Информация преди пътуването до САЩ

За да се уверите, че престоят Ви в САЩ и по-късно процесът за връщане на данъците ще протекат гладко, ето списък с полезни съвети:

1. Започнете да събирате необходимите документи и информация във Вашия БЕЗПЛАТЕН акаунт за връщане на данъците и ще бъдете сигурни, че никой от документите Ви няма да се загуби по време на престоя Ви в САЩ.
2. Регистрирайте се за социално-осигурителен номер. Този номер ще Ви гарантира легална работа в САЩ.
3. Научете видовете данъци, които трябва да платите и плащайте само задължителните.

Списък с необходимите документи

Можете да съхраните повече от документите и информацията във Вашия Акаунт за връщане на данъци преди връщането от САЩ. Само W-2 формулярът се издава след като Вие се върнете от САЩ.

Формуляр DS-2019
Виза за САЩ
Социално-осигурителна карта
последна служебна бележка и/или W-2 формуляри от всеки работодател
Информация за контакт с работодателя

Какво представлява формулярът DS-2019?

Това е документ, който Ви се издава от спонсориращата организация след като сте кандидатствали да участвате в програмата. Този основен документ се изисква, когато Вие кандидатствате за виза и при  паспортен контрол при влизане в САЩ. С цел връщането на данъци, ние се нуждаем от копие на формуляра DS-2019.

Не забравяйте да прикачите сканирано копие на формуляра във Вашия акаунт за връщане на данъци веднага след като го получите.

Какво представлява последната служебна бележка?

Работниците получават заплатите си с чек всяка седмица. Чекът се придружава от служебна бележка прикачена към него. Тази служебна бележка съдържа информация за Вашия доход и данъчните удръжки за последната седмица (“CURRENT”) и пълния период на работа в компанията („ГОДИНА ДО ДАТА“ или „YTD“). Информацията в полето “Година до дата” от Вашия последен талон е необходима с цел връщането на данъци.

Трябва да пазите служебните бележки от всички Ваши работи, дори да не сте плащали данъци там, защото ОБЩИЯТ Ви доход трябва да бъде деклариран при връщането на данъците.

Какво е W-2 формулярът?

Този формуляр се издава от работодателя Ви в края на финансовата година (след 31 декември). На този формуляр е посочена информацията относно Вашата печалба и данъчни удръжки за целия период на работа в компанията.

По време на първата седмица от трудовия Ви стаж в САЩ, Вие ще попълните W-4 формуляра (формуляр за данъчни удръжки на наето лице). Уверете се, че сте написали Вашия домашен адрес на формуляра. Трябва да посочите адреса, на който ще можете да получите писма след Нова година. W-2 формулярът ще бъде изпратен на този адрес.

След приключване на работата, моля, уверете се още веднъж, че Вашият работодател има постоянния Ви адрес на живеене в родината Ви. W-2 формулярът ще Ви бъде необходим за връщането на данъците. В съответствие със законите на САЩ, всички работодатели трябва да изпратят W-2 формулярите на работниците си до 15 февруари. Едно копие на W-2 формуляра се изпраща на данъчните служби в САЩ. За да сте сигурни, че Вашият W-2 формуляр няма да се загуби по пощата, можете да помолите да Ви бъде изпратено копие и по имейл.

Регистрация за социално-осигурителен номер

За да сте легално нает на работа в САЩ, Вие се нуждаете от специален номер, наречен Социално Осигурителен Номер (SSN). Той е девет-цифрен номер, издаван от Социално-осигурителната администрация (www.ssa.gov). Написан е на Социално-осигурителната карта.

Спонсориращата програмата Ви организация или работодателят Ви ще ви Ви помогне при регистрацията за социално-осигурителен номер.

Когато сте в САЩ, първото нещо, което трябва да направите, е да се регистрирате за получаване на социално-осигурителен номер, защото ще Ви е необходим за работа. Работодателят Ви ще го използва при плащането на заплатите, удържането на данъци и изпращането на информация до данъчните служби в САЩ за Вашата работа.

