Średnia kwota zwrotu

Średnia kwota zwrotu podatku z Niemiec wynosi 1072 EUR.

Okres przedawnienia

Podatki z Niemiec mogą być zwracane z ostatnich 4 lat.

Brakujące dokumenty

Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów- możemy je odzyskać dla Ciebie.

Czas trwania procedury

Średni termin zwrotu trwa 3-6 miesięcy od dnia wysłania dokumentów do organów podatkowych.

Procedura zwrotu podatku

Jeśli pracowałeś w Niemczech przez ostatnie 4 lata, możesz złożyć zeznanie podatkowe.
Z RT Tax to prosta procedura: zarejestruj się, zgromadź wszystkie wymagane dokumenty, prześlij je do nas, a my zajmiemy się resztą!

Osoby ubiegające się o zwrot podatku z Niemiec średnio uzyskują 1072 euro zwrotu.

Rejestracja

Zarejestruj się aby ubiegać się o zwrot podatku. Bezpośrednio po rejestracji otrzymasz formularz zgłoszeniowy i dalsze instrukcje. Nasi konsultanci skontaktują się z Tobą w ciągu 24 godzin i odpowiedzą na wszystkie pytania.
Możesz również sam pobrać formularz rejestracyjny. Tutaj możesz znaleźć przykład jak go poprawnie uzupełnić. Po uzupełnieniu należy skompletować wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rozliczenia podatku.

Dokumenty wymagane do rozliczenia podatku:

Kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu;

Oficjalne dokumenty poświadczające tożsamość i obywatelstwo.

Identifikationsnummer (IdNr. lub Steuer-ID);

Numer identyfikacji podatkowej (Identifikationsnummer) składa się z 11 cyfr. Nadawany jest przez Federalny Centralny Urząd Skarbowy osobie pracującej w Niemczech po zarejestrowaniu się w urzędzie meldunkowym. Numer ten można znaleźć w piśmie z Federalnego Urzędu Skarbowego, formularzu Lohnsteuerbescheinigung, odcinku wypłaty lub innym dokumencie związanym z pracą.

Przykład:

Identifikationsnummer

Lohnsteuerbescheinigung lub ostatni odcinek z wypłaty od wszystkich pracodawców;

Formularz Lohnsteuerbescheinigung – jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę, zawiera informacje o odprowadzonych podatkach i wynagrodzeniu otrzymywanym przez pracownika.

Ostatni odcinek z wypłaty – dokument zawierający informacje o całkowitych dochodach i odprowadzonych podatkach. Zazwyczaj jest wydawany przez pracodawcę wraz z wynagrodzeniem.

Przykład:

Lohnsteuerbescheinigung

Umowa wynajmu (Mietvertrag) (jeżeli posiadasz);
Rachunki za wynajem, jeśli nie były rekompensowane przez pracodawcę(ów) (jeżeli posiadasz);
Zaświadczenie o dochodach UE/EOG podbite przez polski Urząd Skarbowy

Ten dokument przedstawia dochód uzyskany w Polsce. Pobierz zaświadczenie UE/EOG tutaj.

UWAGA: Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów-to nie problem! Nadal możesz rozpocząć procedurę zwrotu podatku. Nasi doświadczeni eksperci od zwrotu podatku pozyskają dla Ciebie brakujące dokumenty.

Składanie dokumentów

Przekaż nam wszystkie niezbędne dokumenty i formularz zgłoszeniowy. Wybierz najlepszy dla siebie sposób:

Opcja 1: Wyślij dokumenty bezpośrednio do nas

  • pocztą na adres: RT Tax, Centrum Kwiatkowskiego, ul. 10 Lutego 16 lok. A4.2, 81-364 Gdynia
  • kurierem, zadzwoń do nas (+48 58 621 13 60), a umówimy kuriera firmy DPD dla Ciebie bezpłatnie.

