Średnia kwota zwrotu

Średnia kwota zwrotu podatku z Norwegii wynosi 5822 NOK

Okres przedawnienia

Podatki z Norwegii mogą być zwracane z ostatnich 4 lat.

Brakujące dokumenty

Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów- możemy je odzyskać dla Ciebie.

Czas trwania procedury

Średni czas oczekiwania na zwrot podatku z Norwegii wynosi
3 - 6 miesięce.

Procedura zwrotu podatku

Na początku 2019 roku Norwegia przeszła na uproszczony system opodatkowania tymczasowych pracowników zagranicznych, którzy mieszkają i pracują w Norwegii, wprowadzając stałą stawkę podatkową w wysokości 25%.
Aby móc ubiegać się o zwrot podatku, należy zarejestrować się w tradycyjnym systemie podatkowym w Norwegii. Prześlij nam swoje dane, przeanalizujemy Twoją sytuację i w razie potrzeby zmienimy Twój system podatkowy, aby uzyskać zwrot pieniędzy.

Rejestracja

Zarejestruj się aby ubiegać się o zwrot podatku. Bezpośrednio po rejestracji otrzymasz formularz zgłoszeniowy i dalsze instrukcje. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą w ciągu 24 godzin i odpowiedzą na wszystkie pytania.
Możesz również sam pobrać formularz rejestracyjny. Tutaj możesz znaleźć przykład jak go poprawnie uzupełnić. Po uzupełnieniu należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku.

Dokumenty wymagane do rozliczenia podatku:

Kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu;

Oficjalne dokumenty poświadczające tożsamość i obywatelstwo.

Formularz Arsoppgave lub ostatni odcinek wypłaty od wszystkich pracodawców;

Arsoppgave – jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę, zawiera informacje o całkowitym dochodzie i odprowadzonym podatku.

Ostatni odcinek z wypłaty-dokument dostarczony przez pracodawcę wraz z wynagrodzeniem, zawiera informacje o całkowitym dochodzie i odprowadzonym podatku.

Przykładi:

Ostatni odcinek wypłaty

Arsoppgave

Formularz Skattemelding (Tax return) (jeżeli otrzymałeś go od norweskiego urzędu skarbowego);

Dokument wystawiany przez norweski urząd podatkowy, każdego roku w marcu. Zawiera pełną informację na temat Twoich dochodów i zapłaconych podatków.

Przykładi:

Tax return

Skattemelding

Rozliczenie Podatkowe-Skatteoppgjor (Tax assessment notice) (jeżeli posiadasz);

Skatteoppgjor – jest to roczne rozliczenie podatkowe, wystawiane przez norweski urząd podatkowy po rozpatrzeniu złożonej deklaracji podatkowej.

Przykładi:

Tax assessment notice

Skatteoppgjor

Kopia Skattekort (Tax deduction card) (jeżeli posiadasz)

Każdy, kto pracuje w Norwegii powinien posiadać formularz Skattekort. Widnieje na nim osobisty Fodselsnummer lub tak zwany numer D. Pracodawcy stosują ten dokument w celu obliczenia ilości podatku, jaka powinna zostać pobrana z płacy pracownika. Nowa Skattekort jest wystawiana dla pracodawców w grudniu każdego roku.

Przykład:

Tax deduction card

Na początku 2019 roku Norwegia przeszła na uproszczony system opodatkowania tymczasowych pracowników zagranicznych, którzy mieszkają i pracują w Norwegii, wprowadzając stałą stawkę podatkową w wysokości 25%.
Aby móc ubiegać się o zwrot podatku, należy zarejestrować się w tradycyjnym systemie podatkowym w Norwegii. Prześlij nam swoje dane, przeanalizujemy Twoją sytuację i w razie potrzeby zmienimy Twój system podatkowy, aby uzyskać zwrot pieniędzy.

Uwaga: Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów- to nie problem! Nadal możesz rozpocząć procedurę zwrotu podatku. Nasi doświadczeni specjaliści od zwrotu podatku pozyskają dla Ciebie brakujące dokumenty.

