ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ ОТ НИДЕРЛАНДИЯ

Регистрация Данъчен калкулатор

Средна сума за възстановяване

Средната сума надвнесен данък, която нашите клиенти си връщат от Холандия, е 975 евро.

Срок

Надвнесени данъци от Холандия могат да се връщат за последните 5 години.

Липсващи документи

Ако не разполагате с всички необходими документи от чуждестранните работодатели, можем да ги намерим за Вас.

Продължителност на процедурата

Процесът по връщане на данъци от Холандия отнема от 3 до 7 месеца.

Процес по връщане на данъци

Ако сте работили в Холандия през последните 5 години, имате право да кандидатствате за връщане на данъци. Процедурата с RT Tax е лесна: регистрирате се, получавате необходимите формуляри за попълване, предоставяте ни ги, а ние се погрижваме за останалото!

Регистрация

Регистрирайте се за връщане на данъци. Веднага след регистрацията ще получите пакет за подаване на документи и допълнителни инструкции. Екипът на RT Tax България ще се свърже с Вас до 24 часа, за да отговори на всички възникнали въпроси. Също така може самостоятелно да изтеглите пакета за подаване на документи. Тук може да видите и попълнен образец. След като го попълните, трябва да набавите всички необходими документи за връщане на данъци.

Необходими документи

Копие на Вашия паспорт или лична карта;

Официални документи, удостоверяващи самоличността и гражданството на притежателя.

Формуляри Jaaropgave или последни фишове за заплата от всеки работодател;

Jaaropgave e документ, който се издава от работодателя и съдържа информация за удържаните данъци и получените доходи. Последният фиш за заплата показва целия доход и всички платени данъци, откакто служителят е бил нает на работа или от началото на данъчната година.

Примери:

Jaaropgave

Last Payslip

BSN/SoFi номер;

Това е социално осигурителен номер. Ако не разполагате с документ, където е посочен BSN/SoFi номер, но знаете Вашия номер, е достатъчно да го напишете на формуляра за подаване на документи.

Примери:

BSN/SoFi номер

Удостоверение за доходи

Това е документ, съдържащ информация за Вашите доходи. Формулярът трябва да се принтира двустранно в 2 екземпляра (едно копие, попълнено на български и едно копие, попълнено с латински букви). От ваша страна се попълват 1 , 2 , 3 и 4 точка от формуляра. 5 точка се попълва от НАП. Трябва да ни предоставите един оригинал на завереното от НАП удостоверение. Не е необходимо да издавате такова удостоверение, ако Вашият доход в България за съответната година е повече от 10 % от годишния Ви доход (от Холандия и България взети заедно).В допълнение, трябва да попълните и представите пред НАП удостоверение за местно лице (в два екземпляра). Може да изтеглите удостоверение за доходи на български и английски език, както и удостоверение за местно лице от тук:

Удостоверение за доходи 2023
Удостоверение за доходи 2022
Удостоверение за доходи 2021
Удостоверение за доходи 2020
Удостоверение за доходи 2019

Oписание

Удостоверение за местно лице

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не разполагате с Jaaropgave – няма проблем! Вие все още може да започнете процедурата по данъчно възстановяване. Нашите опитни данъчни специалисти ще набавят липсващите документи.

Подаване на документи

Предоставете ни всички необходими документи. Изберете най-подходящия и удобен за Вас начин:

– Изпратете документите чрез куриерска фирма или препоръчана поща:

RT Tax България
ул. Неразделни 4
София 1164

– Подайте документите в нашия офис.

– Може да изпратите всички документи с Еконт Експрес или Спиди – за наша сметка.

След като получим Вашите документи, ще започнем с процедурата по данъчно възстановяване. Може да следите процеса чрез онлайн акаунт, създаден специално за Вас. Когато чуждестранната данъчна администрация възстанови надвнесените Ви данъци, ние ще приспаднем комисионата за услугата и ще преведем парите по предоставена от Вас лична банкова сметка.

Други услуги

Ако сте работили в Холандия, Вие имате право на компенсация за здравна застраховка. Също така може да се възползвате и от другите ни услуги. Екипът на RT Tax ще Ви предостави цялата информация и ще Ви помогне да попълните необходимите документи.

Компенсация за здравна застраховка

Ако сте закупили здравна застраховка в Холандия (Zorgtoeslag), можете да си върнете част от сумата, която сте заплатили. Според законодателството за здравно осигуряване, лица, живеещи в Холандия, които работят и плащат данък общ доход, трябва задължително да имат здравна застраховка. Със здравна карта, издадена от Вашата родна страна от ЕС, имате право само да живеете, но не и да работите в Холандия. (такава здравна карта може да се издаде в страните от ЕС и Швейцария).