Тук можете да откриете най-близкия офис на Социално-осигурителната администрация: https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp
Няколко седмици след регистрацията за социално-осигурителен номер ще Ви бъде издадена социално-осигурителна карта. Тя ще бъде изпратена на адреса, който сте посочили при регистрацията. Трябва да напишете адрес в САЩ, на който имате възможност да получавате писма. Ако не знаете адреса, на който живеете в САЩ, можете да напишете посочите адреса на Вашия работодател.

Не губете социално-осигурителния номер, защото той се издава доживотно. Следващия път, когато пристигнете в САЩ на работа, Вие ще използвате същия номер.

Бъдете предпазливи, когато споделяте своя социално-осигурителен номер на непознати. Това е лична информация, като номер на паспорт или на лична карта, която се дава само на оторизирани лица/институции, за да сте сигурни, че няма да се използва за незаконни дейности.

ПОЯСНЕНИЕ! SSN не се изисква при калкулацията на сумата за връщане. Изисква се само при възстановяване на данъците.
Ако изгубите Вашата социално-осигурителна карта или забравите номера докато сте в САЩ, посетете най-близкия офис на Социално-осигурителната администрация (https://secure.ssa.gov/apps6z/FOLO/fo001.jsp). От офиса ще бъде издадено писмо, потвърждаващо Вашия социално-осигурителен номер. Това писмо може да бъде използвано като алтернативен вариант на изгубената социално-осигурителна карта.

Попълване на формуляр W-4

Попълването на W-4 формуляр (формуляр данъчни удръжки на наето лице) определя какви видове данъци ще бъдат приспаднати от седмичната Ви заплата.

Работодателят ще Ви помоли да попълните този формуляр през първата седмица на Вашата работа. В W-4 формулярът ще трябва да попълните информация за трудовия стаж, който сте имали в САЩ.

Много от работодателите не знаят, че студентите с J-1 виза (като Вас) трябва да попълнят W-4 формуляра по различен начин от гражданите на САЩ. Моля, забележете, че Вашият доход е обект на облагане на данъци, различно от жителите на САЩ, затова инструкциите, дадени на първата страница на W-4 формуляра, не са приложими за Вас.

Разгледайте образец как правилно се попълва формуляр W-4

Когато пишете адреса на този формуляр, Вие трябва да отбележите адрес, на който ще имате възможност да получите писма след като се върнете обратно в родната страна. W-2 формулярът ще бъде изпратен на този адрес. Този W-2 формуляр ще Ви бъде необходим при връщането на данъците Ви.

След приключването на Вашата работа в САЩ, моля, проверете още веднъж, че Вашият работодател има постоянния Ви адрес на местоживеене в родината.

Типове данъци в САЩ

В голяма част от щатите няма местен данък, но в някой все пак се прилага. В различните щати размерът варира , но не е висок.

Федерален данък върху дохода: 10% – 12% от седмичната заплата се удържат като такъв тип данък.

Щатски данък върху дохода: 3% – 6% от седмичната заплата се удържат като такъв тип данък.  Само девет щата нямат такъв тип данък: Аляска, Флорида, Невада, Ню Хемпшър, Южна Дакота, Тенеси, Тексас, Вашингтон, Уайоминг.

Местен данък: много от щатите не прилагат никакви местни данъци. Някои от щатите прилагат местен данък. Размерите на местния данък варират различно, но не са високи.

Социално-осигурителен и здравен данък (познат също като FICA или OASDI) – 7.65% от месечната заплата се удържа като такъв тип данък.

От всеки, работещ легално в САЩ, се изисква да се плащат следните данъци:

Федерален данък върху дохода
Щатски данък върху дохода
Местен данък

Ако сте работили в САЩ под F-1, J-1, M-1 или Q-1 виза, Вие не трябва да плащате социално-осигурителен и здравен данък. Вашият тип виза е написан от дясната страна на печата на визата Ви.

Ако Вашият работодател удържа социално-осигурителен и здравен данък, информирайте го, че Вие сте освободени от този тип данък съгласно точка 8 от IRS публикация 519.