Navrácena průměrná částka

Naši klienti dostanou obvykle v průměru 5822 NOK zpět.

Promlčecí lhůta

Daně z Norska je možné vrátit až za posledních 4 let.

Chybějící dokumenty

Pokud nemáte všechny potřebné dokumenty - víme vám je pořídit.

Trvání celého postupu

Vrácení daní z Norska trvá 3 až 6 měsíců.

Postup při vracení daně

Začátkem roku 2019 přešlo Norsko zavedením pevné sazby daně ve výši 25% na zjednodušený systém zdanění dočasných zahraničních pracovníků, kteří žijí a pracují v Norsku.
Pokud jste pracovali v Norsku během posledních pěti let, můžete si podat daňové přiznání. Jedná se o jednoduchý postup s RT Tax: zaregistrujte se, shromážděte potřebné dokumenty, poskytněte nám je a my se postaráme o zbytek!

Registrace

Zaregistrujte se pro podání daňového přiznání. Ihned po registraci dostanete formulář k odeslání dokumentů a další pokyny. Naši konzultanti vás budou kontaktovat do 24 hodin a odpovídají vám všechny potřebné otázky.

Můžete si také sami stáhnout formulář na odeslání dokumentů. Jeho příklady k vyplnění naleznete zde. Po jeho vyplnění budete muset shromáždit všechny dokumenty potřebné pro podání daňového přiznání.

Dokumenty potřebné pro podání daňového přiznání:

Kopie vašeho cestovního pasu nebo občanského průkazu;

Úřední dokumenty potvrzující totožnost a občanství držitele.

Formulář Årsoppgave. Pokud nemáte tento formulář, můžete místo toho použít konečnou kumulovanou výplatní pásku;

Årsoppgave je dokument vydaný zaměstnavatelem. Obsahuje úplné informace o vašich příjmech a daních. Årsoppgave musí být vydán po uplynutí tohoto roku, nejpozději však do 31. ledna. Pokud přestanete pracovat, když finanční rok ještě neskončil, můžete požádat zaměstnavatele o vydání Årsoppgave po ukončení práce.

Příklady:

Poslední výplatní páska

Arsoppgave

Skattemelding form (Tax return) (ak ste ho dostali od nórskych daňových orgánov);

Skattemelding je dokument vydaný norskou daňovou správou. Obsahuje úplné informace o příjmech a daních zaměstnanců. Na konci března jsou tyto formuláře zaslány všem, kteří pracují v Norsku.

Příklady:

Skattemelding

 

Tax Return

Daňový výměr (Skatteoppgjor) (pokud ho máte);

Skatteoppgjor je výpočet daně, který vydává Norska daňová správa na konci daňového roku.

Příklad:

Skatteoppgjor

Kópie Skattekort (pokud ho máte)

Každý, kdo pracuje v Norsku, musí mít formulář s názvem Skattekort. Je na něm Fodselsnummer nebo takzvané D-číslo. Zaměstnavatelé pomocí tohoto dokumentu vypočítají, kolik daní by mělo srážet ze mzdy zaměstnance. Skattekort se vydává nanovo zaměstnancům každý rok v prosinci.

Příklad:

Tax Deduction Card

Začátkem roku 2019 přešlo Norsko zavedením pevné sazby daně ve výši 25% na zjednodušený systém zdanění dočasných zahraničních pracovníků, kteří žijí a pracují v Norsku.
Abyste měli nárok na vrácení daně, měli byste být zaregistrováni do tradičního daňového systému v Norsku. Zašlete nám prosím své údaje, analyzujeme vaši situaci a v případě potřeby změníme váš daňový systém, abychom vám vrátili peníze.

Poznámka: Pokud nemáte všechny potřebné dokumenty – víme vám je pořídit.

Předkládání dokumentů

Zašlete nám všechny potřebné dokumenty a formulář pro odeslání dokumentů. Přineste nebo odešlete všechny dokumenty do naší zastupitelské kanceláře:

CAMPLEADERS SLOVAKIA

Slovakia
Gorkeho 10, 811 01 Bratislava

Po obdržení vašich dokumentů okamžitě zahájíme proces vašeho daňového přiznání a budeme vás informovat. Postup můžete sledovat po přihlášení k online účtu vytvořenému speciálně pro vás.

Když zahraniční daňový úřad vrátí vaše daně, budete o úspěšném vrácení daně informováni e-mailem.

