ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ ОТ НИДЕРЛАНДИЯ

Регистрация Данъчен калкулатор

Средна сума за възстановяване

Средната сума надвнесен данък, която нашите клиенти си връщат от Холандия, е 975 евро.

Срок

Надвнесени данъци от Холандия могат да се връщат за последните 5 години.

Липсващи документи

Ако не разполагате с всички необходими документи от чуждестранните работодатели, можем да ги намерим за Вас.

Продължителност на процедурата

Процесът по връщане на данъци от Холандия отнема от 3 до 7 месеца.

Процес по връщане на данъци

Ако сте работили в Холандия през последните 5 години, имате право да кандидатствате за връщане на данъци. Процедурата с RT Tax е лесна: регистрирате се, получавате необходимите формуляри за попълване, предоставяте ни ги, а ние се погрижваме за останалото!

Регистрация

Регистрирайте се за връщане на данъци. Веднага след регистрацията ще получите пакет за подаване на документи и допълнителни инструкции. Екипът на RT Tax България ще се свърже с Вас до 24 часа, за да отговори на всички възникнали въпроси. Също така може самостоятелно да изтеглите пакета за подаване на документи. Тук може да видите и попълнен образец. След като го попълните, трябва да набавите всички необходими документи за връщане на данъци.

Необходими документи

Копие на Вашия паспорт или лична карта;

Официални документи, удостоверяващи самоличността и гражданството на притежателя.

Формуляри Jaaropgave или последни фишове за заплата от всеки работодател;

Jaaropgave e документ, който се издава от работодателя и съдържа информация за удържаните данъци и получените доходи. Последният фиш за заплата показва целия доход и всички платени данъци, откакто служителят е бил нает на работа или от началото на данъчната година.

Примери:

Jaaropgave

Last Payslip

BSN/SoFi номер;

Това е социално осигурителен номер. Ако не разполагате с документ, където е посочен BSN/SoFi номер, но знаете Вашия номер, е достатъчно да го напишете на формуляра за подаване на документи.

Примери:

SoFI

Удостоверение за доходи

Това е документ, съдържащ информация за Вашите доходи. Формулярът трябва да се принтира двустранно в 2 екземпляра (едно копие, попълнено на български и едно копие, попълнено с латински букви). От ваша страна се попълват 1 , 2 , 3 и 4 точка от формуляра. 5 точка се попълва от НАП. Трябва да ни предоставите един оригинал на завереното от НАП удостоверение. Не е необходимо да издавате такова удостоверение, ако Вашият доход в България за съответната година е повече от 10 % от годишния Ви доход (от Холандия и България взети заедно).В допълнение, трябва да попълните и представите пред НАП удостоверение за местно лице (в два екземпляра). Може да изтеглите удостоверение за доходи на български и английски език, както и удостоверение за местно лице от тук:

Удостоверение за доходи 2022
Удостоверение за доходи 2021
Удостоверение за доходи 2020
Удостоверение за доходи 2019
Удостоверение за доходи 2018

Oписание

Удостоверение за местно лице

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не разполагате с Jaaropgave – няма проблем! Вие все още може да започнете процедурата по данъчно възстановяване. Нашите опитни данъчни специалисти ще набавят липсващите документи.

Подаване на документи

Предоставете ни всички необходими документи. Изберете най-подходящия и удобен за Вас начин:

– Изпратете документите чрез куриерска фирма или препоръчана поща:

RT Tax
София 1407
ул. Kапитан Тодор Ночев 32
офис 1

– Подайте документите в нашия офис: София 1407, ул. Kапитан Тодор Ночев 32, офис 1.

– Може да изпратите всички документи за наша сметка с Еконт Експрес до офис Кемпински, София. Може да подадете документите във всеки офис на Еконт Експрес или да заявите куриер на 0 7001 7300.