Składanie dokumentów

Przekaż nam wszystkie niezbędne dokumenty i formularz zgłoszeniowy. Wybierz najlepszy dla siebie sposób:

Opcja 1: Wyślij dokumenty bezpośrednio do nas

 • pocztą na adres: RT Tax, Centrum Kwiatkowskiego, ul. 10 Lutego 16 lok. A4.2, 81-364 Gdynia
 • kurierem, zadzwoń do nas (+48 58 621 13 60), a umówimy kuriera firmy DPD dla Ciebie bezpłatnie.

Opcja 2: Możesz dostarczyć dokumenty osobiście do naszego biura.

Po otrzymaniu dokumentów rozpocznie się procedura zwrotu podatku o czym Cię poinformujemy. Możesz śledzić przebieg procedury logując się do swojego konta online, które zostanie stworzone specjalnie dla Ciebie.
Kiedy zagraniczny urząd skarbowy zwróci Twój podatek, pobierzemy należną prowizję za usługę i przetransferujemy pieniądze na wskazane przez Ciebie konto bankowe.

Inne usługi

Jeśli pracowałeś w Norwegii możesz skorzystać z zasiłku rodzinnego. Jeśli jeden rodzic pracuje/pracował w Norwegii podczas gdy drugi mieszka i pozostaje razem z dzieckiem w dowolnym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dziecko kwalifikuje się do następujących dodatków: Barnetrygd (zasiłek na dziecko), Utvidet Barnetrygd (rozszerzony zasiłek rodzinny dla osób samotnie wychowujących dziecko) oraz Kontantstøtte (zasiłek opiekuńczy). Specjaliści RT Tax pomogą Ci przygotować dokumenty aby uzyskać zasiłek na dziecko.

Zasiłek rodzinny (Barnetrygd)

Barnetrygd (zasiłek rodzinny) jest przyznawany na dzieci poniżej 18 roku życia. Ma na celu pomoc rodzicom w pokryciu kosztów poniesionych na wychowywanie dzieci. Jeśli otrzymujesz podobny zasiłek w krajach EOG, otrzymasz kwotę zasiłku pomniejszoną o wysokość świadczeń socjalnych jakie otrzymujesz na dziecko.

Kwota zasiłku: 1054 NOK na miesiąc.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia aktu małżeństwa (na druku unijnym lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
 • Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijnym lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
 • Kopia paszportu dziecka (jeśli posiada);
 • Zaświadczenie o pobieraniu/ nie pobieraniu w Polsce zasiłków na dzieci z właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego przetłumaczone na j. angielski lub j. norweski;
 • Kopie paszportów rodziców;
 • Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (przetłumaczone na j. angielski lub norweski);
 • Pozwolenie na pobyt w Norwegii wydane przez władze norweskie;
 • Kopia umowy o pracę w Norwegii;
 • Odcinki z pensji – w oryginale lub kopie;
 • Årsopgave – w oryginale lub kopia.

Okres przedawnienia: o zasiłek rodzinny można ubiegać się do 3 lat wstecz.

Prowizja za usługę: 650 PLN (po uwzględnieniu VAT) na pierwsze dziecko, 350 PLN (po uwzględnieniu VAT)  każde kolejne dziecko.

Przydatne informacje:
Jeśli zakończyłeś pracę w Norwegii, powinieneś poinformować o tym NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej), ponieważ wraz z zakończeniem stosunku pracy w Norwegii tracisz prawa do otrzymywania zasiłków na dziecko/i. Jeśli tego nie uczynisz i w dalszym ciągu będziesz pobierać zasiłek, NAV po jakimś czasie może zażądać od Ciebie zwrotu pieniędzy z zasiłku. Jeżeli rodzice żyją razem, pieniądze z zasiłku zostaną przelane matce. Jeśli jedno z rodziców pracuje obecnie w Norwegii, pieniądze będą przelane osobie, z którą dziecko w danej chwili żyje na terenie jednego z krajów EOG (Europejskiego Okręgu Gospodarczego). NAV wydaje decyzje czy dana osoba jest uprawniona do uzyskania zasiłków. Firma RT Tax nie jest odpowiedzialna za czas wydania deyzji, nie ma wpływu na decyzję czy wysokość kwoty przyznanego zasiłku.

