Средна сума за възстановяване

Средната сума надвнесен данък, която нашите клиенти си връщат, е 1072 евро.

Срок

Надвнесени данъци от Германия могат да се връщат за последните 4 години.

Липсващи документи

Ако не разполагате с всички необходими документи от чуждестранните работодатели, можем да ги намерим за Вас.

Продължителност на процедурата

Средно отнема 3-6 месеца от деня на изпращането на документите до данъчните власти.

Процес по връщане на данъци

Ако сте работили в Германия през последните 4 години, имате право да кандидатствате за връщане на данъци. Процедурата с RT Tax е лесна: регистрирате се, получавате необходимите формуляри за попълване, предоставяте ни ги, а ние се погрижваме за останалото!

Средната сума, която нашите клиенти си връщат, е 1072 евро.

Регистрация

Регистрирайте се за връщане на данъци. Веднага след регистрацията ще получите пакет за подаване на документи и допълнителни инструкции. Екипът на RT Tax България ще се свърже с Вас до 24 часа, за да отговори на всички възникнали въпроси. Също така може самостоятелно да изтеглите пакета за подаване на документи. Тук може да видите и попълнен образец. След като го попълните, трябва да набавите всички необходими документи за връщане на данъци.

Необходими документи

Копие на Вашия паспорт или лична карта;

Официални документи, удостоверяващи самоличността и гражданството на притежателя.

Identifikationsnummer (IdNr. или Steuer-ID);

Данъчен идентификационен номер с 11 символа (Identifikationsnummer) се предоставя от Федералната централна данъчна служба за лице, работещо в Германия, след като тоя бъде регистрирано в службата за регистрация на жителите. Номерът може да бъде намерен в писмо от Федералната централна данъчна служба, формуляр Lohnsteuerbescheinigung, фиш за заплати или друг документ, свързан с работата.

Пример:

Identifikationsnummer

Документ Lohnsteuerbescheinigung или последен фиш за заплата от всеки работодател;

Документ Lohnsteuerbescheinigung – документ, който се издава от работодателя, съдържащ информация с общата стойност на дохода и удържаните данъци.

Последен фиш за заплата – документ, съдържащ информация с общата стойност на дохода и удържаните данъци. Обикновено се издава от работодателя с изплащането на заплатата.

Пример:

Lohnsteuerbescheinigung

Удостоверение, издавано за ЕС/ЕИП - заверява се от Национална агенция за приходите (НАП);

Този документ показва доходите Ви в България през годината, за която кандидатствате за връщане на данъци от Германия. Може да изтеглите формуляра от тук.

Договор за наем (Mietvertrag) (ако разполагате с него);
Копия от плащанията за наем, ако работодателят не ги е компенсирал (ако разполагате с тях).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не разполагате с документ Lohnsteuerbescheinigung – няма проблем! Вие все още може да започнете процедурата по данъчно възстановяване. Нашите опитни данъчни специалисти ще набавят липсващите документи.

Подаване на документи

Предоставете ни всички необходими документи. Изберете най-подходящия и удобен за Вас начин:

– Изпратете документите чрез куриерска фирма или препоръчана поща:

RT Tax България
ул. Неразделни 4
София 1164

– Подайте документите в нашия офис.

– Може да изпратите всички документи с Еконт Експрес или Спиди – за наша сметка.

След като получим Вашите документи, ще започнем с процедурата по данъчно възстановяване. Може да следите процеса чрез онлайн акаунт, създаден специално за Вас. Когато чуждестранната данъчна администрация възстанови надвнесените Ви данъци, ние ще приспаднем комисионата за услугата и ще преведем парите по предоставена от Вас лична банкова сметка.

Други услуги

Ако сте работили в Германия, може да се възползвате от услугата за получаване на детски надбавки. Ако един от родителите работи/е работил в Германия, а другият живее заедно с детето в страна от Европейското икономическо пространство (ЕИП), детето има право на тези помощи. Екипът на RT Tax може да Ви помогне да получите детски надбавки от Германия.