Opcja 2: Możesz dostarczyć dokumenty osobiście do naszego biura.

Po otrzymaniu dokumentów rozpocznie się procedura zwrotu podatku o czym Cię poinformujemy. Możesz śledzić przebieg procedury logując się do swojego konta online, które zostanie stworzone specjalnie dla Ciebie.
Kiedy zagraniczny urząd skarbowy zwróci Twój podatek, pobierzemy należną prowizję za usługę i przetransferujemy pieniądze na wskazane przez Ciebie konto bankowe.

Inne usługi

Jeśli pracowałeś w Niemczech możesz skorzystać z zasiłku na dziecko. Jeżeli jeden rodzic pracuje/pracował w Niemczech podczas gdy drugi mieszka i pozostaje razem z dzieckiem w dowolnym z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) można uzyskać taki zasiłek. Specjaliści RT Tax pomogą Ci przygotować dokumenty aby uzyskać zasiłek na dziecko.

Zasiłek na dziecko

Zasiłek Kindergeld przysługuje na każde dziecko do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że w dalszym ciągu się uczy i nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej. Pieniądze pochodzące z zasiłku mają na celu wesprzeć rodziców w kosztach ponoszonych na wychowywanie i kształcenie swoich dzieci.

Kwota należnego zasiłku: jeśli posiadasz 1 lub 2 dzieci, na każde przysługuje Ci zasiłek w wysokości 219 EUR miesięcznie; na trzecie dziecko możesz otrzymać 225 EUR, zaś na czwarte – 250 EUR miesięcznie.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty od pracodawcy:
• Kopia formularza Lohnsteuerbescheinigung lub ostatnich 6 odcinków wypłaty. Jeśli nie posiadasz żadnego z nich, możemy zapewnić usługę wyszukiwania dokumentów i uzyskać je od pracodawcy;
• Oryginał zaświadczenia Arbeitgeberbescheinigung;
• Kopia umowy o pracę w Niemczech (Arbeitsvertrag). Uwaga: Jeśli jej nie posiadasz, procedura uzyskania zasiłku na dziecko potrwa dłużej;

Dokumenty od władz niemieckich:
• Kopie zaświadczeń zameldowania / wymeldowania w Niemczech (Anmeldung / Abmeldung). Jeśli ich nie posiadasz, podaj dokładny adres zamieszkania w Niemczech oraz kopię umowy najmu lub dokument od pracodawcy potwierdzający adres Twojego pobytu w Niemczech.

Twoje osobiste dokumenty:
• Kopia umowy najmu w Niemczech (Mietvertrag) lub dokument od pracodawcy potwierdzający adres Twojego pobytu w Niemczech. Uwaga: Jeśli go nie posiadasz, procedura uzyskania zasiłku na dziecko potrwa dłużej;
• Kopie paszportów lub dowodów osobistych obojga rodziców;
• Kopia aktu małżeństwa (na druku unijnym lub przetłumaczona przysięgle na j. niemiecki);
• Kopia aktu urodzenia dziecka (na druku unijnym lub przetłumaczona przysięgle na j. niemiecki;);
• Kopia paszportu, bądź dowodu osobistego dziecka (jeśli posiada);
• Jeśli Twoje dziecko ma 18-25 lat i nadal się uczy, wymagane jest również zaświadczenie ze szkoły / uczelni (przetłumaczone przysięgle na j. niemiecki)

UWAGA: Jeśli nie posiadasz zaświadczenia Arbeitgeberbescheinigung, bądź formularza Lohnsteuerbescheinigung możemy poprosić o to Twojego pracodawcę. Pozostałe dokumenty należy skompletować samodzielnie.

Okres przedawnienia: Zgodnie z nowymi przepisami, zasiłek na dziecko z Niemiec może zostać zwrócony za 6 poprzednich i bieżący miesiąc od momentu otrzymania wniosku. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

Prowizja za usługę: 650 PLN (po uwzględnieniu VAT) na pierwsze dziecko, 350 PLN (po uwzględnieniu VAT) za każde kolejne dziecko. Opłata „Benefit renewal” – 350 PLN. Usługa jest na przedpłatę.