Zarejestruj się, aby otrzymać zasiłek na dziecko

Rozszerzony zasiłek rodzinny (Utvitet Barnetrygd)

Utvidet Barnetrygd (rozszerzony zasiłek rodzinny) jest przyznawany rodzicom samotnie wychowującym dzieci.

Kwota zasiłku: 1940 NOK na miesiąc.

Wymagane dokumenty:

 • Jeden z dokumentów potwierdzających, że dziecko wychowuje samotna/y matka/ojciec:
  – Kopia aktu rozwodowego (na druku unijnym lub przetłumaczona na j. angielski lub norweski);
  – Kopia aktu zgonu (na druku unijnym lub przetłumaczona na j. angielski lub norweski);
  – Kopia decyzji sądu w sprawie aresztu (przetłumaczona na j. angielski lub norweski);
 • Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijny lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
 • Kopia paszportu dziecka (jeśli posiada);
 • Zaświadczenie o pobieraniu/ nie pobieraniu w Polsce zasiłków na dzieci z właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego przetłumaczone na j. angielski lub j. norweski;
 • Kopie paszportów rodziców;
 • Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (przetłumaczone na j. angielski lub norweski);
 • Pozwolenie na pobyt w Norwegii wydane przez władze norweskie;
 • Kopia umowy o pracę w Norwegii;
 • Odcinki z pensji – w oryginale lub kopie;
 • Årsopgave – w oryginale lub kopia.

Okres przedawnienia: o rozszerzony zasiłek rodzinny można ubiegać się do 3 lat wstecz.

Prowizja za usługę: 650 zł (po uwzględnieniu VAT) na pierwsze dziecko, 350 zł (po uwzględnieniu VAT) każde kolejne dziecko.

Przydatne informacje:
Jeśli zakończyłeś pracę w Norwegii, powinieneś poinformować o tym NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej), ponieważ wraz z zakończeniem stosunku pracy w Norwegii tracisz prawa do otrzymywania zasiłków na dziecko/i. Jeśli tego nie uczynisz i w dalszym ciągu będziesz pobierać zasiłek, NAV po jakimś czasie może zażądać od Ciebie zwrotu pieniędzy z zasiłku. Jeżeli rodzice żyją razem, pieniądze z zasiłku zostaną przelane matce. Jeśli jedno z rodziców pracuje obecnie w Norwegii, pieniądze będą przelane osobie, z którą dziecko w danej chwili żyje na terenie jednego z krajów EOG (Europejskiego Okręgu Gospodarczego). NAV wydaje decyzje czy dana osoba jest uprawniona do uzyskania zasiłków. Firma RT Tax nie jest odpowiedzialna za czas wydania deyzji, nie ma wpływu na decyzję czy wysokość kwoty przyznanego zasiłku.

Zarejestruj się, aby otrzymać zasiłek na dziecko

Kontantstøtte (zasiłek opiekuńczy)

Kontantstøtte (zasiłek opiekuńczy)- jest przyznawany na dzieci między 1 a 2 rokiem życia. Ten zasiłek może być pobierany maksymalnie przez 11 miesięcy. Na pełną stawkę zasiłku możesz liczyć pod warunkiem, że Twoje dziecko nie uczęszcza do żłobka lub uczęszcza mniej niż 20 godzin tygodniowo. Zasiłek opiekuńczy może być zwrócony za ostatnie 3 miesiące.