Детски надбавки (Kindergeld)

Сумата за детските надбавки е 250 евро на месец. Това е сумата, която ще получавате, ако не получавате детски надбавки в България. Обикновено немската социална служба (Familienkasse) изплаща разликата (немското обезщетение минус българското обезщетение = размера на обезщетението, което ще получите).

Кой може да кандидатства за детски надбавки?

Право на детски надбавки има семейство, при което поне единият родител работи (или е работил) в Германия, а другият живее с детето в държава от Европейското икономическо пространство (ЕИП). Всички деца имат право на обезщетения до навършване на 25-годишна възраст, ако все още учат.

Документи от работодател:

• Удостоверение от работодателя (Bescheinigung des Arbeitgebers);
• Последните 6 фиша за заплата;
• Копие от трудовия договор в Германия (Arbeitsvertrag). Забележка: ако не разполагате с него, процедурата по получаване на детски надбавки ще отнеме повече време;

Ако е възможно, моля предоставете
• Годишен отчет за доходите (Lohnsteuerbescheinigung);
Удостоверение за пребиваване в Германия във всякаква форма, която можете да предоставите.

Вашите лични документи:
• Копия на паспорт или лична карта на двамата родители;
• Формуляр А – копие на многоезичен акт за раждане на детето (децата);
• Формуляр B – копие на многоезично удостоверение за сключен граждански брак;
Удостоверение за гражданско състояние за предоставяне на семейни обезщетения, ако сте разведени или нямате сключен граждански брак;
• Ако детето ви е пълнолетно или предстои да стане пълнолетно, трябва да представите удостоверение от учебното заведение. Удостоверението трябва да посочва датата на записване на детето и очакваната дата на напускане на учебното заведение или приключване на обучението. Това удостоверение трябва да бъде преведено на немски или английски език и заверено от преводаческа агенция. Университетите също издават такива удостоверения на английски език.

Ако не разполагате с удостоверение от Вашия работодател (Bescheinigung des Arbeitgebers), можем да изпратим запитване до Вашия работодател. Тази допълнителна услуга струва 20 EUR. Всички останали документи трябва да предоставите сами.

 

Цена на услугата: 240 лева за едно дете. За всяко следващо дете: 160 лева. Цена за подновяване на услугата: 80 лева.

Полезна информация:

• За да получавате детски надбавки, трябва да декларирате данък върху доходите си в Германия (да подадете данъчна декларация). Това е предварително условие за получаване на обезщетението.
• Ако вече сте подали заявление за получаване на детски надбавки, трябва да ни информирате за всички промени относно работата ви в Германия. Това е особено важно, ако сте прекратили трудовото си правоотношение. В противен случай, Familienkasse ще поиска да върнете надплатените обезщетения.
• Немската социална служба (Familienkasse) решава дали ще получавате детски надбавки. RT Tax не носи отговорност за това колко бързо ще бъде взето решението или какъв размер на обезщетението ще бъде отпуснат.
• Необходимо е да сте подали заявление за получаване на детски надбавки в България и да предоставите преведено на немски или английски език и заверено от преводаческа агенция удостоверение за това. Удостоверението трябва да включва: дата на подаване; име и дата на раждане на детето (децата); сума и период на получените помощи (ако се изплащат или са изплащани); има ли отказ за получаване на детски надбавки и причина за това.
• Ако получавате детски надбавки в България, не трябва да подавате заявление за прекратяването им. В противен случай немската социална служба (Familienkasse) ще изплати само разликата или ще откаже изплащането.
• В някои случаи, немската социална служба (Familienkasse) може да изискат допълнително да бъде преодставено Удостоверение за настоящ адрес.
• Ако детето работи, не трябва да е повече от 20 часа на седмица.

 

Регистрирация за детски надбавки

ГАРАНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО!

Всички документи на нашите клиенти се обработват чрез одобрена от немските данъчни власти система за електронно подаване

Със системата за електронно подаване:
- Парите се получават по-бързо
- Всички документи се изпращат онлайн
- Данъчните обработват по-бързо документите

Имате ли въпроси?

Ние ще Ви отговорим!

Какво представлява подаването на данъчна декларация и възстановяването на данъци?

