Średnia kwota zwrotu

Średnia kwota zwrotu podatku z Norwegii wynosi 5822 NOK

Okres przedawnienia

Podatki z Norwegii mogą być zwracane z ostatnich 4 lat.

Brakujące dokumenty

Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów- możemy je odzyskać dla Ciebie.

Czas trwania procedury

Średni czas oczekiwania na zwrot podatku z Norwegii wynosi
3 - 6 miesięce.

Procedura zwrotu podatku

Na początku 2019 roku Norwegia przeszła na uproszczony system opodatkowania tymczasowych pracowników zagranicznych, którzy mieszkają i pracują w Norwegii, wprowadzając stałą stawkę podatkową w wysokości 25%.
Aby móc ubiegać się o zwrot podatku, należy zarejestrować się w tradycyjnym systemie podatkowym w Norwegii. Prześlij nam swoje dane, przeanalizujemy Twoją sytuację i w razie potrzeby zmienimy Twój system podatkowy, aby uzyskać zwrot pieniędzy.

Rejestracja

Zarejestruj się aby ubiegać się o zwrot podatku. Bezpośrednio po rejestracji otrzymasz formularz zgłoszeniowy i dalsze instrukcje. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą w ciągu 24 godzin i odpowiedzą na wszystkie pytania.
Możesz również sam pobrać formularz rejestracyjny. Tutaj możesz znaleźć przykład jak go poprawnie uzupełnić. Po uzupełnieniu należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku.

Dokumenty wymagane do rozliczenia podatku:

Kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu;

Oficjalne dokumenty poświadczające tożsamość i obywatelstwo.

Formularz Arsoppgave lub ostatni odcinek wypłaty od wszystkich pracodawców;

Arsoppgave – jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę, zawiera informacje o całkowitym dochodzie i odprowadzonym podatku.

Ostatni odcinek z wypłaty-dokument dostarczony przez pracodawcę wraz z wynagrodzeniem, zawiera informacje o całkowitym dochodzie i odprowadzonym podatku.

Przykładi:

Ostatni odcinek wypłaty

Arsoppgave

Formularz Skattemelding (Tax return) (jeżeli otrzymałeś go od norweskiego urzędu skarbowego);

Dokument wystawiany przez norweski urząd podatkowy, każdego roku w marcu. Zawiera pełną informację na temat Twoich dochodów i zapłaconych podatków.

Przykładi:

Tax return

Skattemelding

Rozliczenie Podatkowe-Skatteoppgjor (Tax assessment notice) (jeżeli posiadasz);

Skatteoppgjor – jest to roczne rozliczenie podatkowe, wystawiane przez norweski urząd podatkowy po rozpatrzeniu złożonej deklaracji podatkowej.

Przykładi:

Tax assessment notice

Skatteoppgjor

Kopia Skattekort (Tax deduction card) (jeżeli posiadasz)

Każdy, kto pracuje w Norwegii powinien posiadać formularz Skattekort. Widnieje na nim osobisty Fodselsnummer lub tak zwany numer D. Pracodawcy stosują ten dokument w celu obliczenia ilości podatku, jaka powinna zostać pobrana z płacy pracownika. Nowa Skattekort jest wystawiana dla pracodawców w grudniu każdego roku.

Przykład:

Tax deduction card

Na początku 2019 roku Norwegia przeszła na uproszczony system opodatkowania tymczasowych pracowników zagranicznych, którzy mieszkają i pracują w Norwegii, wprowadzając stałą stawkę podatkową w wysokości 25%.
Aby móc ubiegać się o zwrot podatku, należy zarejestrować się w tradycyjnym systemie podatkowym w Norwegii. Prześlij nam swoje dane, przeanalizujemy Twoją sytuację i w razie potrzeby zmienimy Twój system podatkowy, aby uzyskać zwrot pieniędzy.

Uwaga: Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów- to nie problem! Nadal możesz rozpocząć procedurę zwrotu podatku. Nasi doświadczeni specjaliści od zwrotu podatku pozyskają dla Ciebie brakujące dokumenty.

Składanie dokumentów

Przekaż nam wszystkie niezbędne dokumenty i formularz zgłoszeniowy. Wybierz najlepszy dla siebie sposób:

Opcja 1: Wyślij dokumenty bezpośrednio do nas

 • pocztą na adres: RT Tax, Centrum Kwiatkowskiego, ul. 10 Lutego 16 lok. A4.2, 81-364 Gdynia
 • kurierem, zadzwoń do nas (+48 58 621 13 60), a umówimy kuriera firmy DPD dla Ciebie bezpłatnie.

Opcja 2: Możesz dostarczyć dokumenty osobiście do naszego biura.

