Средна сума за възстановяване

Средната сума надвнесен данък, която нашите клиенти си връщат, е 1072 евро.

Срок

Надвнесени данъци от Германия могат да се връщат за последните 4 години.

Липсващи документи

Ако не разполагате с всички необходими документи от чуждестранните работодатели, можем да ги намерим за Вас.

Продължителност на процедурата

Средно отнема 3-6 месеца от деня на изпращането на документите до данъчните власти.

Процес по връщане на данъци

Ако сте работили в Германия през последните 4 години, имате право да кандидатствате за връщане на данъци. Процедурата с RT Tax е лесна: регистрирате се, получавате необходимите формуляри за попълване, предоставяте ни ги, а ние се погрижваме за останалото!

Средната сума, която нашите клиенти си връщат, е 1072 евро.

Регистрация

Регистрирайте се за връщане на данъци. Веднага след регистрацията ще получите пакет за подаване на документи и допълнителни инструкции. Екипът на RT Tax България ще се свърже с Вас до 24 часа, за да отговори на всички възникнали въпроси. Също така може самостоятелно да изтеглите пакета за подаване на документи. Тук може да видите и попълнен образец. След като го попълните, трябва да набавите всички необходими документи за връщане на данъци.

Необходими документи

Копие на Вашия паспорт или лична карта;

Официални документи, удостоверяващи самоличността и гражданството на притежателя.

Identifikationsnummer (IdNr. или Steuer-ID);

Данъчен идентификационен номер с 11 символа (Identifikationsnummer) се предоставя от Федералната централна данъчна служба за лице, работещо в Германия, след като тоя бъде регистрирано в службата за регистрация на жителите. Номерът може да бъде намерен в писмо от Федералната централна данъчна служба, формуляр Lohnsteuerbescheinigung, фиш за заплати или друг документ, свързан с работата.

Пример:

Identifikationsnummer

Документ Lohnsteuerbescheinigung или последен фиш за заплата от всеки работодател;

Документ Lohnsteuerbescheinigung – документ, който се издава от работодателя, съдържащ информация с общата стойност на дохода и удържаните данъци.

Последен фиш за заплата – документ, съдържащ информация с общата стойност на дохода и удържаните данъци. Обикновено се издава от работодателя с изплащането на заплатата.

Пример:

Lohnsteuerbescheinigung

Удостоверение, издавано за ЕС/ЕИП - заверява се от Национална агенция за приходите (НАП);

Този документ показва доходите Ви в България през годината, за която кандидатствате за връщане на данъци от Германия. Може да изтеглите формуляра от тук.

Договор за наем (Mietvertrag) (ако разполагате с него);
Копия от плащанията за наем, ако работодателят не ги е компенсирал (ако разполагате с тях).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не разполагате с документ Lohnsteuerbescheinigung – няма проблем! Вие все още може да започнете процедурата по данъчно възстановяване. Нашите опитни данъчни специалисти ще набавят липсващите документи.

Подаване на документи

Предоставете ни всички необходими документи. Изберете най-подходящия и удобен за Вас начин:

– Изпратете документите чрез куриерска фирма или препоръчана поща:

RT Tax
София 1407
ул. Kапитан Тодор Ночев 32
офис 1

– Подайте документите в нашия офис: София 1407, ул. Kапитан Тодор Ночев 32, офис 1.

– Може да изпратите всички документи за наша сметка с Еконт Експрес до офис Кемпински, София. Може да подадете документите във всеки офис на Еконт Експрес или да заявите куриер на 0 7001 7300.

След като получим Вашите документи, ще започнем с процедурата по данъчно възстановяване. Може да следите процеса чрез онлайн акаунт, създаден специално за Вас. Когато чуждестранната данъчна администрация възстанови надвнесените Ви данъци, ние ще приспаднем комисионата за услугата и ще преведем парите по предоставена от Вас лична банкова сметка.

Други услуги

Ако сте работили в Германия, може да се възползвате от услугата за получаване на детски надбавки. Ако един от родителите работи/е работил в Германия, а другият живее заедно с детето в страна от Европейското икономическо пространство (ЕИП), детето има право на тези помощи. Екипът на RT Tax може да Ви помогне да получите детски надбавки от Германия.

Детски надбавки

Детски надбавки (Kindergeld) се полагат на деца до навършването им на 25 години (ако детето не работи и е все още студент/ка). Целта на детските надбавки е да подпомогнат финансово родителите при отглеждането на децата.

Стойност на детските помощи: ако имате едно или две деца, на всяко дете се полагат по 219 евро на месец; третото дете има право на 225 евро месечно, а за всяко следващо се отпускат по 250 евро на месец.