След като получим Вашите документи, ще започнем с процедурата по данъчно възстановяване. Може да следите процеса чрез онлайн акаунт, създаден специално за Вас. Когато чуждестранната данъчна администрация възстанови надвнесените Ви данъци, ние ще приспаднем комисионата за услугата и ще преведем парите по предоставена от Вас лична банкова сметка.

Други услуги

Ако сте работили в Холандия, Вие имате право на компенсация за здравна застраховка. Също така може да се възползвате и от другите ни услуги. Екипът на RT Tax ще Ви предостави цялата информация и ще Ви помогне да попълните необходимите документи.

Компенсация за здравна застраховка

Ако сте закупили здравна застраховка в Холандия (Zorgtoeslag), можете да си върнете част от сумата, която сте заплатили. Според законодателството за здравно осигуряване, лица, живеещи в Холандия, които работят и плащат данък общ доход, трябва задължително да имат здравна застраховка. Със здравна карта, издадена от Вашата родна страна от ЕС, имате право само да живеете, но не и да работите в Холандия. (такава здравна карта може да се издаде в страните от ЕС и Швейцария).

Размер на компенсацията: Размерът на компенсацията варира всяка година и зависи от Вашия доход през съответната година: до 111 евро на месец, ако годишният Ви доход не надвишава 32 000 евро.

Необходими документи:

 • Копие на паспорт или лична карта;
 • Формуляри Jaaropgave или последни фишове за заплата от всеки работодател;
 • BSN/SoFi номер (ако не разполагате с документ за издаден BSN/SoFi номер, но знаете номера си, достатъчно е просто да го попълните на пакета за подаване на документи);
 • Копие на здравната карта или застрахователната полица


ВАЖНО: Трябва да предоставите всички документи за компенсация за 2022 г. до 01.09.2023. По-късно не се приемат.

Продължителност на процедурата: Обикновено, компенсацията за здравна застраховка се получава в рамките на 3-4 месеца, но данъчната администрация може да вземе финално решение и до 1 година след получаването на документите.

Цена на услугата: 16 % от сумата, но не по-малко от 79 евро.

 

Детски надбавки

Ако желаете да получавате детски надбавки (Kinderbijslag) от Холандия, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да имате деца до 18 години;
 • Да сте работили в Холандия в продължение на повече от 6 месеца;
 • Работодателят редовно да е плащал осигуровките Ви.

Размер на надбавките: плащанията са на тримесечие и зависят от възрастта на детето. Размерът на детските помощи варира всяка година. От януари 2023 са в сила следните суми:

269,75 евро на тримесечие за деца на възраст 0-5 г.;
327,56 евро за деца между 6 и 11 г.;
385,37 евро за деца от 12 до 17 г.

Ако получавате детски надбавки в България, стойността им ще бъде приспадната и Вие ще получите само разликата. Когато излезе становище, че Ви се полагат детски надбавки от Холандия, парите се превеждат всяко тримесечие директно по Ваша лична банкова сметка.

Необходими документи:

 • Копие на Вашия паспорт или лична карта;
 • Копие на паспорт или лична карта на съпруг/а;
 • Копие на паспорт или лична карта на детето/децата или акт за раждане на детето/децата;
 • Копие от удостоверение за брак (ако родителите имат сключен граждански брак);
 • В случай че плащате издръжка на детето си, извлечение от банката, което доказва това за последните 12 месеца

Продължителност на процедурата: процесът продължава от 2 до 12 месеца.

Цена на услугата: Таксата за услугата е 280 лева, независимо от броя на децата.

ВАЖНО: Имате право да кандидатствате за детски надбавки за период от 1 година. Нямате право да получите детски за предходни години. Ако получавате детски надбавки от друга страна, ще Ви бъде изплатена разликата между сумата, изчислена от Холандия и помощите, които вече сте получили от другата държава.

ВАЖНО: Трябва да информирате съответната институция в Холандия (BELASTINGDIENST/ TOESLAGEN DEPARTEMENT)относно настъпили значителни промени, които могат да повлияят на размера на детските надбавки (напр., значително нарастване на дохода на семейството, напускане на Холандия, развод и др.) в рамките на 4 седмици.

