Информация преди пътуването до САЩ


За да сте сигурни, че престоят Ви в САЩ, а по-късно и процесът по връщане на данъци ще протекат гладко, тук ще откриете някои полезни съвети:
РАЗБЕРЕТЕ КАКВИ ДАНЪЦИ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ

Запознайте се с видовете данъци в САЩ и плащайте само задължителните

 

Какви са различните видове данъци в САЩ?

Според Американското законодателство всеки, който работи легално в САЩ, е длъжен да плаща данъци. Има няколко вида данък, които зависят от типа на Вашата виза. Федерален данък върху дохода: 10% – 12% от седмичната заплата се удържат като такъв тип данък.
Щатски данък върху дохода: 3% – 6% от седмичната заплата се удържат като такъв тип данък. Само девет щата нямат такъв данък: Аляска, Флорида, Невада, Ню Хемпшър, Южна Дакота, Тенеси, Тексас, Вашингтон, Уайоминг.
Местен данък: много от щатите не прилагат никакви местни данъци. Някои от щатите прилагат местен данък. Размерите на местния данък варират различно, но не са високи.
Социално-осигурителен и здравен данък (познат също като FICA или OASDI) – 7.65% от месечната заплата се удържа като такъв тип данък.

Какви данъци трябва да плащам?

От всеки, работещ легално в САЩ, се изисква да се плащат следните данъци:

Федерален данък върху дохода
Щатски данък върху дохода
Местен данък

Ако сте работили в САЩ с F-1, J-1, M-1 или Q-1 виза, Вие не трябва да плащате социално-осигурителен и здравен данък. Вашият тип виза е написан от дясната страна на печата на визата.
Ако работодателят удържа социално-осигурителен и здравен данък, информирайте го, че Вие сте освободени от този тип данък съгласно точка 8 от IRS публикация 519.Регистрирайте се за социално-осигурителен номер и попълнете форма W-4

Регистрирайте се за социално-осигурителен номер (SSN) и това ще Ви гарантира легална трудова заетост. Също така, попълнете правилно форма W-4 през първата работна седмица.

 

Как да се регистрирам за социално-осигурителен номер?

За да сте легално нает на работа в САЩ, Вие се нуждаете от специален номер, наречен социално-осигурителен номер (SSN). Състои се от 9 цифри и се издава от Социално-осигурителната администрация. Номерът е посочен на социално-осигурителна карта. Доставчикът на програмата или Вашият работодател ще ви Ви помогне при регистрацията за социално-осигурителен номер. Когато сте в САЩ, първото нещо, което трябва да направите, е да се регистрирате за получаване на социално-осигурителен номер, защото ще Ви е необходим за работа. Работодателят Ви ще го използва при плащането на заплатите, удържането на данъци и изпращането на информация до данъчните служби в САЩ относно Вашия трудов стаж. Тук можете да откриете най-близкия до Вас офис на Социално-осигурителната администрация. Няколко седмици след регистрацията ще Ви бъде издадена социално-осигурителна карта. Тя ще бъде изпратена на адреса, който сте посочили при регистрацията. Трябва да посочите адрес в САЩ, на който имате възможност да получавате писма. Ако не знаете адреса, на който живеете в САЩ, можете да напишете адреса на Вашия работодател. Не губете социално-осигурителния номер, защото той се издава доживотно. Следващия път, когато решите да работите отново в САЩ, Вие ще използвате същия номер. Бъдете предпазливи, когато споделяте своя социално-осигурителен номер на непознати. Това е лична информация, като номер на паспорт или на лична карта, която се дава само на оторизирани лица/институции, за да сте сигурни, че няма да се използва за незаконни дейности. ЗАБЕЛЕЖКА! SSN не се изисква при калкулацията на сумата за връщане. Изисква се само при възстановяване на данъците. Ако изгубите Вашата социално-осигурителна карта или забравите номера докато сте в САЩ, посетете най-близкия офис на Социално-осигурителната администрация. От офиса ще бъде издадено писмо, потвърждаващо Вашия социално-осигурителен номер. Това писмо може да бъде използвано като алтернативен вариант на изгубената социално-осигурителна карта.СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

Започнете да събирате необходимите документи и информация във Вашия онлайн акаунт за връщане на данъци. Регистрирайте се или . Това ще Ви е нужно за процеса по връщане на данъци.

 

Какви документи са ми необходими?

Списък с необходимите документи: Можете да съхраните повечето документи и информация във Вашия акаунт за възстановяване на данъци преди връщането Ви от САЩ. Само формулярът W-2 се издава, след като се върнете.

Формуляр DS-2019;

Американска виза;

Социално-осигурителна карта/номер;

Контактна информация за работодателя;

W-2 формуляри или последни фишове за заплата от всеки работодател.

Какво представлява формуляр DS-2019?

Това е документ, който Ви се издава от спонсориращата организация след като сте кандидатствали да участвате в програмата. Този основен документ се изисква, когато кандидатствате за виза и при паспортен контрол при влизане в САЩ. За процедурата по връщане на данъци, ние се нуждаем от копие на формуляра DS-2019.

Какво е фиш за заплата?

Служителите получават заплатите си с чек всяка седмица. Чекът е придружен от фиш. Фишът съдържа информация за Вашия доход и данъчните удръжки за последната седмица (“CURRENT”), както и същите данни за пълния период на работа в компанията („ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА ДО ДНЕШНА ДАТА“ или „YTD“). Информацията в полето “YTD” от Вашия последен фиш е необходима с цел връщането на данъци. Трябва да пазите фишовете от всички Ваши работодатели, дори и да не са Ви удържали данъци, защото ОБЩИЯТ Ви доход трябва да бъде деклариран при връщането на данъци.

Какво представлява W-2 формата?

Този формуляр се издава от работодателя Ви в края на финансовата година (след 31 декември). На този формуляр е посочена информация относно Вашия доход и данъчни удръжки за целия период на работа в компанията.
По време на първата седмица от трудовия Ви стаж в САЩ, Вие ще попълните формуляр W-4 (формуляр за данъчни удръжки на наето лице). Уверете се, че сте написали Вашия домашен адрес на формуляра. Трябва да посочите адреса, на който ще можете да получите писма след Нова година. W-2 формулярът ще бъде изпратен на този адрес. След приключване на работа, се уверете още веднъж, че Вашият работодател има пълен и точен адрес на местоживеене в родината. W-2 формулярът ще Ви бъде необходим за връщането на данъците. В съответствие със законите на САЩ, всички работодатели трябва да изпратят W-2 формулярите на работниците си до 15 февруари. Едно копие на W-2 формуляра се изпраща на данъчните служби в САЩ. За да сте сигурни, че Вашият W-2 формуляр няма да се загуби по пощата, можете да помолите да Ви бъде изпратено копие и по имейл.