Размер на компенсацията: Размерът на компенсацията варира всяка година и зависи от Вашия доход през съответната година: до 154 евро на месец, ако годишният Ви доход не надвишава 39 000 евро.

Необходими документи:

 • Копие на паспорт или лична карта;
 • Формуляри Jaaropgave или последни фишове за заплата от всеки работодател;
 • BSN/SoFi номер (ако не разполагате с документ за издаден BSN/SoFi номер, но знаете номера си, достатъчно е просто да го попълните на пакета за подаване на документи);
 • Копие на здравната карта или застрахователната полица


ВАЖНО: Трябва да предоставите всички документи за компенсация за 2023 г. до 01.09.2024. По-късно не се приемат.

Продължителност на процедурата: Обикновено, компенсацията за здравна застраховка се получава в рамките на 3-4 месеца, но данъчната администрация може да вземе финално решение и до 1 година след получаването на документите.

Цена на услугата: 16 % от сумата, но не по-малко от 79 евро.

 

Детски надбавки

Ако желаете да получавате детски надбавки (Kinderbijslag) от Холандия, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Да имате деца до 18 години;
 • Да сте работили в Холандия в продължение на повече от 6 месеца;
 • Работодателят редовно да е плащал осигуровките Ви.

Размер на надбавките: плащанията са на тримесечие и зависят от възрастта на детето. Размерът на детските помощи варира всяка година. От януари 2024 са в сила следните суми:

279,49 евро на тримесечие за деца на възраст 0-5 г.;
339,38 евро за деца между 6 и 11 г.;
399,27 евро за деца от 12 до 17 г.

Ако получавате детски надбавки в България, стойността им ще бъде приспадната и Вие ще получите само разликата. Когато излезе становище, че Ви се полагат детски надбавки от Холандия, парите се превеждат всяко тримесечие директно по Ваша лична банкова сметка.

Необходими документи:

 • Копие на Вашия паспорт или лична карта;
 • Копие на паспорт или лична карта на съпруг/а;
 • Копие на паспорт или лична карта на детето/децата или акт за раждане на детето/децата;
 • Копие от удостоверение за брак (ако родителите имат сключен граждански брак);
 • В случай че плащате издръжка на детето си, извлечение от банката, което доказва това за последните 12 месеца

Продължителност на процедурата: процесът продължава от 2 до 12 месеца.

Цена на услугата: Таксата за услугата е 280 лева, независимо от броя на децата.

ВАЖНО: Имате право да кандидатствате за детски надбавки за период от 1 година. Нямате право да получите детски за предходни години. Ако получавате детски надбавки от друга страна, ще Ви бъде изплатена разликата между сумата, изчислена от Холандия и помощите, които вече сте получили от другата държава.

ВАЖНО: Трябва да информирате съответната институция в Холандия (BELASTINGDIENST/ TOESLAGEN DEPARTEMENT)относно настъпили значителни промени, които могат да повлияят на размера на детските надбавки (напр., значително нарастване на дохода на семейството, напускане на Холандия, развод и др.) в рамките на 4 седмици.

Регистрирация за детски надбавки

Получаване на BSN номер за съпруг/а

Ако желаете данъчната администрация да вземе предвид данните на Вашия/ата съпруг/а по време на обработката на документите Ви, съпругът/ата трябва да има социално осигурителен номер.

Необходими документи:

 • Копие на лична карта или паспорт;
 • Декларация за постоянно пребиваване в Република България;
 • Копие на удостоверение за брак (придружено с официален превод на английски език).

Продължителност на процедурата: получаването на социално осигурителен номер отнема 1-2 месеца.

Цена на услугата: получаването на BSN/SoFi номер за Вашия/ата съпруг/а струва 129 лева.

Подаване на нулева данъчна декларация

Ако получите известие от данъчната администрация, че трябва да подадете данъчна декларация, или получите бланка за декларация, задължително трябва да подадете данъчната декларация до датата, посочена от данъчните власти. Ако не го направите навреме, ще Ви бъде наложена глоба, която започва от 220 евро. Ако не сте работили в Холандия през тази година, ние можем да подадем нулева данъчна декларация и данъчната администрация не би трябвало да има повече изисквания. Ако не сте плащали всичките си данъци през тази година, Вие сте задължени да изплатите разликата след получено известие от холандската данъчна администрация.

Необходими документи:

 • Копие на паспорт или лична карта;
 • Формуляр Jaaropgave или последни фишове за заплата от всеки работодател;
 • BSN/SoFi номер.