Po otrzymaniu dokumentów rozpocznie się procedura zwrotu podatku o czym Cię poinformujemy. Możesz śledzić przebieg procedury logując się do swojego konta online, które zostanie stworzone specjalnie dla Ciebie.
Kiedy zagraniczny urząd skarbowy zwróci Twój podatek, pobierzemy należną prowizję za usługę i przetransferujemy pieniądze na wskazane przez Ciebie konto bankowe.

Inne usługi

Jeśli pracowałeś w Norwegii możesz skorzystać z zasiłku rodzinnego. Jeśli jeden rodzic pracuje/pracował w Norwegii podczas gdy drugi mieszka i pozostaje razem z dzieckiem w dowolnym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), dziecko kwalifikuje się do następujących dodatków: Barnetrygd (zasiłek na dziecko), Utvidet Barnetrygd (rozszerzony zasiłek rodzinny dla osób samotnie wychowujących dziecko) oraz Kontantstøtte (zasiłek opiekuńczy). Specjaliści RT Tax pomogą Ci przygotować dokumenty aby uzyskać zasiłek na dziecko.

Zasiłek rodzinny (Barnetrygd)

Barnetrygd (zasiłek rodzinny) jest przyznawany na dzieci poniżej 18 roku życia. Ma na celu pomoc rodzicom w pokryciu kosztów poniesionych na wychowywanie dzieci. Jeśli otrzymujesz podobny zasiłek w krajach EOG, otrzymasz kwotę zasiłku pomniejszoną o wysokość świadczeń socjalnych jakie otrzymujesz na dziecko.

Kwota zasiłku: 1054 NOK na miesiąc.

Wymagane dokumenty:

 • Kopia aktu małżeństwa (na druku unijnym lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
 • Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijnym lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
 • Kopia paszportu dziecka (jeśli posiada);
 • Zaświadczenie o pobieraniu/ nie pobieraniu w Polsce zasiłków na dzieci z właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego przetłumaczone na j. angielski lub j. norweski;
 • Kopie paszportów rodziców;
 • Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (przetłumaczone na j. angielski lub norweski);
 • Pozwolenie na pobyt w Norwegii wydane przez władze norweskie;
 • Kopia umowy o pracę w Norwegii;
 • Odcinki z pensji – w oryginale lub kopie;
 • Årsopgave – w oryginale lub kopia.

Okres przedawnienia: o zasiłek rodzinny można ubiegać się do 3 lat wstecz.

Prowizja za usługę: 650 PLN (po uwzględnieniu VAT) na pierwsze dziecko, 350 PLN (po uwzględnieniu VAT)  każde kolejne dziecko.

Przydatne informacje:
Jeśli zakończyłeś pracę w Norwegii, powinieneś poinformować o tym NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej), ponieważ wraz z zakończeniem stosunku pracy w Norwegii tracisz prawa do otrzymywania zasiłków na dziecko/i. Jeśli tego nie uczynisz i w dalszym ciągu będziesz pobierać zasiłek, NAV po jakimś czasie może zażądać od Ciebie zwrotu pieniędzy z zasiłku. Jeżeli rodzice żyją razem, pieniądze z zasiłku zostaną przelane matce. Jeśli jedno z rodziców pracuje obecnie w Norwegii, pieniądze będą przelane osobie, z którą dziecko w danej chwili żyje na terenie jednego z krajów EOG (Europejskiego Okręgu Gospodarczego). NAV wydaje decyzje czy dana osoba jest uprawniona do uzyskania zasiłków. Firma RT Tax nie jest odpowiedzialna za czas wydania deyzji, nie ma wpływu na decyzję czy wysokość kwoty przyznanego zasiłku.

Zarejestruj się, aby otrzymać zasiłek na dziecko

Rozszerzony zasiłek rodzinny (Utvitet Barnetrygd)

Utvidet Barnetrygd (rozszerzony zasiłek rodzinny) jest przyznawany rodzicom samotnie wychowującym dzieci.

Kwota zasiłku: 1940 NOK na miesiąc.

Wymagane dokumenty:

 • Jeden z dokumentów potwierdzających, że dziecko wychowuje samotna/y matka/ojciec:
  – Kopia aktu rozwodowego (na druku unijnym lub przetłumaczona na j. angielski lub norweski);
  – Kopia aktu zgonu (na druku unijnym lub przetłumaczona na j. angielski lub norweski);
  – Kopia decyzji sądu w sprawie aresztu (przetłumaczona na j. angielski lub norweski);
 • Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijny lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
 • Kopia paszportu dziecka (jeśli posiada);
 • Zaświadczenie o pobieraniu/ nie pobieraniu w Polsce zasiłków na dzieci z właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego przetłumaczone na j. angielski lub j. norweski;
 • Kopie paszportów rodziców;
 • Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (przetłumaczone na j. angielski lub norweski);
 • Pozwolenie na pobyt w Norwegii wydane przez władze norweskie;
 • Kopia umowy o pracę w Norwegii;
 • Odcinki z pensji – w oryginale lub kopie;
 • Årsopgave – w oryginale lub kopia.