Необходими документи:

Документи от работодател:
• Копие от документа Lohnsteuerbescheinigung или последните 6 фиша за заплата от работодателя. Ако не разполагате с тях, можем да предложим услуга по изискването им от вашия работодател;
• Оригиналния документ Arbeitgeberbescheinigung от работодател;
• Копие от трудовия договор в Германия (Arbeitsvertrag). Забележка: ако не разполагате с него, процедурата по получаване на детски надбавки ще отнеме повече време;

Документи от немските власти:
• Копия на документите за регистриране и отписване в Германия (Anmeldung/Abmeldung). Ако не разполагате с тези документи, трябва да предоставите пълен и точен адрес в Германия и копие от договор за наем или документ от работодателя, потвърждаващ адресът ви по време на престоя в Германия;

Вашите лични документи:
• Копие от договор за наем в Германия (Mietvertrag) или документ от работодателя, потвърждаващ адресът ви по време на престоя в Германия. Забележка: ако не разполагате с него, процедурата по получаване на детски надбавки ще отнеме повече време;
• Копия на паспорт или лична карта на двамата родители;
• Копие от удостоверение за брак (преведено от агенция за преводи);
• Копие на акт за раждане на детето/децата (преведени от агенция за преводи);
• Копие на паспорт или лична карта на детето/децата (ако има такива);
• Ако Вашето дете е на възраст между 18 и 25 години, се изисква диплома за завършено средно образование или удостоверение от висшето учебно заведение (преведени от агенция за преводи, оригинални документи);

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не разполагате с документи Arbeitgeberbescheinigung и/или Lohnsteuerbescheinigung, ние можем да ги изискаме по служебен път от Вашия работодател. Всички останали документи трябва Вие да ни предоставите.

Срок: Имате право да получите детски надбавки от Германия за последните 6 месеца.

Цена на услугата: 240 лв. Ако кандидатствате за две или повече деца, за всяко дете се доплаща допълнително 160 лв. Ако не разполагате с документи Lohnsteuerbescheinigung и/или Arbeitgeberbescheinigung, ще е необходимо ние да ги изискваме от работодателя, за което се начислява допълнителна такса от 40 лв за всяко едно извършено търсене на по-горе посочените формуляри. В случай че услугата е подновена, таксата е 80 лв.

Полезна информация:

• За да кандидатствате за детски надбавки от Германия, първо трябва да подадете немска данъчна декларация. Ако все още не сте я подали, ще трябва ние да го направим, преди да започнем процедурата за детски надбавки. Ако сте започнали работа в Германия сега, можем да кандидатстваме за детски надбавки, но ще трябва да подадем данъчна декларация след края на годината.

• Ако приключите работа в Германия, Вие трябва да информирате Службата по семейни добавки (Familienkasse), че вече не Ви се полагат детски надбавки. Ако прекратите трудовоправни отношения в Германия, а продължавате да получавате детски помощи, след време може да се образува дълг за погасяване към Службата по семейни добавки.

• Предвид на срока за получаване детски от Германия, Вие имате право на помощи за предходни месеци. Надбавките се изплащат наведнъж, когато Службата по семейни добавки потвърди, че отговаряте на всички условия за получаване на детски надбавки.

• Службата по семейни добавки (Familienkasse) взима решение дали имате право на детски надбавки от Германия. Компания RT Tax не носи отговорност за продължителността на процеса, финалното решение и отпуснатата стойност на детски надбавки от Familienkasse.

Регистрирация за детски надбавки

ГАРАНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО!

Всички документи на нашите клиенти се обработват чрез одобрена от немските данъчни власти система за електронно подаване

Със системата за електронно подаване:
- Парите се получават по-бързо
- Всички документи се изпращат онлайн
- Данъчните обработват по-бързо документите

Имате ли въпроси?

Ние ще Ви отговорим!

Мога ли да си върна всички данъци, които са ми удържани в Германия?

Ако годишният Ви доход в Германия не надвишава необлагаемия минимум, Вие бихте могли да възвърнете пълния размер на удържания данък общ доход. Ако годишният Ви доход надвишава необлагаемия минимум, имате право да възвърнете само надвнесената част от данък общ доход.

Колко време отнема процедурата по данъчно възстановяване?

Процесът обикновено продължава в рамките на 3 до 6 месеца, като това зависи от експедитивността на данъчните власти в Германия. Когато получим Вашите документи, ние ще ги обработим, ще подготвим данъчната декларация и ще изпратим всичко необходимо до немската данъчна администрация във възможно най-кратък срок.

Какво да правя, ако нямам всички необходими документи?

Ако не разполагате с формуляри Lohnsteuerbescheinigung, Вие все още може да започнете процедурата по данъчно възстановяване. Ние ще набавим липсващите документи, като осъществим контакт с Вашия чуждестранен работодател.

Каква е цената на услугата?

RT Tax няма предварителни и скрити такси, което означава, че не губите нищо, ако кандидатствате за връщане на надвнесени данъци. Комисионата се заплаща, едва когато процесът приключи успешно. Таксата за обслужване Вие ще платите, когато получите данъците си обратно.

Ние таксуваме 16% от връщаната сума, но минималната ни такса е 79 евро. Ако Ви липсва документ Lohnsteuerbescheinigung, се начислява допълнителна такса от 20 евро.

Услугата – получаване на детски надбавки от Германия – струва 240 лева за едно дете. За всяко следващо дете се заплаща допълнително такса на стойност 160 лева. Възстановяването на документи Lohnsteuerbescheinigung и/или Arbeitgeberbescheinigung е 40 лв за всяко едно извършено търсене. Комисионата се заплаща предварително.

За кои години мога да кандидатствам за връщане на надвнесени данъци?

Надвнесени данъци от Германия могат да се връщат за последните четири години.

Не намерихте отговора? Свържете се с нас!

Специалистите на RT Tax са готови да направят безплатна професионална консултация