В данъчната декларация се съдържа информацията за доходите и данъците, която данъкоплатецът предоставя на данъчните власти след края на данъчната година.
След подаване на данъчна декларация, повечето от нашите клиенти имат право на възстановяване на данъци в резултат на прилагане на различни данъчни облекчения.

Колко данъци мога да си възстановя?

Размерът на възстановените данъци зависи от фактори като общ доход, размер на платените данъци, период на работа в чужбина, родна страна и др. Можете да използвате нашия онлайн калкулатор, за да проверите колко данъци можете да си върнете обратно. Важно е да се спомене, че окончателният размер на сумата се определя от местните данъчни власти и се възстановяват само надвнесените данъци.

Ще загубя ли социалните помощи и пенсията си, ако възстановя данъците си?

Възстановяването на данъци не оказва влияние върху бъдещите възможности за работа в чужбина, пенсията и други социални придобивки. По време на процеса не се възстановява нито един от социалноосигурителните данъци, а само данък общ доход.

Мога ли да възстановя данъците си, ако съм работил само няколко месеца?

Можете да възстановите данъците си, дори ако сте работили само няколко месеца (краткосрочен договор, сезонна работа и т.н.). Процедурата за възстановяване на данъци започва след края на финансовата година.

Как ще получа парите си?

Ще получите парите си по банковата сметка, която сте ни предоставили по време на попълването на регистрационния формуляр. Използваме услугите на лицензирани компании за парични преводи, за да гарантираме, че възстановените от данъчните власти суми ще се преведат по банковата Ви сметка безопасно и бързо.

Задължително ли е да подам данъчна декларация, ако съм работил в Германия?

Това зависи от дохода и вида на заетостта. Най-добрият начин да се уверите дали сте задължени да подадете данъчна декларация е да направите безплатна консултация с нашите специалисти и ние ще разгледаме Вашия индивидуален случай.

Какво да правя, ако не разполагам с всички необходими документи?

Повечето документи могат да бъдат набавени и все още можете да започнете процедурата по подаване на данъчна декларация. Моля, свържете се с нашите експерти и ние ще набавим липсващите документи.

Колко време отнема възстановяването на данъци?

Веднага след като получим всички необходими документи от клиента, ние ги преглеждаме, изготвяме данъчната декларация и изпращаме до данъчната служба във възможно най-кратък срок. След това времето за обработка зависи единствено от процесите на данъчната служба. Обикновено това отнема 3-6 месеца от датата на изпращане на данъчната декларация.

Каква е таксата за услугата?

RT Tax няма предварителни или скрити такси, което означава, че не Ви струва нищо да се свържете с нас и да подадете заявление за възстановяване на данъци. Комисионата се удържа едва след успешното възстановяване на данъците.

Таксата за възстановяване на данъци от Германия зависи от сумата, която трябва да бъде възстановена: 16% от сумата на възстановените данъци, но не по-малко от 79 евро.
Ако Ви липсва документ Lohnsteuerbescheinigung и е необходимо търсенето му, се начислява допълнителна такса от 20 евро.

Услугата за получаване на детски надбавки от Германия е 240 лева за едно дете, като за всяко следващо дете се заплаща допълнителна такса от 160 лева. Ако Ви липсва документ Lohnsteuerbescheinigung или Arbeitgeberbescheinigung и е необходимо търсенето му, се начислява допълнителна такса от 20 евро. Комисионата се заплаща предварително.

Трябва ли да платя за услугата, ако няма сума за възстановяване?

Ако няма сума за възстановяване, можете да прекратите процеса безплатно. Имайте предвид, че в някои случаи е задължително да подадете данъчна декларация, като неизпълнението на това задължение може да доведе до глоби и лихви. Ако няма сума за възстановяване, но трябва да подадете данъчна декларация, ние можем да го направим, ако ни заплатите предварително такса за услугата.

За колко години назад могат да се възстановят данъци от Германия?

Надвнесени данъци от Германия могат да се връщат за последните 4 години.

Не намерихте отговора? Свържете се с нас!

Специалистите на RT Tax са готови да направят безплатна професионална консултация