Okres przedawnienia: o rozszerzony zasiłek rodzinny można ubiegać się do 3 lat wstecz.

Prowizja za usługę: 650 zł (po uwzględnieniu VAT) na pierwsze dziecko, 350 zł (po uwzględnieniu VAT) każde kolejne dziecko.

Przydatne informacje:
Jeśli zakończyłeś pracę w Norwegii, powinieneś poinformować o tym NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej), ponieważ wraz z zakończeniem stosunku pracy w Norwegii tracisz prawa do otrzymywania zasiłków na dziecko/i. Jeśli tego nie uczynisz i w dalszym ciągu będziesz pobierać zasiłek, NAV po jakimś czasie może zażądać od Ciebie zwrotu pieniędzy z zasiłku. Jeżeli rodzice żyją razem, pieniądze z zasiłku zostaną przelane matce. Jeśli jedno z rodziców pracuje obecnie w Norwegii, pieniądze będą przelane osobie, z którą dziecko w danej chwili żyje na terenie jednego z krajów EOG (Europejskiego Okręgu Gospodarczego). NAV wydaje decyzje czy dana osoba jest uprawniona do uzyskania zasiłków. Firma RT Tax nie jest odpowiedzialna za czas wydania deyzji, nie ma wpływu na decyzję czy wysokość kwoty przyznanego zasiłku.

Zarejestruj się, aby otrzymać zasiłek na dziecko

Kontantstøtte (zasiłek opiekuńczy)

Kontantstøtte (zasiłek opiekuńczy)- jest przyznawany na dzieci między 1 a 2 rokiem życia. Ten zasiłek może być pobierany maksymalnie przez 11 miesięcy. Na pełną stawkę zasiłku możesz liczyć pod warunkiem, że Twoje dziecko nie uczęszcza do żłobka lub uczęszcza mniej niż 20 godzin tygodniowo. Zasiłek opiekuńczy może być zwrócony za ostatnie 3 miesiące.

Kwota zasiłku: maksymalna kwota dodatku może wynosić 7500 NOK miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

 • Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka:
  – Zaświadczenie ze żłobka o ilości godzin, jakie dziecko spędza tygodniowo w placówce (przetłumaczona na j. angielski lub norweski). Liczba godzin nie powinna przekraczać 20 godzin/tygodniowo;
 • Kopia aktu małżeństwa (na druku unijnym lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
 • Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijny lub przetłumaczona na język angielski lub norweski);
 • Kopia paszportu dziecka (jeśli posiada);
 • Zaświadczenie o pobieraniu/ nie pobieraniu w Polsce zasiłków na dzieci z właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Marszałkowskiego przetłumaczone na j. angielski lub j. norweski;
 • Kopie paszportów rodziców;
 • Zaświadczenie dotyczące składu rodziny (przetłumaczone na j. angielski lub norweski);
 • Pozwolenie na pobyt w Norwegii wydane przez władze norweskie;
 • Kopia umowy o pracę w Norwegii;
 • Odcinki z pensji – w oryginale lub kopie;
 • Årsopgave – w oryginale lub kopia.

Okres przedawnienia: zasiłek opiekuńczy może być zwrócony za ostatnie 3 miesiące.

Prowizja za usługę: 650 zł (po uwzględnieniu VAT) na pierwsze dziecko, 350 zł (po uwzględnieniu VAT)  każe kolejne dziecko.

Przydatne informacje:
Jeśli zakończyłeś pracę w Norwegii, powinieneś poinformować o tym NAV (Urząd Pracy i Opieki Społecznej), ponieważ wraz z zakończeniem stosunku pracy w Norwegii tracisz prawa do otrzymywania zasiłków na dziecko/i. Jeśli tego nie uczynisz i w dalszym ciągu będziesz pobierać zasiłek, NAV po jakimś czasie może zażądać od Ciebie zwrotu pieniędzy z zasiłku. Jeżeli rodzice żyją razem, pieniądze z zasiłku zostaną przelane matce. Jeśli jedno z rodziców pracuje obecnie w Norwegii, pieniądze będą przelane osobie, z którą dziecko w danej chwili żyje na terenie jednego z krajów EOG (Europejskiego Okręgu Gospodarczego). NAV wydaje decyzje czy dana osoba jest uprawniona do uzyskania zasiłków. Firma RT Tax nie jest odpowiedzialna za czas wydania deyzji, nie ma wpływu na decyzję czy wysokość kwoty przyznanego zasiłku.