Pokud jste pracovali v Norsku, mohli byste využít službu vrácení přídavku na dítě. Pokud jeden z rodičů pracuje/pracoval v Norsku, zatímco druhý žije spolu s dítětem v kterékoliv ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP), má dítě nárok na tyto příspěvky: Barnetrygd (přídavek na dítě), Utvidet Barnetrygd (rozšířený příspěvek na dítě pro osamělých rodičů) a Kontantstøtte (příspěvek v hotovosti).

Barnetrygd (přídavek na dítě) patří dětem až do věku 18 let. Účelem příspěvku na dítě je pomoci rodičům uhradit část nákladů na výchovu dětí. Pokud dítě pobírá další dávky v zemi EHP, bude vám vyplacena pouze částka, o kterou norská dávka převyšuje dávku, kterou dítě pobírá v zemi EHP.

Výše příspěvku: 1074 NOK za měsíc (970 NOK per month till Mar 1 2019).

Nezbytné dokumenty:

 • Kopie oddacího listu (přeloženo a potvrzeno překladatelskou agenturou);
 • Kopie rodného listu dítěte (přeloženo a potvrzeno překladatelskou agenturou);
 • Kopie cestovního pasu dítěte (pokud je);
 • Osvědčení Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny domovské země potvrzující, že dítě nedostává žádné dávky nebo pobírá dávky v zemi Evropského hospodářského prostoru (EHP) (přeloženo a potvrzeno překladatelskou agenturou);
 • Kopie cestovních pasů obou rodičů;
 • Osvědčení o rodinném složení vydané samosprávou nebo místní samosprávou (přeloženo a potvrzeno překladatelskou agenturou);
 • Povolení k pobytu vydané policií v Norsku;
 • Kopie pracovní smlouvy v Norsku;
 • Poslední výplatní pásky (originály nebo kopie);
 • Årsopgave (roční vyúčtování, originály nebo kopie).

Promlčecí lhůta: Příspěvek na dítě se může vrátit za poslední 3 roky.

Důležité: Pokud přestanete pracovat v Norsku, musíte o tom informovat NAV (Norska organizace práce a sociálních věcí), protože už nemáte nárok na příspěvek na dítě. Pokud přestanete pracovat v Norsku, ale stále pobíráte přídavek na dítě, NAV vám může vypočítat dluh. Pokud rodiče žijí spolu, peníze se převedou na matku dítěte. Pokud jeden z rodičů žije v Norsku, peníze se převedou na rodiče, se kterým dítě momentálně žije v zemi EHP. NAV zváží, zda máte nárok na příspěvek na dítě v Norsku. Společnost RT Tax není odpovědná za časový rámec, výsledek nebo výši příspěvku.

REGISTRUJTE SE NA DĚTSKÉ VÝHODY

Utvidet Barnetrygd (Rozšířený přídavek na dítě) – patří rodičům, kteří sami vychovávají děti.

Výše příspěvku: 1940 NOK za měsíc.

Nezbytné dokumenty:

Jeden z následujících dokumentů, který dokazuje, že dítě vychovává pouze jeden rodič:

 • Kopie rozvodového listu (přeložených a ověřených překladatelskou agenturou);
 • Kopie úmrtního listu (přeložených a ověřených překladatelskou agenturou);
 • Kopie rozhodnutí soudu o vzetí do vazby (přeložených a ověřených překladatelskou agenturou);
 • Kopie rodného listu dítěte (přeložených a ověřených překladatelskou agenturou);
 • Kopie cestovního pasu dítěte (pokud je);
 • Osvědčení Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny domovské země potvrzující, že dítě nedostává žádné dávky nebo pobírá dávky v zemi Evropského hospodářského prostoru (EHP) (přeložených a ověřených překladatelskou agenturou);
 • Kopie cestovního pasu jednoho z rodičů;
 • Osvědčení o rodinném složení vydané obcí nebo místní samosprávou (přeložených a ověřených překladatelskou agenturou);
 • Povolení k pobytu vydané policií v Norsku;
 • Kopie pracovní smlouvy v Norsku;
 • Poslední výplatní pásky (originály nebo kopie);
 • Årsopgave (roční vyúčtování, originály nebo kopie).

Promlčecí lhůta: Utvidet Barnetrygd (rozšířený přídavek na dítě) se může vrátit za poslední 3 roky.