Przydatne informacje:

• Aby ubiegać się o niemiecki zasiłek na dziecko, należy najpierw złożyć deklarację podatkową do niemieckiego urzędu. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś/aś, będziemy musieli to zrobić przed rozpoczęciem procedury Kindergeld. Jeżeli dopiero rozpocząłeś/aś pracę w Niemczech, możemy ubiegać się o zasiłek na dziecko, lecz po zakończeniu roku podatkowego, będziemy zobligowani złożyć zeznanie podatkowe.

• Jeśli zakończysz pracę w Niemczech, do Twojego obowiązku należy poinformowanie o tym fakcie Kasę Rodzinną Familienkasse, ponieważ nie będziesz dłużej uprawniony do uzyskiwania zasiłku na dziecko/i. Jeśli przestaniesz pracować w Niemczech, a nadal będziesz otrzymywać zasiłek na dziecko/i, Familinekasse może nałożyć karę.

• Zgodnie z okresem przedawnienia, jeśli kwalifikujesz się do zasiłku za poprzednie miesiące, cała należna kwota świadczenia zostanie Ci wypłacona jednorazowo, jak tylko Familienkasse potwierdzi, że zasiłek Ci przysługuje. RT Tax nie odpowiada za ramy czasowe, decyzję czy wysokość zasiłku.

Zarejestruj się, aby otrzymać zasiłek na dziecko

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ GWARANTOWANA!

Wszystkie dokumenty naszych klientów są przetwarzane przy użyciu systemu e-deklaracja zatwierdzonego przez niemieckie organy podatkowe

Z systemem e-deklaracji:
- Zwroty są przyznawane ekspresowo
- Wszystkie dokumenty są składane online
- Deklaracje podatkowe są rozpatrywane szybciej

Masz jakieś pytania?

Odpowiemy na nie!

Czy mogę ubiegać się o zwrot całego zapłaconego podatku z Niemiec?

Jeślu dochód uzyskany w Niemczech w danym roku nie przekroczył progu podatkowego, powinien być zwrócony cały podatek. Jeśli natomiast Twój dochód roczny przekracza ten pułap będzie można odzyskać tylko nadpłacony podatek dochodowy.

Jak długo trwa procedura zwrotu podatków?

Procedura zwrotu podatku z Niemiec za zwyczaj trwa 3-6 miesięcy, w zależności od pracy zagranicznego urzędu skarbowego. Po otrzymaniu dokumentów, przetwarzamy i analizujemy je, a następnie przygotowujemy i wysyłamy deklarację do niemieckiego urzędu skarbowego w możliwie najkrótszym czasie.

Co zrobić, jeśli nie posiadam wszystkich wymaganych dokumentów?

Jeśli nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów nadal możesz ubiegać się o zwrot podatku. Nasi doświadczeni specjaliści pozyskają je dla Ciebie.

Jaka jest prowizja za usługę?

RT Tax nie pobiera opłat z góry i nie ma ukrytych kosztów, co oznacza, że samo złożenie deklaracji podatkowej nic Cię nie kosztuje, a prowizja jest pobierana tylko wtedy, gdy proces zwrotu podatku zostanie zakończony.

Prowizja za usługę jest uzależniona o kwoty zwrotu: 15% nie mniej niż 79 EUR. Odzyskanie formularza Lohnsteuerbescheinigung od pracodawcy wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 20 EUR.

Za jakie lata mogę ubiegać się o zwrot podatku?

O zwrot podatku z Niemiec można ubiegać się do 4 lat wstecz.

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami!

Specjaliści RT Tax są gotowi udzielić bezpłatnych profesjonalnych konsultacji
Support