Регистрирация за детски надбавки

Получаване на BSN номер за съпруг/а

Ако желаете данъчната администрация да вземе предвид данните на Вашия/ата съпруг/а по време на обработката на документите Ви, съпругът/ата трябва да има социално осигурителен номер.

Необходими документи:

 • Копие на лична карта или паспорт;
 • Декларация за постоянно пребиваване в Република България;
 • Копие на удостоверение за брак (придружено с официален превод на английски език).

Продължителност на процедурата: получаването на социално осигурителен номер отнема 1-2 месеца.

Цена на услугата: получаването на BSN/SoFi номер за Вашия/ата съпруг/а струва 129 лева.

Подаване на нулева данъчна декларация

Ако получите известие от данъчната администрация, че трябва да подадете данъчна декларация, или получите бланка за декларация, задължително трябва да подадете данъчната декларация до датата, посочена от данъчните власти. Ако не го направите навреме, ще Ви бъде наложена глоба, която започва от 220 евро. Ако не сте работили в Холандия през тази година, ние можем да подадем нулева данъчна декларация и данъчната администрация не би трябвало да има повече изисквания. Ако не сте плащали всичките си данъци през тази година, Вие сте задължени да изплатите разликата след получено известие от холандската данъчна администрация.

Необходими документи:

 • Копие на паспорт или лична карта;
 • Формуляр Jaaropgave или последни фишове за заплата от всеки работодател;
 • BSN/SoFi номер.

Цена на услугата: Подаването на нулева данъчна декларация струва 159 лева.

Издаване на формуляр U1 (познат преди като E301)

Ако желаете да получавате обезщетение за безработица, след като се върнете в България, обикновено се изисква да предоставите формуляр U1 в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Ние можем да подадем документи за издаването на този документ, като за целта са ни необходими копие от паспорт/лична карта и BSN/SoFi номер. Получаването на формата отнема около 2 месеца.

Цена на услугата: 90 лева.

ГАРАНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО!

Всички документи на нашите клиенти се обработват чрез одобрена от Нидерландия данъчни власти система за електронно подаване

Със системата за електронно подаване:
- Парите се получават по-бързо
- Всички документи се изпращат онлайн
- Данъчните обработват по-бързо документите

Имате ли въпроси?

Ние ще Ви отговорим!

Мога ли да си върна всички данъци, които са ми удържани в Холандия?

Сумата за възстановяване засиси от фактори като платени данъци, период на работа и доходи в родната страна. Цялата стойност на удържания данък общ доход в Холандия може да се върне, само ако отговаряте на изискванията.

Колко време отнема процедурата по данъчно възстановяване?

Процесът обикновено продължава в рамките на 3 до 7 месеца, като това зависи от експедитивността на данъчните власти в Холандия. Когато получим Вашите документи, ние ще ги обработим, ще подготвим данъчната декларация и ще изпратим всичко необходимо до холандската данъчна администрация във възможно най-кратък срок.

Какво да правя, ако нямам всички необходими документи?

Ако не разполагате с формуляри Jaaropgave, Вие все още може да започнете процедурата по данъчно възстановяване. Ние ще набавим липсващите документи, като осъществим контакт с Вашия чуждестранен работодател.

Каква е цената на услугата?

RT Tax няма предварителни и скрити такси, което означава, че не губите нищо, ако кандидатствате за връщане на надвнесени данъци. Комисионата се заплаща, едва когато процесът приключи успешно.

Таксата за услугата зависи от стойността на надвнесения данък: 16%, но не по-малко от 79 евро. Ако Ви липсва формуляр Jaaropgave и е необходимо търсене на този документ, се начислява допълнителна такса от 20 евро.

За кои години мога да кандидатствам за връщане на надвнесени данъци?

Имате право да върнете надвнесени данъци за последните 5 години.

Не намерихте отговора? Свържете се с нас!

Специалистите на RT Tax са готови да направят безплатна професионална консултация