Zarejestruj się, aby otrzymać zasiłek na dziecko

Masz jakieś pytania?

Odpowiemy na nie!

Czym jest zwrot podatku i deklaracja podatkowa?

Deklaracja podatkowa to informacje o dochodach i podatkach, które podatnik przekazuje organom podatkowym po zakończeniu roku podatkowego.
Po złożeniu deklaracji podatkowej większość naszych klientów ma prawo do zwrotu podatku w wyniku zastosowania kwot wolnych od podatku i różnych odliczeń podatkowych.

Ile podatku mogę odzyskać?

Kwota zwrotu podatku zależy od takich czynników jak całkowity dochód, kwota zapłaconych podatków, okres pracy za granicą, kraj pochodzenia itp. Mogą Państwo skorzystać z naszego kalkulatora online, aby sprawdzić, na jaką kwotę zwrotu mogą Państwo liczyć. Należy pamiętać, że ostateczna kwota zwrotu jest określana przez lokalne organy podatkowe i zwrotowi podlegają tylko nadpłacone podatki.

Czy stracę świadczenia socjalne/emerytalne, jeśli odzyskam zwrot podatku?

Zwrot podatku nie ma wpływu na przyszłe możliwości pracy za granicą, emeryturę i inne świadczenia socjalne. Proces nie obejmuje zwrotu jakiegokolwiek podatku na ubezpieczenie społeczne, chodzi wyłącznie o podatki dochodowe.

Czy mogę otrzymać zwrot podatku, jeśli pracowałem tylko przez kilka miesięcy?

Mogą Państwo ubiegać się o zwrot podatku, nawet jeśli pracowali Państwo tylko przez kilka miesięcy (umowa krótkoterminowa, praca sezonowa itp.). Procedura zwrotu podatku rozpoczyna się po zakończeniu roku podatkowego.

W jaki sposób otrzymam zwrot podatku?

Pieniądze otrzymają Państwo na swoje konto bankowe, które podali nam Państwo w formularzu rejestracyjnym o zwrot podatku. Korzystamy z usług licencjonowanych firm zajmujących się przekazami pieniężnymi, aby zapewnić, że pieniądze zwrócone przez organy podatkowe zostaną przekazane na Państwa konto bankowe bezpiecznie i szybko.

Czy składanie deklaracji podatkowych jest obowiązkowe, jeśli pracowałem w Norwegii?

To zależy od dochodu i rodzaju zatrudnienia. Najlepszym sposobem, aby upewnić się, czy są Państwo zobowiązani do wypełnienia deklaracji, jest skontaktowanie się z naszym specjalistą w celu uzyskania bezpłatnej konsultacji, a my zajmiemy się Państwa indywidualnym przypadkiem.

Co robić, jeśli nie mam wszystkich niezbędnych dokumentów?

Większość dokumentów można uzyskać i rozpocząć procedurę zwrotu podatku. Prosimy o kontakt z naszymi doradcami ds. zwrotu podatku, a my pomożemy skompletować brakujące dokumenty.

Jak długo trwa proces zwrotu podatku?

Po otrzymaniu Państwa dokumentów, niezwłocznie je sprawdzimy, przygotujemy Państwa deklarację podatkową i wyślemy do urzędu skarbowego w najszybszym możliwym terminie. Zazwyczaj rozliczenia podatkowe trwają od 3 do 6 miesięcy od momentu dostarczenia dokumentów do urzędu skarbowego, w zależności od wewnętrznych procesów urzędu.

Jakie są koszty usługi?

RT Tax nie ma żadnych wstępnych ani ukrytych opłat, co oznacza, że kontakt z nami w celu ubiegania się o zwrot podatku nic Państwa nie kosztuje, a prowizja jest płatna dopiero po zakończeniu procesu zwrotu podatku.

Prowizja za zwrot podatku z Norwegii zależy od kwoty zwrotu: 16% od zwracanej kwoty podatku, jednak nie mniej niż 890 NOK.

Jeśli Państwo nie mają formularzy Arsoppgave, naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 150 NOK.

Czy muszę płacić za Państwa usługi, jeśli zwrot podatku nie przysługuje?

Jeśli nie ma dostępnego podatku do zwrotu, mogą Państwo odwołać proces bezpłatnie. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach złożenie deklaracji podatkowej jest obowiązkowe, a niedopełnienie tego obowiązku może skutkować grzywną i odsetkami. Jeśli zwrot nie jest dostępny, ale mają Państwo obowiązek złożenia deklaracji, możemy to zrobić za stosowną odpłatą.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami!

Specjaliści RT Tax są gotowi udzielić bezpłatnych profesjonalnych konsultacji