Цена на услугата: Подаването на нулева данъчна декларация струва 159 лева.

Издаване на формуляр U1 (познат преди като E301)

Ако желаете да получавате обезщетение за безработица, след като се върнете в България, обикновено се изисква да предоставите формуляр U1 в териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Ние можем да подадем документи за издаването на този документ, като за целта са ни необходими копие от паспорт/лична карта и BSN/SoFi номер. Получаването на формата отнема около 3-4 месеца.

Цена на услугата: 90 лева.

ГАРАНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО!

Всички документи на нашите клиенти се обработват чрез одобрена от Нидерландия данъчни власти система за електронно подаване

Със системата за електронно подаване:
- Парите се получават по-бързо
- Всички документи се изпращат онлайн
- Данъчните обработват по-бързо документите

Имате ли въпроси?

Ние ще Ви отговорим!

Какво представлява подаването на данъчна декларация и възстановяването на данъци?

В данъчната декларация се съдържа информацията за доходите и данъците, която данъкоплатецът предоставя на данъчните власти след края на данъчната година.
След подаване на данъчна декларация, повечето от нашите клиенти имат право на възстановяване на данъци в резултат на прилагане на различни данъчни облекчения.

Колко данъци мога да си възстановя?

Размерът на възстановените данъци зависи от фактори като общ доход, размер на платените данъци, период на работа в чужбина, родна страна и др. Можете да използвате нашия онлайн калкулатор, за да проверите колко данъци можете да си върнете обратно. Важно е да се спомене, че окончателният размер на сумата се определя от местните данъчни власти и се възстановяват само надвнесените данъци.

Ще загубя ли социалните помощи и пенсията си, ако възстановя данъците си?

Възстановяването на данъци не оказва влияние върху бъдещите възможности за работа в чужбина, пенсията и други социални придобивки. По време на процеса не се възстановява нито един от социалноосигурителните данъци, а само данък общ доход.

Мога ли да възстановя данъците си, ако съм работил само няколко месеца?

Можете да възстановите данъците си, дори ако сте работили само няколко месеца (краткосрочен договор, сезонна работа и т.н.). Процедурата за възстановяване на данъци започва след края на финансовата година.

Как ще получа парите си?

Ще получите парите си по банковата сметка, която сте ни предоставили по време на попълването на регистрационния формуляр. Използваме услугите на лицензирани компании за парични преводи, за да гарантираме, че възстановените от данъчните власти суми ще се преведат по банковата Ви сметка безопасно и бързо.

Задължително ли е да подам данъчна декларация, ако съм работил в Холандия?

Това зависи от дохода и вида на заетостта. Най-добрият начин да се уверите дали сте задължени да подадете данъчна декларация е да направите безплатна консултация с нашите специалисти и ние ще разгледаме Вашия индивидуален случай.

Какво да правя, ако не разполагам с всички необходими документи?

Повечето документи могат да бъдат набавени и все още можете да започнете процедурата по подаване на данъчна декларация. Моля, свържете се с нашите експерти и ние ще набавим липсващите документи.

Колко време отнема възстановяването на данъци?

Веднага след като получим всички необходими документи от клиента, ние ги преглеждаме, изготвяме данъчната декларация и изпращаме до данъчната служба във възможно най-кратък срок. След това времето за обработка зависи единствено от процесите на данъчната служба. Обикновено това отнема 3-7 месеца от датата на изпращане на данъчната декларация.

Каква е таксата за услугата?

RT Tax няма предварителни или скрити такси, което означава, че не Ви струва нищо да се свържете с нас и да подадете заявление за възстановяване на данъци. Комисионата се удържа едва след успешното възстановяване на данъците.

Таксата за възстановяване на данъци от Холандия зависи от сумата, която трябва да бъде възстановена: 16% от сумата на възстановените данъци, но не по-малко от 79 евро.
Ако Ви липсва документ Jaaropgave и е необходимо търсенето му, се начислява допълнителна такса от 20 евро.

Трябва ли да платя за услугата, ако няма сума за възстановяване?

Ако няма сума за възстановяване, можете да прекратите процеса безплатно. Имайте предвид, че в някои случаи е задължително да подадете данъчна декларация, като неизпълнението на това задължение може да доведе до глоби и лихви. Ако няма сума за възстановяване, но трябва да подадете данъчна декларация, ние можем да го направим, ако ни заплатите предварително такса за услугата.

За колко години назад могат да се възстановят данъци от Холандия?

Надвнесени данъци от Холандия могат да се връщат за последните 5 години.

Не намерихте отговора? Свържете се с нас!

Специалистите на RT Tax са готови да направят безплатна професионална консултация