Důležité: Pokud přestanete pracovat v Norsku, musíte o tom informovat NAV (Norska organizace práce a sociálních věcí), protože už nemáte nárok na příspěvek na dítě. Pokud přestanete pracovat v Norsku, ale stále pobíráte přídavek na dítě, NAV vám může vypočítat dluh. Pokud rodiče žijí spolu, peníze se převedou na matku dítěte. Pokud jeden z rodičů žije v Norsku, peníze se převedou na rodiče, se kterým dítě momentálně žije v zemi EHP. NAV zváží, zda máte nárok na příspěvek na dítě v Norsku. Společnost RT Tax není odpovědná za časový rámec, výsledek nebo výši příspěvku.

REGISTRUJTE SE NA DĚTSKÉ VÝHODY

Kontantstøtte (dávka za péči v hotovosti): tento příspěvek patří dětem od 1 do 2 let. Kontantstøtte příspěvek se poskytuje nejvýše na 11 měsíců. Tento příspěvek se poskytuje dítěti, pokud nenavštěvuje mateřskou školu nebo ji navštěvuje méně než 20 hodin týdně.

Nezbytné dokumenty:

 • Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu: Osvědčení od mateřské školy s údajem o tom, kolik hodin týdně dítě navštěvuje mateřskou školu. Počet hodin by neměl přesáhnout 20 hodin týdně (přeložených a ověřených překladatelskou agenturou);
 • Kopie rodného listu dítěte (přeložených a ověřených překladatelskou agenturou);
 • Kopie cestovního pasu dítěte (pokud je);
 • A Certificate from Ministry of Social Security and Labour of home country confirming that the child does not receive any benefits or receives benefits in an EEA country (translated and certified by a translation agency);
 • Kopie cestovních pasů obou rodičů;
 • Osvědčení o rodinném složení vydané samosprávou nebo místní samosprávou (přeloženo a potvrzeno překladatelskou agenturou);
 • Povolení k pobytu vydané policií v Norsku;
 • Kopie pracovní smlouvy v Norsku;
 • Poslední výplatní pásky (originály nebo kopie);
 • Årsopgave (roční vyúčtování, originály nebo kopie).

Promlčecí lhůta: Kontantstøtte (Dávka za péči v hotovosti) se může vrátit za poslední 3 roky.

Důležité: Pokud přestanete pracovat v Norsku, musíte o tom informovat NAV (Norska organizace práce a sociálních věcí), protože už nemáte nárok na příspěvek na dítě. Pokud přestanete pracovat v Norsku, ale stále pobíráte přídavek na dítě, NAV vám může vypočítat dluh. Pokud rodiče žijí spolu, peníze se převedou na matku dítěte. Pokud jeden z rodičů žije v Norsku, peníze se převedou na rodiče, se kterým dítě momentálně žije v zemi EHP. NAV zváží, zda máte nárok na příspěvek na dítě v Norsku. Společnost RT Tax není odpovědná za časový rámec, výsledek nebo výši příspěvku.

REGISTRUJTE SE NA DĚTSKÉ VÝHODY

Máte otázky? My vám je zodpovíme!

Mohu požádat o vrácení všech daní z Norska?

Vratná částka závisí na faktorech, jako jsou zaplacené daně, odpracované období a příjem v domovské zemi. Všechny daně z Norska je možné vrátit, pouze pokud splníte požadované podmínky.

Jak dlouho trvá proces daňového přiznání?

Daňové přiznání z Norska obvykle trvají 3 – 6 měsíců, v závislosti na procesů na rakouském daňovém úřadě. Když obdržíme Vaše dokumenty, zkontrolujeme jejich a zpracujeme, vypracujeme Vaše přiznání k dani z příjmu a v co nejkratším čase jejich pošleme finančnímu úřadu v Norsku.

Co mám dělat, když nemám všechny potřebné dokumenty?

Pokud nemáte všechny potřebné dokumenty, stále můžete začít s postupem daňového přiznání. Vaše dokumenty dostaneme postupně kontaktováním Vašeho bývalého zaměstnavatele.

Jaké jsou poplatky za služby?

Společnost RT Tax si neuplatňuje žádné přímé ani skryté poplatky, což znamená, že Vás nebude stát nic, abyste nás kontaktovali za účelem podání daňového přiznání a provize se vyplácí až po dokončení procesu daňového přiznání.

Poplatek za daňové přiznání z Rakouska závisí na částky, která má vrátit: 16% z vrácené daně, nejméně však 890 NOK.
Pokud je třeba vyhledat vaše chybějící formuláře Arsoppgave, účtuje se příplatek 150 NOK.

Za které roky mohu podat daňové přiznání?

Daně z Norska je možné vrátit až za posledních 4 let.

Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás!

Specialisté RT Tax-u jsou připraveni poskytnout vám bezplatné odborné konzultace