Kópia ich cestovného pasu alebo občianského preukazu;
 • Číslo BSN/SoFi manžela/manželky;
 • Výkaz príjmov potvrdený daňovým úradom alebo úradom sociálneho zabezpečenia za rok 2022.

Trvanie konania: kompenzácia sa v priemere dostane do 3 – 4 mesiacov, daňový úrad však môže svoje konečné rozhodnutie uviesť do jedného roka od dátumu prijatia dokumentu.

Prídavky na dieťa

Ak chcete dostávať prídavky na deti (Kinderbijslag) z Holandska, musíte splniť tieto podmienky: mať deti do 18 rokov; nepretržite pracovať v Holandsku viac ako 6 mesiacov; zamestnávateľ pravidelne platil platby sociálneho zabezpečenia.

Výška platieb: platby sú štvrťročné a závisia od veku dieťaťa. Výška platby sa každý rok líši. Boli schválené tieto sumy, ktoré sú účinné od januára 2019: 221,49 EUR štvrťročne pre dieťa vo veku 0-5 rokov, 268,95 EUR pre vekovú skupinu od 6 do 11 rokov a 316,41 EUR pre vekovú skupinu od 12 do 17 rokov. Ak poberáte prídavky na deti vo vašej domovskej krajine, táto suma sa odpočíta od súčtu vašich dávok a dostanete iba rozdiel. Ak sa rozhodne, že máte nárok na poberanie dávky, peniaze sa každý štvrťrok prevádzajú priamo na váš účet zabezpečiť.

Potrebné dokumenty:

 • Kópia Vášho cestovného pasu alebo občianského preukazu;
 • Kópia cestovného pasu alebo občianského preukazu manžela/manželky;
 • Kópia občianského preukazu dieťaťa (ak ho máte);
 • Kópia sobášneho listu, pokial sú rodičia zobratí;
 • Rodný list dieťaťa;
 • Sobášny list

Trvanie celého postupu: vybavenie dokladov k platbám trvá 2 až 12 mesiacov.

Premlčacia doba: prídavok na dieťa sa môže vrátiť najviac za posledný rok.

DÔLEŽITÉ: Holandský úrad sociálneho zabezpečenia musíte informovať o všetkých zásadných zmenách, ktoré môžu mať vplyv na veľkosť vašich dávok (napr. Významná zmena v rodinnom príjme, odchod z Holandska, rozvod atď.) do 4 týždňov.

REGISTRUJTE SA NA DETSKÉ VÝHODY

Obdržanie čísla BSN/SoFi pre Vášho/Vašu manžela/manželky

Ak chcete, aby daňový úrad pri vybavovaní vašich dokladov zohľadnil údaje Vášho/Vašej manžela/manželky, musí mať manžel/manželka číslo sociálneho poistenia.

Potrebné dokumenty:

 • Kópia Vášho cestovného pasu alebo občianského preukazu;
 • Vyhlásenie o pobyte (musí byť preložené do angličtiny);
 • A copy of marriage certificate (must be translated into English).

Trvanie konania: 3 – 4 mesiacov.

 

Podanie daňového priznania s nulovou daňou

Ak ste dostali oznámenie od daňového úradu, že musíte podať vyhlásenie, alebo ste dostali formulár na vyhlásenie, musíte vyhlásenie podať do dátumu stanoveného daňovým úradom. Ak vyhlásenie nebude podané včas, daňový úrad Vám vyrubí pokutu od 220 EUR vyššie.
Ak ste v uvedenom roku nepracovali v Holandsku, môžeme vyplniť „daňové priznanie s nulovou daňou“ a daňový úrad nebude mať ďalšie otázky. Ak ste zaplatili menej daní, ako ste mali, budete povinní ich na žiadosť daňového úradu zaplatiť holandskému daňovému úradu.

Potrebné dokumenty:

 • Kópia Vášho cestovného pasu alebo občianského preukazu;
 • Formulár Jaaropgave alebo posledná výplatná páska z každého zamestnania;
 • Čislo BSN/SoFi.

Objednávka formulára U1

Ak chcete po návrate do domovskej krajiny dostávať dávky v nezamestnanosti, zvyčajne daňové inštitúcie žiadajú o poskytnutie formulára U1. Môžeme požiadať o vydanie tohto formulára, na ktorý budeme potrebovať iba kópiu Vášho pasu/občianskeho preukazu a číslo BSN/SoFi (číslo sociálneho poistenia).

Trvanie celého postupu: Obdržanie formulára trvá asi 2 mesiace.

BEZPEČNOSŤ A KVALITA ZABEZPEČENÁ!

Všetky dokumenty našich klientov sú spracované pomocou elektronického systému podávania schváleného Holandsko daňovými úradmi.

Vďaka elektronickému podávaniu:
- Náhrady sa vydávajú rýchlejšie
- Všetky dokumenty sa posielajú online
- Daňové prípady sa riešia rýchlejšie

Máte otázky?

My Vám ich zodpovieme!

Môžem požiadať o vrátenie všetkých daní z Holandska?

Ak príjem, ktorý ste v danom roku dosiahli v Holandsku, nepresiahol hranicu dane z príjmu, vrátia sa vám všetky vaše dane. Ak je váš ročný príjem vyšší ako tento, máte nárok na vrátenie iba sumy dane z príjmu, ktorú ste preplatili.

Ako dlho trvá proces daňového priznania?

Daňové priznania z Holandska zvyčajne trvajú 3 až 7 mesiacov, v závislosti od procesov na nemeckom daňovom úrade. Keď obdržíme Vaše dokumenty, skontrolujeme ich a spracujeme, pripravíme Vaše vyhlásenia o dani z príjmu a pošleme ich na daňový úrad v Holandsku v čo najkratšom možnom čase.

Čo mám robiť, ak nemám všetky potrebné dokumenty?

Ak nemáte formy Jaaropgave, stále môžete začať s postupom daňového priznania. Vaše dokumenty dostaneme postupne kontaktovaním Vášho bývalého zamestnávateľa.

Aké sú poplatky za služby?

Spoločnosť RT Tax si neuplatňuje žiadne priame ani skryté poplatky, čo znamená, že Vás nebude stáť nič, aby ste nás kontaktovali za účelom podania daňového priznania a provízia sa vypláca až po dokončení procesu daňového priznania.

Poplatok za daňové priznanie z Holandska závisí od sumy, ktorá sa má vrátiť: 16% z vrátenej dane, najmenej však 79 EUR.
Ak je potrebné vyhľadať vaše chýbajúce formuláre Jaaropgave, účtuje sa príplatok 20 EUR.

Za ktoré roky môžem podať daňové priznanie?

Dane z Holandska je možné vrátiť až za posledných päť rokov.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás!

Špecialisti RT Tax-u sú pripravení poskytnúť Vám bezplatné odborné konzultácie