Kwota zasiłku: maksymalna kwota dodatku może wynosić 7500 NOK miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

 • Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka:
  – Zaświadczenie ze żłobka o ilości godzin, jakie dziecko spędza tygodniowo w placówce (przetłumaczona na j. angielski lub norweski). Liczba godzin nie powinna przekraczać 20 godzin/tygodniowo;
 • Kopia aktu małżeństwa (na druku unijnym lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
 • Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijny lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
 • Kopia paszportu dziecka (jeśli posiada);
 • Zaświadczenie o pobieraniu/ nie pobieraniu w Polsce zasiłków na dzieci z właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego przetłumaczone na j. angielski lub j. norweski;
 • Kopie paszportów rodziców;
 • Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (przetłumaczone na j. angielski lub norweski);
 • Pozwolenie na pobyt w Norwegii wydane przez władze norweskie;
 • Kopia umowy o pracę w Norwegii;
 • Odcinki z pensji – w oryginale lub kopie;
 • Årsopgave – w oryginale lub kopia.

Okres przedawnienia: zasiłek opiekuńczy może być zwrócony za ostatnie 3 miesiące.

Prowizja za usługę: 650 zł (po uwzględnieniu VAT) na pierwsze dziecko, 350 zł (po uwzględnieniu VAT)  każe kolejne dziecko.

Przydatne informacje:
Jeśli zakończyłeś pracę w Norwegii, powinieneś poinformować o tym NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej), ponieważ wraz z zakończeniem stosunku pracy w Norwegii tracisz prawa do otrzymywania zasiłków na dziecko/i. Jeśli tego nie uczynisz i w dalszym ciągu będziesz pobierać zasiłek, NAV po jakimś czasie może zażądać od Ciebie zwrotu pieniędzy z zasiłku. Jeżeli rodzice żyją razem, pieniądze z zasiłku zostaną przelane matce. Jeśli jedno z rodziców pracuje obecnie w Norwegii, pieniądze będą przelane osobie, z którą dziecko w danej chwili żyje na terenie jednego z krajów EOG (Europejskiego Okręgu Gospodarczego). NAV wydaje decyzje czy dana osoba jest uprawniona do uzyskania zasiłków. Firma RT Tax nie jest odpowiedzialna za czas wydania deyzji, nie ma wpływu na decyzję czy wysokość kwoty przyznanego zasiłku.

Zarejestruj się, aby otrzymać zasiłek na dziecko

Masz jakieś pytania?

Odpowiemy na nie!

Czy mogę ubiegać się o zwrot całego zapłaconego podatku z Norwegii?

Kwota zwrotu jest uzależniona od wielu czynników między innymi zapłacony podatek czy przepracowany okres. Cały zapłacony podatek z Norwegii może zostać zwrócony tylko wtedy, gdy się spełnia wymagane warunki.

Jak długo trwa procedura zwrotu podatków?

Procedura zwrot podatku z Norwegii za zwyczaj trwa 3-6 miesiące, w zależności od pracy zagranicznego urzęu skarbowego. Po otrzymaniu dokumentów, przetwarzamy i analizujemy je, a następnie przygotowujemy i wysyłamy deklarację do norweskiego urzędu skarbowego w możliwie najkrótszym czasie.

Co zrobić, jeśli nie posiadam wszystkich wymaganych dokumentów?

Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów- możemy pozyskać je dla Ciebie.

Jaka jest prowizja za usługę?

RT Tax nie pobiera opłat z góry i nie ma ukrytych kosztów, co oznacza, że samo złożenie deklaracji podatkowej nic Cię nie kosztuje, a prowizja jest pobierana tylko wtedy, gdy proces zwrotu podatku zostanie zakończony.

Prowizja za usługę jest uzależniona o kwoty zwrotu: 16% nie mniej niż 890 NOK.
Odzyskanie formularza Arsoppgave od pracodawcy wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 150 NOK.

Za jakie lata mogę ubiegać się o zwrot podatku?

O zwrot podatku z Norwegii można ubiegać się do 4 lat wstecz.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami!

Specjaliści RT Tax są gotowi udzielić bezpłatnych profesjonalnych konsultacji
Support